Globala Utdelare

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden investerar i stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Förvaltare

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Globala Utdelare och medförvaltare av fonden Evolve och Evolve Global samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Fondfakta

Månadsbrev juni 2024
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Globala Utdelare A
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Globala Utdelare B
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden investerar i stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.