Fondnyheter

PriorNilsson Yield ökade 0,10 procent i juni - lyfter fram Telias ledning

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,10 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,23 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Under månaden gynnades fonden av det finska bolaget Spinnova, Telia, Gränges samt en kort position i Svolder.

Negativt bidrag kom från innehaven i Creades, Zalando, Creaspac och Cedergrenska. Fonden har avvecklat positioner i bland annat Gränges, SCA, Husqvarna, Stora Enso, Nolato och NCC.

"Vi måste ge Allison Kirkby på Telia en eloge till en fantastisk förmåga att leverera det man kommunicerat. Telia säljer delar av sin telemastverksamhet i Norge och Finland. Affären innebär att man säljer 49 procent av totalt 4 700 master för drygt 7 miljarder kronor och affären kommer säkerligen följas av fler värdehöjande åtgärder från ledningen", kommenterar förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att inflation var ett tema under månaden. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden.

"Helt uppenbart är att vissa priser på råvaror och komponenter rusat i höjden och kan komma påverka slutprodukternas priser och leda till inflation. Dock verkar majoriteten av bedömare luta sig mot det faktum att så länge det inte finns bred löneinflation så fortsätter festen med låga räntor och stigande tillgångspriser", skriver Nilsson avslutningsvis.

PriorNilsson Yield, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,10
Fond i år, förändring i procent2,23

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:50 | PriorNilsson Yield

Köpt Atlas Copco, Daimler och Creaspac - PriorNilsson Idea minskade 0,13 procent i juni

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,13 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,98 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juni präglades av ett högt antal av nyintroduktioner. Många bolag tillfördes också pengar genom nyemissioner. Utfallet av noteringarna var blandad och i flera fall verkar det som kvalitén hos köparna har minskat.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har fonden köpt Atlas Copco, Daimler och Creaspac samt ökat i Creades och Boliden. Fonden har minskat i Getinge samt sålt innehaven i Wihlborgs, Diös, Nyfosa, Hexagon och Zalando. Nettoexponeringen mot aktier per sista juni var + 70,7 procent", kommenterar förvaltarna.

Bland de innehaven som gynnade fonden fanns Novo Nordisk, Microsoft, Gränges och Getinge.

Verkstadsindustrin var den region med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 25,8 procent.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk det största innehavet med en portföljvikt på 6,2 procent. Även Traton och Creades vägde tungt med 5,3 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,13
Fond i år, förändring i procent14,98

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:46 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve steg 0,03 procent i juni - avkastat 28,83 procent under 2021

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Ett tema under månaden var inflation eller ej. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden i synen på när en minskning av lätt penningpolitik kan komma. Helt uppenbart är att vissa priser på råvaror och komponenter rusat i höjden och kan komma påverka slutprodukternas priser och leda till inflation. Dock verkar majoriteten av bedömare luta sig mot det faktum att så länge det inte finns bred löneinflation så fortsätter festen med låga räntor och stigande tillgångspriser", kommenterar förvaltarna inledningsvis.

Främsta bidragsgivare under månaden var Exsitec, Flatexdegiro, Puulio och Chemometec.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot konsumentbolag och IT-bolag. Samtidigt har man minskat exponeringen mot teknologi.

På bolagsnivå valde förvaltarna att köpa in det norska konsumentbolaget Komplett samt öka i Exsitec och KnowIT.

De tre största innehaven i portföljen var Creaspac, Flatexdegiro och Komplett med portföljvikter på 6,2, 5,4 respektive 4,6 procent.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och IT där 19,9 respektive 18,2 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,03
Fond i år, förändring i procent28,83

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:41 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 2,66 procent i juni

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,66 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,23 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"Indexmässigt hände inte mycket men det var fortfarande febril aktivitet på kapitalmarknaden. Antalet bolag som gjorde entré på börsen var enormt stort och vi såg ytterligare en rad bolag som tillfördes pengar genom nyemissioner. Utfallet av noteringarna var denna månad blandad och i flera fall verkar det som kvalitén hos köparna har minskat eller så var girigheten hos säljarna för stor vid prissättningen av introduktionen", kommenterar förvaltaren inledningsvis.
Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi, Coca-Cola, Automatic Data Processing, WP Carey samt Illnios Tool Works.

Främsta bidragsgivare under juni var S&P Global, Xilinx och Microsoft.

Bland fondens större innehav vid månadsskiftet hittas S&P Global, Dover, EssilorLuxottica, Sanofi och Microsoft.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,4 respektive 13,6 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent2,66
Fond i år, förändring i procent15,23

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:34 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest steg 1,45 procent i juni - ökat exponeringen mot skogsbolag

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,45 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Ett stort tema under månaden var om det var inflation eller ej. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden i synen på när en minskning av lätt penningpolitik kan komma.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot skogsbolag och minskat allokeringen till fastighetsbolag.

På bolagsnivå investerade fonden i SCA, Stora Enso, Fabege och Boliden. Samtidigt reducerade man innehaven i Nyfosa, Castellum och Train Alliance. Förvaltaren valde att avyttra Outokumpu, Gränges och Sbb.

Fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 45,2 procent.

Största innehavet i fonden vid månadsskiftet var Corem med en portföljvikt på 9,6 procent. Fonden låg även relativt tungt i Telia och SCA med exponeringar på 8,8 och 7,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent1,45
Fond i år, förändring i procent14,03

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:30 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,13 procent i juni - hög aktivitet på kapitalmarknaden

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,13 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det inte hände mycket på indexnivå under månaden men att det fortfarande var febril aktivitet på kapitalmarknaden. Antalet bolag som gjorde entré på börsen var enormt stort.

Under månaden gynnades fonden av Novo Nordisk, Atlas Copco, Getinge och Gränges.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och konsumentbolag. Fonden har minskat exponeringen mot råvaror och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SKF, Trelleborg och Autoliv. Fonden har minskat i AAK. Hexpol samt sålt innehaven i Stora Enso, Nyfosa, Dometic, Mycronic och Kinnevik", kommenterar förvaltaren.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 49,6 procent.

De tre största innehaven i portföljen var Volvo, Atlas Copco och Traton med portföljvikter på 7,9, 7,5 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent18,03

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:26 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,46 procent i maj

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,46 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

"Trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings så är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på så kallade värdeaktier och tillväxtaktier. Större delen av maj var det tillväxtaktier som föredrogs. Bolaget Sinch är ett bra exempel på det, efter en stor nedgång tog in 9 miljarder i nya pengar och har efter det stigit kraftigt", kommenterar förvaltaren inledningsvis.

Vidare skriver Nilsson att KPMG under månaden har gjort en undersökning där de frågade 500 vd:ar globalt om de skulle minska kontorsytorna, 17 procent svarade nu ja vilket kan jämföras med 70 procent i augusti 2020.

Fonden har under månaden erhållit positivt bidrag från Creades BTA, Embellence Group, Telia och Camerus. Missgynnade avkastningen gjorde Cedergrenska och Gränges samt korta positioner i Balder och Alfa Laval.

Förvaltaren valde att avveckla positioner i bland annat Essity, ICA, Camurus, Securitas, SEB och Tele2.

PriorNilsson Yield, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,46
Fond i år, förändring i procent2,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 09:47 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,64 procent i maj - Traton gynnade avkastningen

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,64 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,13 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat allokeringen till finanssektorn. Förvaltarna valde under månaden att öka innehavet i Traton. Under maj sålde fonden Investor, Ericsson, Nordea och Nordnet.

Under maj gynnades avkastningen av innehaven i Traton, Creades BTA, Novo Nordisk och Volvo.

Sektorfördelningen i fonden var relativt jämn då verkstadsindustrin och bygg & anläggning var de största sektorerna med portföljvikter om 19,9 respektive 8,9 procent.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Creades BTA, Novo Nordisk och Traton med portföljvikterna 6,1, 6,0 respektive 5,6 procent.

Vid månadsskiftet låg fondens nettoexponering på 67,7 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,64
Fond i år, förändring i procent15,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 09:46 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global ökade 0,81 procent i maj

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,81 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,47 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"Trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings så är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på så kallade värdeaktier och tillväxtaktier. Större delen av maj var det tillväxtaktier som föredrogs. Bolaget Sinch är ett bra exempel på det, efter en stor nedgång tog in 9 miljarder i nya pengar och har efter det stigit kraftigt", skriver PriorNilsson i marknadsrapporten.

Fonden Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland andra McDonald's, Nike, Johnson & Johnson, Sanofi och Microsoft.

Främsta bidragsgivare till avkastningen var Kakaku, Ashtead, Maxim Integrated och Pentair.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,7 respektive 14,4 procent av kapitalet var allokerat.

Bland fondens största innehav finns S&P Global, Dover, Parker Hannifin, Accenture och Microsoft.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,81
Index MM, förändring i procent-0,52
Fond i år, förändring i procent12,25
Index i år, förändring i procent12,47

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:59 | PriorNilsson Smart Global

Deltog i Nordhealths notering - PriorNilsson Evolve steg 1,76 procent i maj

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,76 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,67 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,78 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Efter maj månad har vi haft en uppgång 7 månader i rad. En imponerande svit. Månaden var fylld med nya bolag som gjorde entré på Stockholmsbörsen. De flesta bolag har fått en bra till succéartad start som noterade bolag. Linc som noterades den 28 maj är ett gott exempel på det, bolaget steg nära 30 procent första dagen som noterat bolag", skriver förvaltarna inledningsvis.

Fonden har under maj ökat exponeringen mot teknikbolag samt minskat allokeringen till konsumentbolag. På bolagsnivå har man ökat i Exsitec och Storytel. Förvaltarna valde att sälja aktier i Ponsse, CVS Group och Atvexa.

Främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var Creades BTA, Elos Medtech, Dotdigital Group, Interroll Holding och Chemometec.

"Aktiviteten har varit hög på marknaderna ute i Europa under maj månad. En förändring i portföljen i form av ett nytt innehav kommer fondens deltagande i börsintroduktionen av Nordhealth. Bolaget tillhandahåller molnbaserade mjukvaruprodukter inriktade mot veterinär- och vårdmottagningar", kommenterar Lindqvist och Skilje.

Bland fondens största innehav vid månadsskiftet fanns Creades BTA, Flatexdegiro, Nordhealth, BHG Group och Fenix Outdoor.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,76
Index MM, förändring i procent1,67
Fond i år, förändring i procent28,78
Index i år, förändring i procent17,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Realinvest steg 1,77 procent i maj - avyttrar Bonava och Tele2

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,77 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den anstormning av nya bolag till börsen som sker just nu kan leda till att förvaltare blir lite mindre noggranna i sina analyser och att det faktiskt finns risk att det noteras en del bolag med ganska låg kvalitet till för höga priser.

Vidare skriver Nilsson att trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på värdeaktier och tillväxtaktier.

Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och minskat exponeringen mot telekommunikation. På bolagsnivå har man ökat i SCA, John Matsson och Brinova. Samtidigt valde Nilsson att avyttra Bonava och Tele2 reducera innehaven i Telia, Fabege och Boliden.

De två sektorer med störst exponering var fastighet och skogsindustrin där 46,7 respektive 12,4 procent av kapitalet var allokerat.

Det största innehavet i fonden var Telia med en portföljvikt på 8,9 procent. Även SCA och John Matsson vägde tungt med 6,5 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,77
Fond i år, förändring i procent12,40

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:27 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,40 procent i maj - köpt aktier i Atlas Copco, Traton och Sandvik

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,40 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,88 procent och är därmed sämre än index som har ökat 21,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Efter maj månad har vi haft en uppgång 7 månader i rad. En imponerande svit. Månaden var fylld med nya bolag som gjorde entré på Stockholmsbörsen. De flesta bolag har fått en bra till succéartad start som noterade bolag. Linc som noterades den 28 maj är ett gott exempel på det, bolaget steg nära 30 procent första dagen som noterat bolag", skriver fondens förvaltare inledningsvis.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Samtidigt har man minskat allokeringen till råvaror och finansbolag.

De främsta bidragsgivarna under maj var Traton, Volvo, Novo Nordisk, Sandvik och Diös.

Prior och Lindqvist valde att köpa aktier i Atlas Copco, Traton och Sandvik. Fonden reducerade samtidigt innehaven i AAK, Boliden och Handelsbanken samt avyttrade Nordnet och Outokumpu.

De tre största innehaven i portföljen var Vovlo, Atlas Copco och Traton med portföljvikter på 8,0, 6,8 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent2,40
Index MM, förändring i procent2,41
Fond i år, förändring i procent17,88
Index i år, förändring i procent21,35

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:07 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Evolve firar 1 år - avkastat 67,7 procent

Fonden PriorNilsson Evolve, som förvaltas av Martin Lindqvist och Jonas Skilje, har nu existerat i ett år och utvecklingen har varit god.

Fondens avkastning uppgår till 67,7 procent, vilket kan jämföras med europeiskt småbolagsindex som under samma period är upp 40 procent. Fondens inriktning mot nischade teknikbolag och vinnare på digitalisering har bidragit till överavkastningen. Bland de bolag som gynnat avkastningen hittas bland andra Elos Medtech, Chemometec, Eckert och Ziegler.

Under det senaste året har intresset för aktier bland befolkningen ökat kraftigt, vilket syns tydligt i nätmäklares statistik för nya kunder. Om trenden håller i sig tror förvaltarna att det kommer att vara positivt för omsättningen och värderingarna av småbolag generellt men i synnerhet för mikrobolag.

"En naturlig egenhet i småbolagsuniverset är dess ständiga förändring. Tidigare småbolag växer och slår sig fram bland de större bolagen medan andra bolag kanske slås ut helt eller går samman samtidigt som nya bolag tillkommer genom börsintroduktioner. Marknaden för börsintroduktion är något som vi följer noga och flera nya innehav till fonden har kommit in just den vägen. Många av dessa introduktioner har såhär långt ägt rum i Norden, men sannolikt kommer vi även se ett ökat antal introduktioner ute i Europa", skriver Lindqvist och Skilje.

Angående framtiden skriver förvaltarna att de inte ser någon anledning att ändra inriktningen och fokuserar på att hitta bolag med ledande positioner inom branscher med strukturell uthållig tillväxt. Europeiska små- och mikrobolag kommer vara en intressant inriktning under ständig utveckling och med stor potential.

Under inledningen av 2021 har fonden ökat exponeringen mot e-handel genom köp i bolagen BHG Group, Rugvista, Pierce Group och Lyko. Fondförvaltarna har även valt att öka exponeringen mot djurhälsa genom att bredda portföljen till att täcka in fler delar av den totala djurhälsan. Bolag inom segmentet som Lindqvist och Skilje tror på är bland andra CVS Group, Vetoquionol och Dechra.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-04 12:33 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield steg med 0,60 procent i april

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,60 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,67 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att april var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultat för det första kvartalet. Enligt förvaltaren kunde man se ett tydligt mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten.

"Vår bedömning är att bolagen framgent faktiskt kommer att kunna visa strukturellt högre marginaler på grund av att produktiviteten fått ett skift uppåt tack vare teknikinvesteringar med mera. Kostnadsnivån kommer dock sannolikt öka då samhällena öppnar upp och därmed kommer marginalerna bli något lägre än dagens nästan osannolikt bra nivåer", kommenterar förvaltaren.

Under månaden har avkastningen gynnats av innehav i Creades BTA, Corem Properties och Hemnet Group.

I den negativa vågskålen fanns Gränges och Balder samt korta positioner i Svolder och SHB. Under april valde förvaltaren att avveckla positioner i bland annat Cloetta, AstraZeneca, Bufab och Swedbank.

PriorNilsson Yield, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent0,60
Fond i år, förändring i procent1,67

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 11:27 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 4,25 procent i april - gynnades av Creades BTA

Fonden PriorNilsson Idea steg 4,25 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,27 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"April månad var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultatet för det första kvartalet. Antalet bolag som kom ut med besvikelser var väldigt få", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under april var fondens främsta bidragsgivare Creades BTA, Getinge och Hexpol.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot investmentbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har förvaltarna valt att köpa aktier i Creades, FlatexDegiro, Getinge och Gränges. Samtidigt har fonden minskat i Sandvik, Telia och Trelleborg samt avyttrat Orthex, Nilar och Epiroc.

De tre största innehaven i portföljen var Novo Nordisk, Creades BTA och Volvo med portföljvikter på 5,9, 5,8 respektive 4,5 procent.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 17,6 procent.

Inför maj låg fondens nettoexponering mot aktier på 73,6 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent4,25
Fond i år, förändring i procent13,27

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 10:48 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 9,33 procent i april - avkastat 26,56 procent under 2021

Fonden PriorNilsson Evolve steg 9,33 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Vår bedömning är att bolagen framgent faktiskt kommer att kunna visa strukturellt högre marginaler på grund av att produktiviteten fått ett skift uppåt tack vare teknikinvesteringar med mera. Kostnadsnivån kommer dock sannolikt öka då samhällena öppnar upp och därmed kommer marginalerna bli något lägre än dagens nästan osannolikt bra nivåer", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under månaden gynnades fonden av Creades BTA, Flatexdegiro, Exsitec och Rugvista.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot djurhälsa och medicinteknik. Under april valde förvaltarna att ta in det brittiska djurläkemedelsbolaget Dechra, peptidproducenten Polypeptide, investmentbolaget Creades samt Hemnet. Fonden har samtidigt avyttrat Besqab och Tristel.

"Goda rapporter till trots är marknaden något orolig med stor volatilitet i enskilda aktier. Anledningen är att investerare tvekar om de ska allokera pengar till så kallade tillväxtbolag eller till värdebolag och vilka bolag som är coronavinnare eller coronaförlorare. Denna slagighet består troligen ett tag till", fortsätter Lindqvist och Skilje.

Bland fondens största innehav inför maj fanns Creades BTA, Flatexdegiro, BHG Group och Fenix Outdoor.

PriorNilsson Evolve, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent9,33
Fond i år, förändring i procent26,56

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 10:38 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global steg med 0,72 procent i april

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,72 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,34 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"April månad var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultatet för det första kvartalet. Antalet bolag som kom ut med besvikelser var väldigt få", skriver förvaltaren inledningsvis.

Vidare menar Lindqvist att man tydligt kunde se ett mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten. Det som var väldigt imponerande var de höga marginalerna och därmed vinstnivåerna.

Under april har fonden erhållit utdelningar från bland annat Colgate Palmolive, Abbott Laboratories, Caterpillar, Abbvie samt Essex Property Trust. Gick starkt gjorde Carlisle Cos, Diploma och S&P Global.

Bland fondens största innehav fanns S&P Global, Dover Corp, Parker Hannifin och Accenture.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,7 respektive 14,5 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent0,72
Fond i år, förändring i procent11,34

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:50 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 5,68 procent i april - gynnades av Train Alliance

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 5,68 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

"Goda rapporter till trots är marknaden något orolig med stor volatilitet i enskilda aktier. Anledningen är att investerare tvekar om de ska allokera pengar till så kallade tillväxtbolag eller till värdebolag och vilka bolag som är coronavinnare eller coronaförlorare. Denna slagighet består troligen ett tag till", skriver förvaltaren i månadens rapport.

Under april gynnades fonden av innehaven i Train Alliance, Klövern, Nyfosa, Diös och Besqab. Efter den starka utvecklingen utgör nu Train Alliance en större andel av fonden. Under månaden valde Nilsson att reducera exponeringen mot fastighetsbolag.

Under månaden köpte fonden aktier i SCA och Telia. Samtidigt reducerades innehaven i Besqab, Balder och Bonava. Samtliga aktier i Catena, JM och Wallenstam avyttrades.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Telia med en portföljvikt på 9,1 procent. Även SCA och John Mattson utgjorde betydande delar av portföljen med 6,1 respektive 5,8 procent.

Fastighetsindustrin var den sektor med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick inför maj till 45,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent5,68
Fond i år, förändring i procent10,45

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:34 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 3,12 procent i april - avyttrat Skistar och H&M

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3,12 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Man kunde tydligt se ett mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten. Det som var väldigt imponerande var de höga marginalerna och därmed vinstnivåerna", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under april har fonden ökat exponeringen mot konsumentbolag och fastighetsbolag. Fonden har samtidigt minskat exponeringen mot byggbolag.

Under månaden valde Prior och Lindqvist att öka exponeringen mot Holmen, ABB och Getinge. Samtidigt reducerades innehaven i SEB, Sandvik och Epiroc. Fonden avyttrade under månaden Skistar och H&M.

Det största innehavet i fonden var Volvo med en portföljvikt på 7,3 procent. Även Atlas Copco och AAK vägde tungt med 6,5 respektive 5,8 procent.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 44,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent3,12
Fond i år, förändring i procent15,12

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:16 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson fonder öppnar upp för handel igen efter IT-attack

PriorNilsson fonder blev 16 april IT-attackerade vilket resulterade i att handeln med bolagets fonder var tvungen att sättas på paus.

"Vi har idag den 26 april öppnat upp våra fonder för handel igen efter den externa IT-attack vi var utsatta för med början den 16 april 2021. Detta innebär att vi kan administrera köp och försäljningar av fondandelar precis som vanligt. Vi kommer även per den 26 april göra en värdering av fonderna", skriver fondbolaget.

https://priornilsson.se/

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-04-26 07:46 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder utsatt för IT-attack sedan 16 april - senarelägger köp och försäljning av fondandelar

PriorNilsson fonder är utsatta för extern IT-attack sedan 16 april som medför att bolaget inte kan nå sin mailserver eller Back Office-system. Händelsen är polisanmäld och anmäld till berörda myndigheter.

Dessutom medför attacken att det inte går att göra en värdering av de aktuella fonderna och således har PriorNilsson valt att stänga handeln.

"Detta har medfört att vi tagit beslut om att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för samtliga fonder i enlighet med 4 kap. 13a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Beslutet gäller tillsvidare och är taget för att skydda våra kunder. Detta innebär att alla fonder har en senarelagd handel per den 19 april 2021 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 16 april 2021 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen", skriver fondbolaget på sin hemsida.

Vidare meddelar PriorNilsson att de arbetar med all kraft tillsammans med erkända experter inom cybersäkerhet och i nära samverkar med myndigheter för att kunna återuppta normal handel i fonderna.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-04-22 08:19 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 4,45 procent i mars - avyttrat Volkswagen och Daimler

Fonden PriorNilsson Idea steg 4,45 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden Facebook, Skanska, AAK, Hexpol och SKF.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighet- och IT-bolag samt minskade exponeringen mot verkstads- och läkemedelsbolag. På bolagsnivå ökades aktieinnehaven i Volvo, Traton och Boliden. Dessutom tog man in Kinnevik. Däremot minskade man i Skanska, Gränges och Epiroc medan innehaven i Volkswagen och Daimler såldes helt. Nettoexponeringen mot aktier uppgick vid månadsskiftet till 77 procent.

Portföljens största innehav var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Volvo och Traton med portföljvikterna 6,4, 5,1 respektive 4,5 procent.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson att mars var en ovanligt stark månad och att det historiskt finns få månader där stockholmsbörsen gått så bra.

"Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza-effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket med som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltaren.

Vidare skriver Nilsson att den fortsatta uppgången för de långa räntorna dämpade börshumöret något. Inom tech-sektorn var volatiliteten också fortsatt hög. Som bidragande faktor till förväntningarna om högre räntor och inflation lyfter förvaltaren den ökande bristen på halvledare, som han menar kommer få bolagen att i kommande rapporter flagga för störningar i produktion och leveranser.

Angående läget på marknaden menar PO Nilsson att likviditeten i aktiemarknaden är god, trots att många nya bolag har noteras och stora utförsäljningar i noterade bolag gjorts av storägare. Inför framtiden nämner förvaltaren att börsen under de två sista veckorna i mars var ganska stillastående, vilket han tror möjligen kan vara ett tecken på att ett visst jämviktsläge uppstått på börsen.

PriorNilsson Idea, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent4,45
Fond i år, förändring i procent8,65

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-12 07:45 | PriorNilsson Idea

Gynnsam utveckling för Telia, Essity, Pierce och Orthex - PriorNilsson Yield steg 0,6 procent i mars

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,6 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Under mars erhöll fonden positiva bidrag från Telia, Essity , Pierce Group, Orthex Oyj och Fastpartner. På den negativa sidan fanns däremot Corem Property och Bonesupport samt i korta positioner i Husqvarna och Sandvik. Positioner i bland annat Volvo, Trelleborg, Pierce Group, Castellum och Balder avyttrades.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson att mars var en ovanligt stark månad och att det historiskt finns få månader där stockholmsbörsen gått så bra. "Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza-effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket med som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltaren. Däremot uppger Nilsson att den fortsatta uppgången för de långa räntorna dämpade börshumöret något. Inom teknologisektorn var volatiliteten också fortsatt hög. Som bidragande faktor till förväntningarna om högre räntor och inflation lyfter förvaltaren den ökande bristen på halvledare, som han menar kommer få bolagen att i kommande rapporter flagga för störningar i produktion och leveranser. Angående läget på marknaden menar PO Nilsson att likviditeten i aktiemarknaden är god, trots att många nya bolag har noteras och stora utförsäljningar i noterade bolag gjorts av storägare. Inför framtiden nämner förvaltaren att börsen under de två sista veckorna i mars var ganska stillastående, vilket han tror möjligen kan vara ett tecken på att ett visst jämviktsläge uppstått på börsen.

PriorNilsson Yield, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent0,6
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent1,1
Index i år, förändring i procent-0,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-12 07:26 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Evolve ökade 9,0 procent i mars - deltog i börsnoteringar av e-handlare

Fonden PriorNilsson Evolve steg 9,0 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Fondens fem största positiva bidragsgivare under mars var Eckert & Ziegler, Orthex Oyj, Ratos, BHG Group och Ponsse Oyj.

Under månaden ökades exponeringen mot bolag verksamma inom e-handel, uppger Lindqvist och Skilje. Detta gjordes genom att man köpte in BHG Group samt var med i börsintroduktionerna av Rugvista och Pierce. Dessutom köptes aktier i norska e-handlaren Elektroimportören. I övrigt ökade man på bolagsnivå i Fenix Outdoor, Ponsse och Konsolidator. Fonden minskade däremot i Ratos och Eckert & Ziegler samt sålde innehaven i bland annat Kardex.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet BHG Group (5,1 procent portföljvikt) Fenix Outdoor (4,1 procent) och Exsitec Holding (4,0 procent).

Störst sektorallokering hade fonden vid tidpunkten mot konsumentvaror och IT-bolag med portföljvikterna 17,2 respektive 17,0 procent.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson att mars var en ovanligt stark månad och att det historiskt finns få månader där stockholmsbörsen gått så bra. "Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza-effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket med som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltaren. Samtidigt skriver Nilsson att den fortsatta uppgången för de långa räntorna dämpade börshumöret något. Inom teknologisektorn var volatiliteten också fortsatt hög. Som bidragande faktor till förväntningarna om högre räntor och inflation lyfter förvaltaren den ökande bristen på halvledare, som han menar kommer få bolagen att i kommande rapporter flagga för störningar i produktion och leveranser. Angående läget på marknaden menar PO Nilsson att likviditeten i aktiemarknaden är god, trots att många nya bolag har noterats och stora utförsäljningar i noterade bolag gjorts av storägare. Inför framtiden nämner förvaltaren att börsen under de två sista veckorna i mars var ganska stillastående, vilket han tror möjligen kan vara ett tecken på att ett visst jämviktsläge uppstått på börsen.

PriorNilsson Evolve, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent9,0
Index MM, förändring i procent5,6
Fond i år, förändring i procent15,8
Index i år, förändring i procent11,8

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-12 07:07 | PriorNilsson Evolve

Historiskt stark månad på börsen - PriorNilsson Smart Global ökade 10,3 procent i mars

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 10,3 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

I de inledande förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson att mars var en ovanligt stark månad och att det historiskt finns få månader där stockholmsbörsen gått så bra.

"Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza-effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltaren.

Däremot uppger Nilsson att den fortsatta uppgången för de långa räntorna dämpade börshumöret något. I teknologisektorn var volatiliteten också fortsatt hög. Som bidragande faktor till förväntningarna om högre räntor och inflation lyfter förvaltaren den ökande bristen på halvledare, som han menar kommer att få bolagen i kommande rapporter att flagga för störningar i produktion och leveranser.

Angående läget på marknaden menar PO Nilsson att likviditeten i aktiemarknaden är god, trots att många nya bolag har noteras och stora utförsäljningar i noterade bolag gjorts av storägare. Inför framtiden nämner förvaltaren att börsen under de två sista veckorna i mars var ganska stillastående, vilket han tror möjligen kan vara ett tecken på att ett visst jämviktsläge uppstått på börsen.

I Aktiefonden Smart Global erhölls utdelningar under månaden från bland annat Kakaku.com, Hufvudstaden, Novo Nordisk, Coca-Cola och Automatic Data Processing Inc. Fondens största positiva bidragsgivare blev Stanley Black & Decker, Pentair Plc, Lowe´s Cos Inc, Parker Hannifin och Dover Corp.

Störst portföljvikt hade fonden vid månadsskiftet i fallande ordning mot konsumentvaror, verkstadsindustri, läkemedel, kemi och IT-Bolag.

PriorNilsson Smart Global, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent10,3
Index MM, förändring i procent7,2
Fond i år, förändring i procent10,6
Index i år, förändring i procent11,4

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-12 06:59 | PriorNilsson Smart Global

Avyttrade Bonava och SBB - PriorNilsson Realinvest ökade 5,31 procent i mars

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 5,31 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,51 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna följande angående utvecklingen under mars.

"Den fortsatta uppgången för de långa räntorna där framförallt USA:s 10-åriga obligationsränta stigit, la viss sordin på börshumöret. Vi fick även se fortsatt volatilitet bland tech-bolagen, som var förra årets vinnarsektor. Ytterligare en faktor som bidrog till förväntningarna om högre räntor och inflation var den alltmer accelererande bristen på flera komponenter som halvledare, vilket kommer att få bolagen att i kommande rapporter att flagga för störningar i produktion och leveranser."

Under månaden som passerade ökade fonden exponeringen mot fastighetsbolag och minskade exponeringen mot konsumentbolag. Fondens förvaltare valde att köpa aktier i Klövern, Fabege och Castellum. Innehaven i Stora Enso och Diös minskades samtidigt som Bonava och SBB avyttrades.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Telia med en portföljvikt på 9,5 procent. Även John Mattson och SCA utgjorde betydande delar av portföljen med 6,2 procent vardera.

Fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 49,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent5,31
Index MM, förändring i procent8,24
Fond i år, förändring i procent4,51
Index i år, förändring i procent14,33

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-09 13:25 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 5,34 procent i mars - köpt aktier i Kinnevik och BHG Group

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 5,34 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket med som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under månaden bidrog innehaven i Atlas Copco, AAK, Hexpol, Sandvik och SKF med mest positiv avkastning.

Under mars valde förvaltarna att öka exponeringen mot investmentbolag samtidigt så har fonden reducerat allokeringen till bygg- och läkemedelsbolag. På bolagsnivå tog Prior och Lindqvist in Kinnevik och BHG Group.

Vid månadsskiftet var en stor del av fondens tillgångar investerade i verkstadsindustrin, portföljvikten uppgick till 44,9 procent.

Det största innehavet i fonden var Volvo med en portföljvikt på 8,0 procent. Även Sandvik och Atlas Copco vägde tungt med 6,8 respektive 6,0 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent5,34
Index MM, förändring i procent8,24
Fond i år, förändring i procent11,63
Index i år, förändring i procent14,33

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-04-09 13:17 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Låg avkastning för svenska hedgefonder i mars - Di

Den genomsnittliga svenska hedgefonden gav nästan ingen avkastning alls i mars. Det rapporterar Di.

Gladiator hade en tuff månad och backade med drygt 11 procent. Även Origo Quest och Brummer & Partners Multi Strategy tappade 4 respektive 1,8 procent under månaden.

Nordic Cross Stable Return har backat 1,5 procent i år och förvaltaren Ulf Strömsten ser ökad volatilitet i marknaden.

"Det stora raset i Cantargia, cirka 50 procent, drabbade fonden hårt då ett negativt forskningsresultat från Novartis smittade av sig. Det visar på den stora osäkerhet som finns i marknaden, det är inte bara småbolag som är volatila", kommenterar Strömsten.

Bland de hedgefonder som gått starkast i år fanns Prior & Nilsson Idea och Rhenman Healthcare som stigit 10 respektive 7 procent.

https://www.di.se/nyheter/svettig-manad-for-svenska-hedgefonder-nastan-ingen-avkastning-i-genomsnitt/

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-04-08 07:46 | PriorNilsson Idea

Avvecklat positioner i bland annat Boliden och Securitas - PriorNilsson Yield steg 0,26 procent i februari

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,26 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,49 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Under februari har fonden erhållit positiva bidrag från Nordea, ÅF Pöyry, Cloetta och Cint Group. I den negativa vågskålen fanns Telia, Essity, Sandvik och Stora Enso. Fonden har avvecklat flertalet positioner under perioden bland annat i Boliden, Securitas, Assa Abloy och Nordea.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari var en mycket stark månad på indexnivå. Optimismen grundar sig i att vaccineringen har kommit igång skriver PO Nilsson.

"Trots många nyheter om försenade leveranser av vaccin i flera länder och kritik mot takten i vaccinationen har investerarna tagit fasta på den ekonomi vi kommer få genom att återgå till ett mer ”normalt” samhälle igen. Denna vy har lett till en rejäl sektorration till de så kallade ”cream” bolagen (cruising, recreation, amusement och malls)", kommenterar förvaltaren.

Vidare skriver Nilsson att i spåren av ett öppnare samhälle kommer konsumenters beteende att förändras. De bolag som gynnats mest av "stay home-effekten" är de som nu sett rejäla korrektioner.

"Inflationen förväntas att ta fart vilket påverkat synen på de långa räntorna globalt. Bankerna har varit en vinnarsektor på höjda räntor. En sektor som fått en rejäl nedgång i och med högre räntor var techbolagen. De missgynnas mest på grund av högre avkastningskrav."

PriorNilsson Yield, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,26
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent0,49
Index i år, förändring i procent-0,03

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 12:14 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 3,48 procent i februari

Fonden PriorNilsson Idea steg 3,48 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Boliden, Epiroc och Daimler.

På sektornivå har fonden ökat exponeringen mot IT och råvaror. Samtidigt minskades exponeringen mot verkstads- och konsumentbolag. Förvaltarna valde att öka innehaven i AAK och Alphabet samt minskade i Traton och Sandvik. Innehaven i Fabege, BHG Group, Skistar och Cint Group avyttrades.

Verkstadsindustri var den sektor med mest allokerat kapital vid månadsskiftet, exponeringen uppgick till 32,7 procent.

Novo Nordisk var fondens största innehav inför mars med en portföljvikt på 6,9 procent. Även Skanska och Volvo utgjorde betydande delar med 5,0 respektive 4,9 procent.

Nettoexponeringen i fonden låg på 76,2 procent. Sedan fondens lansering 2006 uppgår avkastningen till 319,09 procent.

PriorNilsson Idea, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent3,48
Fond i år, förändring i procent4,02

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 12:00 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 1,24 procent i februari - gynnades av Exsitec, Elektro Importören och Stille

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,24 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,63 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,23 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,82 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Under februari har förvaltarna valt att öka exponeringen mot verkstadsbolag. Positionerna i Rator, Eckert & Ziegler samt Fenix Outdoor ökades. Nytt innehav inför mars var Sedana Medical. Samtidigt minskades positionen i Vetoquinol och aktierna i Mycronic avyttrades.

I spåren av ett öppnare samhälle på horisonten kommer konsumenters beteende till viss del förändras. Under februari har marknaderna visat optimism för hotell och liknande bolag som drar nytta av förändrat beteende.

"Inflationen förväntas att ta fart vilket påverkat synen på de långa räntorna globalt. Bankerna har varit en vinnarsektor på höjda räntor. En sektor som fått en rejäl nedgång i och med högre räntor var techbolagen. De missgynnas mest på grund av högre avkastningskrav", skriver förvaltarna.

Främsta bidragsgivare till avkastningen var Exsitec Holding, Elektro Importören och Stille.

Inför mars var det bolag som vägde tyngst i portföljen Pricer med en portföljvikt på 4,9 procent. Även Ratos och Exsitec Holding vägde tungt med allokeringar om 4,8 respektive 4,6 procent.

IT-sektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 20,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,24
Index MM, förändring i procent4,63
Fond i år, förändring i procent6,23
Index i år, förändring i procent5,82

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 11:38 | PriorNilsson Evolve

Gynnades av Caterpillar, Essilorluxottica och Chubb - PriorNilsson Smart Global ökade 0,62 procent i februari

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,62 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

Gynnade fondens avkastning under februari gjorde bland annat Caterpillar, Essilorluxottica och Chubb.

Under februari var det en rejäl sektorrotation från teknologiaktier till bolag inom exempelvis köpcentrum som missgynnats kraftigt av pandemin.

"I spåren av ett öppnare samhälle kommer vårt beteende till viss del att förändras. Därav denna optimism för hotellbolag och liknande bolag som drar nytta av ”stay away from home” trenden. De bolag som mest gynnats av stay home effekten är de som nu fått se rejäla korrektioner neråt på kurserna", kommenterar förvaltaren.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 18,6 respektive 15,0 procent av kapitalet i fonden var allokerat.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var S&P Global, Parker Hannifin och Stanley Black & Decker med portföljvikterna 2,3, 2,3 respektive 2,2 procent.

PriorNilsson Smart Global, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,62
Index MM, förändring i procent3,42
Fond i år, förändring i procent0,25
Index i år, förändring i procent3,86

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 10:36 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 0,15 procent i februari - avyttrat Pandox

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,15 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,76 procent och är därmed sämre än index som har ökat 5,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Förvaltaren inleder med att skriva att februari var en stark månad på indexnivå. Anledningen till optimismen kunde i stor utsträckning attribueras till att vaccineringen kommit igång.

"Trots många nyheter om försenade leveranser av vaccin i flera länder och kritik mot takten i vaccinationen har investerarna tagit fasta på den ekonomi vi kommer få genom att återgå till ett mer ”normalt” samhälle igen. Denna vy har lett till en rejäl sektorration till de så kallade ”cream” bolagen (cruising, recreation, amusement och malls)", skriver Nilsson.

Under februari gynnades fonden av bland annat Boliden, Stora Enso och UPM-Kymmene Oy.

Förvaltaren valde att öka innehaven i Corem Property, Fabege och Cloetta under månaden som passerade. Samtidigt minskades innehaven i Stora Enso och Besqab, akitepositionen i Pandox avyttrades.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Telia med en portföljvikt på 9,7 procent. Även John Matsson och SCA utgjorde betydande delar av portföljen med 6,7 respektive 6,1 procent.

Fastighetssektorn var den bransch där lejonparten av tillgångarna var allokerade, portföljvikten uppgick till 46,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,15
Index MM, förändring i procent3,01
Fond i år, förändring i procent-0,76
Index i år, förändring i procent5,62

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 10:23 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,63 procent i februari - verkstad den sektor med mest allokerat kapital

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 4,63 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,97 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,62 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Boliden, Sandvik och AAK.

Under perioden valde fondens förvaltare att öka exponeringen mot råvaru- och konsumentbolag. Samtidigt minskades allokeringen till bygg- och fastighetsbolag. Fonden har ökat innehaven i Volvo, AAK, Hexpol och Gränges. Prior och Lindqvist valde under februari att avyttra Skanska, John Mattson och Mycronic.

Inflationsoro har blossat upp på marknaderna mot slutet av februari. Inflationen väntas ta fart vilket påverkat synen på de långa räntorna globalt.

"Flertalet strateger ser Bidens stimulanspaket som att kasta bensin på en brasa. Därför kan det mycket väl komma fler perioder i år med inflationsoro. Värt att följa de kommande månader är hur sparande i aktier kommer att se ut när vi nu förväntas dra ner på sparkvoten för att kunna ”leva livet” och konsumera igen", kommenterar förvaltarduon.

De tre största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Volvo, Sandvik och Novo Nordisk med portföljvikter på 7,6, 7,4 respektive 6,1 procent.

Verkstadsindustrin var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 45,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent4,63
Index MM, förändring i procent3,01
Fond i år, förändring i procent5,97
Index i år, förändring i procent5,62

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-03-05 09:51 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Placera listar tolv köpvärda fonder i mars

Pär Ståhl byter ut Handelsbanken Hälsovård Tema mot MS INVF Asia Opportunity i Placeras tolv köpvärda fonder i mars. Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera långsiktigt aktieägarvärde. Fonden förvaltas av Anil Agarwal, Krace Zhou och Kristian Heugh. Avkastningen de tre senaste åren uppgår till 25 procent per år.

De resterande elva fonderna är samma som för februari. Inom "högst risk-segmentet" lyfts SEB Nordamerika Småbolag, DNB Teknologi, Nordea Emerging Stars Equities BP SEK och den tidigare nämnda MS INVF Asia Opportunity fram.

Inom "högre risk-segmentet" nämns TIN Ny Teknik, PriorNilsson Realinvest, Storebrand Global Multifactor och Didner & Gerge Small and Micro Cap.

Inom "medelrisk segmentet" lyfter Pär Ståhl fram Sensor Sverige Select och Carnegie Strategifond.

Till sist för den investerare som är ute efter låg risk passar enligt Placera IKC Avkastningsfond och Nordic Cross Total Return R.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2021/03/01/tolv-kopvarda-fonder-i-mars.plc.html

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-03-01 12:00 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i januari - sålt av bland andra Cloetta, Essity och ICA

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Bland månadens positiva bidragsgivare fanns Telia, Nordea, Essity och SCA. På den negativa sidan märktes i ÅF Pöyry, Sagax och Akelius.

Angående Telia kommenterar förvaltaren.

"Telias resultat kom in i linje med förväntningarna. Positivt var att Telia nu flaggar upp för att separera Telia Tower (bolagets telemaster) i ett eget bolag för att kunna ta in externa investerare. Det bör påvisa mer värde i bolaget och ge bra stöd till värderingen av aktien framöver."

Fonden har sålt sina positioner i Cloetta, Essity, ICA, SKF och SCA.

PriorNilsson Yield, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,2
Index MM, förändring i procent0

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:20 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,5 procent i januari - nettoexponering mot aktier på 73 procent

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,5 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstads- och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighets- och konsumentbolag", skriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Sandvik och AAK samt minskat i H&M och SEB.

Vidare har fonden sålt sina innehav i Assa Abloy, Resurs Bank, Skistar och Roche Holding-Genus. Den totala nettoexponeringen mot aktier var därmed vid månadens slut 73 procent.

Novo Nordisk, Skanska och Volvo utgjorde vid månadens slut fondens tre största innehav. Störst sektorexponering har fonden mot verkstadsindustrin.

PriorNilsson Idea, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:18 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve steg 4,9 procent i januari - ökat i Exsitec som hade en stark månad

Fonden PriorNilsson Evolve steg 4,9 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Evolve har under månaden ökat exponeringen mot IT-bolag och samtidigt minskat mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Exsitec och Pricer samt minskat i Ratos och Mycronic.

"IT-konsulten Exsitec annonserade under månaden ett intressant förvärv av Millnet AB. Millnet har precis som Exsitec har en hög andel återkommande intäkter då även de jobbar som återförsäljare av SaaS-tjänster. Aktien har utvecklats positivt efter förvärvet och fonden har fått ett positivt bidrag av denna utveckling", uppger fondens förvaltare.

Exsitec var även månadens bäst presterande innehav i fonden.

Vid utgång av månaden var fondens största innehav Exsitec med en portföljvikt på 6,2 procent. Även Pricer och Interroll Holding utgjorde stora delar av portföljen med 4,9 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent4,9
Index MM, förändring i procent1,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:13 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 0,4 procent i januari - S&P Global, Abbott Laboratories och Parker Hannifin största innehaven

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,4 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

De främst presterande innehaven var Abbot Laboratories, Kakaku.Com och Microsoft.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Sage Group, Caterpillar, Accenture, Xilinx och Abbott Laboratories.

Vid månadens slut var fonden främst exponerad mot bolag inom konsumentvaror, följt av verkstadsindustrin. De tre största innehaven var S&P Global, Abbott Laboratories och Parker Hannifin.

PriorNilsson Smart Global, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,4
Index MM, förändring i procent0,4

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:10 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest har sålt Stockman Oyj och Entra

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,6 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Månadens största bidragsgivare var Telia, Bonava och John Mattson.

Fonden har under månaden gjort flertalet justeringar i portföljen. Ökningar har gjorts i Boliden, NCC och Castellum. Medan innehaven i Stockman Oyj och Entra sålts av helt.

På sektornivå har fonden en allokering på 45,8 procent mot fastighetssektorn, följt av Skogsindustrin på 14,4 procent.

Vid månadens slut var fondens största innehav Telia som vägde 9,7 procent. Även John Mattson och SCA vägde tungt med portföljvikter på 6,7 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Realinvest, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,6
Index MM, förändring i procent2,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 07:55 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv inledde året positivt - tagit in Thule

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot finans- och telekommunikationsbolag", skriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Sandvik, Volvo, Atlas Copco och AAK. Vidare har Thule Group tagits in som ett nytt innehav i portföljen.

Minskningar har gjorts i H&M, medan innehaven i Telia och Nordea sålts av helt.

Vid månadens slut var fondens tre största innehav Sandvik, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikterna 7,2, 7,1 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,3
Index MM, förändring i procent2,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 07:12 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PO Nilsson på PriorNilsson fonder tror att vaccinet kommer få betydande effekter på många bolags intjäning redan i år

I PriorNilssons förvaltarkommentarer för december 2020 skriver PO Nilsson att året kommer gå till historien av många anledningar. Trots pandemin, som förvaltaren benämner som "ett globalt hot mot den mänskliga hälsan", steg Nasdaqbörsen med 49 procent, S&P 500 indexet med 18 procent och i Sveriges var all-share index upp 13 procent.

"Anledningen till att vi fick se kraftiga börsuppgångar i de flesta delarna av världen, Europa undantaget, står att finna i massiva och snabba finans- och penningpolitiska program som initierades efter en störtdykning av ekonomierna globalt i mars och april. Indexen hade redan till sommaren återhämtat sig till de nivåer de hade vid årsskiftet och under tidig höst noterades all time high", skriver förvaltaren.

Nilsson uppger att vinnande sektorer globalt varit IT och media, som enligt honom gynnats av de nya vanor som vi behövt anpassa oss till. En tydlig förlorare har dock varit finanssektorn. Som orsaker till detta lyfter förvaltaren bland annat oro för ökade kreditförluster och begränsningar i möjligheterna till utdelning.

Angående makrodatan för december skriver förvaltaren att att denna för Europa blev något starkare än motsvarande siffror för november, trots en tolvprocentig nedgång i antalet nyregistrerade bilar. I Kina ökade dock bilregistreringarna med tolv procent och är nu högre än 2019.

Avslutningsvis nämner Nilsson att nytt år ofta innebär ökad riskvilja men inte nödvändigtvis nya trender.

"Vissa av fjolårets vinnare kommer att fortsätta gynnas av ett bestående skifte i beteende och vissa kommer att få bestående problem. Kreativiteten i många företag för att anpassa sig har i många fall varit häpnadsväckande. Vaccinet mot Covid-19 kommer redan detta år att få betydande effekter på många företags intjäning", avslutar förvaltaren.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:53 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 0,6 procent i december - köp i Essity och Gränges

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,6 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

Förvaltarna uppger att man under månaden ökat sin exponering mot verkstadsbolag men minskat vikten i finansbolag.

I december köptes aktier i Gränges och Essity medan man sålde i H&M, Nordea och Handelsbanken. Innehaven i Nibe, Nordea, AstraZeneca och Novartis avyttrades helt.

Fondens fem största positiva bidrag kom under månaden från Gränges, Nordic Waterproofing, Nolato, Volkswagen Vzo och Traton.

De största innehaven var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Skanska och Traton med portföljvikterna 7,9, 5,0 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Idea, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent0,6
Fond i år, förändring i procent10,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:52 | PriorNilsson Idea

Positiv utveckling i nynoterade innehav för PriorNilsson Yield, som ökade 0,15 procent i december

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,15 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,07 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Nilsson uppger att fonden under månaden erhöll positiva bidrag från Thunderful Group och Fasadgruppen, vars noteringar man deltog i. Även innehaven i Bonesupport och Sagax bidrag positivt till avkastningen.

På den negativa sidan fanns däremot Nordea, AstraZeneca och Telia. Angående månadens aktivitet skriver förvaltaren att man avyttrat sina innehav i bland annat Thunderful Group, Fasadgruppen, AstraZeneca, Castellum, Bilia och Essity.


PriorNilsson Yield, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent0,15
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent2,07
Index i år, förändring i procent-0,15

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:50 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Evolve ökade 8,52 procent i december - lyfter fram Oxford Instruments och Judges Scientific

Fonden PriorNilsson Evolve steg 8,52 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 30,18 procent och är därmed bättre än index som har ökat 19,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Lindqvist & Jonas Skilje.

"En intressant utveckling som vi positionerat portföljen mot är företagens minskade investeringar i materiella tillgångar till förmån för ökande investeringar mot immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling. Detta är en trend som pågått under lång tid, men som nått nya nivåer under pandemiåret 2020." Detta kommenterar förvaltarna.

Förvaltarna menar att man positionerat sig mot denna trend genom investeringar i bland annat Oxford Instruments, som säljer högteknologiska mätinstrument till laboratorier samt genom Judges Scientific som producerar avancerad forskningsutrustning.

Fondens fem största bidrag kom under december från Thundeful, Fasadgruppen, IVU Traffic Tech, Etteplan Oyj och Dotdigital Group.

De största innehaven var vid månadsskiftet Ratos, Existec och Ponsse Oyj med portföljvikterna 4,5, 4,2 respektive 4,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent8,52
Index MM, förändring i procent4,11
Fond i år, förändring i procent30,18
Index i år, förändring i procent19,31

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:48 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 1,99 procent i december

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,99 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,68 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson om året som gått och börsens starka återhämtning sedan vårens ras.

"Anledningen till att vi fick se kraftiga börsuppgångar i de flesta delarna av världen, Europa undantaget, står att finna i massiva och snabba finans- och penningpolitiska program som initierades efter en störtdykning av ekonomierna globalt i mars och april. Indexen hade redan till sommaren återhämtat sig till de nivåer de hade vid årsskiftet och under tidig höst noterades all time high", skriver Nilsson.

Fondens bästa bidragsgivare blev under månaden Mercury Gen Corp, Halma Plc, Sysmex Corp, Spectris Plc och Old Republic Intl Co.

Under december erhöll fonden utdelningar från bland annat Pepsi Company, Kimbery & Clark, Nike, Automatic Data Processing och Illinois Tool Works.

Förvaltaren nämner inga förändringar bland fondens innehav.

De största innehaven var vid månadsskiftet S&P Global Inc, Parker Hannifin och Stanley Black & Decker med portföljvikterna 2,2, 2,1 respektive 2,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,99
Index MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent-2,68
Index i år, förändring i procent1,68

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:45 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 1,06 procent i december - Köp i fastighets- och telekommunikationsbolag

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,06 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,45 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Angående årets vinnare på börsen lyfter förvaltaren IT och media.

"Vinnande sektorer globalt har varit IT och media, vilket synts på Nasdaqbörsen. Detta är bolag som gynnats av de nya vanor som vi både privat och yrkesmässigt behövt anpassa oss till. En tydlig förlorare under förra året var finanssektorn. Oron för ökade kreditförluster, tak på intjäningen med fortsatt låga räntor och begränsningar i möjligheterna till utdelning borgade för det", skriver Nilsson.

Bland positiva bidragsgivare till avkastningen fanns exempelvis Klövern, Stora Enso och SCA.
Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighets- och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå köptes aktier i Telia, John Mattsson, Klövern och NCC. Däremot såldes innehaven i Norsk Hydro och SSAB.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Telia, John Mattsson och SCA med portföljvikterna 9,1, 6,6 respektive 6,2 procent.


PriorNilsson Realinvest, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,06
Index MM, förändring i procent1,25
Fond i år, förändring i procent8,45
Index i år, förändring i procent14,56

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:44 | PriorNilsson Realinvest

Ökat i verkstad och bygg samt minskat i finans - PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,17 procent i december

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,17 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,58 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

PO Nilsson skriver i de inledande förvaltarkommentarerna att makrodatan för Europa i december blev något starkare än motsvarande siffror för november, trots en tolvprocentig nedgång i antalet nyregistrerade bilar. I Kina ökade dock bilregistreringarna med tolv procent och är nu högre än 2019.

"Nytt år innebär ofta ökad riskvilja men inte nödvändigtvis nya trender. Vissa av fjolårets vinnare kommer att fortsätta gynnas av ett bestående skifte i beteende och vissa kommer att få bestående problem. Kreativiteten i många företag för att anpassa sig har i många fall varit häpnadsväckande. Vaccinet mot Covid-19 kommer redan detta år att få betydande effekter på många företags intjäning", skriver Nilsson.

Fondens största positiva bidrag kom i december från Gränges, Nordic Waterproofing och Sandvik.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot verkstad- och byggbolag. Däremot minskade man vikten i bolag inom finans.

På bolagsnivå köptes aktier i Gränges, Atlas Copco och Mycronic. Däremot minskade man i SEB och Nordea samt avyttrade hela innehaven i Assa Abloy och Industrivärden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Sandvik och Volvo med portföljvikterna 7,0, 6,9 respektive 6,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,17
Index MM, förändring i procent1,25
Fond i år, förändring i procent5,58
Index i år, förändring i procent14,56

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:42 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Förvaltarkommentar för november - PriorNilsson

November var enligt PO Nilsson en börsmånad "i dur av sällan skådat slag". DowJones gick upp 11 procent vilket var den största uppgången på en månad sedan 1987. I Sverige var uppgången densamma. "Anledningen står att finna i flera faktorer. De viktigaste faktorerna var presidentvalet i USA och förhoppningar om vaccin", skriver Nilsson. Inte många dagar efter valet kom nya positiva data avseende effekten av de vaccin som förväntas komma, i vissa fall redan under slutet av 2020. "Trots att det lär ta tid innan vaccinen når ut till en bred grupp så väcktes framtidshoppet och cykliska bolag gick väldigt starkt. Konjunkturoptimismen fick också stöd av starka siffror inte minst från Kina och Indien. Vi ser också en fortsatt stark likviditet i marknaden som just nu ser ut att stötta börserna mot årets slut", skriver Nilsson.

PriorNilsson fonder, %

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:36 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 13,16 procent i november - köpt in Nordea

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 13,16 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 11,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,36 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har har under månaden ökat exponeringen mot verkstad- och finansbolag samtidigt som man minskat exponeringen mot konsument- och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Sandvik, Traton och Resurs Bank och köpt in Nordea. Vidare har fonden minskat i H&M och Telia samt sålt innehaven i Ericsson. Detta uppger fondens förvaltare.

Största positiva bidragen för perioden kom från Traton, H&M och Sandvik.

Vid månadens slut var fondens största innehav Sandvik, Volvo B och Novo Nordisk. Verkstadsindustri var fondens största sektor följt av finans och därefter bygg & anläggning.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent13,16
Index MM, förändring i procent11,34
Fond i år, förändring i procent4,36
Index i år, förändring i procent13,14

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.