Fondnyheter

Torgny Prior lyfter fram flera storbolag i portföljen - Di

Torgny Prior som förvaltar PriorNilsson Sverige Aktiv och hedgefonden PriorNilsson Idea tror att börsen kommer röra sig i sidled de närmsta 6-12 månaderna och att det finns en del orosmoln på marknaden. Det skriver Dagens industri.

Däremot ser Prior positivt på aktier på längre sikt och tror inte man bör lämna aktiemarknaden.

Förvaltaren väljer att lyfta fram flera innehav man ser positivt på framöver. Dessa bolag är AB Volvo, Atlas Copco, Sandvik och Novo Nordisk.

Prior har även ökat exponeringen mot Skanska i fonden Sverige Aktiv där man menar att bolaget har en låg värdering. Samtidigt har man också ökat exponeringen mot Castellum där man pekar på en stark huvudägare och en redan genomförd stor nyemission.

Vidare lyfter han också fram Handelsbanken.

"Det är ett stabilt bolag med höga utdelningar och vi tror inte att man kommer att råka riktigt så illa ut med fastighetssektorn som många är oroliga för", säger Torgny Prior till Di.

Bolag som man inte tror riktigt lika mycket på framöver är H&M, SKF, Autoliv och Volvo Cars.

PriorNilsson Sverige Aktiv är den Sverigefond som presterat bäst hittills i år där man mött en avkastning på cirka 12 procent sedan årsskiftet. Fonden har gynnats av en övervikt mot storbolag och den enskilt främsta bidragsgivaren är Novo Nordisk.

PriorNilsson Idea är upp cirka 10,5 procent i år.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2023-09-15 11:58 | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,44 procent i augusti - har avvecklat ett flertal innehav under augusti

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,44 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,41 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Positiva bidrag från Creaspac, Ericsson, Scandic och Corem rapporteras medan negativa bidrag kom bland annat från Besqab, Stenhus Fastigheter, Cloetta och Telia.

Avslutningsvis uppges att positionerna i bland annat Boliden, SCA, Nibe, Cloetta, EQT, Investor och Castellum avvecklats under augusti.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,44
Index MM, förändring i procent0,31
Fond i år, förändring i procent4,41
Index i år, förändring i procent2,01

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:45 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,46 procent i augusti - sålt innehavet i Elekta

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,46 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,09 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektornivå rapporteras ha skett däremot har fonden på bolagsnivå ökat innehaven i SHB och Nibe medan innehavet i Traton minskat och innehavet i Elekta sålts av helt.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +60,3 procent.

Främsta bidragsgivarna under augusti var Nordic Waterproofing, Creaspac, AAK, Coloplast samt Sampo.

De största innehaven vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 9,8, 7,3 respektive 6,6 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,46
Fond i år, förändring i procent10,09

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:41 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,62 procent i augusti - ökat exponeringen mot hälsovårdsbolag

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,62 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,33 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot hälsovårdsbolag och minskat sin exponering mot råvarubolag samt konsumentbolag.

De största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet blev således industri, hälsovård samt informationsteknologi med 39,5, 33,2 respektive 13,5 procent av den totala portföljen.

På bolagsnivå har man ökat sitt innehav i Polypeptide samt tagit in ett nytt innehav, Sobi.

I kontrast mot detta har fonden minskat innehaven i OEM, Oxford Instruments, CVS Group, Addlife och Hexpol samt sålt av innehavet i Bouvet.

Främsta bidragsgivare under föregående månad var Polypeptide, CVS Group, Amadeus Fire, Sobi Biovitrum samt Tecan Group.

Vid månadsskiftet var Medcap, Nederman Polypeptide de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 7,8, 7,6, respektive 7,5 procent.

PriorNilsson Evolve, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,62
Index MM, förändring i procent-0,42
Fond i år, förändring i procent-1,29
Index i år, förändring i procent13,33

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:25 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 1,19 procent i augusti - namnbyte från Smart Global till Globala Utdelare

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 1,19 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,72 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,97 procent och är därmed sämre än index som har ökat 22,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Viktigt att notera är att fonden under månaden bytt namn från att gå under namnet Smart Global till att framöver heta Globala Utdelare, något som förvaltaren menar bättre återspeglar fondens strategi.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Utdelningar från bland annat Novo Nordisk, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble och Accenture har erhållits under augusti.

Främsta bidragsgivare var Novo Nordisk, Emerson, Caterpillar, Parker Hannifin samt Sage Group.

Vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Sage Group samt Novo Nordisk de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,1 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent1,19
Index MM, förändring i procent1,72
Fond i år, förändring i procent13,97
Index i år, förändring i procent22,02

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:22 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 0,45 procent i augusti - innehavet i Wallenstam är sålt

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,45 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,35 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektor eller bolagsnivå rapporteras bortsett från att innehavet i Wallenstam sålts av.

Främsta bidragsgivarna under augusti var Corem Property, SCA, Stora Enso, UPM-Kymmene samt Nyfosa.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,6, 8,1 respektive 5,7 procent.

Fastighet var den sektor med störst vikt i portföljen med 54,1 procent följt av Skogsindustri och Råvaror med 13,5 respektive 7,7 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,45
Index MM, förändring i procent-3,35
Fond i år, förändring i procent-3,35
Index i år, förändring i procent6,46

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 07:15 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,26 procent i augusti - Coloplast nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,26 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,76 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,38 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,46 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning om konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektornivå medelas från förvaltarna. På bolagsnivå rapporteras att man ökat i Nibe, Investor, Avanza, Skanska, Alleima samt Castellum. Fonden har även ett nytt innehav i Coloplast.

Utöver detta uppger förvaltarna att de minskat innehavet i EQT och att man sålt av innehavet i Boliden.

Främsta bidragsgivare under augusti var Novo Nordisk, Alleima, Sampo, Creaspac samt AAK.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,1, 8,9 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,26
Index MM, förändring i procent-3,76
Fond i år, förändring i procent12,38
Index i år, förändring i procent6,46

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 07:06 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,56 procent i juli - avyttrade JM och Addtech

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,56 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,96 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,70 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under juli gynnades utvecklingen främst av Corem Property, Fabege, Swedbank samt SCA. I den negativa vågskålen återfanns samtidigt främst Ericsson, Embellence Group, Besqab och Telia.

Slutligen framgår det att fonden avyttrat sina positioner i JM och Addtech helt och hållet.

PriorNilsson Yield, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent0,56
Index MM, förändring i procent0,33
Fond i år, förändring i procent3,96
Index i år, förändring i procent1,70

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:24 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,47 procent i juli - har sålt innehaven i Nordea och Scandic

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,47 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Skanska, EQT, Volvo, Axfood och Camurus var de främsta positiva bidragsgivarna för fonden under den gångna månaden.

Gällande portföljaktiviteten har fonden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdbolag. På bolagsnivå har innehaven i Atlas Copco, AAK, Sandvik och Nibe utökats, medan positionerna i Novo Nordisk och Skanska minskats. Därtill har Nordea och Scandic avyttrats.

De tre största innehaven i fondens portfölj per den sista juli var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 8,2, 6,8 respektive 6,4 procent.

Största sektorer var industri, hälsovård och investmentbolag. Exponeringen mot dessa sektorer uppgick till 34,9, 10,6 respektive 8,7 procent.

Vid månadsskiftet var nettoexponeringen mot aktier +68 procent.

PriorNilsson Idea, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent1,47
Fond i år, förändring i procent9,59

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:17 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,08 procent i juli - ökat exponeringen mot industribolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,08 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,82 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,63 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i Hexpol, Alfa Laval, Nibe, Assa Abloy samt i Castellum. Innehaven i Novo Nordisk och Boliden minskades.

Främsta positiva bidragsgivare var Axfood, EQT, Volvo, Avanza samt SEB.

Största innehaven vid månadsskiftet var Volvo, Atlas Copco och Sandvik med portföljvikter om 9,6, 9,0 respektive 7,4 procent.

Största sektorer var industri, finans och hälsovård med exponeringarna 47,9, 13,7 respektive 10,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent1,08
Index MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent13,82
Index i år, förändring i procent10,63

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:06 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest ökade 6,60 procent i juli - minskade något i Castellum

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 6,60 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,91 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,63 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Största positiva bidragsgivare för fonden under månaden var Corem Property, Castellum, Fabege, Nyfosa och Balder.

Inga aktiva förändringar på sektornivå rapporteras ha gjorts under juli. På bolagsnivå däremot har fonden ökat innehaven i John Mattson och Lundbergs. Samtidigt har innehavet i Castellum minskats något. Hela innehaven i Vonovia och Vib Vermögen avyttrades.

Fastighet, skogsindustri samt råvaror var de sektorer som fonden hade störst exponering mot vid månadsskiftet. De stod för 53,1, 13,3 respektive 7,9 procent av portföljen.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,5, 7,6 respektive 5,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent6,60
Index MM, förändring i procent-0,33
Fond i år, förändring i procent-2,91
Index i år, förändring i procent10,63

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 10:02 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global minskade 0,46 procent i juli - fick utdelning från flera innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,46 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,55 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,96 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver förvaltarteamet.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer det bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut.

"Ekonomin är i rullning utför! Inflationen är på väg ner men oroande sakta för centralbankerna och vi ser att risken är, som vi tidigare nämnt, att centralbankerna gör dubbelfel och höjer för mycket", fortsätter teamet.

Under juli har fonden erhållit utdelningar från bland annat Roper Technologies, Medtronic, Illinois Tool Works och Chubb. De största positiva bidragen under perioden kom från RPM International, Abbvie, Automatic Data, Carlisle Cos samt Caterpillar.

Vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Sage Group samt Essex Property Trust de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,1 procent.

Största sektorer var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 21,5, 17,4 respektive 12,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,46
Index MM, förändring i procent0,55
Fond i år, förändring i procent12,63
Index i år, förändring i procent19,96

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 09:54 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Evolve minskade 1,59 procent i juli - tog in Biotage i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 1,59 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,61 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att juli var en lugn månad för Stockholmsbörsen, som slutade svagt ner. Under ytan beskrivs det dock som vanligt ha hänt mycket i samband med att företagen rapporterade sina siffror för det andra kvartalet.

"Generellt sett så blev utfallen av rapporterna ganska nära det som var väntat av marknaden. Det fanns vissa stora negativa avvikelser såsom Boliden och Electrolux men de flesta bolag kom väl ut avseende marginaler och resultat", skriver duon.

"Den framåtblickande delen är försiktigt optimistiska och man ser till dags dato inga stup framför sig, men i många fall en något dämpad efterfrågan", fortsätter förvaltarna.

Effekterna från räntehöjningarna börjar synas och enligt förvaltarna kommer de bli allt tydligare när de tidigare höjningarna slår igenom fullt ut, skriver teamet. De största bidragsgivarna till fondens utveckling under juli var Medcap, Focusrite, Polypeptide, Kardex samt Ergomed.

Fonden ökade under månaden exponeringen mot bolag inom sällanköpsvaror. Samtidigt minskades exponeringen mot hälsovårdsbolag och IT-bolag.

Gällande portföljaktiviteten har fonden under perioden ökat i innehaven Medcap, Comet Holdings, Oxford Instruments, Addlife samt Absolent Air Care. Samtidigt adderades Biotage som nytt innehav.

Därtill har förvaltarna minskat i Bloomsbury och Ergomed, medan Exsitec och Virbec avyttrades helt.

Vid månadsskiftet var Medcap, OEM International och Nederman de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 8,4, 8,2, respektive 7,4 procent.

De största sektorerna var industri, hälsovård och informationsteknik med portföljvikter om 30,7, 28,6 respektive 14,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,59
Index MM, förändring i procent1,61
Fond i år, förändring i procent1,36
Index i år, förändring i procent13,86

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-08-08 09:38 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield ökade 0,52 procent i juni - avyttrat positioner i Alleima, Boliden, H&M och Balder

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,52 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,38 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Hedgefonden Yield har under månaden gynnats av exponeringen mot Handelsbanken, Swedbank, Alleima och Besqab.

I den negativa vågskålen fanns istället Corem, Telia, SCA och en kort position i Scandic Hotels.

Fonden har avyttrat positioner i bland annat Alleima, Boliden, H&M och Balder.

PriorNilsson Yield, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,52
Index MM, förändring i procent0,24
Fond i år, förändring i procent3,38
Index i år, förändring i procent1,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 14:14 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,01 procent i juni - avyttrat innehaven i Lundbergs, Boliden och Alleima

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,01 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot industribolag och mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Skanska, AAK och Hexpol.

Istället har man minskat i Novo Nordisk och Traton samt sålt innehaven i Lundbergs, Boliden och Alleima.

Nettoexponeringen mot aktier var 66 procent vid månadsskiftet.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,1, 6,6 respektive 6,2 procent.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Volvo, Traton, Sandvik, ABB och Skanska.

PriorNilsson Idea, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,01
Fond i år, förändring i procent7,99

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 14:07 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,18 procent i juni - ökat mot industri och IT

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,18 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,41 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,00 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot industri och informationsteknik samt minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

"Fonden har ökat i Nederman, Medcap, Coment Holding, Oxford Instruments och Scandic Hotels. Fonden har minskat innehaven i CVS Group, Addlife och IVU Traffic samt sålt innehaven i Europris, SDI Group, Team17 Group, Shurgard och Elopak."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var OEM International, Nederman Holding och Medcap med portföljvikter om 8,6, 7,2 respektive 6,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, hälsovård och informationsteknik med exponeringar om 30,2, 26,6 respektive 17,3 procent.

De största bidragsgivarna under månaden var Nederman Holding, Scandic Hotels, Bloomsbury, Exsitec Holding och Kardex.

PriorNilsson Evolve, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,18
Index MM, förändring i procent2,41
Fond i år, förändring i procent3,00
Index i år, förändring i procent12,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:23 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 6,26 procent i juni - ökad exponering mot hälsovård jämfört med föregående månad

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 6,26 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi, McDonalds, Qualcomm och Spectris.

De främsta bidragsgivarna i portföljen var Parker Hannifin, Stanley Black, Carlisle Cos, Caterpillar och Illinois Tool Works.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Parker Hannifin, Microsoft och Jack Henry med portföljvikter om 2,4, 2,1 respektive 2,1 procent.

De största sektorerna i fonden var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 21,0, 18,7 respektive 13,0 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent6,26
Index MM, förändring i procent5,25
Fond i år, förändring i procent13,15
Index i år, förändring i procent19,31

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:16 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 0,43 procent i juni - avyttrat innehavet i Sagax

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,43 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,92 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden inte gjort några förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har man ökat i John Mattson och minskat något i Stenhus Fastigheter samt sålt innehavet i Sagax.

Främsta bidragsgivarna under månaden var Lundin Mining, Pandox, Horbach Holding, Diös och Castellum.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var fastighetssektorn, skogsindustri och råvaror med exponeringar om 52,4, 13,6 respektive 8,1 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Boliden med portföljvikter om 9,7, 7,9 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,43
Index MM, förändring i procent2,11
Fond i år, förändring i procent-8,92
Index i år, förändring i procent11,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 13:05 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,74 procent i juni - ökat exponeringen mot industrisektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,74 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,60 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,00 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Juni var en positiv börsmånad där aktiemarknaderna steg både i Sverige och på global nivå. Diskussionen kring AI och vem som kommer att vara den stora vinnaren på teknologin fortsatte och lär enligt förvaltaren fortsätta även framöver.

I USA valde centralbanken att ta en paus gällande sina räntehöjningar men flaggade samtidigt för att det kan komma fler höjningar längre fram. I Sverige valde man att höja räntan återigen och numera ligger styrräntan på 3,75 procent.

"I kommande rapportperiod blir fokus väldigt stort på vad företagen säger om vyn på kommande kvartals efterfrågan på varor och tjänster", skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot industribolag och minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i AAK, Hexpol, Assa Abloy, Investor och Castellum. Samtidigt har man minskat i Novo Nordisk och sålt innehavet i H&M.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 9,3, 9,1 respektive 8,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, finans och hälsovård med portföljvikter om 46,7, 19,1 respektive 12,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,74
Index MM, förändring i procent2,11
Fond i år, förändring i procent12,60
Index i år, förändring i procent11,00

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

2023-07-07 11:00 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,09 procent i maj - avyttrat flera portföljinnehav

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,09 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,28 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,85 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från kortinnehavet i Hufvudstaden och långa innehav i Besqab, JM och Skanska.

I den negativa vågskålen fanns istället John Mattson, Corem, Telia och Handelsbanken.

Gällande aktiviteten har man avyttrat positioner i bland annat Rejlers, Cloetta, Boliden, Stillfront, Castellum och Skanska.

PriorNilsson Yield, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,09
Index MM, förändring i procent0,28
Fond i år, förändring i procent2,85
Index i år, förändring i procent1,13

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 09:49 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 1,15 procent i maj - avyttrat innehaven i H&M och JM

Fonden PriorNilsson Idea minskade 1,15 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,92 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har man ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och minskat vikten mot konsumentbolag och byggbolag. Bland enskilda innehav har man ökat i Novo Nordisk, Camurus, Hexpol och Axfood.

Fonden har minskat i Volvo och Alfa Laval samt sålt innehaven i H&M och JM.

Nettoexponeringen mot aktier vid månadsskiftet var 55 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 10,0, 6,9 respektive 6,0 procent.

PriorNilsson Idea, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,15
Fond i år, förändring i procent6,92

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 09:40 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 0,92 procent i maj - tagit in Absolent Air Care i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,92 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,15 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,29 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,37 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Fonden har under månaden ökat sin exponering mot verkstadsbolag och medicintekniska företag. Istället har man minskat exponeringen mot tjänstebolag.

Gällande enskilda innehav har man ökat i Nederman, Kardex, Addlife och Scandic Hotels. Nytt innehav i fonden är Absolent Air Care. Under månaden har man minskat exponeringen mot Bloomsbury, Amadeus och Profoto samt avyttrat innehaven i Know IT och Swatch Group.

De främsta bidragsgivarna till fonden under månaden var Comet Holding, Medcap, Polypeptide Group, Nederman Holding och CVS Group.

Största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var OEM International, Nederman Holding och CVS Group med portföljvikter om 8,0, 5,8 respektive 5,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,92
Index MM, förändring i procent-0,15
Fond i år, förändring i procent5,29
Index i år, förändring i procent9,37

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:33 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 0,81 procent i maj - fokus på konjunktursignaler i sommar

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,81 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,49 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Abbvie, Colgate-Palmolive, Caterpillar och Croda International.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Microsoft, Ashtead Group, Accenture, Sage Group och Kakaku.

De fem största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Parker Hannifin, Essex Property Trust, Novo Nordisk och Jack Henry.

Gällande sektorexponeringen var de största sektorerna i fonden konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med portföljvikter om 20,2, 11,9 respektive 11,2 procent.

PriorNilsson Smart Global, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,81
Index MM, förändring i procent5,05
Fond i år, förändring i procent6,49
Index i år, förändring i procent13,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:17 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 6,91 procent i maj - ökat exponeringen mot fastigheter

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,91 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,53 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,71 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag samtidigt som man minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har man ökat i Castellum och Besqab samtidigt som man minskat i Hornbach Holding.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Boliden med portföljvikter om 9,8, 8,0 respektive 4,9 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 51,3, 14,5 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,91
Index MM, förändring i procent-2,82
Fond i år, förändring i procent-8,53
Index i år, förändring i procent8,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 08:01 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,01 procent i maj - tagit in Investor i portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 2,01 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,82 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,60 procent och är därmed bättre än index som har ökat 8,71 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden bjöd på en relativt liten nedgång för Stockholmsbörsen trots att det fanns en del oro bland investerare. I USA debatterades skuldtaket vilket skapade osäkerhet. Till slut fann man dock en lösning och skjuter därmed problemet framför sig ett par år.

"Den kortsiktiga konsekvensen blir ett stort utbud av räntepapper vilket eventuellt kan hämma aktiemarknaderna", skriver förvaltaren.

I Sverige låg fokuset på nyheterna kring SBB och Embracer vars aktiekurser rasade under månaden. Förvaltaren beskriver läget i SBB som mycket osäkert framöver och tror att det sannolikt kommer ske ett antal fastighetsförsäljningar för att lätta på bolagets skuldproblematik.

Inflationen ser ut att vara nära sin topp vilket skapat en tro i marknaden om att även centralbankerna närmar sig toppen av sin höjningscykel.

"Av den orsaken kommer fokus i sommar snarare att ligga på konjunktursignaler och då får man komma ihåg att det är en balansgång mellan att det tar tid innan gjorda räntehöjningar slår igenom fullt ut i ekonomin och de starka strukturella konjunkturdrivande sektorerna inom elektrifieringen, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin som vi tidigare har lyft upp."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har man ökat exponeringen mot Hexpol, Investor, Assa Abloy och Alleima. Nytt innehav i fonden är Investor. Samtidigt har man även minskat vikten mot Traton och H&M.

Största positiva bidragsgivare till fonden under månaden var Atlas Copco, ABB, Novo Nordisk, Astra Zeneca och Alfa Laval.

Gällande fondens sektorallokering var verkstadsindustri, finans och läkemedel de största sektorerna med exponeringar om 44,6, 14,3 respektive 13,8 procent.

Fondens enskilt största innehav vid månadsskiftet var Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 9,6, 9,3 respektive 8,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,01
Index MM, förändring i procent-2,82
Fond i år, förändring i procent9,60
Index i år, förändring i procent8,71

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-06-14 07:23 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,66 procent i april - avyttrat flera innehav

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,66 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehaven i Electrolux, Apac Spac, Telia och Lundbergs.

I den negativa vågskålen återfinns Ericsson, Norske Skog, Cedergrenska och Stenhus Fastigheter.

Gällande aktiviteten i fonden avvecklade förvaltaren positioner i bland annat Scandic, ABB, Alleima, Electrolux, Tele2 och Balder.

PriorNilsson Yield, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent0,66
Index MM, förändring i procent0,23
Fond i år, förändring i procent2,76
Index i år, förändring i procent0,84

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:47 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 2,06 procent i april - Avanza nytt innehav

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 2,06 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och finansbolag samt minskat mot konsumentbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Atlas Copco, Volvo, Sandvik, ABB och Axfood samt tagit in Avanza som nytt innehav.

Fonden minskade innehaven i Creades, SHB, SEB och H&M samt avyttrade innehaven i Telia, Mercedes Benz, Essity och Loomis.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var 51,7 procent.

Största positiva bidragen kom från Atlas Copco, Traton och Novo Nordisk.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,2, 6,3 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Idea, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,06
Fond i år, förändring i procent8,17

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:43 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 1,58 procent i april - ökat exponeringen mot hälsovård och tjänstebolag

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,58 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,33 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot hälsovårdsbolag och tjänsteföretag samtidigt som man minskade exponeringen mot verkstadsbolag och IT-bolag.

Största bidragsgivare under månaden var OEM International, Polypeptide och CVS.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav OEM International, Amadeus Fire följt av CVS med portföljvikter om 7,9, 6,5 respektive 4,1 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och tjänsteföretag med portföljexponeringar om 18,4, 12,4 respektive 8,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent1,58
Index MM, förändring i procent2,12
Fond i år, förändring i procent4,33
Index i år, förändring i procent9,53

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:16 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 3,04 procent i april - svårt att förutspå utvecklingen framöver

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,04 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,65 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,63 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Nestlé, Medtronic, Illinois Tool Works och Nike.

Största positiva bidrag kom från Dechra Pharma, Medtronic och Novartis.

Vid månadsskiftet var Johnson&Johnson, Colgate Palmolive och Parker Hannifin största innehaven med portföljvikter om 2,1 procent vardera.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,7, 13,0 respektive 10,3 procent.

PriorNilsson Smart Global, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent3,04
Index MM, förändring i procent0,65
Fond i år, förändring i procent5,63
Index i år, förändring i procent7,91

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 10:07 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest ökade 2,43 procent i april - räntan i fokus för fastighetsbolagen

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 2,43 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,74 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

För fastighetsbolagen är räntan fortsatt i fokus och snitträntan fortsätter stiga. Det leder till att förvaltningsresultaten sjunker och det framgår enligt förvaltaren tydligt vilka bolag som haft tonvikt på kortare räntebindning då räntekostnaderna påverkat resultaten i högre grad.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Gällande aktiviteten i fonden har fonden ökat innehavet i Pandox samt minskat i SCA, Lundbergs och SLP.

Största positiva bidrag kom från Corem, Telia, Lundin Mining, Wihlborgs och Castellum.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Corem med portföljvikter om 7,6, 7,1 respektive 5,3 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 49,9, 12,8 respektive 7,7 procent.

PriorNilsson Realinvest, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,43
Index MM, förändring i procent2,96
Fond i år, förändring i procent-1,74
Index i år, förändring i procent11,86

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 09:54 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,96 procent i april - starkt första kvartal för banksektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 2,96 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,92 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,85 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att den tidigare bankoron i USA avtog under april i samband med de åtgärder som amerikanska myndigheter vidtog. Under månaden hamnade även mycket fokus på de kvartalsrapporter som börjat komma in.

Banksektorn har rapporterat väldigt starka rapporter då branschen gynnas av det ekonomiska klimatet. Kreditförlusterna är obefintliga samtidigt som kostnaden för finansiering fortsatt är låg. Förvaltaren lyfter dock att hushållen har börjat amortera mer vilket leder till att inlåningen minskar, något som bör resultera i att bankernas finansieringskostnad kommer gå upp fragment.

"Därtill kommer kreditförlusterna att öka på grund av det höga ränteläget och för vissa branscher en tuff konjunktur med tanke på att räntan har gått från 0 procent i maj 2022 till dagens nivå på 3,5 procent så ligger det en fördröjning av effekterna av det högre ränteläget och som kommer bli mer skadligt än det vi hittills har sett", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att utvecklingen framgent är svår att förutspå på grund av ett antal orosmoln i form av fortsatta räntehöjningar, skuldtaksproblem, bankoro samt att man troligtvis kommer få se en ökad mängd nyemissioner närmsta månaden.

Gällande aktiviteten i fonden ökades exponeringen mot verkstadsbolag och minskades mot finansbolag och konsumentbolag.

På bolagsnivå ökade förvaltaren innehaven i Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, Volvo och Sandvik. Samtidigt som man tog in nya innehav i form av Alleima och Assa Abloy. Fonden minskade innehaven i SHB, SEB, H&M och Fabege samt avyttrade innehaven i Nolato och SCA.

Fonden gynnades främst av innehaven i Atlas Copco, Traton, Volvo, Novo Nordisk och AAK.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 9,6, 9,4 respektive 8,6 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 42,7, 14,3 respektive 13,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent2,96
Index MM, förändring i procent2,92
Fond i år, förändring i procent11,85
Index i år, förändring i procent11,86

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-05-10 08:30 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield minskade 0,28 procent i mars - minskat exponeringen mot fastigheter

Hedgefonden PriorNilsson Yield minskade 0,28 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,08 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,61 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från innehav i Tele2, Ericsson och Balder samt från en kort position i en OMX-termin.

Negativa bidrag kom från John Mattson, Handelsbanken, Corem och Stenhus Fastigheter.

Fonden har under månaden avvecklat positioner i bland annat Boliden, Balder, Castellum och JM.

PriorNilsson Yield, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,28
Index MM, förändring i procent0,25
Fond i år, förändring i procent2,08
Index i år, förändring i procent0,61

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 13:17 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Evolve ökade 0,35 procent i mars - tagit in Swatch Group i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve steg 0,35 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,71 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden ökade man exponeringen mot tjänstebolag och konsumentbolag samtidigt som man minskade exponeringen mot hälsovård och läkemedelsbolag.

Fonden ökade sina positioner i Rejlers och Bouvet samt minskade sina positioner i Ergomed, Polypeptide Group och Elopak. Förvaltaren valde också att avyttra innehaven i Vetoquinol, Lumenradio, Besqab, Addnode, Resurs Bank och John Mattson. Swatch Group är nytt innehav i portföljen.

Största bidragsgivare under månaden var Amadeus Fire, Comet Holding och Kardex.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav OEM International, PVA Tepla följt av Amadeus Fire med portföljvikter om 7,0, 6,6 respektive 6,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och informationsteknik med portföljexponeringar om 21,7, 10,6 respektive 10,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent0,35
Index MM, förändring i procent-2,32
Fond i år, förändring i procent2,71
Index i år, förändring i procent7,26

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:47 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 1,15 procent i mars - turbulens i banksektorn

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 1,15 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,51 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Novo Nordisk, Dover Corp, Johnson & Johnson och McDonald’s.

Fonden gynnades främst av innehaven i Sanofi, Microsoft och Novo Nordisk.

Vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Abbvie och Sanofi största innehaven med portföljvikter om 2,1 procent vardera.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,4, 12,7 respektive 10,3 procent.

PriorNilsson Smart Global, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent1,15
Index MM, förändring i procent2,51
Fond i år, förändring i procent2,51
Index i år, förändring i procent7,21

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:39 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 8,05 procent i mars - banksektorn i fokus

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 8,05 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,07 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot skogsbolag och råvarubolag.

På bolagsnivå ökades exponeringen mot SCA, Boliden och Balder. Samtidigt som man minskade i Telia, Iberdrola och Dic Asset.

Största positiva bidrag kom från Lundin Mining, Iberdrola, Dic Asset och Handelsbanken.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Boliden med portföljvikter om 7,4, 7,3 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 48,5, 13,3 respektive 8,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent-8,05
Index MM, förändring i procent-0,48
Fond i år, förändring i procent-4,07
Index i år, förändring i procent8,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 12:33 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,59 procent i mars - stormig månad för banksektorn

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,59 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,48 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,64 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att nyhetsflödet i mars kretsade kring turbulensen inom banksektorn. Flera regionala banker i USA hade stora problem där den amerikanska staten tillslut fick kliva in och rädda Silicon Valley Bank. Senare under månaden blev även Credit Suisse tvångsuppköpta av UBS.

Enligt förvaltaren har de högre långräntorna skapat en dålig matchning mellan ränteduration och ränterisk vilket är en av orsakerna till problemen.

"Tolkningen är att detta inte är de enda händelserna som kommer på grund av en kraftigt stigande räntemiljö samt att banker kan bli mer återhållsamma med att låna ut kapital, vilket fastighetssektorn skulle bli negativt drabbad av", kommenterar förvaltaren.

Kreditspreadarna steg under turbulensen i banksektorn men då inga fler konkurser ägde rum har en viss återgång skett.

Vidare har inflationen minskat något, men ser ut att stanna kring fortsatt höga nivåer. Riksbankens uttalande under månaden tyder på att man kommer att fortsätta med åtstramningar tills man får ordning på den höga inflationen.

Förvaltaren lyfter även de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag. Fonden har minskat exponering mot finansbolag, konsumentbolag och fastighetsbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, Boliden, Axfood och Nordea. Fonden minskade i Hexpol, H&M, Avanza och Fabege samt sålde av innehaven i Brinova, John Mattson och Thule Group.

Gällande fondens utveckling gynnades man av innehaven i Novo Nordisk, Traton, Atlas Copco, H&M och Hexpol.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,4, 8,3 respektive 7,9 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 38,3, 15,2 respektive 13,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %mars, 2023
Fond MM, förändring i procent1,59
Index MM, förändring i procent-0,48
Fond i år, förändring i procent8,64
Index i år, förändring i procent8,69

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-04-12 08:48 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,82 procent i februari - fortsatt hög inflation

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,82 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,18 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,37 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positivt bidrag från innehaven i SHB, Tele2, Scandic Hotels och Creaspac. Negativa bidrag kom från John Matsson, Fabege, JM och från kort position i OMX.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Axfood, Scandic Hotels, ABB och innehav inom fastighetssektorn som Balder, Castellum, Pandox och Wihlborgs.

PriorNilsson Yield, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,82
Index MM, förändring i procent0,18
Fond i år, förändring i procent2,37
Index i år, förändring i procent0,36

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 10:34 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,43 procent i februari - gynnades av innehavet i Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,43 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,76 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren. Gällande aktiviteten i fonden har man ökat exponeringen mot finansbolag och minskat i verkstadsbolag samt konsumentbolag.

På bolagsnivå ökades exponeringen mot SHB, SEB, Skanska, Nibe och Alfa Laval. Samtidigt som man minskade i Volvo, Sandvik, Hexpol, H&M, AAK och Creades samt sålt innehaven i Alleima, Swedbank, Sinch och Thule Group.

Vid utgången månad hade fonden en nettoexponeringen mot aktier om 50,9 procent.

Största positiva bidragen kom från Novo Nordisk, Avanza och Skanska.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,0, 5,4 respektive 5,1 procent.

PriorNilsson Idea, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,43
Fond i år, förändring i procent5,76

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 10:32 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 1,41 procent i februari - hög aktivitet i fonden

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 1,41 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,35 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,81 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat i teknologibolag. På bolagsnivå har fonden har ökat exponeringen mot OEM International, PVA Tepla, Polypeptide, Bloomsbury och Incap.

Man har även tagit in nya innehav i form av Scandic Hotels, Resurs Bank och Rejlers. Fonden minskade sina positioner i Kardex, SDI Group, IAR Systems och John Mattson samt sålt innehaven i Svolder, AAK och Mensch und Maschine.

Största bidragsgivare kom från PVA Tepla, OEM International och Europris.

Vid utgången av månaden var fondens största innehav OEM International, PVA Tepla följt av Amadeus Fire med portföljvikter om 6,7, 6,6 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, hälsovård och informationsteknik med portföljexponeringar om 22,3, 11,6 respektive 11,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,41
Index MM, förändring i procent-0,06
Fond i år, förändring i procent2,35
Index i år, förändring i procent9,81

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 10:09 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 2,59 procent i februari - utdelningar från flertalet innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 2,59 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,79 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,35 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Roper Technologies, Medtronic, Illinois Tool Works och Ecolab.

Fonden gynnades främst av innehaven i WW Grainger, Parker Hannifin, Spectris, Abbvie och Novo Nordisk.

Vid månadsskiftet var Derwent London, Abbvie och Colgate Palmolive största innehaven med portföljvikter om 2,1 procent vardera.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 19,3, 12,2 respektive 10,8 procent.

PriorNilsson Smart Global, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,59
Index MM, förändring i procent-2,79
Fond i år, förändring i procent1,35
Index i år, förändring i procent4,59

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 10:01 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 3,71 procent i februari - fler räntehöjningar att vänta

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 3,71 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,32 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är områden som växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot råvarubolag samt minskat exponeringen mot konsumentbolag.

På bolagsnivå ökades exponeringen mot Corem Property, Boliden, Fabege och NP3 Fastigheter. Samtidigt som man minskade i Nyfosa Fastigheter, Telia, Lundbergs och Hornbach Holding.

Största positiva bidrag kom från Aros Bostadsutveckling, SCA och Wihlborgs.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Corem Property med portföljvikter om 7,4, 6,9 respektive 5,4 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt råvaror med exponeringar om 50,2, 12,8 respektive 7,4 procent.

PriorNilsson Realinvest, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,71
Index MM, förändring i procent1,24
Fond i år, förändring i procent4,32
Index i år, förändring i procent9,22

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-09 09:57 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 0,29 procent i februari - ökat exponeringen mot finansbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,29 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,24 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,93 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att februari var en lugn börsmånad där långräntorna fortsatte upp. Något som framförallt gynnar banksektorn.

Trots den senaste tidens räntehöjningar fortsätter inflationen att ligga högt över målet om 2 procent, vilket förvaltaren tror kommer leda till ännu fler räntehöjningar från Riksbanken.

Vidare lyfter förvaltaren de fyra investeringssektorerna elektrifiering, energiomställning, IT-säkerhet och försvarsindustrin. Förvaltaren menar att dessa är som områden växer snabbt både strukturellt och genom politiska beslut.

"Inom alla dessa sektorer kommer det att investeras stora summor framgent vilket kommer att öka efterfrågan på produkter och tjänster från företag med verksamhet som angränsar till sektorerna. Är detta något som Riksbanken har upptäckt eller kommer man att skjuta sönder de sektorer som redan ligger ned ännu mer genom att höja räntan till meningslöst höga nivåer?", skriver förvaltaren.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och minskat i verkstadsbolag samt konsumentbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i SHB, SEB, Nordea, Boliden, Atlas Copco och Axfood. Fonden har minskat i Volvo, Hexpol, H&M, Astra Zeneca, AAK och Avanza samt sålt av innehaven i Swedbank och Telia.

Största bidrag under månaden kom från Avanza, Novo Nordisk, SEB, Alfa Laval samt SHB.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 8,5, 7,7 respektive 7,7 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 37,5, 18,5 respektive 12,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,29
Index MM, förändring i procent1,24
Fond i år, förändring i procent6,93
Index i år, förändring i procent9,22

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-03-08 14:58 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Nomineringar till Morningstar Fund Awards 2023

Morningstar delar varje år ut pris till de bästa fonderna som säljs i Sverige. Man har valt ut sex kategorier man anser vara särskilt intressanta för svenska fondsparare.

Bland dessa har Morningstar granskat historiska prestationer under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på år 2022, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.

Kategorierna är "bästa svenska aktiefond", "bästa nordiska aktiefond", "bästa svenska småbolagsfond", "bästa globala aktiefond", "bästa företagsobligationsfond" och "bästa blandfond".

Utöver de sex kategorierna för enskilda fonder delar Morningstar också ut pris inom kategorierna "Bästa fondbolag - Aktier", "Bästa fondbolag - Räntor" samt "Bästa fondbolag - Totalt".

Nedan följer samtliga kategorier och de nominerade i respektive kategori. Morningstar offentliggör vinnarna på www.morningstar.se och via sociala medier den 7:e mars.

Bästa svenska aktiefond
Aktiespararna Direktavkastning A
Cliens Sverige C
Indecap Guide Sverige A
Bästa nordiska aktiefond
Nordea Nordic Fund
Skandia Norden
XACT Norden
Bästa svenska småbolagsfond
Cliens Småbolag A
PLUS Mikrobolag Sverige Index
Spiltan Aktiefond Småland
Bästa globala aktiefond
PriorNilsson Smart Global
Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD
Swedbank Robur Transition Global A
Bästa företagsobligationsfond
Enter Cross Credit A
Lannebo Räntefond Kort
Spiltan Räntefond Sverige
Bästa blandfond
Cicero Hållbar Mix A
IKC Global Flexibel
Sensor Sverige Select
Bästa fondbolag - Aktier
AMF
Nordea
Spiltan
Bästa fondbolag – Räntor
Carnegie
Storebrand
Öhman
Bästa fondbolag – Totalt
Carnegie
Handelsbanken
Öhman

https://www.morningstar.se/se/news/231341/de-nominerade-till-morningstar-fund-awards-2023.aspx

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2023-02-14 13:09 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Yield ökade 1,53 procent i januari - avyttrat flera portföljinnehav

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 1,53 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,18 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare. Bolag där resultatet är tydligare kopplat direkt till konsumenten som Dometic, Thule, H&M och bostadsbyggare ser däremot ut att ha fortsatt svåra tider framför sig.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden erhållit positiva bidrag från innehav i H&M, Lundbergs, Corem Property och Tele2.

Negativa bidrag kom från Scandic Hotels, Epiroc och från korta innehav i Hufvustaden och Holmen.

Fonden avvecklade under månaden positioner i bland annat Atlas Copco, Epiroc, Sandvik, Volvo, Essity, Axfood och Balder.

PriorNilsson Yield, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent1,53
Index MM, förändring i procent0,18

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 15:02 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 5,31 procent i januari - ökat exponeringen mot finansbolag

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 5,31 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare. Bolag där resultatet är tydligare kopplat direkt till konsumenten som Dometic, Thule, H&M och bostadsbyggare ser däremot ut att ha fortsatt svåra tider framför sig.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag. Fonden minskade samtidigt exponeringen mot investmentbolag och råvarubolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Handelsbanken, Avanza och SEB. Under månaden tog fonden in nya innehav i form av Axfood och EQT. Samtidigt minskade man innehaven i Sandvik, Alfa Laval och ABB samt sålde innehaven i Investor, Boliden och Pandox.

Nettoexponeringen mot aktier per sista januari var 59,6 procent.

Största bidragsgivare till fonden under månaden var H&M, Volvo, Creades, Traton och Sandvik.

Största sektorer vid månadens slut var verkstadsindustri, läkemedel följt av bygg & anläggning.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,3, 5,7 respektive 5,3 procent.

PriorNilsson Idea, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent5,31

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 15:00 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 3,82 procent i januari - avvecklat Thule

Fonden PriorNilsson Evolve steg 3,82 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,87 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare. Bolag där resultatet är tydligare kopplat direkt till konsumenten som Dometic, Thule, H&M och bostadsbyggare ser däremot ut att ha fortsatt svåra tider framför sig.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader ser man positivt på ekonomin om inte arbetslösheten skulle öka.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och minskat i teknologibolag och konsumentbolag.

Fonden har ökat i PVA Tepla, Polypeptide Group, Bloomsbury och AAK. Nytt innehav i fonden är Comet Holding-R. Samtidigt minskade man innehaven i Ergomed och Team17 samt avvecklade innehaven i Secunet Securit, Keywords Studios, Thule och Biotage.

Största bidrag under månaden kom från PVA Tepla, Amadeus, Kardex, SDI Group och Virbac. Vid utgången av månaden var fondens största innehav Ergomed, OEM International följt av PVA Tepla med portföljvikter om 5,7, 5,1 respektive 5,1 procent. De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, informationsteknik och hälsovård med portföljexponeringar om 20,0, 12,7 respektive 11,5 procent.

PriorNilsson Evolve, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent3,82
Index MM, förändring i procent9,87

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 14:22 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global ökade 4,04 procent i januari - Essex Property Trust största innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 4,04 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader ser man positivt på ekonomin om inte arbetslösheten skulle öka.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Roper Technologies, Medtronic, Illnois Tool Works och Ecolab.

Största bidragsgivare var Stanley Black, VF Corp, S&P Global, Pentair och Dechra Pharma. Vid månadsskiftet var Essex Property Trust, Abbvie och Nike största innehaven med portföljvikter om 2,1, 2,1 respektive 2,0 procent. Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 20,1, 11,0 respektive 10,6 procent.

PriorNilsson Smart Global, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent4,04
Index MM, förändring i procent7,59

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 14:20 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest ökade 8,34 procent i januari - minskat exponeringen mot fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 8,34 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,88 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare. Bolag där resultatet är tydligare kopplat direkt till konsumenten som Dometic, Thule, H&M och bostadsbyggare ser däremot ut att ha fortsatt svåra tider framför sig.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader ser man positivt på ekonomin om inte arbetslösheten skulle öka.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin likvidexponering och minskat exponeringen mot fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden minskat i Wihlborgs, Fabege, Pandox, Boliden och Lundbergs.

Största bidrag till fondens utveckling under månaden kom från Castellum, Boliden, Nyfosa Fastigheter, Corem Property och Pandox.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Castellum, SCA följt av Nyfosa Fastigheter med portföljvikter om 7,4, 6,4 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 49,3, 11,9 respektive 7,2 procent.

PriorNilsson Realinvest, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent8,34
Index MM, förändring i procent7,88

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 13:58 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 6,63 procent i januari - ökat exponeringen mot finans

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 6,63 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,88 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att året inleddes med en stark uppgång vilket kan förklaras av signaler om att inflationen är på väg ner.

Vidare har rapportsäsongen dragit igång där det generella resultatet är att 2022 bjudit på ett starkt avslutande kvartal. Samtidigt annonseras det om lättnader i leveranskedjorna, förutom i de bolag som är beroende av halvledare. Bolag där resultatet är tydligare kopplat direkt till konsumenten som Dometic, Thule, H&M och bostadsbyggare ser däremot ut att ha fortsatt svåra tider framför sig.

Banksektorns rapporter har överlag kommit in starkt och ännu har man inte sett tecken på tydliga kreditförluster. Bankerna uppges även gynnas av riksbankens höjningar.

Framöver fokuserar förvaltaren på effekterna av räntehöjningarna vilket kommer med en fördröjning på flera månader. ser man positivt på ekonomin om inte arbetslösheten skulle öka.

"Kommer det inte varsel i någon större utsträckning kan ekonomierna hanka sig fram. Jokern på uppsidan är den gröna omställningen som äger rum överallt i alla verksamheter och som kräver investeringar i någon form. Detta skapar en strukturell efterfrågeökning under flertalet år framöver tillsamman med investeringar i energieffektivisering. Detta dämpar definitivt en eventuell konsumentledd nedgång i ekonomin", skriver förvaltaren.

Under månaden har man ökat exponeringen mot finansbolag och konsumentbolag. Samtidigt som man minskat i fastighetsbolag och investmentbolag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Handelsbanken, Avanza, SEB och H&M. Nya innehav i fonden under månaden var Axfood och EQT. Fonden minskade under månaden i Alfa Laval, Thule och Fabege samt avyttrade innehavet i Investor.

Största positiva bidrag kom från Sandvik, Volvo, Traton, H&M och Nibe.

Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Novo Nordisk, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 8,4, 8,0 respektive 7,5 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, finans och läkemedel med exponeringar om 39,8, 17,2 respektive 12,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent6,63
Index MM, förändring i procent7,88

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-02-08 13:11 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,84 procent i december - avvecklat flera innehav

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,84 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,16 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 1,10 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att 2022 var ett händelserikt år. En lovande start på året utvecklades snabbt till en mer osäker marknad där en hög inflation tvingade världens centralbanker till räntehöjningar. Under februari invaderade Ryssland Ukraina vilket blev en bidragande faktor till de höga energipriserna under det gångna året.

Riksbankens räntehöjningar resulterade i att bolag med höga värderingar utan vinster sjönk rejält på aktiemarknaden. Fastighetsbolagen drabbades hårt då deras högsta kostnad, räntan på lån steg och förmågan att refinansiera obligationsförfall minskade dramatiskt.

Konsumenter fick en allt mer utmanande vardag med skenande priser och en stigande ränta.

"Vi går in i 2023 med tron om en kraftig inbromsning i tillväxten vilket verkar rimligt med tanke på den effekten av höjda räntor leder till. Inflationen är redan på väg ned vilket leder till att vi snart ser ett slut på räntehöjningar från centralbankerna. Dock kan det säkert dröja innan vi ser att centralbankerna börjar sänka räntan" skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positivt bidrag från innehav i John Mattson, Corem Property, Stenhus Fastigheter och Creaspac. Negativt bidrag kom från innehav i Tele2, Telia, Ericsson och Lundbergs.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltaren avvecklat positioner i bland annat Boliden, Skistar, SKF, Volvo och Nyfosa Fastigheter.

PriorNilsson Yield, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent0,84
Index MM, förändring i procent0,16
Fond helår, förändring i procent-1,10
Index helår, förändring i procent0,54

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.