Fondnyheter

Börsrekylen i april var en följd av planande kurvor, stimulansåtgärder och relativt starka rapporter - PO Nilsson

Under april steg Stockholmsbörsen 8 procent och den kraftiga rekylen hade sin grund i att kurvorna för antalet smittade i Covid-19 börjat plana ut i flera länder, i samband med massiva stimulansåtgärder och finansiella stödpaket. Det skriver Prior Nilsson förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

De bolagsrapporter som kom in för det första kvartalet hade också en positiv påverkan på börsen.

"Resultatförväntningarna hade justerats ned ordentligt inför att rapporterna skulle presenteras. Men eftersom januari och februari 2020 varit väldigt lönsamma månader för många bolag blev utfallet, trots en sämre avslutning av mars månad, i linje med eller bättre än prognoserna", beskriver Nilsson.

Efter bolagsrapporterna är de preliminära siffrorna för vinstutveckling upp 10 procent för 2020 jämfört med de tidigare nedreviderade siffrorna. För många svenska verkstadsbolag väntas vinsterna ligga på 2019 års nivåer redan 2021.

Avslutningsvis skriver PO Nilsson att land efter land nu satt datum för när de börjar öppna upp igen, vilket leder till att man lättare kommer kunna börja beräkna de ekonomiska effekterna av viruset.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 09:04 | PriorNilsson fonder | PriorNilsson Yield | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv | PriorNilsson Realinvest | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv har ökat i Skanska, Hennes & Mauritz, Assa Abloy och Ericsson

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 6,7 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Månadens främsta bidragsgivare var Skanska, SEB och Hennes & Mauritz.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot konsumentbolag och telekommunikationsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och fastighetsbolag", skriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå har ökningarna skett i Skanska, Hennes & Mauritz, Assa Abloy och
Ericsson. Minskningar gjordes i SEB, Nordea, Klövern och Wihlborg.

Fonden har sålt innehaven i Swedbank, Platzer, Bonava, Atlas Copco och Industrivärden.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Hennes & Mauritz med portföljvikterna 7,7, 7,4 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2020
Fond MM, förändring i procent6,7
Index MM, förändring i procent8,4
Fond i år, förändring i procent-13,7
Index i år, förändring i procent-11,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 09:01 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest steg 5 procent och ökade innehaven i Fabege och Klövern i april

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 5 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden gjorde fonden små justeringar i sin exponering. Innehaven i Fabege och Klövern ökades medan minskningar gjordes i SCA, NCC, Castellum och Kungsleden.

Fonden sålde helt sin position i Heba.

De främsta bidragsgivarna var Stora Enso, Skistar och Skanska.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 7,3, 6,8 respektive 6,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2020
Fond MM, förändring i procent5
Index MM, förändring i procent8,4
Fond i år, förändring i procent11,4
Index i år, förändring i procent11,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 09:01 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield gynnades av prisåterhämtningen för krediter i april - Akelius och Fastpartner bidrog

Fonden PriorNilsson Yield steg 1,4 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Fonden har under månaden även erhållit positivt bidrag från den återhämtning som skett
i prissättningen för krediter under april vilket gynnat våra positioner i Akelius D och Fastpartner D", beskriver fondens förvaltarteam.

Andra positiva bidragsgivare var Skistar och Alimak. Negativt bidrag kom från Telia och en kort position i SKF.

PriorNilsson Yield, %april, 2020
Fond MM, förändring i procent1,4
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent-2,3
Index i år, förändring i procent-0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 09:00 | PriorNilsson Yield

Upp 3,4 procent för PriorNilsson Idea i april - minskat exponeringen mot fastighetsbolag

Fonden PriorNilsson Idea steg 3,4 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag, byggbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag", beskriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå ökade fonden sina innehav i Assa Abloy, Traton, Skanska, Hennes Mauritz och Ericsson. Minskningar gjordes samtidigt i Klövern och Diös.

Fonden sålde av innehaven i Swedbank, NCC, Platzer, Entra, YIT, Trianon och ICA.

Vid månadens utgång var nettoexponeringen 55 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Hennes & Mauritz med portföljvikterna 8,2, 6,9 respektive 5,2 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2020
Fond MM, förändring i procent3,4
Fond i år, förändring i procent-5,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 08:59 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global har avyttrat Hermes, EssilorLuxottica och Rotork efter utdelningssänkningar

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,2 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta bidragsgivarna var Leggett & Platt, Sysco Corp och S&P Global Inc.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Nestle, Procter & Gamble, Abbive, Accenture och Colgate-Palmoliv.

Fonden har avyttrat innehaven i Hermes, EssilorLuxottica och Rotork efter utdelningssänkningar.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Leggett & Platt, S&P Global Inc och Abbott Laboratories med portföljvikterna 1,8, 1,8 respektive 1,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2020
Fond MM, förändring i procent6,2
Index MM, förändring i procent9,4
Fond i år, förändring i procent-6,2
Index i år, förändring i procent-8,7

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-05-22 08:57 | PriorNilsson Smart Global

Fondvinnarna i 2019 Nordic Hedge Awards

HedgeNordic presenterar idag vinnarna på Nordic Hedge Award, för alla åtta kategorier.

Vinnarna ska ha valts utifrån en trestegsprocess. I ett första teg valde en modell ut fem fonder, modellen är framtagen tillsammans med Swedish House of Finance på handelshögskolan i Stockholm. Modellen tittar på olika kvantitativa parametrar, så som riskjusterad avkastning och risk på nedsidan. I ett andra steg bedömde en jury fonderna utifrån kvalitativa kriterier. Juryn består av sex medlemmar från bland annat AP-fonder och övriga näringslivet. I det tredje steget vägs del ett och två lika för att utse vinnare.

Vinnarna bland de 160 hedgefonderna i urvalet är följande.

-Best Nordic Equity Hedge Fund
Rhenman Healthcare Equity L/S
Accendo Capital
PriorNilsson Idea

-Best Nordic Fund of Hedge Funds
Atlant Multi-Strategy
AIM Diversified Strategies
Formuepleje Merkur

-Best Nordic Managed Futures / CTA
IPM Systematic Currency Fund
Lynx (Sweden)
Shepherd Energy Portfolio

-Best Nordic Fixed Income Hedge Fund
Asgard Fixed Income Fund
Asgard Credit Fund
Borea Høyrente

-Best Nordic Multi-Strategy Hedge Fund
Ress Life Investments
Formuepleje Penta
Formue Nord Markedsneutral

-Rookie of the Year 2019
HP Hedge Fixed Income, HP Fonds.

-Performance Awards
12 månader: Alcur Select
36 månader: Rhenman Healthcare Equity L/S
60 månader: Accendo Capital

-Best Nordic Hedge Fund Overall 2019
Ress Life Investments
Accendo Capital
Rhenman Healthcare Equity L/S

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

2020-04-22 13:49 | PriorNilsson Idea

Fabege och H&M adderat till portföljen för PriorNilsson Idea i mars

Fonden PriorNilsson Idea minskade 8 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag, verkstadsbolag och mediabolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag", skriver fondens förvaltare.

Bolag fonden ökat i är Volvo, Facebook och Vonovia. Minskningar har gjorts i Hexpol och John Mattson.

Fabege och H&M har adderats till fondportföljen och avyttringar har gjorts i SKF, Arjo och
Castellum.

Månadens bäst presterande innehav var Novo Nordisk, H&M och Fabege.

Vid månadsskiftet var nettoexponeringen mot aktier 36,2 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Klövern med portföljvikterna 8,3, 5 respektive 3 procent.

PriorNilsson Ideamars, 2020
Fond MM, föränding i procent-8
Fond i år, föränding i procent-8,2

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 10:21 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield har påverkats relativt negativt av prisförändringarna på kreditmarknaden - ner 3,6 procent i år

Fonden PriorNilsson Yield minskade 3,6 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,6 procent och är därmed sämre än index som är oförändrat under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden negativt bidrag från Alimak Group, Skistar, Telia och Traton. På den positiva sidan fanns Hexpol, Essity, SCA och Industrivärden.

"Fonden har under månaden även erhållit negativt bidrag från de prisförändringar som skett på marknaden för krediter, vilket har påverkar värderingen av fondens kreditinnehav negativt", adderar fondens förvaltare.

PriorNilsson Yieldmars, 2020
Fond MM, föränding i procent-3,6
Index MM, föränding i procent0
Fond i år, föränding i procent-3,6
Index i år, föränding i procent0

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 10:12 | PriorNilsson Yield

Fabege adderat och ICA avyttrat i PriorNilsson Realinvest

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 11,6 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 18 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighetsbolag och byggbolag samt minskade i telekommunikation.

På bolagsnivå gjordes ökningarna i Corem Prop, Wihlborg, JM, Peab och Stora Enso, medan minskningarna skedde i Telia, SCA, Lundbergs och John Mattsons.

Fonden har initierat en ny position i Fabege och avyttrat innehavet i ICA.

Månadens bäst presterande innehav var Wihlborg, ICA och Fabege.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, Telia och John Mattson med portföljvikterna 8,2, 7,9 respektive 7,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, Mkrmars, 2020
Fond MM, föränding i procent-11,6
Index MM, föränding i procent-18
Fond i år, föränding i procent-15,5
Index i år, föränding i procent-18

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 10:09 | PriorNilsson Realinvest

Securitas och TF Bank avsålt i PriorNilsson Sverige Aktiv

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 15,8 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 12,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag, fastighetsbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och investmentbolag.

På bolagsnivå skedde ökningarna i Skanska, Volvo, Assa Abloy, Sandvik och Klövern. Minskningar gjordes i Nordea och Industrivärden.

Fonden har helt avyttrat innehaven i Securitas och TF Bank.

Månadens bäst presterande innehav var Fabege, Hennes Mauritz och Essity.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Volvo med portföljvikterna 7,8, 6,6 respektive 6,0 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, Mkrmars, 2020
Fond MM, föränding i procent-15,8
Index MM, föränding i procent-12,9
Fond i år, föränding i procent-19,1
Index i år, föränding i procent-18

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 10:06 | PriorNilsson Sverige Aktiv

S&P Global Inc och Abbott Laboratories nya största innehav i PriorNilsson Smart Global

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 7,4 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har erhållit utdelningar från bland annat Kimberly Clark, Pepsico, VF Corp, Coca Cola och Ecolab

"Under månaden har en utdelningssänkning i Dominos Pizza Group skett, innehavet har därför avyttrats. I övrigt har inte några permanenta sänkningar konstaterats, även om vissa bolag har skjutit upp bolagsstämmorna.", kommenterar fondförvaltarna.

Månadens bäst presterande innehav var Sysmex Corp, KDDI Corp och Roche Hldg-Genus.

På sektornivå är fonden tyngst investerad mot konsumentvaror, följt av verkstadsindustri och läkemedel.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var S&P Global Inc, Abbott Laboratories och Roper Technologies med portföljvikterna 1,6, 1,6 respektive 1,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, Mkrmars, 2020
Fond MM, föränding i procent-7,4
Index MM, föränding i procent-11,3
Fond i år, föränding i procent-11,6
Index i år, föränding i procent-16,4

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 10:05 | PriorNilsson Smart Global

Trots sin tragedi skapar coronakrisen många möjligheter på aktiemarknaden - PO Nilsson

Corona-utrbottet präglar fortsatt marknaden och i den tragiska situationen uppkommer på den positiva sidan många möjligheter på aktiemarknaden. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Nilsson beskriver att corona fortsatt kommer prägla oss framöver då bolag tvingats stänga butiker, dra ner produktion och i många fall slopa sina utdelningar. Vidare beskriver han att vi ännu inte kan dra några slutsatser om kostnaderna eller effekterna av detta, men att prisbilden på aktiemarknaden nu snarare styrs av rädsla samt ett säljbehov och ibland okunskap istället för rationellt beteende.

"Denna kris skiljer sig på väldigt många sätt mot tidigare kriser. Tidigare kriser har vid flera tillfällen hotat hela det finansiella systemet, vilket inte bör vara fallet denna gång om vi får en förbättrad situation inom några månader.", beskriver PO Nilsson.

Avslutningsvis ser Nilsson att vinsterna justeras ner, men att fokus bör ligga på om bolagens individuella affärsidé kommer bli allvarligt påverkad eller ej.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-04-09 09:53 | PriorNilsson fonder | PriorNilsson Yield | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv | PriorNilsson Realinvest | PriorNilsson Smart Global

Utdelning från bland annat McDonalds och Nike i PriorNilsson Smart Global samtidigt som fonden backade mindre än index

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 6,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat McDonalds, Nike, Lawson, Johson & Johnson, 3M och Microsoft.

De bolagen som utvecklades bäst var Abbvie, Spectris och Coloplast.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Chubb, Loreal och Equity Lifestyle Pro med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,9
Index MM, föränding i procent-7,9
Fond i år, föränding i procent-4,5
Index i år, föränding i procent-5,8

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:14 | PriorNilsson Smart Global

Ökad exponering mot bygg och läkemedelsbolag för PriorNilsson Idea under februari

Fonden PriorNilsson Idea minskade 1,6 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.
"Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och konsumentbolag.", skriver fondförvaltarna.

På bolagsnivå gjordes ökningar i Novo Nordisk, Peab och Nolat. Samtidigt minskade fonden innehaven i Klövern, Diös, Essity och Hexpol.

Innehaven i Musti Group, NCC och Trelleborg avyttrades helt. Nettoexponeringen mot aktier var vid månadsskiftet 27,5 procent.

Månadens främsta bidragsgivare var Nordic Waterprooring, Industrivärden C och Train Alliance.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Klövern med portföljvikterna 6,5, 5,5 respektive 3,2 procent.

PriorNilsson Idea, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-1,6
Fond i år, föränding i procent-0,2

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:13 | PriorNilsson Idea

Nyligen noterade Train Alliance gynnade PriorNilsson Yield i februari

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,1 procent och följer index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Innehavet i Train Alliance, som nyligen noterades, var en av månadens positiva bidragsgivare under månaden. Bolaget bygger järnvägsfaciliteter, verkstäder, logistikområden och uppställningskapacitet.

Även SHB och Catena bidrog positivt medan bland annat Skistar tyngde avkastningen.

PriorNilsson Yield, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-0,2
Index MM, föränding i procent0
Fond i år, föränding i procent-0,1
Index i år, föränding i procent-0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:12 | PriorNilsson Yield

Mindre minskning än index för PriorNilsson Realinvest i februari - ökad exponeringen mot bygg och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot rårvarubolag och byggbolag. Samtidigt gjordes minskningar mot fastighetsbolag.

"På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden, Bonava och Stora Enso samt köpt Skistar som är nytt innehav i fonden. Fonden har minskat i Klövern, John Mattsson och Corem samt sålt innehavet i Balder.", kommenterar förvaltarna.

Månadens främst presterande innehav var nyligen noterade Train Alliance samt SHB och Stockman.

Fastighetssektorn är fortsatt största sektorn, följt av Skogsindustri.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,7, 8,5 respektive 6,4 procent.

PriorNilsson Realinvest, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,4
Index MM, föränding i procent-7
Fond i år, föränding i procent-4,5
Index i år, föränding i procent-5,6

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:11 | PriorNilsson Realinvest

Ökad exponeringen mot finans och byggbolag under februari i PriorNilsson Sverige Aktiv

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,1 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och konsumentvarubolag.", skriver fondens förvaltare.

De bolagen som fonden ökat innehaven i är Skanska, Nordea, Assa Abloy och Novo Nordisk. Minskningar har gjorts i Klövern, Essity och Hexpol.

Månadens främsta bidragsgivare var Nordic Waterproofing, SHB och det finska Harvia.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och SEB med portföljvikterna 7, 6,5 respektive 5,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,1
Index MM, föränding i procent-7
Fond i år, föränding i procent-3,9
Index i år, föränding i procent-5,9

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:10 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Operatörer och fastighetsbolag drabbas mindre i oron - PriorNilsson

PriorNilsson fonder såg en väldigt positiv start på februari till följd av en skaplig rapportperiod för det fjärde kvartalet, som sedan utraderas av oron över coronaviruset och dess betydande effekt på flera företag. Det skriver förvaltaren PO Nilsson inledningsvis i ett månadsbrev till andelsägarna.

Startskottet till den stora oron på marknaden bedöms vara coronafallen i Italien, vilka tolkades som en signal på att spridningen skulle få en mer långtgående effekt än vad man tidigare trott.

"Den omedelbara effekten blev att förvaltare drog ner risknivån genom att minska andelen aktier. Detta påverkade alla sektorer. Många drog ner aktieandelen genom att sälja terminer i steg ett och då drabbades även bolag som påverkas väldigt lite av Corona.", beskriver Nilsson.

Vidare skriver Nilsson att marknaden i steg två tittar på hur bolagen påverkas, vilket är en fas där operatörer och fastighetsbolag drabbas betydligt mindre än till exempel flygbolag och hotellverksamhet.

De framtida effekterna av viruset anses vara mycket svårbedömda men många företag kommer få likviditetsproblem, vilket kan leda till uppsägningar och konkurser

"Slutsatsen är att man får lägga det ekonomiska pusslet löpande varefter information inkommer om hur företag och enskilda individer beter sig.", skriver Nilsson avslutningsvis.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:08 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson, Alcur och Danske Invest bland vinnarna på EuroHedge Awards

Tre nordiska varav två svenska fonder vann pris på EuroHedge Awards 2019 i London.

PriorNilsson Idea tog hem priset för kategorin Specialist Equity, Alcur Select tog priset för Emerging Manager & Smaller Fund - Equity Strategies och Danske Invest Fixed Income Global Value tog hem priset inom Fixed Income.

Priserna delas, enligt arrangören, ut till de hedgefonder som har en bra riskjusterad avkastning där fonderna bedöms genom en kombination av både sharp-kvot och absolutavkastning.

Inom varje kategori bedöms fonderna på utfall från januari 2019 till december 2019, förutom kategorin för lång sikt, där det är en femårsperiod som gäller med start januari 2015.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-03 09:22 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global ökade 2,56 procent i januari

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,56 procent i januari, vilket var något sämre än fondens jämförelseindexet MSCI World NR SEK som steg 2,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden har fonden fått utdelningar från bland annat Pentair, Procter & Gamble, Accenture, Abbvie och Red Electrica.

Fondens största exponeringar per månadsskiftet var konsumentvaror, följt av verkstadsindustri. Dessa stod tillsammans för 35 procent av fonden.

McDonalds, S&P Global, Colgate Palmolive, Microsoft och Roper Technologies var fondens största innehav.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:43 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Idea ökade 1,43 procent i januari - sålt Ericsson, Stillfront och Kojamo

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,43 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport. Fonden blev, av Fondmarknden.se, utsedd till 2019 års bästa Hedgefond.

Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag, telekommunikationsbolag.

Fonden har ökat exponeringen i Novo Nordisk, Essity, Traton och Nordic Waterproofing. Fonden har minskat innehav i Klövern samt sålt innehaven i Ericsson, Stillfront och Kojamo.

Nettoexponeringen mot aktier per sista januari var +48,5%.

Största innehav per månadsskiftet var Novo Nordisk, Skanska och Klövern. Dessa hade tillsammans en exponering med drygt 15 procent av fonden. Med lika stor andel var fonden exponerad mot sin största sektor, Fastighet.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:37 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield ökade 0,1 procent i januari - positivt bidrag från långa positioner i Fastpartner, Akelius och Telia

Fonden PriorNilsson Yield ökade 0,1 procent i januari medan jämförelseindexet backade marginellt. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta positiva bidragsgivarna var fondens långa position i Fastpartner, Akelius samt innehavet i Telia.

Samtidigt tyngdes avkastningen framförallt av innehav i Handelsbanken, Traton och från en kort position i fastighetsbolaget Wallenstam.


Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:30 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari - sålt Billerud, Platzer och Fabege

Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyfosa, NCC och Entra var bland fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat exponeringen mot fastighetsbolag och skogsbolag", kommenterar fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden samt Entra och minskat i Klövern, NCC och Maersk . Innehaven i Billerud, Platzer och Fabege har sålts.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 9,3 respektive 6,6 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:29 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,4 procent i januari - ökat exponeringen mot verkstad, finans och läkemedelsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,4 procent i januari, vilket var en betydligt starkare start på året än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

NCC, Novo Nordisk och SEB var de främsta bidragsgivarna.

Exponeringen mot verkstad, finans och läkemedelssektorn har ökats under månaden. Verkstad är med 20,7 procent fondens största sektorexponering.

På bolagsnivå har fonden ökat i Assa Abloy, Volvo, Novo Nordisk, Essity samt minskat i Klövern. Fonden har sålt av innehav i Ericsson, ABB, Kungsleden och Latour.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Essity med portföljvikterna 7, 6,3 respektive 5,4 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:29 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Banksektorn tros värderas upp under året - Prior Nilsson fonder

PriorNilsson fonder startade årets första månad med stor optimism och god likviditet. Senare under månaden drog även rapportperioden igång. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

"Betraktelser så här långt är att den oro som fanns för bankernas kostnadsnivå och räntenetto inte alls infriades. Kostnaderna var tvärtom under förväntan och det viktiga räntenettot var i linje. Posten för provisioner var den största avvikelsen som gav ett positivt bidrag från en allt högre börsnivå. Något som fortsatt in i 2020. Banksektorn är troligen en sektor som fortsatt kommer att värderas upp", skriver PO Nilsson.

Enligt förvaltaren har även verkstadsbolagen presterat bra där efterfrågan beskrivs som intakt. Trots ett tufft kvartal för cykliska aktier under det fjärde kvartalet var aktierna fortfarande efterfrågade. Den enda besvikelsen bland storbolagen var Atlas Copco, som är exponerade mot personbilar.

När det kommer till fastighetsbolagen har det fortsatt visat en ökningar av förvaltningsresultat och NAV. Bland annat kom SCA med en positiv rapport där den årliga tillväxten i skogen är högre än tidigare bedömningar.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-17 08:11 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond

PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond för 2019.

"Det var en väldigt stark början på året 2019, det hade vi inte riktigt väntat. Vi hade en försiktig allokering i början av året", kommenterar förvaltarna året som gick.

Vidare varnar förvaltarna för "stora kast" för fastighetsbolag, som dragit upp under 2019.

Priset delas ut av fondmarknaden.se.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-21 18:45 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december - ökat i Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december och har därmed avkastat totalt 18 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och John Mattson var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag, telekommunikationsbolag och byggbolag", kommenterar fondförvaltarna.

Innehaven i Hexpol och Diös har minskats medan man ökat i Novo Nordisk.

Fonden har avyttrat Kungsleden, Karnov Group och Gränges

Nettoexponeringen mot aktier var vid årsskiftet plus 49,9 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Klövern med portföljvikterna 5,7, 5,6 respektive 4,2 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:55 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december - Spectris Plc fortsatt största innehavet

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december, mot jämförelseindexet som steg 0,7 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

VF Corp, Nike och Sanofi var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Under månaden erhölls utdelningar från bland annat VF Corp, Coloplast, Pepsico, WP Carey och Illinois Tool Works.

Vid årsskiftet stod konsumentvaror som största sektor för 22,9 procent av fondens exponering, följt av verkstadsindustri på 11 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Spectris, Chubb och Pentair med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:54 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december - positivt bidrag från Fastpartner, HiQ och Akelius D

Fonden PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december medan jämförelseindexet utvecklades marginellt negativt. Under 2019 avkastade fonden 1,6 procent, vilket var bättre än indexet som backade 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Långa positioner i Fastpartner, HiQ och Akelius D var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Samtidigt tyngdes avkastningen av innehav i Ericsson, Telia och från korta positioner i fastighetsbolagen Wallenstam och Fabege.

Nettoexponeringen mot aktier vid årsskiftet var plus 3,8 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:54 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december - sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group.

Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 har fonden avkastat 42,1 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, John Mattson och Nyfosa Fastigheter var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Under månaden ökades exponeringen mot fastighets, telekommunikations och skogsbolag samt minskades mot byggbolag. "På bolagsnivå har fonden ökat i Telia, Stora Enso, Entra och Castellum samt minskat i Bonava och JM samt sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group", kommenterar fondförvaltarna. Vid månadsskiftet var fastighetssektorn den största exponeringen med 43,6 procent, följt av skogsindustri på 17,6 procent. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,7, 9,5 respektive 6,7 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:53 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december - ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,8 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, Nordea och SEB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. "Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag", skriver fondförvaltarna. Innehaven i Skanska, Nordea, Investor och Novo Nordisk har ökats. Samtidigt minskade man i Ericsson, Hexpol och Nyfosa. Fonden har avyttrat Trianon, Fastpartner och Fabege. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Novo Nordisk med portföljvikterna 6,8, 5,7 respektive 5,4 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:52 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Fastighetsbolagen gick bättre än många vågat hoppats under 2019 - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder summerar avslutningen på 2019 med ett riktigt starkt december för börsen och en fastighetssektor som utvecklades starkt. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

"En sektor som gick starkare än de flesta vågat hoppas på var fastighetsbolagen. Investeringskapital som jagar reala tillgångar i denna lågräntemiljö som vi befinner oss i är enorma", kommenterar PO Nilsson.

Ett undantag till den starka avslutningen på året var Ericsson som backade efter rykten om att bolaget guidat ner sitt resultat för det fjärde kvartalet hos analytiker i London. Ericsson dementerade ryktena men aktiekursen har haft det tungt sedan dess.

PO Nilsson ser inför 2020 att den globala konjunkturen inte kommer försämras så kraftigt som man oroat sig tidigare. Men en oro finns för att estimaten för vissa konjunkturkänsliga bolag är lite för positiva.

"Vi går in i år 2020 med en marknad som tror att handelsavtalet mellan USA och Kina kommer att skrivs under, att Brexit får en ände och att likviditeten i aktiemarknaden förblir god. Med andra ord ett nytt glatt 20-tal står framför oss?", avslutar PO Nilsson med.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:50 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 1,6 procent i november - avyttrat Bonava, Hufvudstaden och Adapteo

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,6 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri, läkemedelsbolag och fastighetsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag, telekommunikationsbolag och konsumenbolag", skriver förvaltarna.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och Skanska var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Fonden har ökat exponeringen mot Hexpol, Klövern och Novo Nordisk.

Innehaven i Ericsson, Essity och Nordea minskades.

Fonden har avyttrat Bonava, Hufvudstaden och Adapteo.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Klövern med portföljvikterna 5,5, 4,6 respektive 4 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:12 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield ökade 0,09 procent i november - långpositionerna i Ericsson, HiQ, SEB och Alimak Group gynnade avkastningen

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,09 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,37 procent och är bättre än index som minskade 0,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Långpositionerna i Ericsson, HiQ, SEB och Alimak Group var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Billerud, Swedbank, Nordea och Fabege tyngde avkastningen.

Nettoexponeringen mot aktier var per utgången av månaden +4,23 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:10 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 2,7 procent i november - avyttrat SSAB

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 2,7 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 36,1 procent och är bättre än index som ökade 29,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och Maxfastigheter var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag och minskat exponeringen mot skogsindustri och investmentbolag", skriver förvaltarna.

Fonden har ökat innehaven i Telia, Klövern, Corem Prop och Bonava .

Innehavet i NCC minskades.

SSAB avyttrades.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, Telia och John Mattson med portföljvikterna 9,1, 7,8 respektive 6,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:09 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global ökade 1,8 procent i november - Spectris, Intl Flavors & Fragr och CVS främsta bidragsgivare

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 1,8 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,5 procent och är sämre in index som ökade 33,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Spectris, Intl Flavors & Fragr och CVS var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Parker Hannifin, WW Grainger, 3M, Johnson & Johnson och S&P Global", skriver förvaltarna.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Spectris, Chubb och Pennon Group med portföljvikterna 1,5, 1,5 respektive 1,5 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:08 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,3 procent i november - avyttrat Bonava, Adapter och Alimak Group

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,3 procent och är sämre in index som ökade 29,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Skanska och Wihlborg var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och telekomunikationsbolag", skriver förvaltarna.

Innehaven i Volvo, Hexpol och Novo Nordisk har ökats. Samtidigt minskade man i Ericsson, Essity, Nordea, SEB och NCC.

Fonden har avyttrat Bonava, Adapteo och Alimak Group.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Klövern med portföljvikterna 6,5, 5,8 respektive 5,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:07 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Banksektorn drabbades återigen negativt under november - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder förklarar att det mesta på kapitalmarknaden fortfarande kretsar kring handelssamtalen mellan Kina och USA som la grunden på en positiv månad efter att Trump meddelat att man kommit överens om ett fas ett-avtal. När det kommer till makro-fronten har det kommit in data som visar att nedgången avmattas. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Banksektorn drabbades återigen hårt under månaden efter att SEB varit föremål för Uppdrag Granskning efter nya uppgifter om penningtvätt. Banksektorn är en sektor som de flesta investerare håller sig undan efter återkommande risker för böter och ökade kostnader för penningtvätt.

"Vad som skulle kunna ändra inställningen till sektorn skulle t. ex. vara att Danske Banks böter under 2020 blir kvantifierade, så marknaden kan förhålla sig till kostnaderna. Banksektorn handlas för närvarande till historiskt låga värderingsmultiplar", skriver PO Nilsson.

På fastighetssidan överraskade SBB med ett bud på Hemfosa.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att den senaste tidens lättnader av världens centralbanker gör att man inte ska vikta ned aktieandelen.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:07 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober - Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing främsta bidragsgivare

PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober, vilket medför att fonden avkastat 13,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot telekommunikationsbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Ericsson, Essity, Trianon. Fonden har minskat innehav i Klövern, Diös, Nordea och SEB. Idea har sålt innehaven i Cloetta, LVMH och Securitas", skriver förvaltaren Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing var fondens främsta bidragsgivare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Essity med portföljvikterna 5,7, 3,9 respektive 3,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:44 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober - positiva bidrag från långpositionerna i Ericsson och Billerud

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som backade 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,27 procent, vilket är bättre än index som backat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från långa positioner i Ericsson och Billerud samt från innehav i Xact Bear och kort position i Fabege. Negativt bidrag kom fram allt från innehav i Swedbank. Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +2,77%", skriver förvaltaren PO Nilsson.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:43 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober - SCA, John Matsson och Boliden var största bidragsgivare

PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskifte har fonden avkastat 32,5 procent, vilket är bättre än index som stigit 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och investmentbolag och minskat exponeringen mot byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i John Mattson, Castellum och Strora Enso samt minskat i Klövern, NCC och Billerud. Realinvest har under månaden köpt in Industrivärden samt sålt innehaven i Scandic Hotels, Leroy Seafood och ICA", skriver förvaltaren PO Nilsson.

SCA, John Matsson och Boliden var fondens tre största bidragsgivare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, John Mattson och Klövern med portföljvikterna 9,3, 6,3 respektive 5,3 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:37 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober - Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C främsta bidragsgivare

PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,2 procent, vilket är sämre än index som ökat 31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Unilever, CVS Health Corp, Colgate-Palmolive, Pentair och Procter & Gamble", skriver förvaltaren Martin Lindqvist.

Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var L'Orela, Chubb och Pennon Group med portföljvikterna 1,6, 1,6 respektive 1,6 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:36 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober - Ericsson, Hexpol och Sandvik främsta bidragsgivare

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,7 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och telekommunikationsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Ericsson, Sandvik, Hexpol samt minskat i Skanska, Essity, Nordea och Klövern. Fonden har sålt av innehav i SCA, Balder, Platzer och Securitas", skriver förvaltarna.

Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Ericsson, Hexpol och Sandvik.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Essity med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 5,3 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:35 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Tung start på oktober slutade positivt efter att handelsamtalen mellan Kina och USA visat på framgång - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder förklarar att starten på oktober var tung på världens marknader, för att sedan vända efter positiva besked om ett fas-ett avtal mellan USA och Kina. Under månaden var det även fokus på rapporterna för det tredje kvartalet där majoriteten av bolagen kom med rapporter som överträffade estimaten. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Fastighetsbolagen Castellum, Atrium Ljungberg och Fabege rapporterade minskad nettouthyrning vilket fick sektorn att rekylera nedåt.

"Verkstadsbolagens rapporter blev bättre jämfört med estimaten. Analytikerkåren hade tagit ner förväntningarna för 2019 i takt med all negativ makrodata som presenterats under hösten. Bra utfall från verkstadssektorn i kombination med en minskad handelsoro gav en rejäl uppgång i cykliska aktier", skriver PO Nilsson.

Rapporter som beskrivs som imponerande kom från Essity, Ericsson, Atlas Copco. Mindre imponerande rapporter kom från Nokia och Bonava.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:33 | PriorNilsson fonder

Fortsatt imponerande resultat av årets fond 2018

Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till årets Sverigefond av Fondmarknaden. Men hur har det gått i år?

Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.

“Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

“Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

Love Josefsson
love.josefsson@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-05 16:32 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea steg en procent i september - ökad exponering mot Ericsson, Nolato, Klövern och Skanska

PriorNilsson Idea steg en procent i september, vilket medför att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 14,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

Under månaden ökade fondens exponeringen mot bygg- och anläggningsindustri samt minskat exponeringen mot finans och fastighetsbolag.

"På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Ericsson, Nolato, Klövern och Skanska. Fonden har minskat innehav i Trianon och TF Bank. Idea har sålt innehavet i Kojamo. Nettoexponeringen mot aktier per sista september var +43,26%", berättar förvaltarna.

Fondens största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Nyfosa Fastigheter med portföljvikterna 6, 5 respektive 3,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 09:02 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield erhöll positiva bidrag från EQT:s börsnotering - steg 0,22 procent i september

Hedgefonden PriorNilsson Yield erhöll bland annat positiva bidrag från EQT:s börsnotering i september. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden erhöll även positiva bidrag från långpositionerna i SHB, SCA och John Mattson. Skydd i XACT Bear samt från köpta optioner i Billerud tyngde avkastningen.

Under månaden steg fonden med 0,22 procent, vilket medför att fonden hittills i år avkastat 1,05 procent. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder -0,32 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 09:01 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 3 procent i september - ökat exponeringen mot skogsindustri samt minskat mot övriga råvaror

PriorNilsson Realinvest ökade i september exponeringen mot skogindustri och minskade mot övriga råvaror. Fonden har under månaden ökat i Scandic Hotels, Telia, Stora Enso och Nyfosa samt minskat i Besqab. Det framgår av en månadsrapport.

Nytt innehav i fonden är Wihlborgs.

Fonden steg i september 3 procent, medan fondens jämförelseindex steg 2,9 procent. Hittills i år noteras fonden för en avkastning på 31 procent, vilket är klart bättre än jämförelseindexutvecklingen som lyder 22,6 procent.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Klövern, SCA och John Mattson.

Fondens största innehav per utgången av månaden var SCA, Klövern och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 6,5 respektive 6,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 08:58 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global steg 3,5 procent i september - positiva bidrag från Abbvie, Nike och Emrson Electric

PriorNilsson Smart Global steg 3,5 procent i september, medan fondens jämförelseindex steg 2,4 procent. Hittills i år har fonden avkastat 26,7 procent vilket kan jämföras med jämförelseindexutvecklingen på 30,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Castellum, WP Carey, Ecolab, Coca-Cola Co och Medtronic.

Fondens ljuspunkter under månaden var bland annat Abbvie, Nike och Emrson Electric.

Fondens största innehav per utgången av månaden var Pennon, Kimberly-Clark och Nike med portföljvikterna 1,5, 1,4 respektive 1,4 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.