PriorNilsson Idea

 • Ger sparare tillgång till över 30 års förvaltarerfarenhet samlad i en fond.

 • Fonden kan snabbt variera exponeringen mot aktiemarknaden.

 • Sänker risken i en fondportfölj utan att minska möjligheten till god avkastning.
 • Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

   

  Om fonden

  Hedgefond med målet att över tid avkasta bättre än aktiemarknaden men till en lägre risk. Idea är fonden där vi satsar på idéer tror starkt på. Idea har en stor verktygslåda, inte minst defensivt med olika hedgepositioner. Fonden startades 2006 och förvaltas av Torgny Prior och Martin Lindqvist. Då fonden ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex.

  Varför investera i Idea?

  PriorNilsson Idea har under de senaste åren vunnit många fina priser för sin förvaltning

   

   

  Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

  Förvaltare

  Torgny Prior

  Förvaltare Idea och Sverige Aktiv. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

  Martin Lindqvist

  Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm.

  Placeringsinriktning

  Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden kan äga max 30% av ett bolags kapital eller röster. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder.

  Riskinformation

  Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

  Bli kund

  Du kan bli kund hos oss direkt genom vårt formulär här på hemsidan, eller via en utskrivbar blankett.
  Alternativt hör du personligen av dig till oss så hjälper vi dig vidare.