Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.

 

Viktigt meddelande

Idag är handel i fonder förvaltade av PriorNilsson Fonder temporärt stängda på grund av IT-problem. Det innebär att inga köp eller försäljningar kan genomföras för tillfället.

Vi kommer att öppna fonderna för handel så fort vi har åtgärdat IT-problemet.