Fondnyheter

PriorNilsson Yield ökade 0,84 procent i december - avvecklat flera innehav

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,84 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,16 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 1,10 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positivt bidrag från innehav i John Mattson, Corem Property, Stenhus Fastigheter och Creaspac. Negativt bidrag kom från innehav i Tele2, Telia, Ericsson och Lundbergs.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren avvecklat positioner i bland annat Boliden, Skistar, SKF, Volvo och Nyfosa Fastigheter.

PriorNilsson Yield, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent0,84
Index MM, förändring i procent0,16
Fond helår, förändring i procent-1,10
Index helår, förändring i procent0,54

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 10:32 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,05 procent i december - ökat exponeringen mot investmentbolag och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,05 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 13,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Fonden har ökat exponeringen mot investmentbolag och råvarubolag. Samtidigt som man minskat exponeringen mot finansbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Volvo, Atlas Copco, Sandvik, Investor och H&M. Fonden minskade exponeringen i Novo Nordisk, Handelsbanken, Astra Zeneca och SEB samt avvecklat innehaven i SKF, Lundbergs och Fabege.

Nettoexponeringen mot aktier per sista december var 56,4 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Novo Nordisk, John Mattson, AAK, Avanza och Creaspac.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,3, 5,7 respektive 5,3 procent.


PriorNilsson Idea, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,05
Fond helår, förändring i procent-13,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 10:29 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 0,22 procent i december - hög aktivitet i fonden

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 0,22 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,27 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 23,65 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 16,30 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat i hälsovårdsbolag.

Fonden ökade innehaven i OEM International, Amadeus Fire, PVA Tepla och Kardex AG. Nya innehav är Europris och AAK. Fonden minskade exponeringen i IVU Traffic och Addnode samt sålde innehaven i Dechra Pharma och Söder Sportfiske.

Största bidrag under månaden kom från OEM International, Incap, John Mattson, Fortinova Fastigheter och Amadeus.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Ergomed, Amadeus Fire följt av OEM International med portföljvikter om 5,3, 5,0 respektive 5,0 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, informationsteknik och hälsovård med portföljexponeringar om 19,5, 13,8 respektive 11,9 procent.

PriorNilsson Evolve, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,22
Index MM, förändring i procent-1,27
Fond helår, förändring i procent-23,65
Index helår, förändring i procent-16,30

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 10:14 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 3,28 procent i december - kan dröja innan räntan sänks

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 3,28 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,44 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 1,35 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,79 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Dover Corp, Nike, McDonald’s och S&P Global.

Största bidragsgivare var Novo Nordisk, VF Corp, Nike, Sanofi och Stryker.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Abbvie och Essex Property Trust största innehaven med portföljvikter om 2,9, 2,6 respektive 2,3 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 20,3, 12,5 respektive 10,8 procent.

PriorNilsson Smart Global, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,28
Index MM, förändring i procent-6,44
Fond helår, förändring i procent-1,35
Index helår, förändring i procent-5,79

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 10:06 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 1,16 procent i december - tungt år för fastighetsbolag

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,16 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,66 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 32,94 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 22,40 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Fonden har inte gjort några aktiva förändringar på sektorsnivå under månaden.

På bolagsnivå har fonden köpt aktier i SCA och Pandox. Fonden minskade innehaven i Lundbergs, Train Alliance, UPM-Kymmene samt sålt av innehavet i Torslanda Property.

Största bidrag kom från Corem Property, John Mattson, Nyfosa Fastigheter, Brinova och Stenhus Fastigheter.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Nyfosa Fastigheter med portföljvikter om 7,1, 6,5 respektive 5,6 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 52,7, 12,8 respektive 7,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent1,16
Index MM, förändring i procent-2,66
Fond helår, förändring i procent-32,94
Index helår, förändring i procent-22,40

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 10:03 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,94 procent i december - ökat exponeringen mot råvarubolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,94 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,66 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 16,52 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 22,40 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat i finansbolag samt fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i Atlas Copco, H&M, Investor och Boliden. Samtidigt som man minskade i Handelsbanken, Avanza, SEB, ABB, Thule, Fabege och Peab samt sålde av innehaven i Balder, Whilborgs och Pandox.

Största positiva bidrag kom från Novo Nordisk, Avanza, AAK, Fabege samt John Mattson.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 8,8, 8,1 respektive 7,8 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 39,3, 13,6 respektive 13,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,94
Index MM, förändring i procent-2,66
Fond helår, förändring i procent-16,52
Index helår, förändring i procent-22,40

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-01-10 07:58 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest ökade 4,36 procent i november - ökat innehavet i Telia

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 4,36 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,21 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 33,71 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Fonden har inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå.

På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen mot Telia.

Fonden minskade innehaven i Boliden, Emilshus och Skanska samt avvecklade innehavet i Montea.

Största positiva bidragsgivare var Boliden, Nyfosa Fastigheter, SCA, Wihlborgs och Fabege.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Nyfosa Fastigheter med portföljvikter om 7,2, 6,7 respektive 5,3 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 50,7, 13,4 respektive 8,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,36
Index MM, förändring i procent7,21
Fond i år, förändring i procent-33,71
Index i år, förändring i procent-20,27

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 14:44 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,48 procent i november - hög aktivitet i portföljen

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,48 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,93 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehaven i Sandvik, Creaspac och Lundbergs samt av en säljoption i Tele2.

Negativt bidrag kom från innehav i Stenhus Fastigheter och Tele2 samt från korta positioner Epiroc och Hufvudstaden. Fonden avvecklade sina positioner i bland annat Epiroc, Alfa Laval, Avanza, Catena och Castellum.

PriorNilsson Yield, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent0,48
Index MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent-1,93
Index i år, förändring i procent0,37

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 14:34 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 3,09 procent i november - Astra Zeneca nytt innehav

Fonden PriorNilsson Idea steg 3,09 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och minskat i finansbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Novo Nordisk, H&M samt tagit in Astra Zeneca som nytt innehav. Fonden minskade innehaven i Volvo, Traton, Skanska och Handelsbanken samt sålde innehaven i Hexagon, Coor, Nordea och Balder.

Nettoexponeringen mot aktier per sista november var 66,7 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Novo Nordisk, Traton, Atlas Copco, Volvo och Nolato.

Största sektorer vid månaden slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 10,5, 5,2 respektive 5,0 procent.

PriorNilsson Idea, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent3,09
Fond i år, förändring i procent-13,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 14:31 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 7,24 procent i november - avyttrat innehaven i Nolato, Solid Försäkring och Vimian

Fonden PriorNilsson Evolve steg 7,24 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,89 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,49 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå.

På bolagsnivå ökade fonden innehavet i OEM International, Bloomsbury, Addnode och Thule. Fonden minskade exponeringen mot Team17 och Elopak samt avyttrat innehaven i Nolato, Solid Försäkring och Vimian Group.

Största positiva bidragsgivare var Profoto, IVU Traffic Tech, Keywords Studios, OEM International och Team17.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Ergomed, CVS följt av Profoto med portföljvikter om 5,6, 4,4 respektive 4,4 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och informationsteknik med portföljexponeringar om 17,7, 17,1 respektive 13,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent7,24
Index MM, förändring i procent6,89
Fond i år, förändring i procent-23,49
Index i år, förändring i procent-15,22

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 13:47 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 2,84 procent i november - hoppas på mer duvaktiga centralbanker framöver

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,84 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,21 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,99 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Detta är något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Caterpillar, Spectris, Accenture och Abbott Laboratories.

Största bidragsgivare var Nike, Air Prods & Chem, PPG Industries, Essilorluxottica samt Novo Nordisk.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Abbvie och Essex Property Trust största innehaven med portföljvikter om 2,6, 2,6 respektive 2,3 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 18,7, 12,6 respektive 12,4 procent.

PriorNilsson Smart Global, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent2,84
Index MM, förändring i procent3,21
Fond i år, förändring i procent1,99
Index i år, förändring i procent0,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 13:42 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 6,53 procent i november - ökat exponeringen mot verkstad och läkemedel

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 6,53 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,21 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,73 procent och är därmed bättre än index som har minskat 20,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var den andra månaden i rad där den breda marknaden visade på positiv avkastning.

"Efter septembers alla negativa fakta som fanns på bordet var både oktober och såväl november exempel på att när det mesta ser riktigt illa ut är det ofta redan inprisat i kurserna. Om detta vi nu sett är en studs i en fortsatt negativ marknad eller att vi faktiskt sett botten är nu huvudfrågan bland de flesta förvaltare", skriver förvaltaren.

Vidare ser förvaltaren tecken på att inflationen börjar att avta i många delar av världen vilket resulterat i att långräntorna tillfälligt fallit tillbaka. Något som man anser vara positivt och hoppas på att centralbankerna kommer att bli mer försiktiga med framtida räntehöjningar.

"Kinas eventuella öppnande eller ej skapade viss oro i marknaden under november och blickar vi fram mot 2023 ser det riktigt ansträngt ut för hushållen då höga matpriser, energipriser och räntor slår igenom på ett mycket mer kännbart sätt än hittills. Hur nästa börsår blir, beror i högsta grad på vilka räntebesked som våra centralbanker kommer att ge", avslutar förvaltaren.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och läkemedelsbolag, medan man minskade sina positioner inom finansbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina innehav i ABB, Nibe, Alfa Laval och Investor. Samtidigt har man tagit in Telia och Astra Zeneca som nya innehav.

Fonden har minskat sitt innehav i Volvo, Handelsbanken och SEB samt avvecklat innehaven i Swedbank, Castellum, Catena och Nyfosa Fastigheter.

Största bidragsgivare till fondens utveckling under månaden var Traton, Atlas Copco och Novo Nordisk.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 8,3, 8,1 respektive 7,9 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 40,0, 13,8 respektive 13,1 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent6,53
Index MM, förändring i procent7,21
Fond i år, förändring i procent-15,73
Index i år, förändring i procent-20,27

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-12-06 13:10 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,32 procent i oktober - avyttrat flertalet innehav

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,32 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,39 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,24 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Under månaden har fonden erhållit positivt bidrag från innehav i Stenhus Fastigheter, Sandvik, Lundbergs och Cloetta.

I den negativa vågskålen återfinns Corem Property, John Mattson, Crespac och H&M.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren valt att avveckla positioner i bland annat Boliden, ABB, Avanza, SHB, Pandox, Skanska och Nibe.

PriorNilsson Yield, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,32
Index MM, förändring i procent0,12
Fond i år, förändring i procent-2,39
Index i år, förändring i procent0,24

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 13:46 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 2,44 procent i oktober - spår en fortsatt hög volatilitet

Fonden PriorNilsson Idea steg 2,44 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,23 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Under månaden ökade fonden sin exponeringen mot verkstadsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Volvo, Atlas Copco, Alfa Laval och ABB. Samtidigt som man minskade i Novo Nordisk, H&M och Handelsbanken samt sålt innehaven i Trelleborg, Securitas och NCC.

Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +33,6 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Skanska, Novo Nordisk, Atlas Copco, Volvo samt Hexpol.

Största sektorer vid månaden slut var mot verkstadsindustri, bygg & anläggning följt av finans.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,6, 5,2 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Idea, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent2,44
Fond i år, förändring i procent-16,23

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 09:20 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 6,13 procent i oktober - tagit in två nya innehav i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve steg 6,13 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 28,65 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Fonden har inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå under månaden.

Förvaltaren valde att öka innehaven i Amadeus Fire, Biotage, IVU Traffic Tech, IAR System Group och Secunet Securit samt tagit in i två nya bolag i form av Kardex Ag-Reg och Bloomsbury. Samtidigt som fonden avyttrade innehaven i Addlife, Steico och Allfunds Group.

Största bidragsgivare kom från Amadeus Fire, Elopak, Team 17, CVS och Svolder.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Ergomed, Team 17 följt av CVS med portföljvikter om 5,4, 4,5 respektive 4,3 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och IT med portföljexponeringar om 17,7, 17,2 respektive 12,3 procent.

PriorNilsson Evolve, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent6,13
Index MM, förändring i procent7,51
Fond i år, förändring i procent-28,65
Index i år, förändring i procent-20,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 09:05 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 6,42 procent i oktober - återhämtning på aktiemarknaden

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,42 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,73 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,83 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Under oktober erhöll fonden utdelningar från bland annat Ecolab, Sysco Corp, WP Carey och Automatic Data Processing.

Största bidragsgivare var Caterpillar, Parker Hannifin, Essilorluxottica, Chubb och Illinois Tool Works.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och Microsoft största innehaven med portföljvikter om 2,7, 2,7 respektive 2,3 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 18,7, 12,7 respektive 12,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent6,42
Index MM, förändring i procent6,73
Fond i år, förändring i procent-0,83
Index i år, förändring i procent-2,44

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 09:01 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 1,02 procent i oktober - fastighetsbolagen rapporterade i linje med förväntningarna

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,02 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 36,48 procent och är därmed sämre än index som har minskat 25,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Fonden har inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå under månaden.

På bolagsnivå har fonden köpt aktier i SCA, Nyfosa Fastigheter, Balder, Telia och Iberdrola. Samtidigt som man minskade sina positioner i Stenhus Fastigheter, Train Alliance, Skanska och SLP samt sålt av innehavet i Stendörren.

Största positiva bidragsgivare mottogs från Stenhus Fastigheter, Pandox, Brinova, Lundbergs och Train Alliance.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Lundbergs med portföljvikterna 7,3, 6,6 respektive 5,4 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 50,8, 13,2 respektive 9,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent1,02
Index MM, förändring i procent6,50
Fond i år, förändring i procent-36,48
Index i år, förändring i procent-25,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 08:57 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 7,91 procent i oktober - ökat exponeringen mot verkstadsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 7,91 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,89 procent och är därmed bättre än index som har minskat 25,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att uppgången under oktober bland annat drevs av en översåld marknad i kombination med positiva kvartalsrapporter.

Rapporterna visade på att banksektorn trivs bra med höjda styrräntor. Verkstadsbranschen ökade sin omsättning drivet av höjda prissättnignar. Således var det svårt att se några tecken på en kris och frågetecken blir framflyttade till det fjärde kvartalet.

De hårt pressade fastighetsbolagen annonserade rapporter som var i linje med förväntningarna, men fokus ligger helt på att hitta ett sätt att finansiera sig de kommande åren i takt med obligationsförfall.

"Utfallet av det beror givetvis på en rad faktorer såsom hur djup recessionen blir och därmed hur vakansgrader och hyror utvecklas. Kommer bolagen att få igen den KPI bestämda hyreshöjningen per 1 januari 2023? Var stannar riksbankens höjningar Det är det många som frågar sig. En blandning av såväl löpande kassaflöden, minskade investeringar, eventuella fastighetsförsäljningar och kapitaltillskott gör att denna sektor sannolikt inte kommer att skada det finansiella systemet, något som vissa bedömare befarar", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man fortfarande väntar sig negativa konjunktureffekter de kommande månaderna och att Feds besked om höjningar öppnar upp för många tolkningar på marknaden. Förvaltaren tror fortsatt på en hög volatilitet framöver.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Nolato, Alfa Laval, AAK, Nordea och Avanza. Samtidigt som man minskade i Novo Nordisk, Volvo, Sandvik och SEB samt avvecklade innehaven i Essity och NCC.

Största bidragsgivare var Atlas Copco, Volvo och Avanza.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco med portföljvikterna 8,3, 8,3 respektive 8,0 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 38,3, 17,3 respektive 8,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent7,91
Index MM, förändring i procent6,50
Fond i år, förändring i procent-20,89
Index i år, förändring i procent-25,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-11-10 08:51 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Investeringsjättar sätter press på storbolagen - Di

Miljöorganisationen CDP, ett ideellt investerarinitiativ som samlar klimatdata från företag, har under tisdagen lanserat en kampanj där man ställer krav på 1000 av världens största bolag att införa klimatbaserade mål för utsläppsminskningar. Det skriver Dagens industri.

Kampanjen stöttas av 317 finansiella institut. Bland dessa finns 14 svenska aktörer, däribland Swedbank Robur, Alecta och AMF Fonder.

Även om en stor andel företag börjat arbeta med hållbarhetsfrågor saknar cirka 44 procent trovärdiga mål på klimatområdet enligt indexleverantören MSCI. Det är ofta de stora utsläppsaktörerna som halkar efter.

Bland de tusen företag CDP har hört av sig till finns bland annat tyska kemikoncernen BASF, australiska flygbolaget Qantas, amerikanska General Electric samt svenska Hexagon, Dometic Group och Kinnevik.

”Jag tror inte att det är motvillighet som är problemet. Ofta behöver man informeras och erbjudas en metod för hur man ska sätta igång. Det är också viktigt med ett tydligt budskap från oss investerare för att de ska komma till insikten om att det här är en prioriterad fråga”, säger Jens Schlyter, hållbarhetsansvarig på AMF Fonder.
Svenska investerare som backar kampanjen är: Nordea Asset Management, Swedbank Robur Fonder, Alecta, Handelsbanken Asset Manager, SEB Investment Management, AMF Fonder, Nordea Life & Pension, Folksam, Länsförsäkringar, Carnegie Fonder, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Prior Nilsson Fonder och Svenska kyrkan.

Även flera icke-finansiella bolag deltar i kampanjen, bland annat Electrolux och Volvo Car Group.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2022-10-25 09:57 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Fonder lanserar ny global småbolagsfond och ny fastighetsfond

PriorNilsson Fonder har lanserat två nya fonder i oktober. De nya fonderna har namnen PriorNilsson Evolve Global och PriorNilsson Fastighet. Det framgår av ett pressmeddelande.

PriorNilsson Evolve Global är en global aktiefond som investerar i snabbt växande mindre bolag. Fonden har mandat att investera i alla världens utvecklade ekonomier med fokus på Nordamerika, Europa och APAC.

Fonden förvaltas av Martin Lindqvist och Jonas Skilje som sedan tidigare också förvaltar den europeiska småbolagsfonden PriorNilsson Evolve.

Den andra fonden som lanseras är PriorNilsson Fastighet. Utöver att investera i fastighetssektorn kan fonden även placera i närliggande sektorer likt byggsektorn eller bostadsutveckling. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk och vill investera inom fastighetssektorn.

"Fonden är en lång aktiefond som däröver kan addera långa och korta positioner. Fonden ska ha en nettoexponering (beräknad som marknadsvärdet av fondens långa minus korta positioner samt exponering via aktierelaterade derivat) mot aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument uppgående till mellan 90 och 100 procent av fondförmögenheten".

Fonden förvaltas av Gustav Sällberg som arbetat som fastighetsanalytiker hos PriorNilsson Fonder sedan 2019.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2022-10-14 07:34 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Realinvest minskade 14,67 procent i september - volatilt inom fastigetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 14,67 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 37,12 procent och är därmed sämre än index som har minskat 30,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis lyfter förvaltaren att Riksbankens snabba räntehöjningar för att få ner inflationen sannolikt kommer att landa i en recession. I efterhand är det inte osannolikt att man kommer konstatera att de har gjort för mycket men alldeles för sent. Förvaltaren ser dock en ljusglimt där den snabba omställningen kan leda till att marknaden vänder redan nästa år.

Gällande räntemarknaden finns det en fortsatt oro, och vissa obligationsfinansieringar skjuts på tiden.

"Det är ett stort spann på villkoren som bolagen får, där mer kapitalstarka lyckats emittera och svårare för svagare. Bankerna ställer upp för befintliga kunder med överkomliga kreditmarginaler. Bolagen har överlag god räntesäkring, så höjningarna kommer gradvis få genomslag och då hinner detta delvis kompenseras av högre hyresintäkter", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man att Akelius valt att börja handla på marknaden då det går att köpa fastigheter långt under marknadspris på grund av de stora rabatterna på börsen. Förvaltaren menar att detta möjligtvis kan komma att lugna marknaden som varit väldigt bekymrad över ägarbolagens belåning som spridits till fastighetsaktierna.

"Förutom finansieringen går den underliggande verksamheten fortsatt bra, men en stark konjunkturavmattning skulle påverka de flesta bolag både på och utanför börsen. Det kan då bli svårare att få igenom hyreshöjningar och vakanser kan uppkomma om man inte varit tillräckligt hård med kreditbedömningarna", skriver förvaltaren.

Förvaltaren tror på ett fortsatt volatilt år men ser positivt på marknaden om man istället förlänger horisonten något år. Fonden har i dagsläget en fastighetsexponering om cirka 50 procent.

Under september har fonden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Castellum, Corem, SCA och Stenhus Fastigheter. Samtidigt som man minskade i Lundin Mining, Boliden, Pandox, Diös och Iberdrola samt avyttrade innehaven i Agnico Eagle Mines och Nivika.

Bästa bidragsgivare under månaden var Fortum, Lundin Mining, Boliden, Agnico Eagle Mines och Holmen.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Corem med portföljvikterna 7,3, 6,9 respektive 5,2 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 49,8, 13,4 respektive 8,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-14,67
Index MM, förändring i procent-7,35
Fond i år, förändring i procent-37,12
Index i år, förändring i procent-30,17

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:52 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield minskade 0,67 procent i september - avvecklat innehavet i Investor

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,67 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som ökade 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,08 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,11 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att med tanke på att marknaden upplever en energikris, geopolitisk oro, hög inflation, deglobalisering och historiskt höga höjningar från centralbankerna är det inte svårt att föredra likvida medel för tillfället.

Vidare menar man att det är en tuff marknad för konsumenterna vilket resulterar i att detaljhandeln går allt sämre. Konsumenter kommer att handla billigare varor, bli allt mer energisnåla och dra ner på det som är inte är nödvändigt för att ha råd att möta de högre levnadskostnaderna som uppstår. Med en lägre konsumtion väntar även varsel och konkurser runt hörnet.

"Lyfter man blicken och tittar tillbaka i tiden så kan en ljuspunkt vara när vi ser att centralbankerna börjar närma sig slutet av sina räntehöjningar. Det är ofta en bra tidpunkt att börja vikta upp aktier och tidsmässigt kan det vara redan mitten av november i år. Aktiemarknaden brukar bottna innan man ser de sista höjningarna men osvuret är bäst då vi faktiskt sitter med många kriser på en och samma gång", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehav i Handelsbanken samt från korta positioner i Holmen, Scandic Hotels och Epiroc.

I den negativa vågskålen återfinns Corem Property, Tele2, John Mattson och Stenhus Fastigheter.

Gällande aktiviteten i fonden har man bland annat avvecklat sina positioner i Alfa Laval, Investor, SCA, JM och NCC.

PriorNilsson Yield, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,67
Index MM, förändring i procent0,06
Fond i år, förändring i procent-2,08
Index i år, förändring i procent0,11

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:40 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 3,15 procent i september - avyttrat innehaven i Apple, Microsoft och Alphabet

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 3,15 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,23 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att med tanke på att marknaden upplever en energikris, geopolitisk oro, hög inflation, deglobalisering och historiskt höga höjningar från centralbankerna är det inte svårt att föredra likvida medel för tillfället.

Vidare menar man att det är en tuff marknad för konsumenterna vilket resulterar i att detaljhandeln går allt sämre. Konsumenter kommer att handla billigare varor, bli allt mer energisnåla och dra ner på det som är inte är nödvändigt för att ha råd att möta de högre levnadskostnaderna som uppstår. Med en lägre konsumtion väntar även varsel och konkurser runt hörnet.

"Lyfter man blicken och tittar tillbaka i tiden så kan en ljuspunkt vara när vi ser att centralbankerna börjar närma sig slutet av sina räntehöjningar. Det är ofta en bra tidpunkt att börja vikta upp aktier och tidsmässigt kan det vara redan mitten av november i år. Aktiemarknaden brukar bottna innan man ser de sista höjningarna men osvuret är bäst då vi faktiskt sitter med många kriser på en och samma gång", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner mot AAK och H&M. Fonden minskade sin exponering i Handelsbanken och Creaspac samt sålde innehaven i SSAB, Apple, Microsoft, Alphabet, Gränges och Carrier Global.

Nettoexponeringen mot aktier per sista september var 33,4 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX-säljterminer, Handelsbanken, Sampo, Apple och SSAB.

Största sektorer vid månaden slut var mot verkstadsindustrin, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,5, 4,3 respektive 4,1 procent.

PriorNilsson Idea, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,15
Fond i år, förändring i procent-18,23

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:38 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 10,81 procent i september - stor aktivitet i fonden

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 10,81 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 9,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 32,79 procent och är därmed sämre än index som har minskat 26,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att med tanke på att marknaden upplever en energikris, geopolitisk oro, hög inflation, deglobalisering och historiskt höga höjningar från centralbankerna är det inte svårt att föredra likvida medel för tillfället.

Vidare menar man att det är en tuff marknad för konsumenterna vilket resulterar i att detaljhandeln går allt sämre. Konsumenter kommer att handla billigare varor, bli allt mer energisnåla och dra ner på det som är inte är nödvändigt för att ha råd att möta de högre levnadskostnaderna som uppstår. Med en lägre konsumtion väntar även varsel och konkurser runt hörnet.

"Lyfter man blicken och tittar tillbaka i tiden så kan en ljuspunkt vara när vi ser att centralbankerna börjar närma sig slutet av sina räntehöjningar. Det är ofta en bra tidpunkt att börja vikta upp aktier och tidsmässigt kan det vara redan mitten av november i år. Aktiemarknaden brukar bottna innan man ser de sista höjningarna men osvuret är bäst då vi faktiskt sitter med många kriser på en och samma gång", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden inte gjort några förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har man ökat i Team17, OEM International, Amadeus Fire och Mench und Maschine. Samtidigt som man minskade i Ergomed, Profoto, CVS, Svolder och Elopak samt sålt innehaven i Bure, Knowit och SP Group.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Ergomed, SDI Group, Secunet Securit och Stille.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Ergomed, Team 17 följt av Profoto med portföljvikter om 5,1, 4,2 respektive 4,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och IT med portföljexponeringar om 17,4, 15,5 respektive 14,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-10,81
Index MM, förändring i procent-9,44
Fond i år, förändring i procent-32,79
Index i år, förändring i procent-26,22

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:34 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 4,79 procent i september - erhållit utdelningar från flera portföljinnehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 4,79 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,81 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att med tanke på att marknaden upplever en energikris, geopolitisk oro, hög inflation, deglobalisering och historiskt höga höjningar från centralbankerna är det inte svårt att föredra likvida medel för tillfället.

Vidare menar man att det är en tuff marknad för konsumenterna vilket resulterar i att detaljhandeln går allt sämre. Konsumenter kommer att handla billigare varor, bli allt mer energisnåla och dra ner på det som är inte är nödvändigt för att ha råd att möta de högre levnadskostnaderna som uppstår.

Med en lägre konsumtion väntar även varsel och konkurser runt hörnet.

"Lyfter man blicken och tittar tillbaka i tiden så kan en ljuspunkt vara när vi ser att centralbankerna börjar närma sig slutet av sina räntehöjningar. Det är ofta en bra tidpunkt att börja vikta upp aktier och tidsmässigt kan det vara redan mitten av november i år. Aktiemarknaden brukar bottna innan man ser de sista höjningarna men osvuret är bäst då vi faktiskt sitter med många kriser på en och samma gång", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat PepsiCo, McDonald’s, Dover och Emerson Electric.

Största bidragsgivarna under månaden var Roche, Abbvie, Johnson & Johnson, Stryker och Chubb.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och Microsoft största innehaven med portföljvikter om 2,7, 2,7 respektive 2,3 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 17,9, 13,2 respektive 12,2 procent.

PriorNilsson Smart Global, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,79
Index MM, förändring i procent-5,34
Fond i år, förändring i procent-6,81
Index i år, förändring i procent-8,59

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:31 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,08 procent i september - ökat exponeringen mot finansbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,08 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,69 procent och är därmed bättre än index som har minskat 30,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att med tanke på att marknaden upplever en energikris, geopolitisk oro, hög inflation, deglobalisering och historiskt höga höjningar från centralbankerna är det inte svårt att föredra likvida medel för tillfället.

Vidare menar man att det är en tuff marknad för konsumenterna vilket resulterar i att detaljhandeln går allt sämre. Konsumenter kommer att handla billigare varor, bli allt mer energisnåla och dra ner på det som är inte är nödvändigt för att ha råd att möta de högre levnadskostnaderna som uppstår.

Med en lägre konsumtion väntar även varsel och konkurser runt hörnet.

"Lyfter man blicken och tittar tillbaka i tiden så kan en ljuspunkt vara när vi ser att centralbankerna börjar närma sig slutet av sina räntehöjningar. Det är ofta en bra tidpunkt att börja vikta upp aktier och tidsmässigt kan det vara redan mitten av november i år. Aktiemarknaden brukar bottna innan man ser de sista höjningarna men osvuret är bäst då vi faktiskt sitter med många kriser på en och samma gång", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot finansbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Alfa Laval, Avanza, Nordea och H&M. Fonden minskade sina positioner i Volvo, Pandox, NCC och Wihlborgs samt avvecklat innehaven i Gränges och Diös.

Största positiva bidrag kom från Handelsbanken samt SEB.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco med portföljvikterna 8,5, 8,0 respektive 7,7 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 36,4, 16,6 respektive 9,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,08
Index MM, förändring i procent-7,35
Fond i år, förändring i procent-26,69
Index i år, förändring i procent-30,17

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-10-10 12:27 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,40 procent i augusti - avyttrat innehav i Scandi Standard, Astra Zeneca och Securitas

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,40 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,42 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Under augusti erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Lundbergs, Alleima samt korta positioner i Scandic Hotels och Epiroc.

I den negativa vågskålen fanns Corem Property, Creades, Creaspac och Industrivärden.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Scandi Standard, Astra Zeneca och Securitas.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,40
Index MM, förändring i procent0,06
Fond i år, förändring i procent-1,42
Index i år, förändring i procent0,05

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:40 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 2,90 procent i augusti - minskat nettoexponeringen mot aktier

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 2,90 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,57 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Novo Nordisk, Handelsbanken och H&M. Fonden minskade i Sampo samt avyttrade innehavet i Alleima.

Nettoexponeringen mot aktier per sista augusti var 49,7 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX-säljterminer, Nordic Waterproofing och Sampo.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,6, 4,5 respektive 4,2 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,90
Fond i år, förändring i procent-15,57

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:37 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 6,70 procent i augusti - FED förbereder sig för tuffare tider

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 6,70 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,65 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att FED lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade man i OEM International, Svolder, IVU Traffic, PVA Tepla och Biotage. Fonden tog också in Addnode och Mensch und Maschine som nya innehav.

Fonden minskade sin position i Keywords Studios samt avyttrade innehaven i Netcompany Group och Garo.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Elopak, CVS Group, Virbac, Stille och Addnode.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav CVS Group, Profoto följt av Ergomed med portföljvikter om 5,3, 5,3 respektive 5,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och IT med portföljexponeringar om 18,7, 15,9 respektive 12,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,70
Index MM, förändring i procent-4,27
Fond i år, förändring i procent-24,65
Index i år, förändring i procent-18,53

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:34 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 0,58 procent i augusti - marknaden prisar in FEDs hökaktighet

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,58 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,12 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Halma, Accenture, Novo Nordisk och Procter & Gamble.

Största bidragsgivarna under månaden var Automatic Data, Carlisle Cos, RPM International, WW Grainger och AIR Prods&Chem.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 2,8, 2,6 respektive 2,5 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,1, 13,5 respektive 11,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,58
Index MM, förändring i procent-0,06
Fond i år, förändring i procent-2,12
Index i år, förändring i procent-3,44

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:30 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 3,73 procent i augusti - oron fortsätter kring höga energipriser

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 3,73 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,31 procent och är därmed sämre än index som har minskat 24,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Castellum, Corem Property, Lundbergs, Pandox och Boliden. Samtidigt som man minskade sina innehav i Diös och Balder.

Största bidragsgivarna under månaden var SCA, UPM-kymmene, Catella, Boliden och Iberdrola.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, Corem följt av SCA med portföljvikterna 6,7, 6,3 respektive 6,2 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 52,0, 12,0 respektive 8,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,73
Index MM, förändring i procent-7,22
Fond i år, förändring i procent-26,31
Index i år, förändring i procent-24,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:24 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,40 procent i augusti - minskat exponeringen mot verkstadsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,40 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,95 procent och är därmed bättre än index som har minskat 24,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att Fed lämnade tydligt hökaktiga besked i samband med mötet i Jackson Hole. Den amerikanska arbetsmarknaden måste kylas ner något för att få ordning på de stigande lönerna i landet, vilket innebär att centralbanken kommer acceptera en tuffare period för konsumenter och företag framöver. Till skillnad från kreditmarknaden kom detta som en överraskning för aktiemarknaden.

Vidare utesluter inte längre marknaden att FEDs styrränta kommer att ligga runt 4 procent under en tid vilket fick aktier att utvecklas negativt, framförallt inom konsument- och fastighetssektorn.

Fortsatt oro kring gassituationen i Europa samt problem vid Ringhals 4 har lett till att investerare blivit mer försiktiga gällande bolag med kort elhedging eller stort elberoende.

"Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig aktiemarknad", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat sina positioner i i Handelsbanken, Avanza, Nordea och H&M. Fonden minskade sina innehav i Atlas Copco, Sandvik, Hexpol och Gränges samt avyttrade innehaven i Alleima och Tele2.

På sektornivå ökade fonden exponeringen mot finansbolag samt minskade exponeringen mot verkstadsbolag.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Alleima och Tele2.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 8,2 respektive 7,8 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 38,0, 15,0 respektive 9,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,40
Index MM, förändring i procent-7,22
Fond i år, förändring i procent-21,95
Index i år, förändring i procent-24,64

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-09-13 07:20 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Smart Global fokuserar på utdelningshöjare - Placera

PriorNilsson Smart Global som fokuserar på utdelningshöjare lyfts fram i senaste fondanalysen av Pär Ståhl på Placera.

Fonden som förvaltas av Jonas Skilje har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 14,4 procent de senaste fem åren och den genomsnittliga utdelningstillväxten per aktie i fonden de fem senaste åren är 8,8 procent.

Investeringsmodellen bygger på att investera i bolag som kan visa på höjd utdelning på så lång sikt som 15 år. Ett bolag som kan höja utdelningen oavbrutet under så lång tid visar sig klara både upp och nedgångar i konjunkturen.

"Flera bolag som finns i fonden har mellan 40 och 50 års oavbruten tillväxt i utdelningshistoriken. Och många av bolagen har funnits mer än 100 år. Modellen fångar upp många marknadsledare som bevisat sin förmåga. Det är bolag som har en stark position att höja priser", skriver Pär Ståhl.

Fonden har i år avkastat 1,4 procent medan fondens kategorisnitt har sjunkit 2,9 procent under året. PriorNilsson Smart Global har fem stjärnor i Morningstar Rating och avgiften ligger på 0,8 procent.

De tio största innehaven i fonden står för 23,8 procent av den totala portföljvikten.

"Placera ger köp på PriorNilsson Smart Global. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för att tillgodogöra sig fondens strategi".

InnehavPortföljvikt, %
Novo Nordisk3,1
Abbvie2,8
Microsoft2,6
S&P Global2,6
Carlisle Companies2,2
Caterpillar2,2
EssilorLuxottica2,1
Nike2,1
Nestlé2,1
Dover2,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2022-08-30 07:12 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,76 procent i juli - avyttrat flertalet positioner

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,76 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,81 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under juni erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Corem, John Mattson, Atlas Copco och Handelsbanken.

I den negativa vågskålen fanns Telia, Scandic Hotels, Cedergrenska och Tele2.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Alfa Laval, Boliden, NCC, Volvo, Stora Enso och SCA.

PriorNilsson Yield, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent0,76
Index MM, förändring i procent0,03
Fond i år, förändring i procent-1,81
Index i år, förändring i procent-0,01

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:09 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 6,81 procent i juli - ökat exponeringen mot verkstadsbolag

Fonden PriorNilsson Idea steg 6,81 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningarna. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Volvo, Handelsbanken, H&M samt köpt in Alfa Laval som nytt innehav. Fonden minskade i AAK, Gränges och Pandox samt avyttrade innehaven i Castellum och JM.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juli var 60 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Atlas Copco, Creades och Volvo.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo följt av Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 8,8, 4,6 respektive 4,3 procent.

PriorNilsson Idea, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,81
Fond i år, förändring i procent-13,05

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:06 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 6,29 procent i juli - Bure och Biotage nya innehav

Fonden PriorNilsson Evolve steg 6,29 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,58 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,23 procent och är därmed sämre än index som har minskat 14,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot hälsovårdsbolag och minskade exponeringen mot It-bolag och konsultbolag.

På bolagsnivå ökade man i Elopak, Nolato, OEM International, Medcap, Svolder och Garo. Fonden tog också in Bure och Biotage som nya innehav.

Fonden minskade sina positioner i Profoto och Knowit samt avyttrade innehaven i Arlanda Stad och Pfeiffer Vacuum Tech.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Ergomed, Garo och Elopak.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav Focusrite, Profoto följt av Ergomed med portföljvikter om 5,6, 5,3 respektive 5,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och konsumentvaror med portföljexponeringar om 18,3, 13,5 respektive 13,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,29
Index MM, förändring i procent6,58
Fond i år, förändring i procent-19,23
Index i år, förändring i procent-14,90

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 12:02 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 6,40 procent i juli - svaga konjunktursiffror tolkades positivt för aktier

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,40 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,39 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,55 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Chubb, Sysco, WP Carey, RPM International samt Empire.

Största bidragsgivarna under månaden var Carlisle Cos, Ashtead och Diploma.

Vid utgången månad var Novo Nordisk, Abbvie och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,0, 3,0 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 19,5, 12,3 respektive 11,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent6,40
Index MM, förändring i procent7,39
Fond i år, förändring i procent-1,55
Index i år, förändring i procent-3,38

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:58 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 10,26 procent i juli - ökat exponeringen mot fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 10,26 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,46 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningarna. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Stenhus Fastigheter och Hornbach. Samtidigt som man minskade sina innehav i Telia och Boliden samt avyttrat innehavet i Randviken Fastigheter.

Största bidragsgivarna under månaden var Castellum, Corem, Nyfosa och Pandox.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, Corem följt av SCA med portföljvikterna 6,6, 6,4 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 53,3, 11,0 respektive 8,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent10,26
Index MM, förändring i procent12,05
Fond i år, förändring i procent-23,46
Index i år, förändring i procent-18,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:53 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 10,97 procent i juli - Alfa Laval nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 10,97 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,61 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att huvudförklaringen till uppgången under juli var de svaga konjunktursiffrorna vilket tolkades positivt då man förväntar sig mindre hökaktiga centralbanker framöver. Långräntorna föll under juli vilket gav stöd till månadens uppgång, inte minst för fastighetsbranschen som annars haft ett tungt år.

Rapportsäsongen är nu snart över och bolagen presenterade rapporter i linje med förväntningar. Verkstadsbolagen visade på en god orderingång samt en bra försäljning men med något lägre marginaler drivet av bland annat ökade kostnader för insatsvaror och logistik.

Framöver tror förvaltaren att kärninflationen kommer att falla vilket kommer leda till att centralbankerna inte kommer behöva fortsätta med lika kraftiga räntehöjningar. Det stora frågetecknet är däremot konsumenternas köpkraft då kostnader för livsmedel, energi och räntor ligger kvar på höga nivåer.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat sina positioner i H&M, Avanza, Nordea samt tagit in Alfa Laval som nytt innehav. Fonden minskade sina innehav i AAK, Pandox, ABB och Gränges.

Största bidragsgivare under månaden var Atlas Copco, Volvo och Nibe.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Volvo, Atlas Copco och Novo Nordisk med portföljvikterna 9,2, 8,2 respektive 8,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 39,4, 13,9 respektive 9,6 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent10,97
Index MM, förändring i procent12,05
Fond i år, förändring i procent-16,61
Index i år, förändring i procent-18,77

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-08-10 11:48 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni - avvecklat positioner i Akelius, Balder och Engcon

Fonden PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,55 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandic Hotels, Boliden, Engcon och Akelius.

I den negativa vågskålen fanns Corem, John Mattson, Creaspac och Fabege.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Akelius, Balder och Engcon.

PriorNilsson Yield, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,57
Index MM, förändring i procent0,01
Fond i år, förändring i procent-2,55
Index i år, förändring i procent-0,04

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:38 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni - sålt innehaven i Tele2 och Kering

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin kassa och minskat exponeringen mot verkstadsbolag och läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Atlas Copco, Skanska, H&M, SEB och Handelsbanken. Fonden minskade i Volvo, Traton, Hexpol, Gränges, Novo Nordisk och Pandox samt avyttrade innehaven i Tele2 och Kering.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juni var 56 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX säljterminer, Novo Nordisk och Essity.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Alphabet, och Volvo fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,9, 4,1 respektive 4,0 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,03
Fond i år, förändring i procent-18,59

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:36 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni - två nya innehav i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,02 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot konsumentbolag och teknologibolag samt minskade exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade man i CVS Group, Elopak, Nolato, Allfunds och Sweco. Fonden köpte in Medcap och Solid Försäkring som är nya innehav.

Fonden minskade sina positioner i Know IT, Vetoquinol och Arlandastad samt avyttrade innehaven i Pandox och Rothschild.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Focusrite, Engcon samt Exsitec.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Focusrite följt av CVS med portföljvikter om 8,6, 5,4 respektive 4,7 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och IT med portföljexponeringar om 18,5, 16,2 respektive 13,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,51
Index MM, förändring i procent-9,84
Fond i år, förändring i procent-24,02
Index i år, förändring i procent-20,15

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:29 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni - positiva bidrag från Abbvie och Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,47 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden utdelningar från bland annat Johnson & Johnson, Assurant, Diploma, Dover Corp samt McDonald’s.

Största bidragsgivarna under månaden var Abbive, Novo Nordisk och Church & Dwight.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 20,8, 12,4 respektive 12,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,53
Index MM, förändring i procent-4,33
Fond i år, förändring i procent-7,47
Index i år, förändring i procent-10,03

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:25 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni - blodröd månad för fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 30,58 procent och är därmed sämre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Inga förändringar har gjorts på sektornivå.

På bolagsnivå har fonden ökat i Corem, Pandox, John Mattson och Balder samt minskat i UPM-Kymmene och sålt av innehavet i Akelius.

Största bidragsgivaren under månaden var Akelius.

Vid utgången månad var de tre största innehaven SCA, Telia följt av Corem med portföljvikterna 6,2, 6,0 respektive 6,0 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 50,0, 12,3 respektive 8,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-20,08
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-30,58
Index i år, förändring i procent-27,51

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:19 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni - ökat exponeringen mot finans och konsumentbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 9,99 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,85 procent och är därmed bättre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i Handelsbanken, SEB och H&M. Fonden minskade sina positioner i Sandvik, Gränges, Pandox och Diös samt avyttrade hela innehavet i Engcon.

Främsta positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var Novo Nordisk, Essity och Engcon.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Volvo, Novo Nordisk och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 8,6 respektive 7,3 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och konsumentvaror med exponeringar om 37,8, 13,7 respektive 9,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,99
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-24,85
Index i år, förändring i procent-27,51


Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-07-07 09:14 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,31 procent i maj - avyttrat flera portföljbolag

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,31 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,00 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under maj erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandi Standard, Akelius, Amazon och Volvo.

I den negativa vågskålen fanns Corem, Cloetta, Alfa Laval och Securitas.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat sina positioner i bland annat Epiroc, Volvo, Stora Enso och BHG Group.

PriorNilsson Yield, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,31
Index MM, förändring i procent0,00
Fond i år, förändring i procent-1,00
Index i år, förändring i procent-0,06

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:51 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,84 procent i maj - avyttrat innehaven i Investor, Industrivärden, Munters och Trianon

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,84 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot finansbolag. På bolagsnivå ökade man i SHB, SEB, Novo Nordisk samt Nibe.

Fonden minskade exponeringen mot investmentbolag. På bolagsnivå minskade man sitt innehav i Gränges samt sålde innehavet i Investor, Industrivärden, Munters och Trianon.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången månad var 63 procent.

Största bidragsgivare under månaden var Volvo, H&M samt Traton.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Creades fondens tre största innehav med portföljvikter om 10,0, 4,4 respektive 4,3 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,84
Fond i år, förändring i procent-13,37

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:47 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 1,06 procent i maj - norska Elopak nya i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 1,06 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,85 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot IT-bolag samt minskade exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i CVS Group och Team17 Group. Fonden har minskat i Profoto och Steico samt avyttrat innehaven i Catella, Avanza, Gränges, Troax och Ratos.

Under månaden tog fonden in ett nytt innehav i form av norska Elopak, som är mest kända för sitt varumärke Pure-Pak.

"Bolaget har haft rejäl motvind sedan noteringen för ett år sedan med höga energipriser och stigande råvarukostnader. Samt inte minst nedstängningar av anläggningar i Ryssland och Ukraina. Vi tror att det värsta är bakom bolaget och att de kan fortsätta återhämta sig mot lättare jämförelsetal. Underliggande verksamhet är stabil och lönsam och med en lång historik", kommenterar förvaltaren.

Största positiva bidragsgivarna under månaden var Knowit, Team 17 samt SP Group.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Knowit följt av Focusrite med portföljvikter om 7,9, 4,8 respektive 4,6 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och hälsovård med portföljexponeringar om 18,7, 14,9 respektive 12,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,06
Index MM, förändring i procent-0,28
Fond i år, förändring i procent-17,85
Index i år, förändring i procent-11,44

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 07:42 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 1,44 procent i maj - utdelningar från flera portföljbolag under månaden

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,44 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,06 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,95 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Caterpillar, Abbvie, Sanofi, Accenture samt Abbott Laboratories.

Största bidragsgivarna under månaden var Fortis, RPM International samt Illinois Tool Works.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, verkstadsindustri och läkemedel med exponeringar om 20,4, 12,6 respektive 12,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,44
Index MM, förändring i procent-0,02
Fond i år, förändring i procent-5,06
Index i år, förändring i procent-5,95

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2022-06-09 06:46 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest minskade 2,47 procent i maj - ökat exponeringen mot fastigheter och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 2,47 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,97 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,13 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad men att indexnivån slutade på en nästan oförändrad nivå. Vidare har centralbankerna nu visat att man vill få ner den höga inflationen genom att höja räntorna runt om i världen.

Trots en hög inflation har bolagen annonserat att det inte varit någon större förändring i konsumtionstakten. Förvaltaren skriver dock att det kan finnas en viss fördröjning i konsumenternas beteende och att effekterna med största sannolikhet kommer att vara tydligare på längre sikt.

Man noterar även att stora bolag som Klarna och Tesla valt att minska sin personalstyrka för att dra ner på kostnaderna. Då det annars kan vara svårare att få investerare att bidra med kapital vid eventuellt behov.

Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot fastighetsbolag och råvarubolag samt minskat inom skogsbolag och telekommunikationsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Corem, Castellum, Boliden och Lundin Mining.

Fonden minskade sin position i SCA, Stora Enso och Telia samt sålt innehavet i Josemaria Resources.

Största bidragsgivarna under månaden var Lundin Mining, Nyfosa Fastigheter samt Fabege.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Corem, Castellum, följt av SCA med portföljvikterna 8,0, 6,7 respektive 5,7 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 52,0, 11,6 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,47
Index MM, förändring i procent-0,97
Fond i år, förändring i procent-13,13
Index i år, förändring i procent-17,84

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.