Bli kund

Genom att spara i fonder får du ta del av aktier och ränteplaceringar på ett enkelt sätt. Våra förvaltare har expertkunskap med i genomsnitt 32 års erfarenhet och är mycket vana vid att sköta placeringar. En fond ger bättre riskspridning än enskilda aktier och man kan ta ut pengarna när man vill. Vi erbjuder i dagsläget fem fonder, tre aktiefonder och två hedgefonder.

Aktiefonder – Sverige Aktiv, Realinvest, Smart Global och Evolve
En aktiefond är en fond som placerar minst 75 procent av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. En svensk aktiefond måste enligt lag ha aktier i minst 16 olika bolag i portföljen för att sprida riskerna på flera värdepapper. Våra aktiefonder har vanligen en bit över 20 innehav. Avkastningen i fonden beror på vilka aktier förvaltarna har valt och hur de aktierna utvecklas.

Hedgefonder – Yield, Idea och Balans
Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. En hedgefond har friare regler för sina placeringar än en vanlig aktiefond. Fonden kan investera i aktier, valutor, råvaror, obligationer och även blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper fonden inte äger. En hedgefond har en låg korrelation med traditionella tillgångsslag och har som mål att uppnå en positiv avkastning oavsett hur börsen går. Det gör att hedgefonder också använder sig av belåning och derivatinstrument för att öka avkastningen och påverka risken. Hedgefonder kan ha en risknivå som är allt ifrån låg till mycket hög. De kan liksom alla andra fonder både öka och minska i värde.

Risk – Vilken fond man väljer att investera i handlar om vilken risk man är villig att ta. Risk är väldigt personligt och man kan bara utgå från sig själv. Det är också viktigt att fundera på hur länge du kan avvara pengarna. I placeringssammanhang betyder risk att avkastningen är osäker. Risk och avkastning går hand i hand och det viktiga är att man sätter samman sitt sparande utifrån sina egna villkor. Vi rekommenderar alltid att man har en placeringshorisont på fem år om man väljer aktiefonder. Räntefonder kan ses på kortare sikt än fem år.

Gemensamt för alla fonder är att när fondens avkastning visas är fondavgiften alltid dragen.

Fonderna är öppna för handel varje bankdag. Fondandelar kan köpas direkt från PriorNilsson eller via någon av våra samarbetspartners, se under ”Våra distributörer”. När du har skrivit ut anmälningsblanketten och blanketten för kundkännedom, fyllt i dem och undertecknat behöver du bara posta dem till PriorNilsson Fond & Kapitalförvaltning, Box 7136, 103 87 Stockholm. Anmälningsblankett, fondfaktablad och ytterligare information hittar du här på hemsidan under ”Blanketter och informationsmaterial”. Om du inte har möjlighet att skriva ut dem kan du beställa dem av oss på telefon 08-441 77 00 eller mail info@pnfonder.se. Vi svarar gladeligen på alla eventuella frågor och hjälper dig gärna.

Välkommen att bli kund hos oss!