PriorNilsson Evolve Global

• Global, aktivt förvaltad småbolagsfond.
• Enormt univers med attraktiva värderingar.
• Tillväxtnisch med sällsynta kvalitetsbolag.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Om fonden

Evolve Global är en global aktiefond som investerar i snabbväxande mindre bolag. Ett typiskt Evolve Global-bolag har en marknadsledande position i en attraktiv bransch men som ännu inte upptäckts av den bredare aktiemarknaden.

Fonden har mandat att investera i mindre bolag i alla världens alla utvecklade ekonomier, med fokus på USA, Kanada, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Mindre bolag äger i högre utsträckning än större bolag förmågan att kunna växa sin vinst och sitt börsvärde snabbare eftersom de i många fall fortfarande befinner sig i en tillväxtfas. Många av dessa bolag följs dessutom av få bolagsanalytiker och är ännu inte upptäckta vilket leder till att värderingarna i vissa fall är felaktiga och skapar attraktiva investeringsmöjligheter.

Evolve Global verkar alltså inom en nisch på aktiemarknaden som är underanalyserad och svårhandlad. Det krävs mycket kontakt med bolagen för att korrekt förstå deras risker och möjligheter. Det krävs mycket tid för att sätta sig in i dessa bolag och förstå deras produkter och affärsmodeller. Vi ser aktiv förvaltning och fundamental som ett helt nödvändigt redskap för att kunna generera en hög avkastning och undvika skräpbolagen. Genom ett aktivt aktieurval baserat på kvantitativa filter kombinerade med fundamental analys av bolagen och förväntningar är målsättningen att på lång sikt generera en högre avkastning än den genomsnittliga utvecklingen på den globala aktiemarknaden.

Passar dig som är beredd att ta mer risk och som gillar global tillväxt.

 

Varför investera i Evolve Global?

Att välja vilka bolag man ska investera sina pengar i tar tid. Det tar ännu mer tid att sätta sig in i småbolag. Ytterligare mer tid att sätta sig in i småbolag. Och ovanpå det, några extra timmar när det handlar om småbolag. Vi lägger ner den tiden, varje dag.

Vårt disciplinerade arbete bygger dels på kvantitativa screeningprocesser som vi har arbetat fram. Men lejonparten av arbetet äger rum när vi väl sätter oss ned och djupdyker i bolagen. Vänder och vrider på investeringen – vad är den värd? Vad är vi villiga att betala? Vilka är riskerna? Hur stabil och förutsägbar är tillväxten? Vi ratar mer än 99% av alla bolagen i vårt univers. Det handlar om att arbeta systematiskt, disciplinerat och att hushålla med sin tid. Detta gör vi.

PriorNilsson Evolve Global är dessutom en av få aktivt förvaltade globala småbolagsfonder. Det är en exponering som är svår att komma åt.

 

Hur hittar vi högkvalitativa småbolag?

Den sammanlagda globala marknaden för småbolagsaktier har vi uppskattat till ungefär 16 000 bolag. Det är enormt många. För att göra detta hanterbart använder vi oss av en process som kallas ’quantamental’: kvantitativa screeningmetoder kombinerat med fundamental analys av bolagen. På så vis kan vi snabbt koka ned cirka 16 000 bolag till närmare 800 stycken. Väl där börjar det riktiga arbetet med att titta på varje bolags specifika utveckling och marknadsexponering. Gillar vi vad vi ser börjar vi ta kontakt med bolagets ledning för att göra intervjuer och bättre förstå affärsmodellen, marknaden de verkar på och bolagets tillväxtstrategi. Samtidigt börjar vi fundera på vad som är en rimlig värdering för bolaget, hur mycket vi kan tänka oss att betala.

Resultatet blir en väldiversifierad aktieportfölj av högkvalitativa småbolagsaktier där vi ser betydande vinsttillväxt framöver, till en värdering som vi anser underskattar potentialen.

 

Varför småbolag?

Eftersom att dessa bolag är små jämfört med storbolagen är de mer snabbrörliga och har större möjligheter att växa i relativa termer. Ett litet, hungrigt bolag med en liten marknadsandel kan växa snabbare än marknaden med hjälp av en nydanande produkt eller affärsmodell. Men ett stort bolag som redan har en stor marknadsandel har svårare att lyckas med samma bedrift eftersom de redan är stora. Omvänt kan det finnas marknader som är väldigt små och där det bara finns en eller två spelare. Ett bolag som har ett monopol inom sin nisch, och om denna nischmarknad växer bra har en väldigt attraktiv position att växa sin vinst på ett stabilt och uthålligt sätt.

En fördel med att investera i globala bolag är att urvalet blir större än om den enbart hade varit koncentrerad till ett land/region. Detta ger både en diversifiering i form av bolag/marknad och relaterat till valuta samt leder till intressanta investeringsmöjligheter. Olika geografiska regioner är bra på olika saker, till exempel i USA finns det många världsledande teknikbolag och kända varumärkesbolag, medan Japan har många starka spel- och underhållningsbolag.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Förvaltare

Martin Lindqvist

Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Globala Utdelare och medförvaltare av fonden Evolve och Evolve Global samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktivt förvaltad aktiefond inriktad huvudsakligen mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av små och medelstora bolag utan begränsningar vad gäller bransch eller geografi. Mindre bolag erbjuder generellt möjlighet till snabbare vinsttillväxt jämfört med större bolag samtidigt som vinstnivåerna generellt är mindre stabila. Fondens strategiska inriktning kan därmed leda till en högre volatilitet i fonden.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.