Fondnyheter

PriorNilsson Evolve ökade 8,31 procent i oktober - deltog i noteringen av Flat Capital

Fonden PriorNilsson Evolve steg 8,31 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 48,17 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,22 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Evolve har under månaden ökat exponeringen mot djurhälsa och investmentbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och medicinteknik. Fonden har ökat i Ctek, Vetoquinol, CVS Group, Ergomed, Dechra Pharma och Exsitec Holding och minskat innehaven i Modulight, KnowIT och Sedana Medical.

"Evolve deltog under månaden i notering av Flat Capital och var en av två småbolagsfonder som fick tilldelning. Intresset för noteringen var mycket stort och bolaget har fått en flygande start", skriver förvaltarna.

Flat Capital har en kvalitativ portfölj av entreprenörsledda och mestadels onoterade innehav.

De fem största bidragsgivarna till fonden under september var Flat Capital, Ctek, Modulight, Profoto och Existec.

De enskilt största innehaven i fonden är Profoto, Ctec och Creaspac med portföljvikter om 8,4, 5,1 respektive 3,9 procent.PriorNilsson Evolve, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent8,31
Index MM, förändring i procent1,5
Fond i år, förändring i procent48,17
Index i år, förändring i procent21,22

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:41 | PriorNilsson Evolve

Vinsttillväxten för 2022 ser lovande ut - PO Nilsson

PriorNilsson fonders förvaltare PO Nilsson menar att vinsttillväxtutsikterna för 2022 ser lovande ut. Det skriver han i ett månadsbrev.

Han pekar kvartalsrapporterna och menar efterfrågan och aktiviteten ser mycket bättre ut nu än tidigare.

Under oktober återhämtade sig marknaderna också starkt.

"Som så många gånger förr har marknaderna repat mod efter kraftiga nedåtrekyler trots att egentligen inga av orsakerna till nedgången försvunnit. Ofta räcker det med att aktörerna på finansmarknaderna vänjer sig med de sämre förutsättningarna för att de ska upplevas som
hanterbara", skriver PO Nilsson.

Han tar också upp frågan insatspriser och inflation.

"Ska man tro alla företag som vi lyssnat på i samband med rapporterna för det tredje kvartalet så
kommer dilemmat med högre inputpriser stå sig en bit in i 2022 utifrån de fakta man har idag."

Vidare frågar sig förvaltaren om centralbankerna kan sitta lugnt i tron om att inflationen tillfälligt toppar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:31 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Smart Global ökade 3,73 procent i oktober - fick flera utdelningar under höstmånaden

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,73 procent i oktober, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 3,73 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,79 procent och är därmed sämre än index som har ökat 24,91 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

Fonden har under höstmånaden erhållit utdelningar från bland annat Stryker, Roper Technologies, Nike, Sysco samt WP Carey.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under september var Microsoft, S&P Global, Nike, Accenture och Lowe´s.

Fondens tre största innehav var S&P Global, Microsoft och Dover Corp med portföljvikter om 3,1, 3,1 respektive 2,9 procent.

De sektorer fonden hade störst exponering mot var konsumentvaror och verkstadsindustri med portföljvikter om 19,3 respektive 13,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,73
Index MM, förändring i procent3,73
Fond i år, förändring i procent21,79
Index i år, förändring i procent24,91

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:31 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Idea ökade 3,72 procent i oktober - ökade mot fastigheter - sålde flera innehav

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 3,72 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,48 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Idea har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och minskat exponeringen mot råvarubolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Atlas Copco, Thule Group och Hennes Mauritz.

Fonden har minskat i Sampo och Boliden samt sålt innehaven i JM, SKF, Husqvarna, Investor, Avanza, Haldex, ABB och Billerud.

Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +69,6 procent.

Fem största bidragen kom från Novo Nordisk, Creades, Micrsofot, Nordic Waterproofing och Thule Group.

Största innehaven var Novo Nordisk, 8 procent, Creades, 4,6 procent, och Volvo, 4,1 procent.

PriorNilsson Idea, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent3,72
Fond i år, förändring i procent19,48

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:21 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Realinvest ökade 6,4 procent i oktober - ökade i SCA, Bonava - minskade i Hufvudstaden

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 6,4 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,68 procent och är därmed sämre än index som har ökat 30,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Realinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i SCA, Bonava, Stenhus Fastigheter och Randviken Fastigheter. Fonden har minskat i Hufvudstaden.

Största innehav är Corem, 9,8 procent, Telia, 9 procent, och SCA 6,6 procent.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent6,4
Index MM, förändring i procent5,14
Fond i år, förändring i procent23,68
Index i år, förändring i procent30,18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:21 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i oktober - avvecklade positioner i flera bolag däribland SKF

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,2 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,02 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson. Avkastningen har nu varit positiv i tolv månader i rad.

Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från innehav i Corem Property Group, Creades, Emilshus pref och Cint Group. Negativt bidrag kom från Scandi Standard och Telia samt från två korta positioner i Svolder och Balder.

Fonden har avvecklat positioner i bland annat, Gränges, SKF, Nordea, SCA, Stora Enso, JM och Catena.

PriorNilsson Yield, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,2
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent3,02
Index i år, förändring i procent-0,14

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:11 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,27 procent i oktober - ökade exponeringen mot fastighetsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 4,27 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,93 procent och är därmed sämre än index som har ökat 30,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under höstmånaden ökade fonden sin exponering mot fastighetsbolag och minskade sin exponering mot byggsektorn.

På bolagsnivå har PriorNilsson Sverige Aktiv ökat i Atlas Copco, Thule Group, Fabege, Sandvik och Trelleborg. Fonden har minskat i SKF och Nolato samt sålt innehaven i JM, Industrivärden och BHG Group.


PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent4,27
Index MM, förändring i procent5,14
Fond i år, förändring i procent20,93
Index i år, förändring i procent30,18

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-11-09 08:11 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 5,99 procent i september - ökat exponeringen mot råvarubolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 5,99 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,17 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,98 procent och är därmed sämre än index som har ökat 23,82 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

Fonden har under september valt att öka exponeringen mot råvarubolag. Samtidigt har man minskat exponeringen mot verkstadsbolag samt konsumentbolag. På bolagsnivå har man ökat i Lundin Mining och ABB. Fonden har minskat sitt innehav i Traton, Atlas Copco, Sandvik och Avanza samt avyttrat innehaven i Harvia, Hemnet och Cint Group.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Nolato, CTEK, Volvo, Fenix Outdoor och Creaspac.

De tre största innehaven i portföljen var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 8,7, 8,2 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-5,99
Index MM, förändring i procent-6,17
Fond i år, förändring i procent15,98
Index i år, förändring i procent23,82

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 15:00 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Idea minskade 3,40 procent i september - ökad exponering mot råvarubolag

Fonden PriorNilsson Idea minskade 3,40 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,19 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot råvarubolag. Man har samtidigt valt att minska exponeringen mot verkstadsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat sitt innehav i Boliden, AKK, Atlas Copco samt tagit en position i H&M. Fonden har under september också valt att minska sitt innehav i Gränges samt sålt sina positioner i Trelleborg, Daimler, Nordea, Hemnet Group och Kjell Group.

De tre största innehaven i fondens portfölj är Novo Nordisk, Volvo och Creades med portföljvikter om 7,1, 4,2 respektive 4,2 procent.

Nettoexponeringen mot aktier per sista september var 63 procent.

PriorNilsson Idea, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,40
Fond i år, förändring i procent15,19

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 14:54 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield ökade 0,11 procent i september - positiva bidrag från CTEK, Creaspac och Modulight

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,11 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,81 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehaven i CTEK, Creaspac, Modulight Oy samt från en kort position i Balder. I den negativa vågskålen fanns Corem Property, Scandi Standard, Cedergrenska och Elekta.

Fonden valde att avveckla positioner i bland annat Essity, Boliden, Electrolux, Sandvik, Avanza och EQT.

PriorNilsson Yield, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent0,11
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent2,81
Index i år, förändring i procent-0,13

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 14:39 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest minskade 6,32 procent i september - tagit position i Arlandastad

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,32 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,17 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,24 procent och är därmed sämre än index som har ökat 23,82 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

På sektornivå har allokeringen varit oförändrad under månaden. När det gäller fondens bolagsinnehav har man ökat i Telia, Castellum och Boliden samt tecknat aktier i Arlandastad Group. Samtidigt har man minskat innehavet i Corem Property och avyttrat sin position i Gränges.

De fem största positiva bidragsgivarna under september var Hornbach Holding, Train Alliance, Ctek, Compagnie Des Alpes och Kirkland Lake Gold.

Fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 45,2 procent.

Största innehavet i fonden vid månadsskiftet var Corem med en portföljvikt på 9,4 procent. Fonden låg även relativt tungt i Telia och SCA med exponeringar på 9,1 respektive 6,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-6,32
Index MM, förändring i procent-6,17
Fond i år, förändring i procent16,24
Index i år, förändring i procent23,82

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 14:28 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global minskade 3,83 procent i september - S&P Global största innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 3,83 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,93 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,41 procent och är därmed sämre än index som har ökat 20,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Dover, Parker Hannifin, Jack Henry & Associates, Saputo samt Johnson & Johnson.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under september var McDonalds Corp, Fuyo General Lea, Lowe´s Cos Inc, Costco Wholesale och Church & Dwight.
Fondens tre största innehav var S&P Global, Dover Corp och Microsoft med portföljvikter om 3,1, 3,1 respektive 2,9 procent.

De sektorer fonden hade störst exponering mot var konsumentvaror och verkstadsindustri med portföljvikter om 20,0 respektive 13,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,83
Index MM, förändring i procent-2,93
Fond i år, förändring i procent17,41
Index i år, förändring i procent20,42

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 14:19 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Evolve minskade 2,29 procent i september - tagit position i CTEK och Modulight

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,29 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,99 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 36,80 procent och är därmed bättre än index som har ökat 19,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att historiskt sett är september en månad med negativt utfall och om man ska lita på tidigare mönster sträcker sig denna stökiga marknad sig en bra bit in i oktober. Däremot betonar förvaltaren att detta bara är historisk data.

Samtidigt finns det en mängd faktorer i den negativa vågskålen. Däribland fortsatt oro kring skuldtaket i USA, tillväxtoro i Kina, logistiska utmaningar, komponentbrist och en antydan till höjda räntor. Förvaltaren menar däremot att man ser nedgången på marknaden som en korrektion snarare än början på en lång nedgångsfas då höjda ränterörelser ligger en bra bit bort.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot konsumentbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag. På bolagsnivå har fonden tagit position CTEK och Modulight, samtidigt har man ökat sina innehav i Catella, Garo, Stille och Q-Linea.

Fonden har valt att minska sina innehav i Avanza och Nordic Waterproofing samt avyttrat sina innehav i Fenix Outdoor och Cedergrenska.

De fem största bidragsgivarna till fonden under september var Modulight, Sedana Medical, Knowit, Creaspac och Intred Spa.

De enskilt största innehaven i fonden är Profoto, Creaspac och Sedana Medical med portföljvikter om 6,8, 4,9 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-2,29
Index MM, förändring i procent-4,99
Fond i år, förändring i procent36,80
Index i år, förändring i procent19,43

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-10-07 13:49 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield ökade 0,29 procent i augusti - positiva bidrag från Corem

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,29 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,70 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,11 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden erhållit positiva bidrag i från bland annat Corem Property, Gränges, Svolder och Avanza. Samtidigt har negativa bidrag kommit från Creades, Telia och Cedergrenska samt en kort position i Balder.

Under augusti har fonden avvecklat positioner i bland annat Gränges, Avanza, SCA, Nyfosa Fastigheter och Balco.

Förvaltaren skriver också att efter tio månader i rad med stigande index blickar man framåt mot september som historiskt sätt är den månad som oftast bjuder på negativ avkastning.

Även om historien inte alltid upprepar sig så menar förvaltaren att vissa saker snarare blir sämre än bättre. Bland annat en ökad komponentbrist, frågetecken kring konjunkturens styrka och osäkerhet gällande cementförsörjningen i Sverige.

"I kölvattnet av oron för styrkan i konjunkturen har cykliska bolag haft en svagare utveckling medan till exempel fastighetsbolag stigit med 6 procent tack vare av fortsatt låga räntor och många uppköp inom sektorn", skriver Nilsson.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent0,29
Index MM, förändring i procent-0,02
Fond i år, förändring i procent2,70
Index i år, förändring i procent-0,11

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 14:11 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,60 procent i augusti - ökat exponeringen mot läkemedelsbolag

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,60 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,24 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag. Fonden har samtidigt minskat sin exponering mot IT-bolag.

På enskild bolagsnivå har fonden ökat i Novo Nordisk, Hexpol och Carrier Global. Fonden har också minskat sitt innanhav i AAK och Boliden samt avyttrat sina positioner i Avanza, Midsona, Embellence Group, Getinge och Profoto Holding.

De fem största bidragsgivarna under månaden var Novo Nordisk, Alphabet, Facebook, Microsoft och Corem Prop.

De tre största innehaven i fondens portfölj är Novo Nordisk, Traton och Creades med portföljvikter om 7,1, 4,5 respektive 4,1 procent.

Nettoexponeringen mot aktier per sista augusti var 75 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent0,60
Fond i år, förändring i procent19,24

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 14:00 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 4,14 procent i augusti - Profoto bland de största bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Evolve steg 4,14 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 40,00 procent och är därmed bättre än index som har ökat 25,71 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag, hälsovårdsbolag och teknologibolag. Samtidigt har fonden minskat sin exponering mot konsumentbolag samt IT-bolag.

På enskild bolagsnivå har fonden tagit nya positioner i Catella, Garo och Ergomed. Fonden har samtidigt ökat i Ponsse Oyj, Polypeptide Group och Orthex Oyj.

Fonden har under augusti minskat sitt innehav i Exsitec och Fenix Outdoor samt helt sålt innehaven i Komplett Asa, Eckert & Ziegler, Storytel, Ratos och Midsona.

Fondens fem största bidragsgivarna under augusti var Profoto, Garo, Polypeptide Group, Avanza och Catella.

De enskilt största innehaven i fonden är Profoto, Creaspac och Sedana Medical med portföljvikter om 7,5, 5,0 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Evolve, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent4,14
Index MM, förändring i procent3,42
Fond i år, förändring i procent40,00
Index i år, förändring i procent25,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 13:49 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 2,51 procent i augusti

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,51 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,90 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,08 procent och är därmed sämre än index som har ökat 24,01 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

Inledningsvis nämner förvaltaren att under FEDs ekonomiska symposium i Jackson Hole lyckades centralbankschefen Jerome Powell lugna marknaden med nya besked avseende tid och storlek på minskade tillgångsköp framöver.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Caterpillar, Novo Nordisk, Abbvie, Halma samt Accenture.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under augusti var Kakaku, Microsoft, Chubb, Spectris och Dover Corp.

Fondens tre största innehav var Dover Corp, S&P Global och Microsoft med portföljvikter om 3,1, 3,1 respektive 2,9 procent.

De sektorer fonden hade störst exponering mot var konsumentvaror och verkstadsindustri med portföljvikter om 19,6 respektive 14,1 procent.


PriorNilsson Smart Global, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent2,51
Index MM, förändring i procent2,90
Fond i år, förändring i procent22,08
Index i år, förändring i procent24,01

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 13:07 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 1,90 procent i augusti - stark månad för fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,90 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 24,08 procent och är därmed sämre än index som har ökat 31,97 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Förvaltaren menar att fastighetssektorn har haft en stark månad tack vare fortsatt låga räntor och många uppköp inom sektorn.

"Realinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i Castellum och Stora Enso. Fonden har minskat i SCA och John Mattson samt sålt innehaven i JM och Adapteo", skriver förvaltaren.

De fem största bidragsgivarna under augusti var Corem, John Mattson, Fabege, Kungsleden och Stenhus Fastigheter.

Fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 43,8 procent.

Största innehavet i fonden vid månadsskiftet var Corem med en portföljvikt på 9,7 procent. Fonden låg även relativt tungt i Telia och SCA med exponeringar på 8,2 och 5,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent1,90
Index MM, förändring i procent0,51
Fond i år, förändring i procent24,08
Index i år, förändring i procent31,97

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 12:54 | PriorNilsson Realinvest

Ökad oro på marknaden - PriorNilsson fonder

I förvaltarkommentaren för augusti nämner förvaltaren PO Nilsson att vi har fått uppleva tio månader i rad med stigande index och blickar man framåt är september den månad som historiskt sätt oftast bjuder på negativ avkastning.

Även om historien inte alltid upprepar sig så menar förvaltaren att vissa saker snarare blir sämre än bättre. Bland annat en ökad komponentbrist, frågetecken kring konjunkturens styrka och osäkerhet gällande cementförsörjningen i Sverige.

"I kölvattnet av oron för styrkan i konjunkturen har cykliska bolag haft en svagare utveckling medan till exempel fastighetsbolag stigit med 6 procent tack vare av fortsatt låga räntor och många uppköp inom sektorn. Värt att nämna är också att Kina kommer med fler regulatoriska förändringar mot vissa vinstrika sektorer såsom gamingbolag och utbildningsföretag", skriver Nilsson

Förvaltaren nämner också att kursen hos den mycket skuldtyngda kinesiska konglomeratet Evergrande Group fortsatte rasa under augusti. Kursen har mer än halverats sedan mitten på juni.

Under den senare delen av augusti låg fokus på FEDs ekonomiska symposium i Jackson Hole. FED-chefen Jerome Powell lyckades väl med att lugna marknaden efter besked kring tid och storlek på de minskade tillgångsköp framöver.

"Hösten kommer vara fylld av bolag som ska notera sig på börsen, vilket brukar skapa möjlighet för kursrörelser både på de nynoterade och de noterade bolagen", avslutar Nilsson.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 12:42 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 0,35 procent i augusti - Atlas Copco största innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,35 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,37 procent och är därmed sämre än index som har ökat 31,97 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I månadens förvaltarkommentar skriver förvaltarna att historiskt sätt är september den månad som oftast haft negativ avkastning. Även om inte historien inte alltid upprepar sig menar förvaltarna att vissa saker snarare är på väg att bli sämre än bättre. Ökad komponentbrist och frågetecken kring konjunkturens styrka är några av de orosmoln som lyfts upp.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och byggbolag. Fonden har minskat exponeringen mot verkstadsbolag och finansbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i AAK, Thule Group och Avanza på grund av kursuppgångar för dessa bolag", kommenterar förvaltarna.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Novo Nordisk, Avanza, BHG Group, Thule Group och Atlas Copco.

Fonden har under månaden minskat sitt innehav i Traton, Gränges, Hexpol, Sandvik, Boliden och Fenix Outdoor samt sålt innehaven i SEB, Catena, Autoliv och Epiroc.

De tre största innehaven i portföljen var Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter på 9,4, 7,4 respektive 7,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent0,35
Index MM, förändring i procent0,51
Fond i år, förändring i procent23,37
Index i år, förändring i procent31,97

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-09-07 12:20 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Idea ökade 3,09 procent i juli - köp i byggbolag och IT

Fonden PriorNilsson Idea steg 3,09 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I de inledande förvaltarkommentarerna nämner Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna. Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror. "Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson. Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs. "Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penningpolitik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren. Under månaden ökade fonden sin exponering mot byggbolag och IT-bolag. Däremot minskades allokeringen mot råvarubolag. I juli köptes aktier i Skanska, Microsoft och Facebook. Däremot minskade man i AAK och sålde hela innehaven i i SSAB, Sagax, Vitrolife, Intrum Justitia, Ericsson och Amazon. Vid månadsskiftet var fondens nettoexponering 74,7 procent.

PriorNilsson Idea, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent3,09
Fond i år, förändring i procent18,54

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-16 08:33 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 4,35 procent i juli - deltog i notering av ljussättningsbolaget Profoto

Fonden PriorNilsson Evolve steg 4,35 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 34,43 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna skriver Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penning politik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot konsumentbolag, läkemedelsbolag och hälsovårdsbolag. Däremot minskade man i IT-bolag. På bolagsnivå deltog man i noteringen av ljussättningsbolaget Profoto Holding och köpte dessutom in Avanza.

"Fonden har ökat i Sedana Medical, Vetoquinol och Interroll Holding. Fonden har minskat i Komplett Asa och BHG Group samt sålt innehaven i Relais Group, Pierce Group och Sitowise Group", skriver förvaltaren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Profoto, Creaspac och Sedana Medical med portföljvikterna 6,5, 5,4 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent4,35
Index MM, förändring i procent4,31
Fond i år, förändring i procent34,43
Index i år, förändring i procent21,55

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 3,35 procent i juli - erhöll utdelningar från flera portföljbolag

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,35 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,10 procent och är därmed sämre än index som har ökat 20,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna uppger Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penning politik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Procter & Gamble, Abbott Laboratories, Accenture, Caterpillar samt Costco.

Fondens största positiva bidragsgivare till avkastningen blev i juli Dover, Croda International, Coloplast, Spectris och Accenture.


PriorNilsson Smart Global, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent3,35
Index MM, förändring i procent2,41
Fond i år, förändring i procent19,10
Index i år, förändring i procent20,56

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:55 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,17 procent i juli - negativa bidrag från korta positioner

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,17 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,10 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,41 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,10 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna nämner Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penning politik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Positiva bidrag till avkastningen erhölls under månaden från innehaven i Corem Property Group, Creades, Profoto Holding och Balco. Negativa bidrag kom däremot från korta positioner i bland annat Svolder, Balder och Alfa Laval. Under månaden avyttrades portföljens innehav i bland annat annat Boliden, Kinnevik, Vitrolife, Fastpartner, Bonava och JM.


PriorNilsson Yield, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent0,17
Index MM, förändring i procent-0,10
Fond i år, förändring i procent2,41
Index i år, förändring i procent-0,10

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:54 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,17 procent i juli - köp i byggbolag och IT

Fonden PriorNilsson Idea steg 3,09 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,54 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna nämner Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penningpolitik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot byggbolag och IT-bolag. Däremot minskades allokeringen mot råvarubolag. I juli köptes aktier i Skanska, Microsoft och Facebook. Däremot minskade man i AAK och sålde hela innehaven i i SSAB, Sagax, Vitrolife, Intrum Justitia, Ericsson och Amazon. Vid månadsskiftet var fondens nettoexponering 74,7 procent.

PriorNilsson Yield, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent0,17
Index MM, förändring i procent-0,10
Fond i år, förändring i procent2,41
Index i år, förändring i procent-0,10

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:53 | PriorNilsson Idea

Starka kvartalsrapporter - PriorNilsson Realinvest ökade 6,78 procent i juli

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 6,78 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,76 procent och är därmed sämre än index som har ökat 31,29 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna uppger Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penningpolitik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Under månaden minskade fonden sin exponering mot skogsbolag. På bolagsnivå fick fonden ett nytt innehav i Stenhus fastigheter, på grund av fusionen med Maxfastigheter under juli. Fonden sålde aktier i SCA, Stora Enso, John Mattson och NCC samt sålde hela innehavet i Lundbergs.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent6,78
Index MM, förändring i procent7,44
Fond i år, förändring i procent21,76
Index i år, förändring i procent31,29

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:52 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,16 procent i juli - tagit in Avanza

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 4,16 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,94 procent och är därmed sämre än index som har ökat 31,29 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

I de inledande förvaltarkommentarerna nämner PO Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiva utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penning politik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponeringen mot läkemedelsbolag och finansbolag. Samtidigt minskade man i konsumentbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i i Atlas Copco och Novo Nordisk, samt köpte in Avanza. Däremot avyttrades aktier i Volvo, Traton och Fenix Outdoor. Wihlborgs och Resurs Bank såldes helt.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikterna 8,7, 7,4 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent4,16
Index MM, förändring i procent7,44
Fond i år, förändring i procent22,94
Index i år, förändring i procent31,29

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:50 | PriorNilsson Sverige Aktiv

"Börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna" - PriorNilsson fonder

I förvaltarkommentarerna för juli nämner förvaltaren PO Nilsson att börsen under månaden steg, vilket innebar att juli blev den nionde raka månaden med positiv utveckling av aktiekurserna.

Angående det bredare nyhetsflödet skriver förvaltaren att relevanta teman för månaden exempelvis var coronapandemin, samt rädsla för inflation och stigande räntor. Nilsson menar dock att bolagens rapporter i sin helhet var bra både vad gäller omsättning och resultat. Förvaltaren uppger att bolagen visat stark "pricing power" och att de framgångsrikt lyckats hantera höjda priser på både frakt och andra insatsvaror.

"Kursreaktionerna blev dock lite olika beroende på hur förväntansbilden såg ut för respektive bolag innan siffrorna släpptes. Det krävdes en stor positiv avvikelse uppåt för att bolag med aktier som gått bra skulle fortsätta uppåt. Vi kanske har sett den mest positiva perioden av
resultatavvikelse i kvartal två", skriver Nilsson.

Förvaltaren skriver vidare att bolagen dock fortsätter signalera om komponentbrist och ökade kostnader i takt med att vaccinationstalen går upp och samhället öppnar. Däremot ser han framöver inga tecken på dålig vinstutveckling eller någon större förändring i den lätta penningpolitik som förs.

"Deltavariantens spridning bidrar säkert till fortsatt lätt penningpolitik men börserna är framåtblickande och vi närmar oss kulmen av positiva faktorer för börserna. Det är också svårt att få ihop ekvationen med behovet av låga räntor på grund av allt högre skuldsättning i många
länder och skenande prisökninger på flera håll", avslutar förvaltaren.

PriorNilsson fonder, %

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-08-10 06:46 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Yield ökade 0,10 procent i juni - lyfter fram Telias ledning

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,10 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,23 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Under månaden gynnades fonden av det finska bolaget Spinnova, Telia, Gränges samt en kort position i Svolder.

Negativt bidrag kom från innehaven i Creades, Zalando, Creaspac och Cedergrenska. Fonden har avvecklat positioner i bland annat Gränges, SCA, Husqvarna, Stora Enso, Nolato och NCC.

"Vi måste ge Allison Kirkby på Telia en eloge till en fantastisk förmåga att leverera det man kommunicerat. Telia säljer delar av sin telemastverksamhet i Norge och Finland. Affären innebär att man säljer 49 procent av totalt 4 700 master för drygt 7 miljarder kronor och affären kommer säkerligen följas av fler värdehöjande åtgärder från ledningen", kommenterar förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att inflation var ett tema under månaden. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden.

"Helt uppenbart är att vissa priser på råvaror och komponenter rusat i höjden och kan komma påverka slutprodukternas priser och leda till inflation. Dock verkar majoriteten av bedömare luta sig mot det faktum att så länge det inte finns bred löneinflation så fortsätter festen med låga räntor och stigande tillgångspriser", skriver Nilsson avslutningsvis.

PriorNilsson Yield, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,10
Fond i år, förändring i procent2,23

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:50 | PriorNilsson Yield

Köpt Atlas Copco, Daimler och Creaspac - PriorNilsson Idea minskade 0,13 procent i juni

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,13 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,98 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juni präglades av ett högt antal av nyintroduktioner. Många bolag tillfördes också pengar genom nyemissioner. Utfallet av noteringarna var blandad och i flera fall verkar det som kvalitén hos köparna har minskat.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har fonden köpt Atlas Copco, Daimler och Creaspac samt ökat i Creades och Boliden. Fonden har minskat i Getinge samt sålt innehaven i Wihlborgs, Diös, Nyfosa, Hexagon och Zalando. Nettoexponeringen mot aktier per sista juni var + 70,7 procent", kommenterar förvaltarna.

Bland de innehaven som gynnade fonden fanns Novo Nordisk, Microsoft, Gränges och Getinge.

Verkstadsindustrin var den region med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 25,8 procent.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk det största innehavet med en portföljvikt på 6,2 procent. Även Traton och Creades vägde tungt med 5,3 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,13
Fond i år, förändring i procent14,98

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:46 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve steg 0,03 procent i juni - avkastat 28,83 procent under 2021

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Ett tema under månaden var inflation eller ej. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden i synen på när en minskning av lätt penningpolitik kan komma. Helt uppenbart är att vissa priser på råvaror och komponenter rusat i höjden och kan komma påverka slutprodukternas priser och leda till inflation. Dock verkar majoriteten av bedömare luta sig mot det faktum att så länge det inte finns bred löneinflation så fortsätter festen med låga räntor och stigande tillgångspriser", kommenterar förvaltarna inledningsvis.

Främsta bidragsgivare under månaden var Exsitec, Flatexdegiro, Puulio och Chemometec.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot konsumentbolag och IT-bolag. Samtidigt har man minskat exponeringen mot teknologi.

På bolagsnivå valde förvaltarna att köpa in det norska konsumentbolaget Komplett samt öka i Exsitec och KnowIT.

De tre största innehaven i portföljen var Creaspac, Flatexdegiro och Komplett med portföljvikter på 6,2, 5,4 respektive 4,6 procent.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och IT där 19,9 respektive 18,2 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,03
Fond i år, förändring i procent28,83

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:41 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 2,66 procent i juni

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,66 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,23 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"Indexmässigt hände inte mycket men det var fortfarande febril aktivitet på kapitalmarknaden. Antalet bolag som gjorde entré på börsen var enormt stort och vi såg ytterligare en rad bolag som tillfördes pengar genom nyemissioner. Utfallet av noteringarna var denna månad blandad och i flera fall verkar det som kvalitén hos köparna har minskat eller så var girigheten hos säljarna för stor vid prissättningen av introduktionen", kommenterar förvaltaren inledningsvis.
Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi, Coca-Cola, Automatic Data Processing, WP Carey samt Illnios Tool Works.

Främsta bidragsgivare under juni var S&P Global, Xilinx och Microsoft.

Bland fondens större innehav vid månadsskiftet hittas S&P Global, Dover, EssilorLuxottica, Sanofi och Microsoft.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,4 respektive 13,6 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent2,66
Fond i år, förändring i procent15,23

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:34 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest steg 1,45 procent i juni - ökat exponeringen mot skogsbolag

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,45 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Ett stort tema under månaden var om det var inflation eller ej. I USA har man börjat se skrivelser från den amerikanska centralbankens protokoll och andra uttalanden som oroat marknaden i synen på när en minskning av lätt penningpolitik kan komma.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot skogsbolag och minskat allokeringen till fastighetsbolag.

På bolagsnivå investerade fonden i SCA, Stora Enso, Fabege och Boliden. Samtidigt reducerade man innehaven i Nyfosa, Castellum och Train Alliance. Förvaltaren valde att avyttra Outokumpu, Gränges och Sbb.

Fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 45,2 procent.

Största innehavet i fonden vid månadsskiftet var Corem med en portföljvikt på 9,6 procent. Fonden låg även relativt tungt i Telia och SCA med exponeringar på 8,8 och 7,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent1,45
Fond i år, förändring i procent14,03

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:30 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,13 procent i juni - hög aktivitet på kapitalmarknaden

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,13 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det inte hände mycket på indexnivå under månaden men att det fortfarande var febril aktivitet på kapitalmarknaden. Antalet bolag som gjorde entré på börsen var enormt stort.

Under månaden gynnades fonden av Novo Nordisk, Atlas Copco, Getinge och Gränges.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och konsumentbolag. Fonden har minskat exponeringen mot råvaror och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SKF, Trelleborg och Autoliv. Fonden har minskat i AAK. Hexpol samt sålt innehaven i Stora Enso, Nyfosa, Dometic, Mycronic och Kinnevik", kommenterar förvaltaren.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 49,6 procent.

De tre största innehaven i portföljen var Volvo, Atlas Copco och Traton med portföljvikter på 7,9, 7,5 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent18,03

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-07-08 08:26 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,46 procent i maj

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,46 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

"Trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings så är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på så kallade värdeaktier och tillväxtaktier. Större delen av maj var det tillväxtaktier som föredrogs. Bolaget Sinch är ett bra exempel på det, efter en stor nedgång tog in 9 miljarder i nya pengar och har efter det stigit kraftigt", kommenterar förvaltaren inledningsvis.

Vidare skriver Nilsson att KPMG under månaden har gjort en undersökning där de frågade 500 vd:ar globalt om de skulle minska kontorsytorna, 17 procent svarade nu ja vilket kan jämföras med 70 procent i augusti 2020.

Fonden har under månaden erhållit positivt bidrag från Creades BTA, Embellence Group, Telia och Camerus. Missgynnade avkastningen gjorde Cedergrenska och Gränges samt korta positioner i Balder och Alfa Laval.

Förvaltaren valde att avveckla positioner i bland annat Essity, ICA, Camurus, Securitas, SEB och Tele2.

PriorNilsson Yield, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,46
Fond i år, förändring i procent2,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 09:47 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,64 procent i maj - Traton gynnade avkastningen

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,64 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,13 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat allokeringen till finanssektorn. Förvaltarna valde under månaden att öka innehavet i Traton. Under maj sålde fonden Investor, Ericsson, Nordea och Nordnet.

Under maj gynnades avkastningen av innehaven i Traton, Creades BTA, Novo Nordisk och Volvo.

Sektorfördelningen i fonden var relativt jämn då verkstadsindustrin och bygg & anläggning var de största sektorerna med portföljvikter om 19,9 respektive 8,9 procent.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Creades BTA, Novo Nordisk och Traton med portföljvikterna 6,1, 6,0 respektive 5,6 procent.

Vid månadsskiftet låg fondens nettoexponering på 67,7 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,64
Fond i år, förändring i procent15,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 09:46 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global ökade 0,81 procent i maj

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,81 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,47 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"Trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings så är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på så kallade värdeaktier och tillväxtaktier. Större delen av maj var det tillväxtaktier som föredrogs. Bolaget Sinch är ett bra exempel på det, efter en stor nedgång tog in 9 miljarder i nya pengar och har efter det stigit kraftigt", skriver PriorNilsson i marknadsrapporten.

Fonden Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland andra McDonald's, Nike, Johnson & Johnson, Sanofi och Microsoft.

Främsta bidragsgivare till avkastningen var Kakaku, Ashtead, Maxim Integrated och Pentair.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,7 respektive 14,4 procent av kapitalet var allokerat.

Bland fondens största innehav finns S&P Global, Dover, Parker Hannifin, Accenture och Microsoft.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent0,81
Index MM, förändring i procent-0,52
Fond i år, förändring i procent12,25
Index i år, förändring i procent12,47

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:59 | PriorNilsson Smart Global

Deltog i Nordhealths notering - PriorNilsson Evolve steg 1,76 procent i maj

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,76 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,67 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,78 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Efter maj månad har vi haft en uppgång 7 månader i rad. En imponerande svit. Månaden var fylld med nya bolag som gjorde entré på Stockholmsbörsen. De flesta bolag har fått en bra till succéartad start som noterade bolag. Linc som noterades den 28 maj är ett gott exempel på det, bolaget steg nära 30 procent första dagen som noterat bolag", skriver förvaltarna inledningsvis.

Fonden har under maj ökat exponeringen mot teknikbolag samt minskat allokeringen till konsumentbolag. På bolagsnivå har man ökat i Exsitec och Storytel. Förvaltarna valde att sälja aktier i Ponsse, CVS Group och Atvexa.

Främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var Creades BTA, Elos Medtech, Dotdigital Group, Interroll Holding och Chemometec.

"Aktiviteten har varit hög på marknaderna ute i Europa under maj månad. En förändring i portföljen i form av ett nytt innehav kommer fondens deltagande i börsintroduktionen av Nordhealth. Bolaget tillhandahåller molnbaserade mjukvaruprodukter inriktade mot veterinär- och vårdmottagningar", kommenterar Lindqvist och Skilje.

Bland fondens största innehav vid månadsskiftet fanns Creades BTA, Flatexdegiro, Nordhealth, BHG Group och Fenix Outdoor.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,76
Index MM, förändring i procent1,67
Fond i år, förändring i procent28,78
Index i år, förändring i procent17,13

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Realinvest steg 1,77 procent i maj - avyttrar Bonava och Tele2

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,77 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den anstormning av nya bolag till börsen som sker just nu kan leda till att förvaltare blir lite mindre noggranna i sina analyser och att det faktiskt finns risk att det noteras en del bolag med ganska låg kvalitet till för höga priser.

Vidare skriver Nilsson att trots alla nynoterade bolag, nyemissioner och stora placings är likviditeten fortsatt god och fungerar som fortsatt stöd för Stockholmsbörsen. Marknaden har dock varit väldigt slagig då investerare har skiftat mellan tron på värdeaktier och tillväxtaktier.

Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och minskat exponeringen mot telekommunikation. På bolagsnivå har man ökat i SCA, John Matsson och Brinova. Samtidigt valde Nilsson att avyttra Bonava och Tele2 reducera innehaven i Telia, Fabege och Boliden.

De två sektorer med störst exponering var fastighet och skogsindustrin där 46,7 respektive 12,4 procent av kapitalet var allokerat.

Det största innehavet i fonden var Telia med en portföljvikt på 8,9 procent. Även SCA och John Matsson vägde tungt med 6,5 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent1,77
Fond i år, förändring i procent12,40

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:27 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,40 procent i maj - köpt aktier i Atlas Copco, Traton och Sandvik

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,40 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,88 procent och är därmed sämre än index som har ökat 21,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Efter maj månad har vi haft en uppgång 7 månader i rad. En imponerande svit. Månaden var fylld med nya bolag som gjorde entré på Stockholmsbörsen. De flesta bolag har fått en bra till succéartad start som noterade bolag. Linc som noterades den 28 maj är ett gott exempel på det, bolaget steg nära 30 procent första dagen som noterat bolag", skriver fondens förvaltare inledningsvis.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Samtidigt har man minskat allokeringen till råvaror och finansbolag.

De främsta bidragsgivarna under maj var Traton, Volvo, Novo Nordisk, Sandvik och Diös.

Prior och Lindqvist valde att köpa aktier i Atlas Copco, Traton och Sandvik. Fonden reducerade samtidigt innehaven i AAK, Boliden och Handelsbanken samt avyttrade Nordnet och Outokumpu.

De tre största innehaven i portföljen var Vovlo, Atlas Copco och Traton med portföljvikter på 8,0, 6,8 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %maj, 2021
Fond MM, förändring i procent2,40
Index MM, förändring i procent2,41
Fond i år, förändring i procent17,88
Index i år, förändring i procent21,35

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-09 08:07 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Evolve firar 1 år - avkastat 67,7 procent

Fonden PriorNilsson Evolve, som förvaltas av Martin Lindqvist och Jonas Skilje, har nu existerat i ett år och utvecklingen har varit god.

Fondens avkastning uppgår till 67,7 procent, vilket kan jämföras med europeiskt småbolagsindex som under samma period är upp 40 procent. Fondens inriktning mot nischade teknikbolag och vinnare på digitalisering har bidragit till överavkastningen. Bland de bolag som gynnat avkastningen hittas bland andra Elos Medtech, Chemometec, Eckert och Ziegler.

Under det senaste året har intresset för aktier bland befolkningen ökat kraftigt, vilket syns tydligt i nätmäklares statistik för nya kunder. Om trenden håller i sig tror förvaltarna att det kommer att vara positivt för omsättningen och värderingarna av småbolag generellt men i synnerhet för mikrobolag.

"En naturlig egenhet i småbolagsuniverset är dess ständiga förändring. Tidigare småbolag växer och slår sig fram bland de större bolagen medan andra bolag kanske slås ut helt eller går samman samtidigt som nya bolag tillkommer genom börsintroduktioner. Marknaden för börsintroduktion är något som vi följer noga och flera nya innehav till fonden har kommit in just den vägen. Många av dessa introduktioner har såhär långt ägt rum i Norden, men sannolikt kommer vi även se ett ökat antal introduktioner ute i Europa", skriver Lindqvist och Skilje.

Angående framtiden skriver förvaltarna att de inte ser någon anledning att ändra inriktningen och fokuserar på att hitta bolag med ledande positioner inom branscher med strukturell uthållig tillväxt. Europeiska små- och mikrobolag kommer vara en intressant inriktning under ständig utveckling och med stor potential.

Under inledningen av 2021 har fonden ökat exponeringen mot e-handel genom köp i bolagen BHG Group, Rugvista, Pierce Group och Lyko. Fondförvaltarna har även valt att öka exponeringen mot djurhälsa genom att bredda portföljen till att täcka in fler delar av den totala djurhälsan. Bolag inom segmentet som Lindqvist och Skilje tror på är bland andra CVS Group, Vetoquionol och Dechra.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-06-04 12:33 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield steg med 0,60 procent i april

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,60 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,67 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare PO Nilsson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att april var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultat för det första kvartalet. Enligt förvaltaren kunde man se ett tydligt mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten.

"Vår bedömning är att bolagen framgent faktiskt kommer att kunna visa strukturellt högre marginaler på grund av att produktiviteten fått ett skift uppåt tack vare teknikinvesteringar med mera. Kostnadsnivån kommer dock sannolikt öka då samhällena öppnar upp och därmed kommer marginalerna bli något lägre än dagens nästan osannolikt bra nivåer", kommenterar förvaltaren.

Under månaden har avkastningen gynnats av innehav i Creades BTA, Corem Properties och Hemnet Group.

I den negativa vågskålen fanns Gränges och Balder samt korta positioner i Svolder och SHB. Under april valde förvaltaren att avveckla positioner i bland annat Cloetta, AstraZeneca, Bufab och Swedbank.

PriorNilsson Yield, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent0,60
Fond i år, förändring i procent1,67

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 11:27 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 4,25 procent i april - gynnades av Creades BTA

Fonden PriorNilsson Idea steg 4,25 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,27 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"April månad var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultatet för det första kvartalet. Antalet bolag som kom ut med besvikelser var väldigt få", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under april var fondens främsta bidragsgivare Creades BTA, Getinge och Hexpol.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot investmentbolag samt minskat exponeringen mot verkstadsbolag. På bolagsnivå har förvaltarna valt att köpa aktier i Creades, FlatexDegiro, Getinge och Gränges. Samtidigt har fonden minskat i Sandvik, Telia och Trelleborg samt avyttrat Orthex, Nilar och Epiroc.

De tre största innehaven i portföljen var Novo Nordisk, Creades BTA och Volvo med portföljvikter på 5,9, 5,8 respektive 4,5 procent.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 17,6 procent.

Inför maj låg fondens nettoexponering mot aktier på 73,6 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent4,25
Fond i år, förändring i procent13,27

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 10:48 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 9,33 procent i april - avkastat 26,56 procent under 2021

Fonden PriorNilsson Evolve steg 9,33 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

"Vår bedömning är att bolagen framgent faktiskt kommer att kunna visa strukturellt högre marginaler på grund av att produktiviteten fått ett skift uppåt tack vare teknikinvesteringar med mera. Kostnadsnivån kommer dock sannolikt öka då samhällena öppnar upp och därmed kommer marginalerna bli något lägre än dagens nästan osannolikt bra nivåer", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under månaden gynnades fonden av Creades BTA, Flatexdegiro, Exsitec och Rugvista.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot djurhälsa och medicinteknik. Under april valde förvaltarna att ta in det brittiska djurläkemedelsbolaget Dechra, peptidproducenten Polypeptide, investmentbolaget Creades samt Hemnet. Fonden har samtidigt avyttrat Besqab och Tristel.

"Goda rapporter till trots är marknaden något orolig med stor volatilitet i enskilda aktier. Anledningen är att investerare tvekar om de ska allokera pengar till så kallade tillväxtbolag eller till värdebolag och vilka bolag som är coronavinnare eller coronaförlorare. Denna slagighet består troligen ett tag till", fortsätter Lindqvist och Skilje.

Bland fondens största innehav inför maj fanns Creades BTA, Flatexdegiro, BHG Group och Fenix Outdoor.

PriorNilsson Evolve, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent9,33
Fond i år, förändring i procent26,56

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 10:38 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global steg med 0,72 procent i april

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,72 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,34 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

"April månad var den sjätte månaden i rad med positiv utveckling. Majoriteten av bolagen har under månaden släppt resultatet för det första kvartalet. Antalet bolag som kom ut med besvikelser var väldigt få", skriver förvaltaren inledningsvis.

Vidare menar Lindqvist att man tydligt kunde se ett mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten. Det som var väldigt imponerande var de höga marginalerna och därmed vinstnivåerna.

Under april har fonden erhållit utdelningar från bland annat Colgate Palmolive, Abbott Laboratories, Caterpillar, Abbvie samt Essex Property Trust. Gick starkt gjorde Carlisle Cos, Diploma och S&P Global.

Bland fondens största innehav fanns S&P Global, Dover Corp, Parker Hannifin och Accenture.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustrin där 19,7 respektive 14,5 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent0,72
Fond i år, förändring i procent11,34

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:50 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 5,68 procent i april - gynnades av Train Alliance

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 5,68 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

"Goda rapporter till trots är marknaden något orolig med stor volatilitet i enskilda aktier. Anledningen är att investerare tvekar om de ska allokera pengar till så kallade tillväxtbolag eller till värdebolag och vilka bolag som är coronavinnare eller coronaförlorare. Denna slagighet består troligen ett tag till", skriver förvaltaren i månadens rapport.

Under april gynnades fonden av innehaven i Train Alliance, Klövern, Nyfosa, Diös och Besqab. Efter den starka utvecklingen utgör nu Train Alliance en större andel av fonden. Under månaden valde Nilsson att reducera exponeringen mot fastighetsbolag.

Under månaden köpte fonden aktier i SCA och Telia. Samtidigt reducerades innehaven i Besqab, Balder och Bonava. Samtliga aktier i Catena, JM och Wallenstam avyttrades.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Telia med en portföljvikt på 9,1 procent. Även SCA och John Mattson utgjorde betydande delar av portföljen med 6,1 respektive 5,8 procent.

Fastighetsindustrin var den sektor med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick inför maj till 45,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent5,68
Fond i år, förändring i procent10,45

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:34 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 3,12 procent i april - avyttrat Skistar och H&M

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3,12 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Man kunde tydligt se ett mönster där de flesta bolagen visade en omsättning, orderingång samt prognos som låg i linje med estimaten. Det som var väldigt imponerande var de höga marginalerna och därmed vinstnivåerna", skriver förvaltarna inledningsvis.

Under april har fonden ökat exponeringen mot konsumentbolag och fastighetsbolag. Fonden har samtidigt minskat exponeringen mot byggbolag.

Under månaden valde Prior och Lindqvist att öka exponeringen mot Holmen, ABB och Getinge. Samtidigt reducerades innehaven i SEB, Sandvik och Epiroc. Fonden avyttrade under månaden Skistar och H&M.

Det största innehavet i fonden var Volvo med en portföljvikt på 7,3 procent. Även Atlas Copco och AAK vägde tungt med 6,5 respektive 5,8 procent.

Verkstadssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 44,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent3,12
Fond i år, förändring i procent15,12

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-05-06 09:16 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson fonder öppnar upp för handel igen efter IT-attack

PriorNilsson fonder blev 16 april IT-attackerade vilket resulterade i att handeln med bolagets fonder var tvungen att sättas på paus.

"Vi har idag den 26 april öppnat upp våra fonder för handel igen efter den externa IT-attack vi var utsatta för med början den 16 april 2021. Detta innebär att vi kan administrera köp och försäljningar av fondandelar precis som vanligt. Vi kommer även per den 26 april göra en värdering av fonderna", skriver fondbolaget.

https://priornilsson.se/

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-04-26 07:46 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder utsatt för IT-attack sedan 16 april - senarelägger köp och försäljning av fondandelar

PriorNilsson fonder är utsatta för extern IT-attack sedan 16 april som medför att bolaget inte kan nå sin mailserver eller Back Office-system. Händelsen är polisanmäld och anmäld till berörda myndigheter.

Dessutom medför attacken att det inte går att göra en värdering av de aktuella fonderna och således har PriorNilsson valt att stänga handeln.

"Detta har medfört att vi tagit beslut om att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för samtliga fonder i enlighet med 4 kap. 13a § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Beslutet gäller tillsvidare och är taget för att skydda våra kunder. Detta innebär att alla fonder har en senarelagd handel per den 19 april 2021 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 16 april 2021 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen", skriver fondbolaget på sin hemsida.

Vidare meddelar PriorNilsson att de arbetar med all kraft tillsammans med erkända experter inom cybersäkerhet och i nära samverkar med myndigheter för att kunna återuppta normal handel i fonderna.

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-04-22 08:19 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 4,45 procent i mars - avyttrat Volkswagen och Daimler

Fonden PriorNilsson Idea steg 4,45 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden Facebook, Skanska, AAK, Hexpol och SKF.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighet- och IT-bolag samt minskade exponeringen mot verkstads- och läkemedelsbolag. På bolagsnivå ökades aktieinnehaven i Volvo, Traton och Boliden. Dessutom tog man in Kinnevik. Däremot minskade man i Skanska, Gränges och Epiroc medan innehaven i Volkswagen och Daimler såldes helt. Nettoexponeringen mot aktier uppgick vid månadsskiftet till 77 procent.

Portföljens största innehav var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Volvo och Traton med portföljvikterna 6,4, 5,1 respektive 4,5 procent.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson att mars var en ovanligt stark månad och att det historiskt finns få månader där stockholmsbörsen gått så bra.

"Stor del av uppgången i mars kom de första två veckorna som en fortsättning på det goda börsklimatet från februari månad. Uppgångar i bankaktier och så kallade värdebolag stod för stor del av uppgången. Anledning till detta är, som skrivits om tidigare, den förväntade bonanza-effekt avseende uppgång i konjunkturen när vi kan börja leva livet igen, tillsammans med de stora stimulanspaket med som föreslagits av USA:s president Joe Biden", skriver förvaltaren.

Vidare skriver Nilsson att den fortsatta uppgången för de långa räntorna dämpade börshumöret något. Inom tech-sektorn var volatiliteten också fortsatt hög. Som bidragande faktor till förväntningarna om högre räntor och inflation lyfter förvaltaren den ökande bristen på halvledare, som han menar kommer få bolagen att i kommande rapporter flagga för störningar i produktion och leveranser.

Angående läget på marknaden menar PO Nilsson att likviditeten i aktiemarknaden är god, trots att många nya bolag har noteras och stora utförsäljningar i noterade bolag gjorts av storägare. Inför framtiden nämner förvaltaren att börsen under de två sista veckorna i mars var ganska stillastående, vilket han tror möjligen kan vara ett tecken på att ett visst jämviktsläge uppstått på börsen.

PriorNilsson Idea, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent4,45
Fond i år, förändring i procent8,65

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.