Bli kund

Välkommen att bli kund hos oss!

Fonderna är öppna för handel varje bankdag. Fondandelar kan köpas direkt från PriorNilsson eller via någon av våra samarbetspartners, se under ”Våra distributörer”.  Anmälningsblankett, fondfaktablad och ytterligare information hittar du här på hemsidan under ”Blanketter och informationsmaterial”. Om du inte har möjlighet att skriva ut dem kan du beställa dem av oss på telefon 08-441 77 00 eller mail kund@pnfonder.se. Vi svarar gladeligen på frågor och hjälper dig gärna.

Genom att spara i fonder får du ta del av aktier och ränteplaceringar på ett enkelt sätt. Våra förvaltare har expertkunskap med en lång erfarenhet och är mycket vana vid att sköta placeringar. En fond ger bättre riskspridning än enskilda aktier och man kan ta ut pengarna när man vill. Vi erbjuder i dagsläget nio fonder, sex aktiefonder och tre hedgefonder.

Fysisk person

Du kan fylla i frågorna för kundkännedom direkt här på hemsidan och avsluta med att signera med BankID. Klicka på knappen ”Bli kund” för att komma till frågorna.

Vill du hellre skriva ut blanketten för kundkännedom för att fylla i den manuellt med underskrift så klickar du på länken ”Blanketter och informationsmaterial” och där hittar du blanketten ”Kundkännedom fysisk person”. Skicka sedan ifylld och undertecknad blankett inklusive ID-kopia och bilagor antingen via e-mail till kund@pnfonder.se eller per post till PriorNilsson Fonder, Box 7136, 103 87 Stockholm.

Juridisk person

För enklare bolag med en eller två ägare/firmatecknare kan blanketten fyllas i här på hemsidan och signeras med BankID. Klicka på knappen ”Bli kund” för att komma till frågorna.

Om bolaget har fler personer som ska signera med BankID eller om bolaget har flera ägare/verkliga huvudmän/företrädare är det bättre att skriva ut blanketten för att fylla i och skriva under den manuellt. Klicka på länken ”Blanketter och informationsmaterial” där du hittar blanketten ”Kundkännedom juridisk person”. Skicka sedan ifylld och undertecknad blankett inklusive ID-kopior och aktuella bilagor antingen via e-mail till kund@pnfonder.se eller per post PriorNilsson Fonder, Box 7136, 103 87 Stockholm.

Aktiefonder – Sverige Aktiv, Realinvest, Globala Utdelare,  Evolve, Evolve Global och Fastighet
En aktiefond är en fond som placerar minst 75 procent av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. En svensk aktiefond måste enligt lag ha aktier i minst 16 olika bolag i portföljen för att sprida riskerna på flera värdepapper. Våra aktiefonder har vanligen en bit över 20 innehav. Avkastningen i fonden beror på vilka aktier förvaltarna har valt och hur de aktierna utvecklas.

Hedgefonder – Yield, Idea och Balans
Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. En hedgefond har friare regler för sina placeringar än en vanlig aktiefond. Fonden kan investera i aktier, valutor, råvaror, obligationer och även blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper fonden inte äger. En hedgefond har en låg korrelation med traditionella tillgångsslag och har som mål att uppnå en positiv avkastning oavsett hur börsen går. Det gör att hedgefonder också använder sig av belåning och derivatinstrument för att öka avkastningen och påverka risken. Hedgefonder kan ha en risknivå som är allt ifrån låg till mycket hög. De kan liksom alla andra fonder både öka och minska i värde.

Risk – Vilken fond man väljer att investera i handlar om vilken risk man är villig att ta. Risk är väldigt personligt och man kan bara utgå från sig själv. Det är också viktigt att fundera på hur länge du kan avvara pengarna. I placeringssammanhang betyder risk att avkastningen är osäker. Risk och avkastning går hand i hand och det viktiga är att man sätter samman sitt sparande utifrån sina egna villkor. Vi rekommenderar alltid att man har en placeringshorisont på fem år om man väljer aktiefonder. Räntefonder kan ses på kortare sikt än fem år.

Gemensamt för alla fonder är att när fondens avkastning visas är fondavgiften alltid dragen.