Sverige Aktiv

Passar dig som har en långsiktig placeringshorisont samt tror på svenska aktier och aktiv förvaltning. Fonden investerar i huvudsak i stora svenska börsbolag. Startades 2012 och förvaltas av Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Förvaltare

Torgny Prior

Förvaltare Idea och Sverige Aktiv. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Martin Lindqvist

Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Fondfakta

Månadsbrev juni 2024
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Sverige Aktiv A
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Sverige Aktiv B
PRIIPS_FAKTABLAD_PriorNilsson Sverige Aktiv C
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Placeringsinriktning

Passar dig som har en långsiktig placeringshorisont samt tror på svenska aktier och aktiv förvaltning. Fonden investerar i huvudsak i stora svenska börsbolag. Startades 2012 och förvaltas av Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.