PriorNilsson Globala Utdelare

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden investerar i stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Om fonden

PriorNilsson Globala Utdelare är en så kallad smart beta-fond där en aktiv strategi kombineras med modellbaserad förvaltning. Den aktiva strategin har som målsättning att över tid generera en avkastning som överstiger globalindex, samtidigt möjliggörs en låg förvaltningsavgift genom att strategin förvaltas efter en modell. Fondens förvaltningsstrategi är inriktad på att investeringar i bolag med en lång historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar normalt i 60-90 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie.

Globala Utdelare i korthet

 

Varför investera i PriorNilsson Globala Utdelare?

I USA har det sedan länge funnits ett intresse för bolag med lång och positiv utdelningshistorik. Bland annat har det startats index som följer utvecklingen i så kallade ”Dividend Aristocrats”, det vill säga bolag som årligen under minst 25 år har höjt sin utdelning. Intresset i USA för dessa utdelningsaristokrater beror på att denna skara av bolag visat sig slå utveckling på det amerikanska S&P 500 indexet tämligen markant.

Det väckte vårt intresse då utdelningstillväxt alltid varit en viktig faktor för bedömning av nya investeringar för oss. Vi tänkte att det vore intressant att se om utvecklingen för utdelningsaristokrater var lika stark även om man såg på internationella aktier.

Att fonden förvaltas efter en modell möjliggör att fonden, likt en indexfond, kan erbjudas till en låg förvaltningsavgift. Till skillnad från en indexfond kan Globala Utdelare överträffa sitt jämförelseindex tack vare den aktiva strategi som fonden följer.

Fonden passar dig som tycker om bolag som ger en årlig utdelning och ser långvarig utdelning som en kvalitetsstämpel.

Varför investera i bolag som löpande höjer sin utdelning?

Att kunna ge sina aktieägare en stigande utdelning under ett långt antal år är ingen enkel uppgift. Analyserar man alla världens bolag upptäcker man att endast ett fåtal bolag klarar av 10 år av ökande utdelningar, ännu färre klarar av femton år. Typiskt sett krävs det att bolaget har något unikt i sin affär som gör att det klarar av konjunktursvängningar och kan behålla och öka utdelningen. Bland bolagen i världen med längst utdelningshistorik hittar vi många kända varumärken, ofta i konsumtionssegmentet.

Just dessa bolag, som ofta kallas utdelningskungar, är något som fonden PriorNilsson Globala Utdelare fokuserar på. Fondens mål är att överträffa index genom att investera i de bolag i världen som har längst historik av att höja sin utdelning per aktie.

 

 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Förvaltare

Jonas Skilje

Förvaltare av fonden Globala Utdelare och medförvaltare av fonden Evolve och Evolve Global samt hållbarhetsansvarig för fondbolaget. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden investerar i stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie då dessa bolag uppvisar kvalitativa egenskaper såsom starka balansräkningar, uthålliga stigande kassaflöden och aktieägarvänliga ledningar. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Bli kund

Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.