Fastighet

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond inriktad mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper relaterade till fastighetssektorn. Fonden kan även placera i närliggande sektorer såsom byggsektorn, bostadsutveckling eller bolag som direkt eller indirekt har fastighetsexponering

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond inriktad mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper relaterade till fastighetssektorn. Fonden kan även placera i närliggande sektorer såsom byggsektorn, bostadsutveckling eller bolag som direkt eller indirekt har fastighetsexponering. Fonden är en lång aktiefond som däröver kan addera långa och korta positioner. Fonden ska ha en nettoexponering (beräknad som marknadsvärdet av fondens långa minus korta positioner samt exponering via aktierelaterade derivat) mot aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument uppgående till mellan 90 och 100 procent av fondförmögenheten.

Förvaltare

Gustav Sällberg

Förvaltare av PriorNilsson Fastighet. Masterexamen i Teknisk fysik från LiTH i Linköping.

Fondfakta

Faktablad PriorNilsson Fastighet (A)
Månadsbrev oktober 2022
Informationsbroschyr

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond inriktad mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper relaterade till fastighetssektorn. Fonden kan även placera i närliggande sektorer såsom byggsektorn, bostadsutveckling eller bolag som direkt eller indirekt har fastighetsexponering

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt i vårt formulär här på hemsidan eller via utskrivbar blankett, eller så du av dig personligen till oss.