PriorNilsson Evolve

 • Dagligt handlad, europeisk mikrobolagsfond.

 • Outforskat univers, attraktiva värderingar.

 • Tillväxtnisch med kvalitetsbolag i fokus.
 • Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

  Om fonden

  Evolve är en europeisk aktiefond som investerar i snabbväxande mikrobolag. Ett typiskt Evolve-bolag har en marknadsledande position i en attraktiv bransch men som ännu inte upptäckts av den bredare aktiemarknaden.

  Fonden har mandat att investera i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag äger i högre utsträckning än större bolag förmågan att kunna växa sin vinst och sitt börsvärde snabbare eftersom de i många fall fortfarande befinner sig i en tillväxtfas. Många av dessa bolag följs dessutom av få bolagsanalytiker och är ännu inte upptäckta vilket leder till att värderingarna i vissa fall är felaktiga och skapar attraktiva investeringsmöjligheter.

  Evolve verkar alltså inom en nisch på aktiemarknaden som är underanalyserad och svårhandlad. Det krävs mycket kontakt med bolagen för att korrekt förstå deras risker och möjligheter. Det krävs mycket tid för att sätta sig in i dessa bolag och förstå deras produkter och affärsmodeller. Vi ser aktiv förvaltning och fundamental som ett helt nödvändigt redskap för att kunna generera en hög avkastning och undvika skräpbolagen. Genom ett aktivt aktieurval baserat på kvantitativa filter kombinerade med fundamental analys av bolagen och förväntningar är målsättningen att på lång sikt generera en högre avkastning än den genomsnittliga utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden.

  Passar dig är beredd att ta mer risk och som gillar tillväxt i Europa.

   

  Varför investera i Evolve?

  Att välja vilka bolag man ska investera sina pengar i tar tid. Det tar ännu mer tid att sätta sig in i småbolag. Ytterligare mer tid att sätta sig in i mikrobolag. Och ovanpå det, några extra timmar när det handlar om europeiska mikrobolag. Vi lägger ner den tiden, varje dag.

  Vårt disciplinerade arbete bygger dels på kvantitativa screeningprocesser som vi har arbetat fram. Men lejonparten av arbetet äger rum när vi väl sätter oss ned och djupdyker i bolagen. Vänder och vrider på investeringen – vad är den värd? Vad kan vi betala? Vilka är riskerna? Hur stabil är tillväxten? Vi ratar mer än 99% av alla bolagen i vårt univers. Det handlar om att arbeta systematiskt, disciplinerat och att hushålla med sin tid. Detta gör vi, varje dag.

  PriorNilsson Evolve är dessutom en av ytterst få dagligt handlade europeiska mikrobolagsfonder. Det är en exponering som är svår att komma åt.

   

  Hur hittar vi mikrobolag?

  Den sammanlagda europeiska marknaden för småbolagsaktier har vi uppskattat till ungefär 5 0006 000 bolag. Det är enormt många. För att göra detta hanterbart använder vi oss av en process som kallas ’quantamental’: kvantitativa screeningmetoder kombinerat med fundamental analys av bolagen. På så vis kan vi snabbt koka ned cirka 6 000 bolag till närmare 200 stycken. Väl där börjar det riktiga arbetet med att titta på varje bolags specifika utveckling och marknadsexponering. Gillar vi vad vi ser börjar vi ta kontakt med bolagets ledning för att göra intervjuer och bättre förstå affärsmodellen, marknaden de verkar på och bolagets tillväxtstrategi. Samtidigt börjar vi fundera på vad som är en rimlig värdering för bolaget, hur mycket vi kan tänka oss att betala.

   

  Varför mikrobolag?

  Mikrobolag är väldigt små jämfört med storbolagen, och det betyder att de är mer snabbrörliga och har större möjligheter att växa i relativa termer. Ett litet, hungrigt bolag med en liten marknadsandel kan växa snabbare än marknaden med hjälp av en nydanande produkt eller affärsmodell. Men ett stort bolag som redan har en stor marknadsandel har svårare att lyckas med samma bedrift eftersom de redan är stora. Omvänt kan det finnas marknader som är väldigt små och där det bara finns en eller två spelare. Ett bolag som har ett monopol inom sin nisch, och om denna nischmarknad växer bra har en väldigt attraktiv position att växa sin vinst på ett stabilt och uthålligt sätt.

  Den typ av bolag vi letar efter i fonden Evolve är sådana som går att placera inom någon av dessa kategorier. Den viktigaste aspekten är att vi vill kunna se uthållig vinsttillväxt genom en bra position på en stadigt växande marknad eller en marknad under transformation. I det senare fallet vill vi se ett bolag med en väldigt stark produkt eller ledande teknik.

  Mikrobolag har, tack vare sin högre genomsnittliga tillväxttakt, lyckats prestera bättre än de flesta aktieindex. Det är således ett mycket intressant univers att ha en exponering mot. Samtidigt ska man komma ihåg att mikrobolag också kan vara förenade med högre risker: ofta är de beroende av ett mindre antal kunder, eller så kan en stor andel av omsättningen komma från en enskild produkt. En annan risk är att mycket av kompetensen kan finnas hos relativt få medarbetare. Därför är det särskilt viktigt att på djupet förstå affärsmodellen, riskerna och möjligheterna.

  Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

  Förvaltare

  Martin Lindqvist

  Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

  Jonas Skilje

  Förvaltare av fonden Globala Utdelare och medförvaltare av fonden Evolve och Evolve Global samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

  Placeringsinriktning

  Fonden har mandat att investera i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag äger i högre utsträckning än större bolag förmågan att kunna växa sin vinst och sitt börsvärde snabbare eftersom de i många fall fortfarande befinner sig i en tillväxtfas. Många av dessa bolag följs dessutom av få bolagsanalytiker och är ännu inte upptäckta vilket leder till att värderingarna i vissa fall är felaktiga och skapar attraktiva investeringsmöjligheter.

  Riskinformation

  Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

  Bli kund

  Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
  Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.