Evolve Global

Ny fond från den 3 oktober. Fonden har mandat att investera globalt i små och medelstora bolag med särskilt fokus på de minsta bolagen. Små bolag tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och som tror på tillväxt för små och medelstora bolag.

Förvaltare

Martin Lindqvist

Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Smart Global och medförvaltare av fonden Evolve samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Fondfakta

Faktablad Evolve Global (A) KIID
Månadsbrev oktober 2022
Informationsbroschyr

Placeringsinriktning

Ny fond från den 3 oktober. Fonden har mandat att investera globalt i små och medelstora bolag med särskilt fokus på de minsta bolagen. Små bolag tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och som tror på tillväxt för små och medelstora bolag.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt i vårt formulär här på hemsidan eller via utskrivbar blankett, eller så du av dig personligen till oss.