Fondnyheter

PriorNilsson Yield ökade 0,34 procent i oktober - positiva bidrag från bland annat Essity och Telia

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,34 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,12 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,67 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Positiva bidrag har erhållits från Essity, Telia, Corem, och H&M. Negativa bidrag rapporteras ha kommit från innehaven i Besqab, Electrolux, John Mattson och Creaspac.

Positioner i Boliden, Atlas Copco, Nibe, Sandvik, Essity och Elekta uppges ha sålts.


PriorNilsson Yield, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Index MM, förändring i procent0,35
Fond i år, förändring i procent5,12
Index i år, förändring i procent2,67

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 08:35 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,35 procent i oktober - Novo Nordisk och AAK bland de främsta bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,35 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,29 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Under månaden har exponeringen mot hälsovårdsbolag och dagligvarubolag ökat medan exponeringen istället har minskat mot industribolag samt investmentbolag.

Tittar man på bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Novo Nordisk, AAK, Alfa Laval, Camurus, Hexpol och Axfood.

Innehavet ABB har minskats och man har under månaden sålt innehavet i Trianon, Mandatum, Nordic Waterproofing och John Mattson.

De främsta bidragen under månaden kom från OMX-Säljoption, Novo Nordisk, AAK, Camurus samt Hexpol.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +57,8 procent.

Fondens största innehav var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 11,2, 7,5 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Idea, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,35
Fond i år, förändring i procent10,29

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 08:30 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,69 procent i oktober - Rusta gjorde både premiär på börsen och i fondens portfölj

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,69 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,38 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,65 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Under månaden har man minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag samt bolag inom kommunikationstjänster medan fonden ökat sin exponering mot sällanköpsvaror och råvarubolag.

Främsta bidragsgivare under oktober blev Medcap, Sobi Biovitrum, Fortinova Fastigheter, Fuchs samt Addlife.

På bolagsnivå har man ökat innehavet i Sobi samt adderat nya innehav i form av Rusta och Siltronic. Rusta gjorde även sin första månad på börsen under oktober.

Innehaven i Rejlers, Oxford Instruments, Comet Holding och Polypeptide har minskat och fonden uppges ha sålt innehaven i Biotage och Yubico.

Vid månadsskiftet var Medcap, OEM International samt Sobi Biovitrum de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 9,2 7,9, respektive 7,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,69
Index MM, förändring i procent-3,38
Fond i år, förändring i procent-10,65
Index i år, förändring i procent2,69

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare minskade 1,04 procent i oktober - Microsoft och Nike bland de främsta bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare minskade 1,04 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,57 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,68 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Månadens främsta bidrag kom ifrån Microsoft, Nike, Novo Nordisk, Colgate Palmolive och Chubb.

Fonden har under oktober erhållit utdelningar från bland annat Nike, Roper Technologies, Sysco, Ecolab.

Vid månadsskiftet var Empire, Novo Nordisk samt Coloplast de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,0 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,04
Index MM, förändring i procent-0,14
Fond i år, förändring i procent7,57
Index i år, förändring i procent15,68

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:47 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,23 procent i oktober - har adderat Industrivärden till portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,23 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana”.

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

På sektornivå har fonden ökat sin exponering mot banker, investmentbolag och fastighetsbolag medan man minskat andelarna i industribolag samt hälsovårdsbolag.

Tittar man istället på bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Volvo, Novo Nordisk, SHB, Investor och Assa Abloy medan positionerna i EQT och Astra Zeneca har avyttrats samtidigt som man har minskat sitt innehav i ABB.

Fonden har även adderat ett nytt innehav i form av Industrivärden.

Främsta positiva bidragsgivare under oktober blev Novo Nordisk, AAK, Alleima, Hexpol samt Sampo.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,0, 8,6 respektive 8,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,23
Index MM, förändring i procent-3,51
Fond i år, förändring i procent9,76
Index i år, förändring i procent0,64

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:37 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest minskade 2,78 procent i oktober - ökat positionen i Stora Enso

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 2,78 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,54 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana”.

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året. Fonden har under månaden inte genomfört några aktiva förändringar på sektornivå. Däremot har man på bolagsnivå ökat i Stora Enso, minskat positionen i Telia samt sålt av innehaven i Catena och Wallenstam.

De främsta bidragsgivarna under föregående månad var Corem Property, Telia, SCA, UPM-Kymmene samt Iberdrola.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,6, 9,4 respektive 5,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,78
Index MM, förändring i procent-3,51
Fond i år, förändring i procent-10,54
Index i år, förändring i procent0,64

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:31 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,34 procent i september - positivt bidrag från Yubico

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,34 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,29 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,77 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under månaden har Besqab, SHB, Stora Enso och Yubico bidragit positivt till fondens utveckling. Bolaget Yubico gjorde debut på börsen under september och innehavet rapporteras även ha sålts under månaden.

Corem, Stenhus Fastigheter, Ericsson och John Mattson bidrog negativt till fondens utveckling under månaden.

Positionerna i Billerud, Stora Enso, Axfood samt Swedbank har tillsammans med ovan nämnda Yubico även de avecklats under månaden.


PriorNilsson Yield, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Index MM, förändring i procent0,29
Fond i år, förändring i procent4,77
Index i år, förändring i procent2,31

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 07:33 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,17 procent i september - Skanska och SHB bland de främst bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,17 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Från månadsrapporten framgår det att det inte har gjorts några aktiva förändringar på sektornivå förutom en ökning i fastighetsbolag.

På bolagsnivå har man däremot ökat i Novo Nordisk, Skanska, SHB, Nibe, Axfood och Castellum medan man minskat positionerna i AAK och Sandvik samt sålt av innehaven i Coloplast och Sampo.

Månadens främsta bidragsgivare var Skanska, SHB, Camurus, Volvo samt Atlas Copco.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +67,8 procent.

Fondens största innehav var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 9,9, 7,4 respektive 6,6 procent.


PriorNilsson Idea, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,17
Fond i år, förändring i procent9,90

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 07:28 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 6,97 procent i september - tagit in Yubico i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 6,97 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,18 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Fonden ökade exponeringen mot industribolag och bolag inom sällanköpsvaror under månaden medan exponeringen mot hälsovårdsbolag istället minskade.

På bolagsnivå har positionerna i Sobi samt Scandic Hotels ökat och fonden har adderat nya innehav i form av Yubico samt Harvia Oyj.

Positionerna i Comet Holding och Polypeptide Group har minskats och man har även sålt innehavet i Hexpol.

Främsta bidragsgivare under föregående månad var Erogmed, Yubico, Sobi Biovitrum, Absolent Air Care samt Scandic Hotels.

Vid månadsskiftet var Medcap, Nederman samt OEM International de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 8,3, 7,7, respektive 7,6 procent.

PriorNilsson Evolve, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,97
Index MM, förändring i procent-6,22
Fond i år, förändring i procent-8,18
Index i år, förändring i procent6,28

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:49 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare minskade 4,63 procent i september - utdelningar från bland annat PepsiCo och McDonalds

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare minskade 4,63 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,70 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,85 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under september månad rapporteras fonden ha tagit del av utdelningar från bland annat PepsiCo, McDonald’s, Johnson & Johnson och Dover.

Främsta bidragsgivare var Empire Co, Assurant Inc, Nippon Telegraph, Chubb samt Costco Wholesale.

Vid månadsskiftet var Empire, Sage Group samt Parker Hannifin de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,2 respektive 2,0 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-4,63
Index MM, förändring i procent-5,06
Fond i år, förändring i procent8,70
Index i år, förändring i procent15,85

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:48 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 4,79 procent i september - sålt innehavet i JM

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 4,79 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,89 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,30 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Inga aktiva förändringar rapporteras på sektornivå men på bolagsnivå har fonden minskat sina positioner i Corem och Hornbach samt sålt innehavet i JM.

Främsta bidragsgivarna under september var Boliden, SCA, Emilshus, Skanska samt Lundbergs.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Boliden med portföljvikter om 9,8, 9,0 respektive 5,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-4,79
Index MM, förändring i procent-2,03
Fond i år, förändring i procent-7,89
Index i år, förändring i procent4,30

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:48 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,12 procent i september - Balder nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,12 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,12 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,30 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot banker och fastighetsbolag och har istället minskat sin exponering mot investmentbolag.

På bolagsnivå har positionerna i Novo Nordisk, SHB, Nordea, Seb, Alfa Laval, Skanska och Castellum samt tagit in ett nytt innehav i form av Balder.

Positionerna i Volvo, Sandvik, Hexpol samt EQT har minskat.

Främsta bidragsgivare under september var SHB, Skanska, Alleima, Volvo samt Atlas Copco.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,0, 8,8 respektive 7,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,12
Index MM, förändring i procent-2,03
Fond i år, förändring i procent11,12
Index i år, förändring i procent4,30

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:44 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Torgny Prior lyfter fram flera storbolag i portföljen - Di

Torgny Prior som förvaltar PriorNilsson Sverige Aktiv och hedgefonden PriorNilsson Idea tror att börsen kommer röra sig i sidled de närmsta 6-12 månaderna och att det finns en del orosmoln på marknaden. Det skriver Dagens industri.

Däremot ser Prior positivt på aktier på längre sikt och tror inte man bör lämna aktiemarknaden.

Förvaltaren väljer att lyfta fram flera innehav man ser positivt på framöver. Dessa bolag är AB Volvo, Atlas Copco, Sandvik och Novo Nordisk.

Prior har även ökat exponeringen mot Skanska i fonden Sverige Aktiv där man menar att bolaget har en låg värdering. Samtidigt har man också ökat exponeringen mot Castellum där man pekar på en stark huvudägare och en redan genomförd stor nyemission.

Vidare lyfter han också fram Handelsbanken.

"Det är ett stabilt bolag med höga utdelningar och vi tror inte att man kommer att råka riktigt så illa ut med fastighetssektorn som många är oroliga för", säger Torgny Prior till Di.

Bolag som man inte tror riktigt lika mycket på framöver är H&M, SKF, Autoliv och Volvo Cars.

PriorNilsson Sverige Aktiv är den Sverigefond som presterat bäst hittills i år där man mött en avkastning på cirka 12 procent sedan årsskiftet. Fonden har gynnats av en övervikt mot storbolag och den enskilt främsta bidragsgivaren är Novo Nordisk.

PriorNilsson Idea är upp cirka 10,5 procent i år.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2023-09-15 11:58 | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,44 procent i augusti - har avvecklat ett flertal innehav under augusti

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,44 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,41 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Positiva bidrag från Creaspac, Ericsson, Scandic och Corem rapporteras medan negativa bidrag kom bland annat från Besqab, Stenhus Fastigheter, Cloetta och Telia.

Avslutningsvis uppges att positionerna i bland annat Boliden, SCA, Nibe, Cloetta, EQT, Investor och Castellum avvecklats under augusti.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,44
Index MM, förändring i procent0,31
Fond i år, förändring i procent4,41
Index i år, förändring i procent2,01

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:45 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,46 procent i augusti - sålt innehavet i Elekta

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,46 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,09 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektornivå rapporteras ha skett däremot har fonden på bolagsnivå ökat innehaven i SHB och Nibe medan innehavet i Traton minskat och innehavet i Elekta sålts av helt.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +60,3 procent.

Främsta bidragsgivarna under augusti var Nordic Waterproofing, Creaspac, AAK, Coloplast samt Sampo.

De största innehaven vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 9,8, 7,3 respektive 6,6 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,46
Fond i år, förändring i procent10,09

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:41 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,62 procent i augusti - ökat exponeringen mot hälsovårdsbolag

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,62 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,33 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot hälsovårdsbolag och minskat sin exponering mot råvarubolag samt konsumentbolag.

De största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet blev således industri, hälsovård samt informationsteknologi med 39,5, 33,2 respektive 13,5 procent av den totala portföljen.

På bolagsnivå har man ökat sitt innehav i Polypeptide samt tagit in ett nytt innehav, Sobi.

I kontrast mot detta har fonden minskat innehaven i OEM, Oxford Instruments, CVS Group, Addlife och Hexpol samt sålt av innehavet i Bouvet.

Främsta bidragsgivare under föregående månad var Polypeptide, CVS Group, Amadeus Fire, Sobi Biovitrum samt Tecan Group.

Vid månadsskiftet var Medcap, Nederman Polypeptide de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 7,8, 7,6, respektive 7,5 procent.

PriorNilsson Evolve, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,62
Index MM, förändring i procent-0,42
Fond i år, förändring i procent-1,29
Index i år, förändring i procent13,33

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:25 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 1,19 procent i augusti - namnbyte från Smart Global till Globala Utdelare

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 1,19 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,72 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,97 procent och är därmed sämre än index som har ökat 22,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Viktigt att notera är att fonden under månaden bytt namn från att gå under namnet Smart Global till att framöver heta Globala Utdelare, något som förvaltaren menar bättre återspeglar fondens strategi.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Utdelningar från bland annat Novo Nordisk, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble och Accenture har erhållits under augusti.

Främsta bidragsgivare var Novo Nordisk, Emerson, Caterpillar, Parker Hannifin samt Sage Group.

Vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Sage Group samt Novo Nordisk de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,1 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent1,19
Index MM, förändring i procent1,72
Fond i år, förändring i procent13,97
Index i år, förändring i procent22,02

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:22 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 0,45 procent i augusti - innehavet i Wallenstam är sålt

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,45 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,35 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektor eller bolagsnivå rapporteras bortsett från att innehavet i Wallenstam sålts av.

Främsta bidragsgivarna under augusti var Corem Property, SCA, Stora Enso, UPM-Kymmene samt Nyfosa.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,6, 8,1 respektive 5,7 procent.

Fastighet var den sektor med störst vikt i portföljen med 54,1 procent följt av Skogsindustri och Råvaror med 13,5 respektive 7,7 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,45
Index MM, förändring i procent-3,35
Fond i år, förändring i procent-3,35
Index i år, förändring i procent6,46

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 07:15 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,26 procent i augusti - Coloplast nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,26 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,76 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,38 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning om konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektornivå medelas från förvaltarna. På bolagsnivå rapporteras att man ökat i Nibe, Investor, Avanza, Skanska, Alleima samt Castellum. Fonden har även ett nytt innehav i Coloplast.

Utöver detta uppger förvaltarna att de minskat innehavet i EQT och att man sålt av innehavet i Boliden.

Främsta bidragsgivare under augusti var Novo Nordisk, Alleima, Sampo, Creaspac samt AAK.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,1, 8,9 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,26
Index MM, förändring i procent-3,76
Fond i år, förändring i procent12,38
Index i år, förändring i procent6,46

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 07:06 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,56 procent i juli - avyttrade JM och Addtech

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,56 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,96 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,70 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under juli gynnades utvecklingen främst av Corem Property, Fabege, Swedbank samt SCA. I den negativa vågskålen återfanns samtidigt främst Ericsson, Embellence Group, Besqab och Telia.

Slutligen framgår det att fonden avyttrat sina positioner i JM och Addtech helt och hållet.

PriorNilsson Yield, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent0,56
Index MM, förändring i procent0,33
Fond i år, förändring i procent3,96
Index i år, förändring i procent1,70

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:24 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,47 procent i juli - har sålt innehaven i Nordea och Scandic

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,47 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Skanska, EQT, Volvo, Axfood och Camurus var de främsta positiva bidragsgivarna för fonden under den gångna månaden.

Gällande portföljaktiviteten har fonden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdbolag. På bolagsnivå har innehaven i Atlas Copco, AAK, Sandvik och Nibe utökats, medan positionerna i Novo Nordisk och Skanska minskats. Därtill har Nordea och Scandic avyttrats.

De tre största innehaven i fondens portfölj per den sista juli var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 8,2, 6,8 respektive 6,4 procent.

Största sektorer var industri, hälsovård och investmentbolag. Exponeringen mot dessa sektorer uppgick till 34,9, 10,6 respektive 8,7 procent.

Vid månadsskiftet var nettoexponeringen mot aktier +68 procent.

PriorNilsson Idea, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent1,47
Fond i år, förändring i procent9,59

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:17 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,08 procent i juli - ökat exponeringen mot industribolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,08 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,82 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,63 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i Hexpol, Alfa Laval, Nibe, Assa Abloy samt i Castellum. Innehaven i Novo Nordisk och Boliden minskades.

Främsta positiva bidragsgivare var Axfood, EQT, Volvo, Avanza samt SEB.

Största innehaven vid månadsskiftet var Volvo, Atlas Copco och Sandvik med portföljvikter om 9,6, 9,0 respektive 7,4 procent.

Största sektorer var industri, finans och hälsovård med exponeringarna 47,9, 13,7 respektive 10,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent1,08
Index MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent13,82
Index i år, förändring i procent10,63

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:06 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest ökade 6,60 procent i juli - minskade något i Castellum

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 6,60 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,91 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,63 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Största positiva bidragsgivare för fonden under månaden var Corem Property, Castellum, Fabege, Nyfosa och Balder.

Inga aktiva förändringar på sektornivå rapporteras ha gjorts under juli. På bolagsnivå däremot har fonden ökat innehaven i John Mattson och Lundbergs. Samtidigt har innehavet i Castellum minskats något. Hela innehaven i Vonovia och Vib Vermögen avyttrades.

Fastighet, skogsindustri samt råvaror var de sektorer som fonden hade störst exponering mot vid månadsskiftet. De stod för 53,1, 13,3 respektive 7,9 procent av portföljen.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,5, 7,6 respektive 5,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent6,60
Index MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent-2,91
Index i år, förändring i procent10,63

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:02 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global minskade 0,46 procent i juli - fick utdelning från flera innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,46 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,55 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,96 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under juli har fonden erhållit utdelningar från bland annat Roper Technologies, Medtronic, Illinois Tool Works och Chubb. De största positiva bidragen under perioden kom från RPM International, Abbvie, Automatic Data, Carlisle Cos samt Caterpillar.

Vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Sage Group samt Essex Property Trust de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,1 procent.

Största sektorer var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 21,5, 17,4 respektive 12,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,46
Index MM, förändring i procent0,55
Fond i år, förändring i procent12,63
Index i år, förändring i procent19,96

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 09:54 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Evolve minskade 1,59 procent i juli - tog in Biotage i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 1,59 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver duon.

"Den framåtblickande delen är försiktigt optimistiska och man ser till dags dato inga stup framför sig, men i många fall en något dämpad efterfrågan", fortsätter förvaltarna.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer de bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut, skriver teamet. De största bidragsgivarna till fondens utveckling under juli var Medcap, Focusrite, Polypeptide, Kardex samt Ergomed.

Fonden ökade under månaden exponeringen mot bolag inom sällanköpsvaror. Samtidigt minskades exponeringen mot hälsovårdsbolag och IT-bolag.

Gällande portföljaktiviteten har fonden under perioden ökat i innehaven Medcap, Comet Holdings, Oxford Instruments, Addlife samt Absolent Air Care. Samtidigt adderades Biotage som nytt innehav.

Därtill har förvaltarna minskat i Bloomsbury och Ergomed, medan Exsitec och Virbec avyttrades helt.

Vid månadsskiftet var Medcap, OEM International och Nederman de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 8,4, 8,2, respektive 7,4 procent.

De största sektorerna var industri, hälsovård och informationsteknik med portföljvikter om 30,7, 28,6 respektive 14,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,59
Index MM, förändring i procent1,61
Fond i år, förändring i procent1,36
Index i år, förändring i procent13,86

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 09:38 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield ökade 0,52 procent i juni - avyttrat positioner i Alleima, Boliden, H&M och Balder

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,52 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,38 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Hedgefonden Yield har under månaden gynnats av exponeringen mot Handelsbanken, Swedbank, Alleima och Besqab.

I den negativa vågskålen fanns istället Corem, Telia, SCA och en kort position i Scandic Hotels.

Fonden har avyttrat positioner i bland annat Alleima, Boliden, H&M och Balder.

PriorNilsson Yield, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,52
Index MM, förändring i procent0,24
Fond i år, förändring i procent3,38
Index i år, förändring i procent1,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 14:14 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,01 procent i juni - avyttrat innehaven i Lundbergs, Boliden och Alleima

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,01 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot industribolag och mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Skanska, AAK och Hexpol.

Istället har man minskat i Novo Nordisk och Traton samt sålt innehaven i Lundbergs, Boliden och Alleima.

Nettoexponeringen mot aktier var 66 procent vid månadsskiftet.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,1, 6,6 respektive 6,2 procent.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Volvo, Traton, Sandvik, ABB och Skanska.

PriorNilsson Idea, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,01
Fond i år, förändring i procent7,99

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 14:07 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,18 procent i juni - ökat mot industri och IT

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,18 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,00 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot industri och informationsteknik samt minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

"Fonden har ökat i Nederman, Medcap, Coment Holding, Oxford Instruments och Scandic Hotels. Fonden har minskat innehaven i CVS Group, Addlife och IVU Traffic samt sålt innehaven i Europris, SDI Group, Team17 Group, Shurgard och Elopak."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var OEM International, Nederman Holding och Medcap med portföljvikter om 8,6, 7,2 respektive 6,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, hälsovård och informationsteknik med exponeringar om 30,2, 26,6 respektive 17,3 procent.

De största bidragsgivarna under månaden var Nederman Holding, Scandic Hotels, Bloomsbury, Exsitec Holding och Kardex.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,18
Index MM, förändring i procent2,41
Fond i år, förändring i procent3,00
Index i år, förändring i procent12,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:23 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 6,26 procent i juni - ökad exponering mot hälsovård jämfört med föregående månad

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,26 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi, McDonalds, Qualcomm och Spectris.

De främsta bidragsgivarna i portföljen var Parker Hannifin, Stanley Black, Carlisle Cos, Caterpillar och Illinois Tool Works.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Microsoft och Jack Henry med portföljvikter om 2,4, 2,1 respektive 2,1 procent.

De största sektorerna i fonden var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 21,0, 18,7 respektive 13,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent6,26
Index MM, förändring i procent5,25
Fond i år, förändring i procent13,15
Index i år, förändring i procent19,31

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:16 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 0,43 procent i juni - avyttrat innehavet i Sagax

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,43 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,92 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden inte gjort några förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har man ökat i John Mattson och minskat något i Stenhus Fastigheter samt sålt innehavet i Sagax.

Främsta bidragsgivarna under månaden var Lundin Mining, Pandox, Horbach Holding, Diös och Castellum.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var fastighetssektorn, skogsindustri och råvaror med exponeringar om 52,4, 13,6 respektive 8,1 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Boliden med portföljvikter om 9,7, 7,9 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,43
Index MM, förändring i procent2,11
Fond i år, förändring i procent-8,92
Index i år, förändring i procent11,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:05 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,74 procent i juni - ökat exponeringen mot industrisektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,74 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,60 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i AAK, Hexpol, Assa Abloy, Investor och Castellum. Samtidigt har man minskat i Novo Nordisk och sålt innehavet i H&M.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 9,3, 9,1 respektive 8,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, finans och hälsovård med portföljvikter om 46,7, 19,1 respektive 12,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,74
Index MM, förändring i procent2,11
Fond i år, förändring i procent12,60
Index i år, förändring i procent11,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 11:00 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,09 procent i maj - avyttrat flera portföljinnehav

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,09 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,85 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från kortinnehavet i Hufvudstaden och långa innehav i Besqab, JM och Skanska.

I den negativa vågskålen fanns istället John Mattson, Corem, Telia och Handelsbanken.

Gällande aktiviteten har man avyttrat positioner i bland annat Rejlers, Cloetta, Boliden, Stillfront, Castellum och Skanska.

PriorNilsson Yield, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,09
Index MM, förändring i procent0,28
Fond i år, förändring i procent2,85
Index i år, förändring i procent1,13

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 09:49 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 1,15 procent i maj - avyttrat innehaven i H&M och JM

Fonden PriorNilsson Idea minskade 1,15 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,92 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har man ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och minskat vikten mot konsumentbolag och byggbolag. Bland enskilda innehav har man ökat i Novo Nordisk, Camurus, Hexpol och Axfood.

Fonden har minskat i Volvo och Alfa Laval samt sålt innehaven i H&M och JM.

Nettoexponeringen mot aktier vid månadsskiftet var 55 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 10,0, 6,9 respektive 6,0 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,15
Fond i år, förändring i procent6,92

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 09:40 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 0,92 procent i maj - tagit in Absolent Air Care i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,92 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,15 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Fonden har under månaden ökat sin exponering mot verkstadsbolag och medicintekniska företag. Istället har man minskat exponeringen mot tjänstebolag.

Gällande enskilda innehav har man ökat i Nederman, Kardex, Addlife och Scandic Hotels. Nytt innehav i fonden är Absolent Air Care. Under månaden har man minskat exponeringen mot Bloomsbury, Amadeus och Profoto samt avyttrat innehaven i Know IT och Swatch Group.

De främsta bidragsgivarna till fonden under månaden var Comet Holding, Medcap, Polypeptide Group, Nederman Holding och CVS Group.

Största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var OEM International, Nederman Holding och CVS Group med portföljvikter om 8,0, 5,8 respektive 5,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,92
Index MM, förändring i procent-0,15
Fond i år, förändring i procent5,29
Index i år, förändring i procent9,37

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:33 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 0,81 procent i maj - fokus på konjunktursignaler i sommar

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,81 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,49 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Abbvie, Colgate-Palmolive, Caterpillar och Croda International.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Microsoft, Ashtead Group, Accenture, Sage Group och Kakaku.

De fem största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Parker Hannifin, Essex Property Trust, Novo Nordisk och Jack Henry.

Gällande sektorexponeringen var de största sektorerna i fonden konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med portföljvikter om 20,2, 11,9 respektive 11,2 procent.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,81
Index MM, förändring i procent5,05
Fond i år, förändring i procent6,49
Index i år, förändring i procent13,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:17 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 6,91 procent i maj - ökat exponeringen mot fastigheter

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,91 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,53 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,71 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag samtidigt som man minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har man ökat i Castellum och Besqab samtidigt som man minskat i Hornbach Holding.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Boliden med portföljvikter om 9,8, 8,0 respektive 4,9 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 51,3, 14,5 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,91
Index MM, förändring i procent-2,82
Fond i år, förändring i procent-8,53
Index i år, förändring i procent8,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:01 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,01 procent i maj - tagit in Investor i portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,01 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,60 procent och är därmed bättre än index som har ökat 8,71 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har man ökat exponeringen mot Hexpol, Investor, Assa Abloy och Alleima. Nytt innehav i fonden är Investor. Samtidigt har man även minskat vikten mot Traton och H&M.

Största positiva bidragsgivare till fonden under månaden var Atlas Copco, ABB, Novo Nordisk, Astra Zeneca och Alfa Laval.

Gällande fondens sektorallokering var verkstadsindustri, finans och läkemedel de största sektorerna med exponeringar om 44,6, 14,3 respektive 13,8 procent.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 9,6, 9,3 respektive 8,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,01
Index MM, förändring i procent-2,82
Fond i år, förändring i procent9,60
Index i år, förändring i procent8,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 07:23 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,66 procent i april - avyttrat flera innehav

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,66 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehaven i Electrolux, Apac Spac, Telia och Lundbergs.

I den negativa vågskålen återfinns Ericsson, Norske Skog, Cedergrenska och Stenhus Fastigheter.

Gällande aktiviteten i fonden avvecklade förvaltaren positioner i bland annat Scandic, ABB, Alleima, Electrolux, Tele2 och Balder.

PriorNilsson Yield, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent0,66
Index MM, förändring i procent0,23
Fond i år, förändring i procent2,76
Index i år, förändring i procent0,84

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:47 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 2,06 procent i april - Avanza nytt innehav

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 2,06 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och finansbolag samt minskat mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Atlas Copco, Volvo, Sandvik, ABB och Axfood samt tagit in Avanza som nytt innehav.

Fonden minskade innehaven i Creades, SHB, SEB och H&M samt avyttrade innehaven i Telia, Mercedes Benz, Essity och Loomis.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var 51,7 procent.

Största positiva bidragen kom från Atlas Copco, Traton och Novo Nordisk.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,2, 6,3 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,06
Fond i år, förändring i procent8,17

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:43 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 1,58 procent i april - ökat exponeringen mot hälsovård och tjänstebolag

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,58 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,33 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot hälsovårdsbolag och tjänsteföretag samtidigt som man minskade exponeringen mot verkstadsbolag och IT-bolag.

Största bidragsgivare under månaden var OEM International, Polypeptide och CVS.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav OEM International, Amadeus Fire följt av CVS med portföljvikter om 7,9, 6,5 respektive 4,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och tjänsteföretag med portföljexponeringar om 18,4, 12,4 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent1,58
Index MM, förändring i procent2,12
Fond i år, förändring i procent4,33
Index i år, förändring i procent9,53

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:16 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 3,04 procent i april - svårt att förutspå utvecklingen framöver

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,04 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,65 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Nestlé, Medtronic, Illinois Tool Works och Nike.

Största positiva bidrag kom från Dechra Pharma, Medtronic och Novartis.

Vid månadsskiftet var Johnson&Johnson, Colgate Palmolive och Parker Hannifin största innehaven med portföljvikter om 2,1 procent vardera.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,7, 13,0 respektive 10,3 procent.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent3,04
Index MM, förändring i procent0,65
Fond i år, förändring i procent5,63
Index i år, förändring i procent7,91

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:07 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest ökade 2,43 procent i april - räntan i fokus för fastighetsbolagen

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 2,43 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,74 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

För fastighetsbolagen är räntan fortsatt i fokus och snitträntan fortsätter stiga. Det leder till att förvaltningsresultaten sjunker och det framgår enligt förvaltaren tydligt vilka bolag som haft tonvikt på kortare räntebindning då räntekostnaderna påverkat resultaten i högre grad.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Gällande aktiviteten i fonden har fonden ökat innehavet i Pandox samt minskat i SCA, Lundbergs och SLP.

Största positiva bidrag kom från Corem, Telia, Lundin Mining, Wihlborgs och Castellum.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Corem med portföljvikter om 7,6, 7,1 respektive 5,3 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 49,9, 12,8 respektive 7,7 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,43
Index MM, förändring i procent2,96
Fond i år, förändring i procent-1,74
Index i år, förändring i procent11,86

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 09:54 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,96 procent i april - starkt första kvartal för banksektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,96 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,92 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,85 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Gällande aktiviteten i fonden ökades exponeringen mot verkstadsbolag och minskades mot finansbolag och konsumentbolag.

På bolagsnivå ökade förvaltaren innehaven i Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, Volvo och Sandvik. Samtidigt som man tog in nya innehav i form av Alleima och Assa Abloy. Fonden minskade innehaven i SHB, SEB, H&M och Fabege samt avyttrade innehaven i Nolato och SCA.

Fonden gynnades främst av innehaven i Atlas Copco, Traton, Volvo, Novo Nordisk och AAK.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 9,6, 9,4 respektive 8,6 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 42,7, 14,3 respektive 13,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,96
Index MM, förändring i procent2,92
Fond i år, förändring i procent11,85
Index i år, förändring i procent11,86

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 08:30 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,28 procent i mars - minskat exponeringen mot fastigheter

Hedgefonden PriorNilsson Yield minskade 0,28 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,08 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,61 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehav i Tele2, Ericsson och Balder samt från en kort position i en OMX-termin.

Negativa bidrag kom från John Mattson, Handelsbanken, Corem och Stenhus Fastigheter.

Fonden har under månaden avvecklat positioner i bland annat Boliden, Balder, Castellum och JM.

PriorNilsson Yield, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,28
Index MM, förändring i procent0,25
Fond i år, förändring i procent2,08
Index i år, förändring i procent0,61

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 13:17 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Evolve ökade 0,35 procent i mars - tagit in Swatch Group i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,35 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,71 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden ökade man exponeringen mot tjänstebolag och konsumentbolag samtidigt som man minskade exponeringen mot hälsovård och läkemedelsbolag.

Fonden ökade sina positioner i Rejlers och Bouvet samt minskade sina positioner i Ergomed, Polypeptide Group och Elopak. Förvaltaren valde också att avyttra innehaven i Vetoquinol, Lumenradio, Besqab, Addnode, Resurs Bank och John Mattson. Swatch Group är nytt innehav i portföljen.

Största bidragsgivare under månaden var Amadeus Fire, Comet Holding och Kardex.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav OEM International, PVA Tepla följt av Amadeus Fire med portföljvikter om 7,0, 6,6 respektive 6,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och informationsteknik med portföljexponeringar om 21,7, 10,6 respektive 10,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent0,35
Index MM, förändring i procent-2,32
Fond i år, förändring i procent2,71
Index i år, förändring i procent7,26

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:47 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 1,15 procent i mars - turbulens i banksektorn

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 1,15 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,51 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Novo Nordisk, Dover Corp, Johnson & Johnson och McDonald’s.

Fonden gynnades främst av innehaven i Sanofi, Microsoft och Novo Nordisk.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Abbvie och Sanofi största innehaven med portföljvikter om 2,1 procent vardera.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,4, 12,7 respektive 10,3 procent.

PriorNilsson Smart Global, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent1,15
Index MM, förändring i procent2,51
Fond i år, förändring i procent2,51
Index i år, förändring i procent7,21

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:39 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 8,05 procent i mars - banksektorn i fokus

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 8,05 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,07 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot skogsbolag och råvarubolag.

På bolagsnivå ökades exponeringen mot SCA, Boliden och Balder. Samtidigt som man minskade i Telia, Iberdrola och Dic Asset.

Största positiva bidrag kom från Lundin Mining, Iberdrola, Dic Asset och Handelsbanken.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Boliden med portföljvikter om 7,4, 7,3 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 48,5, 13,3 respektive 8,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent-8,05
Index MM, förändring i procent-0,48
Fond i år, förändring i procent-4,07
Index i år, förändring i procent8,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:33 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,59 procent i mars - stormig månad för banksektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,59 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,64 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag. Fonden har minskat exponering mot finansbolag, konsumentbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, Boliden, Axfood och Nordea. Fonden minskade i Hexpol, H&M, Avanza och Fabege samt sålde av innehaven i Brinova, John Mattson och Thule Group.

Gällande fondens utveckling gynnades man av innehaven i Novo Nordisk, Traton, Atlas Copco, H&M och Hexpol.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,4, 8,3 respektive 7,9 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 38,3, 15,2 respektive 13,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent1,59
Index MM, förändring i procent-0,48
Fond i år, förändring i procent8,64
Index i år, förändring i procent8,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 08:48 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,82 procent i februari - fortsatt hög inflation

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,82 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,18 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,37 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positivt bidrag från innehaven i SHB, Tele2, Scandic Hotels och Creaspac. Negativa bidrag kom från John Matsson, Fabege, JM och från kort position i OMX.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Axfood, Scandic Hotels, ABB och innehav inom fastighetssektorn som Balder, Castellum, Pandox och Wihlborgs.

PriorNilsson Yield, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,82
Index MM, förändring i procent0,18
Fond i år, förändring i procent2,37
Index i år, förändring i procent0,36

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 10:34 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,43 procent i februari - gynnades av innehavet i Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,43 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,76 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren. Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot finansbolag och minskat i verkstadsbolag samt konsumentbolag.

På bolagsnivå ökades exponeringen mot SHB, SEB, Skanska, Nibe och Alfa Laval. Samtidigt som man minskade i Volvo, Sandvik, Hexpol, H&M, AAK och Creades samt sålt innehaven i Alleima, Swedbank, Sinch och Thule Group.

Vid utgången månad hade fonden en nettoexponeringen mot aktier om 50,9 procent.

Största positiva bidragen kom från Novo Nordisk, Avanza och Skanska.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,0, 5,4 respektive 5,1 procent.

PriorNilsson Idea, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,43
Fond i år, förändring i procent5,76

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.