Evolve Global

Ny fond från den 3 oktober. Fonden har mandat att investera globalt i små och medelstora bolag med särskilt fokus på de minsta bolagen. Små bolag tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och som tror på tillväxt för små och medelstora bolag.

Förvaltare

Martin Lindqvist

Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Globala Utdelare och medförvaltare av fonden Evolve och Evolve Global samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Fondfakta

Månadsbrev juni 2024
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Evolve Global A
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Placeringsinriktning

Ny fond från den 3 oktober. Fonden har mandat att investera globalt i små och medelstora bolag med särskilt fokus på de minsta bolagen. Små bolag tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och som tror på tillväxt för små och medelstora bolag.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.