Smart Global

Globalfond som förvaltas enligt en så kallad Smart Beta-modell, inriktad på bolag som kan uppvisa minst 15 år av ökande utdelning. Fonden startades 2017 och förvaltas av Jonas Skilje. Passar dig som tycker om bolag som ger en årlig utdelning och ser långvarig utdelning som en kvalitetsstämpel.

Förvaltare

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Smart Global och medförvaltare av fonden Evolve samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Fondfakta

Faktablad Smart Global KIID
Månadsbrev oktober 2022
Informationsbroschyr

Placeringsinriktning

Globalfond som förvaltas enligt en så kallad Smart Beta-modell, inriktad på bolag som kan uppvisa minst 15 år av ökande utdelning. Fonden startades 2017 och förvaltas av Jonas Skilje. Passar dig som tycker om bolag som ger en årlig utdelning och ser långvarig utdelning som en kvalitetsstämpel.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt i vårt formulär här på hemsidan eller via utskrivbar blankett, eller så du av dig personligen till oss.