Fondnyheter

PriorNilsson Yield ökade 0,40 procent i augusti - avyttrat innehav i Scandi Standard, Astra Zeneca och Securitas

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,40 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,42 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Under augusti erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Lundbergs, Alleima samt korta positioner i Scandic Hotels och Epiroc.

I den negativa vågskålen fanns Corem Property, Creades, Creaspac och Industrivärden.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Scandi Standard, Astra Zeneca och Securitas.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,40
Index MM, förändring i procent0,06
Fond i år, förändring i procent-1,42
Index i år, förändring i procent0,05

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:40 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 2,90 procent i augusti - minskat nettoexponeringen mot aktier

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 2,90 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,57 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Novo Nordisk, Handelsbanken och H&M. Fonden minskade i Sampo samt avyttrade innehavet i Alleima.

Nettoexponeringen mot aktier per sista augusti var 49,7 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX-säljterminer, Nordic Waterproofing och Sampo.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,6, 4,5 respektive 4,2 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,90
Fond i år, förändring i procent-15,57

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:37 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 6,70 procent i augusti - FED förbereder sig för tuffare tider

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 6,70 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,65 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att FED lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade man i OEM International, Svolder, IVU Traffic, PVA Tepla och Biotage. Fonden tog också in Addnode och Mensch und Maschine som nya innehav.

Fonden minskade sin position i Keywords Studios samt avyttrade innehaven i Netcompany Group och Garo.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Elopak, CVS Group, Virbac, Stille och Addnode.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav CVS Group, Profoto följt av Ergomed med portföljvikter om 5,3, 5,3 respektive 5,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och IT med portföljexponeringar om 18,7, 15,9 respektive 12,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,70
Index MM, förändring i procent-4,27
Fond i år, förändring i procent-24,65
Index i år, förändring i procent-18,53

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:34 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 0,58 procent i augusti - marknaden prisar in FEDs hökaktighet

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,58 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,12 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Halma, Accenture, Novo Nordisk och Procter & Gamble.

Största bidragsgivarna under månaden var Automatic Data, Carlisle Cos, RPM International, WW Grainger och AIR Prods&Chem.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 2,8, 2,6 respektive 2,5 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,1, 13,5 respektive 11,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,58
Index MM, förändring i procent-0,06
Fond i år, förändring i procent-2,12
Index i år, förändring i procent-3,44

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:30 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 3,73 procent i augusti - oron fortsätter kring höga energipriser

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 3,73 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,31 procent och är därmed sämre än index som har minskat 24,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Castellum, Corem Property, Lundbergs, Pandox och Boliden. Samtidigt som man minskade sina innehav i Diös och Balder.

Största bidragsgivarna under månaden var SCA, UPM-kymmene, Catella, Boliden och Iberdrola.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, Corem följt av SCA med portföljvikterna 6,7, 6,3 respektive 6,2 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 52,0, 12,0 respektive 8,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,73
Index MM, förändring i procent-7,22
Fond i år, förändring i procent-26,31
Index i år, förändring i procent-24,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:24 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,40 procent i augusti - minskat exponeringen mot verkstadsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,40 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,95 procent och är därmed bättre än index som har minskat 24,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat sina positioner i i Handelsbanken, Avanza, Nordea och H&M. Fonden minskade sina innehav i Atlas Copco, Sandvik, Hexpol och Gränges samt avyttrade innehaven i Alleima och Tele2.

På sektornivå ökade fonden exponeringen mot finansbolag samt minskade exponeringen mot verkstadsbolag.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Alleima och Tele2.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 8,2 respektive 7,8 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 38,0, 15,0 respektive 9,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,40
Index MM, förändring i procent-7,22
Fond i år, förändring i procent-21,95
Index i år, förändring i procent-24,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:20 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Smart Global fokuserar på utdelningshöjare - Placera

PriorNilsson Smart Global som fokuserar på utdelningshöjare lyfts fram i senaste fondanalysen av Pär Ståhl på Placera.

Fonden som förvaltas av Jonas Skilje har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 14,4 procent de senaste fem åren och den genomsnittliga utdelningstillväxten per aktie i fonden de fem senaste åren är 8,8 procent.

Investeringsmodellen bygger på att investera i bolag som kan visa på höjd utdelning på så lång sikt som 15 år. Ett bolag som kan höja utdelningen oavbrutet under så lång tid visar sig klara både upp och nedgångar i konjunkturen.

"Flera bolag som finns i fonden har mellan 40 och 50 års oavbruten tillväxt i utdelningshistoriken. Och många av bolagen har funnits mer än 100 år. Modellen fångar upp många marknadsledare som bevisat sin förmåga. Det är bolag som har en stark position att höja priser", skriver Pär Ståhl.

Fonden har i år avkastat 1,4 procent medan fondens kategorisnitt har sjunkit 2,9 procent under året. PriorNilsson Smart Global har fem stjärnor i Morningstar Rating och avgiften ligger på 0,8 procent.

De tio största innehaven i fonden står för 23,8 procent av den totala portföljvikten.

"Placera ger köp på PriorNilsson Smart Global. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för att tillgodogöra sig fondens strategi".

InnehavPortföljvikt, %
Novo Nordisk3,1
Abbvie2,8
Microsoft2,6
S&P Global2,6
Carlisle Companies2,2
Caterpillar2,2
EssilorLuxottica2,1
Nike2,1
Nestlé2,1
Dover2,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2022-08-30 07:12 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,76 procent i juli - avyttrat flertalet positioner

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,76 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,81 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under juni erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Corem, John Mattson, Atlas Copco och Handelsbanken.

I den negativa vågskålen fanns Telia, Scandic Hotels, Cedergrenska och Tele2.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Alfa Laval, Boliden, NCC, Volvo, Stora Enso och SCA.

PriorNilsson Yield, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent0,76
Index MM, förändring i procent0,03
Fond i år, förändring i procent-1,81
Index i år, förändring i procent-0,01

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:09 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 6,81 procent i juli - ökat exponeringen mot verkstadsbolag

Fonden PriorNilsson Idea steg 6,81 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningarna. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Volvo, Handelsbanken, H&M samt köpt in Alfa Laval som nytt innehav. Fonden minskade i AAK, Gränges och Pandox samt avyttrade innehaven i Castellum och JM.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juli var 60 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Atlas Copco, Creades och Volvo.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 8,8, 4,6 respektive 4,3 procent.

PriorNilsson Idea, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,81
Fond i år, förändring i procent-13,05

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:06 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 6,29 procent i juli - Bure och Biotage nya innehav

Fonden PriorNilsson Evolve steg 6,29 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,58 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,23 procent och är därmed sämre än index som har minskat 14,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot hälsovårdsbolag och minskade exponeringen mot It-bolag och konsultbolag.

På bolagsnivå ökade man i Elopak, Nolato, OEM International, Medcap, Svolder och Garo. Fonden tog också in Bure och Biotage som nya innehav.

Fonden minskade sina positioner i Profoto och Knowit samt avyttrade innehaven i Arlanda Stad och Pfeiffer Vacuum Tech.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Ergomed, Garo och Elopak.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Focusrite, Profoto följt av Ergomed med portföljvikter om 5,6, 5,3 respektive 5,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och konsumentvaror med portföljexponeringar om 18,3, 13,5 respektive 13,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,29
Index MM, förändring i procent6,58
Fond i år, förändring i procent-19,23
Index i år, förändring i procent-14,90

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:02 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 6,40 procent i juli - svaga konjunktursiffror tolkades positivt för aktier

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,40 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,39 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,55 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Chubb, Sysco, WP Carey, RPM International samt Empire.

Största bidragsgivarna under månaden var Carlisle Cos, Ashtead och Diploma.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,0, 3,0 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 19,5, 12,3 respektive 11,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,40
Index MM, förändring i procent7,39
Fond i år, förändring i procent-1,55
Index i år, förändring i procent-3,38

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:58 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 10,26 procent i juli - ökat exponeringen mot fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 10,26 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,46 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningarna. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Stenhus Fastigheter och Hornbach. Samtidigt som man minskade sina innehav i Telia och Boliden samt avyttrat innehavet i Randviken Fastigheter.

Största bidragsgivarna under månaden var Castellum, Corem, Nyfosa och Pandox.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, Corem följt av SCA med portföljvikterna 6,6, 6,4 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 53,3, 11,0 respektive 8,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent10,26
Index MM, förändring i procent12,05
Fond i år, förändring i procent-23,46
Index i år, förändring i procent-18,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:53 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 10,97 procent i juli - Alfa Laval nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 10,97 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,61 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat sina positioner i H&M, Avanza, Nordea samt tagit in Alfa Laval som nytt innehav. Fonden minskade sina innehav i AAK, Pandox, ABB och Gränges.

Största bidragsgivare under månaden var Atlas Copco, Volvo och Nibe.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Volvo, Atlas Copco och Novo Nordisk med portföljvikterna 9,2, 8,2 respektive 8,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 39,4, 13,9 respektive 9,6 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent10,97
Index MM, förändring i procent12,05
Fond i år, förändring i procent-16,61
Index i år, förändring i procent-18,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:48 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni - avvecklat positioner i Akelius, Balder och Engcon

Fonden PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,55 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandic Hotels, Boliden, Engcon och Akelius.

I den negativa vågskålen fanns Corem, John Mattson, Creaspac och Fabege.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Akelius, Balder och Engcon.

PriorNilsson Yield, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,57
Index MM, förändring i procent0,01
Fond i år, förändring i procent-2,55
Index i år, förändring i procent-0,04

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:38 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni - sålt innehaven i Tele2 och Kering

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin kassa och minskat exponeringen mot verkstadsbolag och läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Atlas Copco, Skanska, H&M, SEB och Handelsbanken. Fonden minskade i Volvo, Traton, Hexpol, Gränges, Novo Nordisk och Pandox samt avyttrade innehaven i Tele2 och Kering.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juni var 56 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX säljterminer, Novo Nordisk och Essity.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Alphabet, och Volvo fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,9, 4,1 respektive 4,0 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,03
Fond i år, förändring i procent-18,59

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:36 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni - två nya innehav i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,02 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot konsumentbolag och teknologibolag samt minskade exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade man i CVS Group, Elopak, Nolato, Allfunds och Sweco. Fonden köpte in Medcap och Solid Försäkring som är nya innehav.

Fonden minskade sina positioner i Know IT, Vetoquinol och Arlandastad samt avyttrade innehaven i Pandox och Rothschild.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Focusrite, Engcon samt Exsitec.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Focusrite följt av CVS med portföljvikter om 8,6, 5,4 respektive 4,7 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och IT med portföljexponeringar om 18,5, 16,2 respektive 13,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,51
Index MM, förändring i procent-9,84
Fond i år, förändring i procent-24,02
Index i år, förändring i procent-20,15

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:29 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni - positiva bidrag från Abbvie och Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,47 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden utdelningar från bland annat Johnson & Johnson, Assurant, Diploma, Dover Corp samt McDonald’s.

Största bidragsgivarna under månaden var Abbive, Novo Nordisk och Church & Dwight.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 20,8, 12,4 respektive 12,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,53
Index MM, förändring i procent-4,33
Fond i år, förändring i procent-7,47
Index i år, förändring i procent-10,03

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:25 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni - blodröd månad för fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 30,58 procent och är därmed sämre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Inga förändringar har gjorts på sektornivå.

På bolagsnivå har fonden ökat i Corem, Pandox, John Mattson och Balder samt minskat i UPM-Kymmene och sålt av innehavet i Akelius.

Största bidragsgivaren under månaden var Akelius.

Vid utgången månad var de tre största innehaven SCA, Telia följt av Corem med portföljvikterna 6,2, 6,0 respektive 6,0 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 50,0, 12,3 respektive 8,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-20,08
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-30,58
Index i år, förändring i procent-27,51

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:19 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni - ökat exponeringen mot finans och konsumentbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,85 procent och är därmed bättre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i Handelsbanken, SEB och H&M. Fonden minskade sina positioner i Sandvik, Gränges, Pandox och Diös samt avyttrade hela innehavet i Engcon.

Främsta positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var Novo Nordisk, Essity och Engcon.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 8,6 respektive 7,3 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 37,8, 13,7 respektive 9,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,99
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-24,85
Index i år, förändring i procent-27,51


Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:14 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,31 procent i maj - avyttrat flera portföljbolag

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,31 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,00 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under maj erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandi Standard, Akelius, Amazon och Volvo.

I den negativa vågskålen fanns Corem, Cloetta, Alfa Laval och Securitas.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat sina positioner i bland annat Epiroc, Volvo, Stora Enso och BHG Group.

PriorNilsson Yield, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,31
Index MM, förändring i procent0,00
Fond i år, förändring i procent-1,00
Index i år, förändring i procent-0,06

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:51 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,84 procent i maj - avyttrat innehaven i Investor, Industrivärden, Munters och Trianon

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,84 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot finansbolag. På bolagsnivå ökade man i SHB, SEB, Novo Nordisk samt Nibe.

Fonden minskade exponeringen mot investmentbolag. På bolagsnivå minskade man sitt innehav i Gränges samt sålde innehavet i Investor, Industrivärden, Munters och Trianon.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången månad var 63 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Volvo, H&M samt Traton.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Creades fondens tre största innehav med portföljvikter om 10,0, 4,4 respektive 4,3 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,84
Fond i år, förändring i procent-13,37

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:47 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 1,06 procent i maj - norska Elopak nya i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 1,06 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,85 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot IT-bolag samt minskade exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i CVS Group och Team17 Group. Fonden har minskat i Profoto och Steico samt avyttrat innehaven i Catella, Avanza, Gränges, Troax och Ratos.

Under månaden tog fonden in ett nytt innehav i form av norska Elopak, som är mest kända för sitt varumärke Pure-Pak.

"Bolaget har haft rejäl motvind sedan noteringen för ett år sedan med höga energipriser och stigande råvarukostnader. Samt inte minst nedstängningar av anläggningar i Ryssland och Ukraina. Vi tror att det värsta är bakom bolaget och att de kan fortsätta återhämta sig mot lättare jämförelsetal. Underliggande verksamhet är stabil och lönsam och med en lång historik", kommenterar förvaltaren.

Största positiva bidragsgivarna under månaden var Knowit, Team 17 samt SP Group.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Knowit följt av Focusrite med portföljvikter om 7,9, 4,8 respektive 4,6 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och hälsovård med portföljexponeringar om 18,7, 14,9 respektive 12,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,06
Index MM, förändring i procent-0,28
Fond i år, förändring i procent-17,85
Index i år, förändring i procent-11,44

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:42 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 1,44 procent i maj - utdelningar från flera portföljbolag under månaden

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,44 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,06 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,95 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Caterpillar, Abbvie, Sanofi, Accenture samt Abbott Laboratories.

Största bidragsgivarna under månaden var Fortis, RPM International samt Illinois Tool Works.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 20,4, 12,6 respektive 12,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,44
Index MM, förändring i procent-0,02
Fond i år, förändring i procent-5,06
Index i år, förändring i procent-5,95

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 06:46 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 2,47 procent i maj - ökat exponeringen mot fastigheter och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 2,47 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,97 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,13 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot fastighetsbolag och råvarubolag samt minskat inom skogsbolag och telekommunikationsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Corem, Castellum, Boliden och Lundin Mining.

Fonden minskade sin position i SCA, Stora Enso och Telia samt sålt innehavet i Josemaria Resources.

Största bidragsgivarna under månaden var Lundin Mining, Nyfosa Fastigheter samt Fabege.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Corem, Castellum, följt av SCA med portföljvikterna 8,0, 6,7 respektive 5,7 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 52,0, 11,6 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,47
Index MM, förändring i procent-0,97
Fond i år, förändring i procent-13,13
Index i år, förändring i procent-17,84

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 06:41 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,52 procent i maj - avyttrat innehav i Industrivärden och Maersk

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,52 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,97 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,52 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot finansbolag medan man minskade inom verkstadsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden exponeringen mot SHB, SEB, Nordea och Nibe. Fonden har även tagit in Tele2 som ett nytt innehav i portföljen.

Fonden minskade sitt innehav i Gränges, Avanza samt avyttrade hela innehaven i Industrivärden och Maersk.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Volvo, Sandvik och Traton.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,5, 7,7 respektive 7,2 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och fastigheter med exponeringar om 38,4, 13,4 respektive 10,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,52
Index MM, förändring i procent-0,97
Fond i år, förändring i procent-16,52
Index i år, förändring i procent-17,84

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 06:36 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,05 procent i april - avvecklat innehaven i bland annat Boliden och ABB

Hedgefonden PriorNilsson Yield minskade 0,05 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,69 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Under april erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandi Standard, Telia, Securitas och Electrolux Professional.

I den negativa vågskålen fanns Corem, Creaspac, Alfa Laval och Atlas Copco.

Gällande aktiviteten i fonden har man under april avvecklat sina positioner i bland annat Boliden, ABB, Sandvik, SKF, SSAB och SEB.

PriorNilsson Yield, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,05
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent-0,69
Index i år, förändring i procent-0,06

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 10:13 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 2,94 procent i april - ökat nettoexponeringen mot aktier

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 2,94 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot verkstadsbolag, läkemedelsbolag, konsumentbolag och finansbolag. På bolagsnivå ökade man i Atlas Copco, Volvo, Novo Nordisk, H&M, Handelsbanken och SEB.

Fonden minskade exponeringen mot IT-bolag. Fonden minskade sin kassa och sålde innehaven i SKF, Boliden och Oneflow.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången månad var 65,4 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX säljoptioner, Novo Nordisk och Handelsbanken.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Atlas Copco och Creades fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,9, 4,2 respektive 4,1 procent.

Största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet var verkstadsindustri, bygg & anläggning samt läkemedelsbolag med exponeringar om 24,0 10,9 respektive 9,9 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,94
Fond i år, förändring i procent-12,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 10:04 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 4,14 procent i april - stor portföljaktivitet i fonden

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 4,14 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,26 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,97 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,19 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot konsultbolag. På bolagsnivå ökade fonden i Keywords Studios, OEM International, Dechra Pharma och PVA Tepla.

Fonden minskade sitt innehav i IT-bolag. På bolagsnivå minskade fonden sin exponering mot Troax samt sålde innehaven i Surgical Science, Oneflow, Hemnet, Fortnox och Vitrolife.

Största positiva bidragsgivarna i mars var Profoto, Polypeptide samt Oxford Instruments.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Focusrite följt av Ergomed, med portföljvikter om 9,2, 4,7 respektive 4,6 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och hälsovård med portföljexponeringar om 17,6, 14,9 respektive 12,6 procent.

PriorNilsson Evolve, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,14
Index MM, förändring i procent-2,26
Fond i år, förändring i procent-16,97
Index i år, förändring i procent-11,19

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 09:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global steg 1,17 procent i april - Carlisle Cos, Novo Nordisk och Nestle bidrog positivt

Fonden PriorNilsson Smart Global ökade 1,17 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,68 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,93 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Nestlé, Illinois Tool Works, WP Carey, Roper Technologies samt Nike.

Största bidragsgivarna under månaden var Carlisle Cos, Novo Nordisk samt Nestle.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och Microsoft största innehaven med portföljvikter om 3,0, 2,7 respektive 2,5 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 21,6, 13,0 respektive 11,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent1,17
Index MM, förändring i procent-3,64
Fond i år, förändring i procent-3,68
Index i år, förändring i procent-5,93

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 09:53 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 6,63 procent i april - avyttrat Fastpartner och Hufvudstaden

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,63 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,78 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,93 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man under månaden inte gjort några förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Corem, Nyfosa och Wihlborgs.

Fonden minskade sin position i Telia samt sålde innehaven i Fastpartner och Hufvudstaden.

Största bidragsgivarna under månaden var Telia, SCA och UMP Kymmene.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Corem, Castellum, följt av SCA med portföljvikterna 7,8, 6,6 respektive 6,2 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri och bygg & anläggning med exponeringar om 50,0, 12,8 respektive 7,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,63
Index MM, förändring i procent-3,78
Fond i år, förändring i procent-10,93
Index i år, förändring i procent-17,03

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 09:18 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,65 procent i april - ökat exponeringen mot finans och konsumentbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,65 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,78 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,08 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaden kämpade mot tre stora orosmoment i april. Nya nedstängningar i Kina, en stigande inflation samt det pågående kriget i Ukraina.

Vidare tror man att inflationen kommer fortsätta att breda ut sig i världen och kommer ligga kvar på nivåer över centralbankernas mål under lång tid, vilket i sin tur kommer att leda till allt fler räntehöjningar inom en snar framtid.

"Kommunikationen om detta har redan påverkat tillgångspriser som tillsammans med allt större kostnader för konsumenten leder till lägre tillväxt. Förhoppningen får stå till att centralbankerna tar in detta i sina prognoser och inte mekaniskt höjer räntan, vilket skulle bli lika fel som hittills, då de missat inflationens styrka totalt. Likviditet är en mycket viktig faktor för börsen och den blir inte bättre framgent på grund av centralbankernas nu inslagna väg", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag. Samtidigt har man minskade sin exponering mot verkstadsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden exponeringen mot Handelsbanken, SEB, H&M och Nolato. Fonden minskade innehavet Maersk samt avyttrade innehavet i Trelleborg.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Novo Nordisk, Avanza och SEB.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikterna 9,1, 8,0 respektive 7,9 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och fastigheter med exponeringar om 40,0, 13,2 respektive 10,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,65
Index MM, förändring i procent-3,78
Fond i år, förändring i procent-16,08
Index i år, förändring i procent-17,03

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-05-10 09:13 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Smart Global ökade 0,14 procent i mars - erhållit utdelningar från flera innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,14 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,45 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,79 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Detta påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en förändrad syn på sina verksamheter i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Novartis, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Pepsi samt Dover.

Största bidragsgivarna under månaden var Abbvie, Novo Nordisk samt S&P Global.

Vid utgången månad var Abbvie, Micorsoft och Novo Nordisk största innehaven med portföljvikter om 3,2, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 21,0, 13,4 respektive 10,6 procent.

PriorNilsson Smart Global, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent0,14
Index MM, förändring i procent1,45
Fond i år, förändring i procent-4,79
Index i år, förändring i procent-2,37

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:56 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,31 procent i mars - avvecklat positioner i H&M, Trelleborg, SCA och CTEK

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,31 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,64 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Detta påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en förändrad syn på sina verksamheter i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Under mars erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandi Standard, Cloetta, Corem Property Group och Alfa Laval.

I den negativa vågskålen fanns Securitas, Cedergrenska och Akelius.

Gällande aktiviteten i fonden avvecklade man positioner i bland annat H&M, Trelleborg, SCA och CTEK.

PriorNilsson Yield, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent0,31
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent-0,64
Index i år, förändring i procent-0,05

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:41 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,48 procent i mars - ökat innehaven i SEB, SHB och John Mattson

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 0,48 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Detta påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en förändrad syn på sina verksamheter i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighetsbolag och finansbolag. Fonden minskade exponeringen mot verkstadsbolag.

På köpte fonden aktier i SEB, SHB och John Mattson. Fonden sålde innehaven i Lifco och CTEK.

Nettoexponeringen mot aktier per sista mars var 53,9 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Novo Nordisk, OMX säljterminer samt Nibe.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Creades samt Alphabet fondens tre största innehav med portföljvikter om 7,8, 4,5 respektive 4,5 procent.

Största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet var verkstadsindustri, bygg & anläggning samt investmentbolag med exponeringar om 21,1, 10,2 respektive 8,5 procent.

PriorNilsson Idea, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,48
Fond i år, förändring i procent-9,99

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:38 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 1,53 procent i mars - tagit ny position i PVA Tepla

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,53 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,49 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,38 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Vilket påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en mer förändrad syn på sin verksamhet i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot verkstadsbolag och hälsovårdsbolag. På bolagsnivå ökade fonden i i Focusrite, Ergomed, Troax och Fortnox.

Fonden minskade sitt innehav mot byggbolag. På bolagsnivå minskade fonden sin exponering i Exsitec Holding, Steico och Pandox samt avyttrade innehaven i Capman och Nordic Waterproofing.

Fonden tog i mars in en nytt bolag i form av PVA Tepla vilket likt Oxford Instruments och Pfeiffer Vacuum beskrivs som en vinnare på ökade investeringar i halvledarinfrastruktur samt den ökade elektrifieringen i samhället.

Största positiva bidragsgivarna i mars var Focusrite, Fortnox och Profoto.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Focusrite följt av Ergomed, med portföljvikter om 8,3, 5,7 respektive 4,8 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och hälsovård med portföljexponeringar om 17,7, 15,0 respektive 15,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent1,53
Index MM, förändring i procent-1,49
Fond i år, förändring i procent-13,38
Index i år, förändring i procent-9,14

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:20 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Realinvest ökade 4,09 procent i mars - tagit in Swedish Logistic Property i portföljen

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 4,09 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,61 procent och är därmed bättre än index som har minskat 13,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Vilket påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en mer förändrad syn på sin verksamhet i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot fastighetsbolag samt minskat exponeringen mot telekommunikationsbolag.

På bolagsnivå ökande fonden innehaven i Fabege och Pandox samt tog in ett nytt bolag i form av Swedish Logistic Property, som är ett fastighetsbolag med inriktning mot logistikfastigheter.

Fonden minskade även sitt innehav i Telia och UPM-Kymmene.

Största bidragsgivarna under månaden var SCA, Castellum och Boliden.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Corem, Castellum, följt av Telia med portföljvikterna 8,3, 7,0 respektive 5,7 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri och bygg & anläggning med exponeringar om 52,0, 11,4 respektive 7,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent4,09
Index MM, förändring i procent6,96
Fond i år, förändring i procent-4,61
Index i år, förändring i procent-13,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:12 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,37 procent i mars - ökat exponeringen mot fastigheter och finansbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,37 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,80 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyhetsflödet i mars handlade framförallt om kriget i Ukraina men också om FED:s höjning av styrräntan till 0,5 procent. Vilket påverkade både Europa och Sverige vars centralbanker nu vänt i frågan och förväntas komma att höja räntan betydligt snabbare än tidigare kommunicerat.

Kriget i Ukraina fortgår och många företag har valt att lämna sina verksamheter i Ryssland samt fått en mer förändrad syn på sin verksamhet i Kina. Fortsatt brist på energi och komponenter har lett till en högre inflation och kan komma att påverka företagens marginaler, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis kommer det att bli en utmanade marknad framöver med räntehöjningar och en minskande konsumtionskraft genom stigande bolånekostnader samt dyrare mat- och energipriser. Här har man svårt att se att det skulle kompenseras genom löneökningar eller stigande tillgångspriser i samma takt.

Gällande fondens aktivitet har fonden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och finansbolag samt minskat exponeringen mot råvarubolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i SHB, SEB och Diös samt tagit in Nibe som nytt innehav i portföljen. Fonden minskade i Avanza och Trelleborg samt avyttrade innehaven i Boliden och CTEK.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Novo Nordisk, Trelleborg och Boliden. Vid utgången månad var de tre största innehaven Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikterna 9,5, 8,5 respektive 7,4 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, fastigheter och finans med exponeringar om 41,4, 11,7 respektive 9,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,37
Index MM, förändring i procent6,96
Fond i år, förändring i procent-13,80
Index i år, förändring i procent-13,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-04-11 12:08 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,80 procent i februari - avvecklat flera positioner

Hedgefonden PriorNilsson Yield minskade 0,80 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,95 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan.

"Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling kom främst från Akelius, Alfa Laval, Boliden och Cloetta.

I den negativa vågskålen fanns Corem Property, Ericsson, Scandi Standard och SBB.

Under månaden avvecklade fonden sina postioner i bland annat i Boliden, Astra Zeneca, Stora Enso, SKF, NCC, Handelsbanken och SBB.

PriorNilsson Yield, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,80
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent-0,95
Index i år, förändring i procent-0,03

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 14:48 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 4,82 procent i februari - hög aktivitet i portföljen

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 4,82 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,55 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan. "Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren. Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i Atlas Copco, Sandvik, Pandox och Thule. Samt minskat exponeringen mot Volvo och Gränges. Fonden avyttrade hela innehaven i SKF, Swedbank, Telia, Fastpartner och Meta Platforms. Förvaltaren har inte gjort några aktiva förändringar på sektorsnivå. Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling kom från OMX säljterminer, Novo Nordisk och Boliden. Gällande sektorexponeringen i portföljen var verkstadsindustri, bygg och anläggning samt investmentbolag de största sektorerna med 22,1, 9,5 respektive 8,3 procent. Vid utgången månad var de tre största innehaven Novo Nordisk, Creades samt Alphabet med portföljvikterna 7,8, 4,4 respektive 4,4 procent.

PriorNilsson Idea, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,82
Fond i år, förändring i procent-9,55

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 14:45 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 5,58 procent i februari - ökad exponering mot IT-sektorn

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 5,58 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,67 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,69 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan. "Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren. Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot IT-bolag samt konsultbolag. Fonden minskade exponeringen mot konsumentbolag och byggbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina innehav i Knowit, Focusrite, Pandox samt tog in två nya innehav i form av Troax och Fortnox. Fonden minskade innehaven i Dechra Pharma och Oxford Instruments samt avyttrade hela innehaven i Chemometec, ACQ Bure, Modulight, Interroll och Harvia.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Oxford Instruments, Exsitec samt Ergomed.

Gällande sektorexponeringen i portföljen var verkstadsindustri, konsumentvaror och hälsovård de största sektorerna med 14,6, 14,3 respektive 12,0 procent.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Profoto, Exsitec följt av Knowit med portföljvikterna 8,0 5,3 respektive 4,5 procent.

PriorNilsson Evolve, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,58
Index MM, förändring i procent-2,67
Fond i år, förändring i procent-14,69
Index i år, förändring i procent-7,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 14:39 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 1,09 procent i februari - Abbvie största innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,09 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,93 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan.

"Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Accenture, Caterpillar, Halma, Sage Group samt Procter & Gamble.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Abbvie, Assurant samt Kakaku.com.

Gällande sektorexponeringen i portföljen var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel de största sektorerna med 22,0, 13,7 respektive 10,5 procent.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Abbvie, Microsoft samt Dover med portföljvikterna 3,2, 2,9 respektive 2,8 procent.

PriorNilsson Smart Global, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,09
Index MM, förändring i procent-1,44
Fond i år, förändring i procent-4,93
Index i år, förändring i procent-3,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 14:32 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 3,79 procent i februari - ökat i Castellum, Nyfosa och Lundbergs

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 3,79 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 10,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,36 procent och är därmed bättre än index som har minskat 19,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan.

"Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Boliden, Akelius, Lundin Mining.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot fastighetsbolag samt minskat exponeringen mot råvarubolag och konsumentbolag.

På bolagsnivå har fonden köpt aktier i Castellum, Nyfosa och Lundbergs. Fonden minskade innehaven i Telia, Boliden, samt sålde av hela innehavet i Maersk.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Corem, Telia följt av Castellum, med portföljvikterna 8,3, 7,0 respektive 6,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,79
Index MM, förändring i procent-10,60
Fond i år, förändring i procent-8,36
Index i år, förändring i procent-19,39

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 14:29 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,67 procent i februari - ökat exponeringen mot fastigheter och råvaror

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,67 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 10,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,60 procent och är därmed bättre än index som har minskat 19,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari fortsatte att präglas av stora nedgångar med anledning av den geopolitiska situationen i Ukraina samt den höga inflation som fortsätter oroa marknader världen över. Börsen brukar ogilla osäkerhet och just nu finns det mycket av den varan.

"Få hade väl trott och alla har hoppats att det vi ser i skrivande stund i Ukraina inte skulle ske. Tyvärr är vi där nu och ett krig har inga vinnare. Lidande och förstörelse och ekonomiska konsekvenser av olika grad drabbar massor med medmänniskor. Företag drabbas av diverse konsekvenser såsom högre kostnader och oanvändbara produktionsanläggningar i Ryssland med mera", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att flera länder drabbas hårt av stigande energipriser både på kort och lång sikt. Priset på många råvaror kan också komma att stanna på de nya höga nivåerna man nu ser. Detta leder till att kriget troligtvis trycker upp inflationsdata ytterligare och sätter ännu mer press på centralbankerna.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot fastighetsbolag och råvarubolag, samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag.

På bolagsnivå har fonden köpt aktier i i Sandvik, Traton och Thule. Fonden minskade sitt innehav i Novo Nordisk och Boliden samt avyttrat innehaven i SKF och Trianon.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Boliden, Novo Nordisk och Fabege.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikterna 9,5, 8,5 respektive 6,8 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,67
Index MM, förändring i procent-10,60
Fond i år, förändring i procent-12,60
Index i år, förändring i procent-19,39

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-03-08 13:07 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,16 procent i januari - Telia och Nokia bidrog positivt

Hedgefonden PriorNilsson Yield minskade 0,16 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från innehav i Telia, Nokia, Svolder och Crespac. Negativt avkastning kom bland annat från Corem, Securitas, Creades och Akelius.

Fonden avyttrade positioner i bland annat, Novo Nordisk, Boliden, Alfa Laval, Volvo, Castellum och NCC.

PriorNilsson Yield, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,16
Index MM, förändring i procent-0,02
Fond i år, förändring i procent-0,16
Index i år, förändring i procent-0,02

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:49 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 4,97 procent i januari - minskat exponeringen mot konglomerat

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 4,97 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Under månade har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag, finansbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot konglomerat.

På bolagsnivå har fonden ökat i Volvo, Skanska, Atlas Copco, Sandvik, SHB, SEB och H&M. Fonden minskade innehavet i Hexagon samt avyttrade innehaven i Intrum och Dometic.

Vid månadsskiftet var fonden nettoexponeringen mot aktier 73,1 procent.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Gränges, Boliden samt H&M.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Creades och Volvo med portföljvikter om 7,3, 4,5 respektive 4,2 procent.

PriorNilsson Idea, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,97
Fond i år, förändring i procent-4,97

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:46 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 9,65 procent i januari - stor aktivitet i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 9,65 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,23 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot Bygg- och anläggningsbolag, vilket man också gjorde i december. Förvaltarna har även valt att öka sin exponering mot IT-bolag och verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot läkemedelsbolag och teknologibolag.

Gällande enskilda innehav har fonden ökat i Knowit, Focusrite, Ratos och Lindab. Man har även investerat i två nya innehav i form av Rothschild och Pandox.

Fonden har minskat innehaven i Hemnet, Creaspac och Catella samt avyttrat innehaven i Banhof, Sedana Medical, Flat Capital, CTEK, Garo och Renewcell.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Profoto, Exsitec och Knowit med portföljvikter om 7,3, 4,9 respektive 4,3 procent.

PriorNilsson Evolve, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,65
Index MM, förändring i procent-5,23
Fond i år, förändring i procent-9,65
Index i år, förändring i procent-5,23

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:43 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 3,88 procent i januari

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 3,88 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,36 procent. Det framgår av en månadsrapportskriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Förvaltarna rapporterar inga portföljförändringar under perioden.

Under månaden har fonden mottagit utdelningar från bland annat PepsiCo, Sysco Corp, WP Carey, Chubb samt Illnois Tool Works.

Gällande sektorexponeringen i portföljen var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel de största sektorerna med 22,0, 14,1 respektive 10,3 procent.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Abbvie, Sanofi samt Chubb.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Dover, Microsoft samt Abbvibe med portföljvikter om 2,9 procent vardera.

PriorNilsson Smart Global, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,88
Index MM, förändring i procent-2,36
Fond i år, förändring i procent-3,88
Index i år, förändring i procent-2,36

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:38 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 4,75 procent i januari - avyttrat innehav i Holmen och Atrium Ljungberg

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 4,75 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Gällande fondens portfölj har man under månaden ökat portföljvikten mot råvarubolag samt minskat exponeringen mot telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden och Pandox. Fonden minskade sin position i Telia, SCA , Stora Enso och Lundin Mining samt avyttrat innehaven i Holmen och Atrium Ljungberg.

Under månaden gynnades fonden främst av Stora Enso, Train Alliance och Telia.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Corem Prop, Telia och Castellum med portföljvikter om 8,6, 7,1 respektive 6,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,75
Index MM, förändring i procent-9,83
Fond i år, förändring i procent-4,74
Index i år, förändring i procent-9,83

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:35 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,26 procent i januari - avyttrat Dometic och Getinge

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,26 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver man att högt värderade tillväxtbolag straffades under januari. Det var stora rörelser mellan kapital från tillväxtbolag till värdebolag. Ett exempel på den kraftiga sektorrotationen visades bland annat genom att mer än 150 bolag i Russel 3000-indexet med p/e-tal under 50 sjönk mer än 50 procent. Historiskt har tillväxtbolag alltid straffats när centralbankerna signalerar för räntehöjningar, vilket är fallet nu också.

Vidare fortsätter inflationsoron i USA där man ser en ökning av lönekostnader inom tjänstesektorn. I Europa är det främst Spanien och Tyskland som sticker ut med en hög inflationstakt om 6 respektive 5 procent.

Gällande fondens portfölj har man under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag samtidig som man minskat exponeringen mot läkemedel. På bolagsnivå ökade fonden innehaven i SHB, SEB, H&M, Volvo, Traton och Sandvik. Samtidigt minskade man i Novo Nordisk, Atlas Copco och Thule Group, förvaltarna avyttrade också innehaven i Dometic Group och Getinge.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 8,8, 8,4 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,26
Index MM, förändring i procent-9,83
Fond i år, förändring i procent-6,26
Index i år, förändring i procent-9,83

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-02-08 11:31 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Fondmarknaden.se har utsett Årets Fonder 2021

Fondmarknaden.se har under de senaste dagarna presenterat Årets Fonder 2021 i ett antal kategorier. Gemensamt för alla vinnare är att det är aktivt förvaltade fonder som lyckats allra bäst. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland årets vinnarfonder har majoriteten sitt säte i Sverige och flera av de trender som varit aktuella under året återspeglar sig bland vinnarna.

Swedbank Robur tar för andra året i rad hem priset för Årets Fondbolag. Någon som utmärker sig lite extra här är Kristofer Barrett som förvaltar fonderna Swedbank Robur Globalfond och Swedbank Robur Technology. Fonderna vann pris för både Årets Globalfond respektive Årets Branschfond. Swedbank Robur Technology tog även hem priset för Årets Fond.

Priset till Årets Nykomling gick till Skandia Världen Sverige som förvaltas av Stephanie Göthman och Barney Wilson. Fonden lyfts fram som ett välkommet tillskott av fonder som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

KategoriFondAvkastning 2021
Årets RäntefondLannebo Räntefond Kort0,87%
Årets HedgefondPriorNilsson Idea25,22%
Årets BranschfondSwedbank Robur Technology43,25%
Årets SverigefondCliens Sverige41,78%
Årets NordenfondSEB Nordic Equity Fund32,40%
Årets EuropafondJPM Europe Strategic Growth33,88%
Årets NordamerikafondAMF Aktiefond Nordamerika48,28%
Årets GlobalfondSwedbank Robur Globalfond43,13%
Årets TillväxtmarknadsfondAberdeen Emerging Markets Smaller Companies fund15,24%
Årets JapanfondHandelsbanken Japan Tema12,35%
Årets NykomlingSkandia Världen Sverige35,16%
Årets FondSwedbank Robur Technology43,25%
Årets FondbolagSwedbank Robur

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire