Fondnyheter

PriorNilsson Yield ökade 1,36 procent i mars - avyttrat positioner i flera storbolag

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 1,36 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,48 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från H&M, Annehem, John Mattson och Aros Bostad Pref B.

Gällande portföljaktiviteten har man avvecklat positioner i ABB, Skanska, SKF, Synsam, Nordea och H&M.

PriorNilsson Yield, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent1,36
Index MM, förändring i procent0,31
Fond i år, förändring i procent2,48
Index i år, förändring i procent0,99

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 15:09 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 4,46 procent i mars - ökat mot fastigheter och investmentbolag

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 4,46 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,12 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot fastighetsbolag och mot investmentbolag. Fonden har samtidigt minskat exponeringen mot finanssektorn.

När det gäller enskilda innehav har fonden ökat i Alfa Laval, Sandvik, Investor, Castellum, Maersk, Mercedes och BMW.

Fonden har minskat i Volvo, Skanska, AAK, Hexpol och SEB samt avyttrat innehaven i Synsam, Axfood, SLP och Skistar.

De främsta bidragsgivarna i fonden var Novo Nordisk, Traton, AAK, Volvo och Harvia.

Nettoexponeringen mot aktier låg vid månadsskiftet på 76,2 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Novo Nordisk och Alfa Laval med exponeringar om 9,5, 9,4 respektive 5,2 procent.

Gällande fondens sektorexponering var industri, hälsovård och investmentbolag de största sektorerna med exponeringar om 35,3, 12,4 respektive 6,6 procent.

PriorNilsson Idea, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent4,46
Fond i år, förändring i procent6,12

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 14:56 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 4,86 procent i mars - Mildef och Karnell nya innehav

Fonden PriorNilsson Evolve steg 4,86 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,45 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,35 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har man ökat exponeringen mot sällanköpsvaror samt minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag.

Gällande enskilda innehav har man bland annat ökat exponeringen mot Siltronic, Annehem och Bufab. Nya innehav i fonden är Mildef och Karnell.

Samtidigt har man minskat exponeringen mot Medcap, OEM, Sobi, Rusta och Rejlers samt avyttrat innehaven i Focusrite och CVS Group.

De främsta bidragsgivarna till fonden var Rusta, Scandic Hotels, Annehem Fastighet, Harvia och Karnell Group.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Medcap, Comet Holding och OEM International med exponeringar om 7,4, 6,5 respektive 6,4 procent.

PriorNilsson Evolve, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent4,86
Index MM, förändring i procent7,59
Fond i år, förändring i procent8,45
Index i år, förändring i procent7,35

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 14:22 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 5,75 procent i mars - starkt avslut på kvartalet

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 5,75 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,11 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,52 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Dominos Pizza, Qualcomm, Novo Nordisk och Novartis.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling var Carlisle Cos, Mccormick, Dominos Pizza, Derwent London och Pentair.

De största innehaven i fondens portfölj var Ashtead Group, Mccormick och Carlisle Cos med exponeringar om 1,8, 1,7 respektive 1,7 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent5,75
Index MM, förändring i procent6,66
Fond i år, förändring i procent12,11
Index i år, förändring i procent15,52

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 14:04 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest ökade 13,77 procent i mars - stark återhämtning för fastighetsaktier

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 13,77 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,72 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har man ökat exponeringen mot Pandox, Aros, Annehem och SLP. Samtidigt minskade man i Castellum, SCA, John Mattson, Boliden och Stora Enso samt sålde hela innehavet i Icade.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Corem, Castellum, SCA, Nyfosa Fastigheter och Wihlborgs.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Castellum, SCA och John Mattson med exponeringar om 9,0, 8,4 respektive 7,0 procent.

De sektorer med störst exponering var fastigheter, skogsindustri och råvaror med exponeringar om 62,4, 13,9 respektive 6,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent13,77
Index MM, förändring i procent5,72
Fond i år, förändring i procent4,25
Index i år, förändring i procent8,06

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 13:46 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 6,17 procent i mars - ökat exponeringen mot industri och fastigheter

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 6,17 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,72 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,53 procent och är därmed bättre än index som har ökat 8,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att mars var en positiv börsmånad på bred front och det första kvartalet avslutades starkt.

I USA steg S&P 500-indexet med 10,2 procent under det första kvartalet och historiskt sett har börsen fortsatt stiga i 10 av 11 fall efter en så pass stark inledning.

Trots förväntningar kring förbättrade ekonomier i väst under de kommande åren bedöms inflationen kunna nå centralbankernas mål i olika utsträckning.

"Detta skapar förutsättningar för lägre räntor och ökade vinster. Mot slutet av mars började man märka en viss sektorrotation, där verkstadsföretag hade det lite svårare jämfört med bolag med högre räntekänslighet", skriver förvaltaren.

Under månaden har man ökat exponeringen mot industribolag och fastighetsbolag. Gällande enskilda aktier har man ökat exponeringen mot Alfa Laval, Sandvik, Munters, Nolato, SKF, Castellum, Balder, Pandox och Wihlborgs. Samtidigt minskade man i Nibe.

De främsta bidragsgivarna till fonden var Traton, ABB, Novo Nordisk, Volvo och AAK.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med exponeringar om 8,4, 7,5 respektive 6,6 procent.

Gällande fondens sektorexponering var industri, finans och investmentbolag de största sektorerna med exponeringar om 46,1, 10,6 respektive 9,0 procent.


PriorNilsson Sverige Aktiv, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent6,17
Index MM, förändring i procent5,72
Fond i år, förändring i procent8,53
Index i år, förändring i procent8,06

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-04-04 13:35 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,29 procent i februari - avyttrat flera storbolag

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,29 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,32 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,11 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,68 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltaren.

Vidare tar förvaltaren upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltaren uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

Under månaden har fonden erhållit positiva bidrag från NCC, Annehem, Nordea och Handelsbanken.

Gällande portföljaktiviteten har man avyttrat positioner i Alfa Laval, Assa Abloy, Astra Zeneca, Camurus och Castellum.

PriorNilsson Yield, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,29
Index MM, förändring i procent0,32
Fond i år, förändring i procent1,11
Index i år, förändring i procent0,68

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 08:33 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 1,58 procent i februari - hög aktivitet i portföljen

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 1,58 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltaren.

Vidare tar förvaltaren upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltaren uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

Under månaden har fonden ökat sin exponering mot bolag inom fastighetssektorn samtidigt som man minskat vikten mot hälsovårdsbolag och bolag inom dagligvaror.

När det gäller enskilda innehav har man ökat i Atlas Copco, SHB, Alfa Laval, Camurus, Harvia, Fenix Outdoor, Mercedes och BMW. Samtidigt har man minskat i Volvo, Novo Nordisk, Nibe, Traton, Investor och H&M samt sålt sina positioner i Thule, NCC, Kemira och New Wave.

Nettoexponeringen mot aktier per den sista februari var 68,5 procent.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Volvo, Atlas Copco, Novo Nordisk, Handelsbanken och Harvia.

Största sektorerna i fonden var industri, hälsovård och investmentbolag med exponeringar om 33,1, 11,9 respektive 6,3 procent.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,4, 9,2 respektive 5,7 procent.

PriorNilsson Idea, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent1,58
Fond i år, förändring i procent1,59

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 08:27 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 1,31 procent i februari - ökat exponeringen mot informationsteknik

Fonden PriorNilsson Evolve steg 1,31 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,19 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,43 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,23 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltaren.

Vidare tar förvaltaren upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltaren uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

Under månaden har fonden genomfört diverse förändringar, och man har bland annat minskat exponeringen mot industri och hälsovård till fördel för informationsteknik.

Fonden har ökat i Comet Holding, Siltronic, Harvia Elis SA, Konecranes och Bravida medan man minskat i Sobi, Nederman Holding, Rusta, Rejlers, Elopak, Kardex Ag, Bloomsbury och Hexpol.

Nya innehav inkluderar Electrolux Professional, Munters, Bufab och Mekonomen. Å andra sidan valde man att sälja hela sina innehav i Bic, NCC, Amadeus Fire och Fugro.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, hälsovård och informationsteknik med exponeringar om 28,1, 18,4, respektive 18,2 procent.

De största innehaven i portföljen var Medcap, Comet och OEM International med exponeringar om 8,4, 6,7 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Evolve, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent1,31
Index MM, förändring i procent-0,19
Fond i år, förändring i procent3,43
Index i år, förändring i procent-0,23

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 07:50 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 2,74 procent i februari - utdelningar från bland annat Halma och Colgate-Palmolive

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 2,74 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,39 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,20 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,31 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare.

Inledningsvis skriver förvaltaren att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltaren.

Vidare tar förvaltaren upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltaren uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

"Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Colgate-Palmolive, Halma, Brown & Brown och Procter & Gamble."

De största bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Hermes, Coloplast, Carlisle, Ecolab och Emerson Electric.

Största sektorerna i fonden var industri, hälsovård och dagligvaror med exponeringar om 19,7, 16,6 respektive 16,3 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Coloplast, Carlisle och Hermes med exponeringar om 1,7 procent vardera.

PriorNilsson Globala Utdelare, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent2,74
Index MM, förändring i procent4,39
Fond i år, förändring i procent6,20
Index i år, förändring i procent8,31

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 07:46 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 5,60 procent i februari - ökat i Boliden och Stora Enso

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 5,60 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,85 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,37 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltaren.

Vidare tar förvaltaren upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltaren uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

Gällande portföljaktiviteten har inga aktiva förändringar genomförts på sektornivå. På bolagsnivå har man däremot minskat i Corem och Nyfosa till fördel för Boliden och Stora Enso. NCC har sålts helt.

Största positiva bidragen kom under månaden från SCA, Pandox, Peab, Skanska och Train Alliance.

De sektorer med störst exponering i portföljen var fastigheter, skogsindustri och råvaror med portföljvikter om 59,6, 15,1 respektive 7,5 procent.

De största innehaven var Castellum, SCA och John Mattson med portföljvikter om 9,4, 9,0 respektive 7,2 procent.

PriorNilsson Realinvest, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent-5,60
Index MM, förändring i procent3,85
Fond i år, förändring i procent-8,37
Index i år, förändring i procent2,21

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 07:42 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 3,21 procent i februari - flera nya innehav i portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3,21 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,85 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,22 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att vi under februari fick sen en positiv utveckling på världens börser. Potentiella räntesänkningar ser ut att komma senare och bli färre än väntat, vilket man menar har prisats in i dagens kurser.

"Den positiva börsen står nog att finna i att de amerikanska tech-bolagen levererade resultat som var bättre än de tidigare högt ställda förväntningarna. I detta sammanhang stack Nvidia ut mest och steg kraftigt", skriver förvaltarna.

Vidare tar förvaltarna upp ABB, som annonserat att Björn Rosengren lämnar bolaget. Detta anses vara tråkigt eftersom hans marknadskommunikation och sätt att leda bolag uppges vara unikt bra.

Förvaltarna uppmärksammar också att obligationsmarknaden presterade bra under februari och menar att börsen kan dra fördel av bra tillgång på pengar till en lägre kreditspread än tidigare.

Fondens positiva utveckling under månaden hänvisas till Novo Nordisk, Volvo, Traton, samt övervikten mot Handelsbanken inom finanssektorn. I den negativa vågskålen hittar man istället Nibe, Möller Maersk, Ericsson och Castellum.

Undervikterna mot Investor och Industrivärden har också missgynnat relativutvecklingen, men förvaltarna pekar på att man gradvis har ökat sin exponering mot de båda bolagen under de senaste månaderna.

Flertalet förändringar i portföljen har genomförts under februari. Fonden har avyttrat innehaven i Avanza, Alleima, SCA och H&M. Å andra sidan välkomnar man SKF, Munters och Wihlborgs som nya bolag i portföljen.

Gällande sektorexponeringen var industri, finans och investmentbolag de största sektorerna med exponeringar om 45,8, 12,4 respektive 9,2 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 8,8, 8,0 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent3,21
Index MM, förändring i procent3,85
Fond i år, förändring i procent2,22
Index i år, förändring i procent2,21

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-03-08 07:34 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Placera tar in Spiltan Globalfond Investmentbolag och Carnegie Strategifond bland utvalda fonder i mars

Placera väljer att ta in Spiltan Globalfond Investmentbolag bland sina utvalda fonder i mars. Samtidigt får Carnegie Fastighetsfond Norden lämna portföljen.

"Vi tror visserligen att nedgången i fastighetsindex är tillfällig, men väljer ändå att plocka bort vår fastighetsexponering till förmån för andra fonder", skriver Placeras Ellinor Beckett och Karl Lans.

Gällande nykomlingen Splitan Globalfond Investmentbolag skriver man att bolaget är en passivt förvaltad globalfond med en låg avgift om 0,5 procent per år. Fonden investerar i cirka 30 investmentbolag och erbjuder stor spridning, både geografiskt och på sektornivå.

Vidare väljer man att även att ta in Carnegie Strategifond bland sina utvalda fonder.

"Blandfonden har haft en årlig snittavkastning på 9 procent senaste 10 åren och gett en riktigt bra riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av John Strömgren, Niklas Edman och Simon Blecher."

Placeras utvalda fonder, Mars
Spiltan Globalfond Investmentbolag
IKC Avkastningsfond
Case Högräntefond A
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Skandia Japan Exponering
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P
SEB Sverigefond Småbolag C/R
Swedbank Robur Small Cap EM A
Swedbank Robur Global High Dividend
Carnegie Strategifond
DNB Teknologi S
Storebrand Europa A SEK
AMF Balansfond
AMF Företagsobligationsfond
Prior Nilsson Sverige Aktiv A
Storebrand Global Solutions
Coeli Global Select R SEK

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2024-02-29 09:20 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,81 procent i januari - avyttrat positioner i Peab, Sandvik, Skanska, Volvo och Boliden

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,81 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Utfallet av rapporterna uppges dock överlag vara goda men medförde att analytiker sänkte sina estimat för 2024 något.

"Det finns givetvis undantag såsom Stora Enso och Getinge där det är utfallen var betydligt sämre än förväntat. Bland de stora bolagen föll H&M kraftigt trots avsaknaden av någon större avvikelse i resultatet, utan anledningen står nog i att finna i det plötsliga och oväntade vd-bytet", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Under januari har fonden erhållit positiva bidrag från Handelsbanken, Cloetta, Annehem Fastigheter och Creaspac. Fonden har bland annat avvecklat positioner i Peab, Sandvik, Skanska, Volvo och Boliden.

PriorNilsson Yield, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,81
Index MM, förändring i procent0,36
Fond i år, förändring i procent0,81
Index i år, förändring i procent0,36

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-07 15:50 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,01 procent i januari - ökat exponeringen mot sällanköpsvaror och hälsovårdsbolag

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 0,01 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Utfallet av rapporterna uppges dock överlag vara goda men medförde att analytiker sänkte sina estimat för 2024 något.

"Det finns givetvis undantag såsom Stora Enso och Getinge där det är utfallen var betydligt sämre än förväntat. Bland de stora bolagen föll H&M kraftigt trots avsaknaden av någon större avvikelse i resultatet, utan anledningen står nog i att finna i det plötsliga och oväntade vd-bytet", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Hedgefonden har under januari ökat exponeringen mot bolag inom sällanköpsvaror och hälsovårdsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot bolag inom industribolag, finansbolag samt dagligvarusektorn.

När det gäller enskilda bolag har man ökat i Novo Nordisk, Atlas Copco, Ericsson, Alfa Laval och Camurus. Samtidigt har man minskat exponeringen i Volvo, AAK, Creaspac, Sandvik, Traton och SEB samt avyttrat innehaven i Nordnet, SCA och Avanza.

Nettoexponeringen mot aktier uppgick till 69,8 procent.

De största bidragsgivarna var Novo Nordisk, Traton, AAK, SEB och Handelsbanken.

De största innehaven i portföljen var Novo Nordisk, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,8, 9,0 respektive 5,8 procent.

PriorNilsson Idea, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,01
Fond i år, förändring i procent0,01

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-07 15:43 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 2,09 procent i januari - Elis och Loomis nya innehav

Fonden PriorNilsson Evolve steg 2,09 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Utfallet av rapporterna uppges dock överlag vara goda men medförde att analytiker sänkte sina estimat för 2024 något.

"Det finns givetvis undantag såsom Stora Enso och Getinge där det är utfallen var betydligt sämre än förväntat. Bland de stora bolagen föll H&M kraftigt trots avsaknaden av någon större avvikelse i resultatet, utan anledningen står nog i att finna i det plötsliga och oväntade vd-bytet", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Under månaden har man bland annat ökat exponeringen i Scandic Hotels, Tecan Group, Rejlers, CVS Group, Hexpol, Europris och Loomis. Nya innehav i fonden är Elis och Loomis.

Samtidigt har man minskat innehaven i Oxford Instruments, NCC och Concentric samt avyttrat innehaven i Brunel International, IVU Traffic Tech och Polypeptide Group.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, hälsovård och sällanköpsvaror med exponeringar om 33,4, 21,7 respektive 16,1 procent.

De största innehaven i portföljen var Medcap, Nederman och OEM International med exponeringar om 8,5, 8,0 respektive 7,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent2,09
Index MM, förändring i procent-0,04
Fond i år, förändring i procent2,09
Index i år, förändring i procent-0,04

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-07 14:50 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 3,37 procent i januari - Novo Nordisk främsta bidragsgivare

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 3,37 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,76 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Under månaden har fonden bland annat erhållit utdelning från Nike, Stryker, Chubb, Pepsi samt Medtronic.

De största bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Novo Nordisk, Stryker, Sysco, Costco och Abbvie.

Största sektorerna i fonden var hälsovård, industri och dagligvaror med exponeringar om 17,9, 17,6 respektive 16,9 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Roper Technologies, Medtronic och Novo Nordisk med exponeringar om 1,9 procent vardera.

PriorNilsson Globala Utdelare, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent3,37
Index MM, förändring i procent3,76
Fond i år, förändring i procent3,37
Index i år, förändring i procent3,76

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-07 14:35 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 2,93 procent i januari - ökat i SCA, John Mattson och Boliden

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 2,93 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Utfallet av rapporterna uppges dock överlag vara goda men medförde att analytiker sänkte sina estimat för 2024 något.

"Det finns givetvis undantag såsom Stora Enso och Getinge där det är utfallen var betydligt sämre än förväntat. Bland de stora bolagen föll H&M kraftigt trots avsaknaden av någon större avvikelse i resultatet, utan anledningen står nog i att finna i det plötsliga och oväntade vd-bytet", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Gällande portföljaktiviteten har förvaltaren inte gjort några förändringar på sektornivå under månaden. Däremot har man ökat i SCA, John Mattson och Boliden.

Största positiva bidragen kom under månaden från Stenhus Fastigheter, Emilshus, Telia, Lundin Mining och NCC.

De sektorer med störst exponering i portföljen var fastigheter, skogsindustri och råvaror med portföljvikter om 59,6, 14,0 respektive 7,0 procent.

De största innehaven var Castellum, SCA och Corem med portföljvikter om 9,3, 8,2 respektive 7,1 procent.

PriorNilsson Realinvest, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,93
Index MM, förändring i procent-1,58
Fond i år, förändring i procent-2,93
Index i år, förändring i procent-1,58

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-07 14:27 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,96 procent i januari - överlag positiva rapporter

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 0,96 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det nya året inleddes med en negativ indexrörelse för Stockholmsbörsen vilket anses vara rimligt i och med den starka uppgången som infann sig under förra årets sista månader.

Förvaltaren menar att den underliggande trenden fortfarande känns stabil även om marknadens förväntningar på centralbankernas räntesänkningar dämpats något.

Rapportperioden har dragit igång och ett tydligt tecken uppges vara att bolag som har privatpersoner som kunder har det betydligt svårare än de som har industrikunder. Räntehöjningarna under fjolåret gör att första halvåret 2024 kommer vara fortsatt påfrestande för slutkonsumenterna.

Utfallet av rapporterna uppges dock överlag vara goda men medförde att analytiker sänkte sina estimat för 2024 något.

"Det finns givetvis undantag såsom Stora Enso och Getinge där det är utfallen var betydligt sämre än förväntat. Bland de stora bolagen föll H&M kraftigt trots avsaknaden av någon större avvikelse i resultatet, utan anledningen står nog i att finna i det plötsliga och oväntade vd-bytet", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man även den kraftigt negativt kursrörelsen i SCA som skedde efter att två blankningsanalyser kommit dagen innan bolaget presenterade sin kvartalsrapport. Förvaltaren menar att slutsatserna i analyserna var dåligt underbyggda. Efter att bolaget uttalat sig och kommenterat uppgifterna återhämtade sig aktien.

Under januari har fonden ökat exponeringen mot hälsovårdssektorn, fastighetsbolag och bolag inom informationsteknik. Fonden har även minskat exponeringen mot finansbolag och råvarubolag.

"På bolagsnivå har fonden ökat i Atlas Copco, Novo Nordisk, SHB, Ericsson, Industrivärden och Castellum. Fonden har minskat i Volvo, Avanza och NCC samt sålt innehaven i SCA och Alleima."

De största bidragsgivarna under månaden var Novo Nordisk, Traton, SEB, Investor och AAK.

Gällande sektorexponeringen var industri, finans och investmentbolag de största sektorerna med exponeringar om 45,5, 13,2 respektive 7,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikter om 8,3, 7,7 respektive 5,8 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-0,96
Index MM, förändring i procent-1,58
Fond i år, förändring i procent-0,96
Index i år, förändring i procent-1,58

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-02-06 15:46 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Swedbank Robur Globalfond får lämna listan av utvalda fonder i februari - Placera

Placera väljer att lämna Swedbank Robur Globalfond utanför sina utvalda fonder efter att förvaltaren Kristofer Barrett lämnat fonden.

Istället drar man ner risken något och plockar in Swedbank Robur Global High Dividend samt Coeli Global Select.

Robur Global High Dividend är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på bolag med högre genomsnittlig utdelning än jämförelseindex.

Placera skriver att bolag med hög direktavkastning har oftare en mer mogen affärsmodell vilket man också menar innebär en lägre riskprofil. Fonden förvaltas sedan 2018 av Fredrik Mattsson.

Gällande Coeli Global Select skriver man att med tanke på den starka uppgången i globalindex under det senaste året tror man att stockpicking kommer löna sig allt mer framöver. Fonden förvaltas av Andreas Brock och Henrik Milton.

Placeras utvalda fonder, Februari
IKC Avkastningsfond
Case Högräntefond A
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Skandia Japan Exponering
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P
SEB Sverigefond Småbolag C/R
Swedbank Robur Small Cap EM A
Swedbank Robur Global High Dividend
Carnegie Fastighetsfond Norden A
DNB Teknologi
Storebrand Europa A SEK
AMF Balansfond
AMF Företagsobligationsfond
Prior Nilsson Sverige Aktiv A
Storebrand Global Solutions
Coeli Global Select

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2024-02-01 11:31 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Alla vinnare i Årets Fond 2023 - Privata Affärer

2023 års vinnare i Årets Fond är presenterade och Privata Affärer utser varje år vinnare i åtta olika kategorier.

Vinnare av årets fondbolag 2023 var Prior Nilsson.

Motiveringen för årets fondbolag löd som följande: "En genuin förvaltarkultur ger fina resultat i fondutbudet som växt till en bred sparportfölj."

Grundarna PO Nilsson och Torgny Prior betonar vikten av att inte endast fokusera på att ha vinnarna i portföljen, utan även tänka på att undvika katastroferna.

"Vad man inte äger är jätteviktigt. Även bland de stora bolagen finns ett gäng som kan bli riktigt dåliga. Vi har ju sett flera raketer som bara fallit ihop. Vi två kan missa uppgångar men det är ändå bättre än att följa med i nedgångar", säger Torgny Prior.

Vinnare av årets Sverigefond 2023 var Prior Nilsson Sverige Aktiv.

Motiveringen för årets Sverigefond 2023 lyder: ”Stadigt bland de bästa i Sverigeklassen med säker bolagsanalys som grund i valen av aktier.”

"Ett tema som har präglat marknaden det gånga året är förväntan om en lågkonjunktur. Där har vi varit mer positiva än många makroekonomer. Så när konjunkturen överraskade positivt gynnade det fonden", säger Martin Lindqvist som förvaltar fonden Sverige Aktiv tillsammans med Torgny Prior.

Vinnare av årets småbolagsfond 2023 var Cliens Småbolag.

Motiveringen för årets småbolagsfond 2023 lyder: ”Sållar konsekvent fram kvalitetsaktier som lönar sig för spararna.”

Fondens förvaltare Carl Sundblad har strategin för att ett bolag ska platsa i portföljen ska man ha 15 procent i avkastning på eget kapital över tid, 10 procents tillväxt och 10 procents vinstmarginal.

Vinnare av årets globalfond 2023 var Swedbank Robur Globalfond.

Motiveringen lyder: ”Förvaltare i världsklass för globala sparportföljer.”

"Starka balansräkningar är ett stort fokusområde för mig, och det har verkligen lönat sig. Jag äger också de stora och lönsamma bolagen inom molnmjukvara och AI som blivit ännu mer relevanta", säger förvaltaren Kristofer Barrett.

Vinnare av årets kreditfond 2023 var Enter Cross Credit.

Motiveringen för årets kreditfond 2023 lyder: ”Levererar trots extremlåga räntor – och hänger med när de stiger igen.”

"Jag har jobbat med en relativt försiktig ansats i alla år. Men jag försöker ändå vara aktiv och dra nytta av de möjligheter som uppstår på marknaden", säger förvaltaren Gustaf Tegell.

Vinnare av årets tillväxtmarknadsfond 2023 var Evli GEM.

Motiveringen för årets tillväxtmarknadsfond lyder: ”Kombinerar värdestrategin med tillväxt – och presterar starkt även när tillväxtmarknader har motvind”.

Hans-Kristian Sjöholm som förvaltar fonden tillsammans med Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja och Kati Viljakainen menar att för att lyckas som investerare behöver man ha en sund investeringsstrategi samt en emotionell disciplin för att genomföra sin strategi.

Vinnare av årets uppstickare 2023 var JPM US Technology.

Motiveringen för årets uppstickare lyder: ”Techfonder sopade banan med allt 2023. Årets uppstickare gick bäst av alla och har imponerande historik”

Vinare av årets alternativa placering var Prior Nilsson Yield.

Motiveringen lyder: ”Pålitlig avkastning med daglig handel utan beroende av börsen.”

Fonden beskrivs som förutsägbar och stabil. En fond som duckar riskerna och varit aktiv sedan fondbolaget grundades i slutet av 2001. Initialt var det båda grundarna, PO Nilsson och Torgny Prior som förvaltade hedgefonden men Torgny lämnade sedan förvaltningen då han lanserade bolagets Sverigefond.

Årets fond-juryn består av Privata Affärers Fredrik Lindberg, juryordförande, Indecaps Tobias Kohl, fondanalytiker, Privata Affärers Helene Rothstein, fondreporter och Indecaps Karl Wahnberg, fondanalytiker.

KategoriVinnare
Årets fondbolagPrior Nilsson
Årets SverigefondPrior Nilsson Sverige Aktiv
Årets småbolagsfondCliens Småbolag
Årets globalfondSwedbank Robur Globalfond
Årets kreditfondEnter Cross Credit
Årets tillväxtmarknadsfondEvli GEM
Årets uppstickareJPM Technology
Årets alternativa placeringPrior Nilsson Yield

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2024-01-30 08:16 | PriorNilsson fonder | PriorNilsson Yield | PriorNilsson Sverige Aktiv

Strivo utökar sin courtagefria fondlista

Från och med årsskiftet har Strivo utökat den courtagefria fondlistan med cirka 20 nya fonder. Det skriver bolaget på sin hemsida.

Sammantaget innebär detta en ny fondlista med fler än 160 courtagefria fonder per den 2 januari 2024.

Samtidigt försvinner sju fonder från fondlistan på grund av för låg efterfrågan.

Nya fonder på fondlistan
FondbolagFondISIN
Skagen FonderSkagen FocusNO0010735129
Skagen FonderSkagen Kon-TikiNO0010140502
Skagen FonderSkagen M2NO0010657356
PriorNilssonPriorNilsson Sverige AktivSE0004636447
Cicero FonderCicero Yield ASE0003655273
Arctic Asset ManagementArctic Aurora Biotech Select A SEK AccIE00060WQAZ1
Arctic Asset ManagementArctic Nordic Corporate Bond R SEK HedgedIE00BYWHD413
Carlsson Norén AMCarlsson Norén Yield Opportunity ASE0011870658
Öhman FonderÖhman Global Investment Grade ASE0020053403
Didner & Gerge FonderDidner & Gerge Resilient World Small CapSE0020975605
Alfred BergAlfred Berg Nordic High Yield Acc ASE0013877453
Alfred BergAlfred Berg Nordic High Yield Acc B (nettoklass)SE0020358083
Alfred BergAlfred Berg Income ASE0016275697
Alfred BergAlfred Berg Income D (nettoklass)SE0016275705
Alfred BergAlfred Berg Gambak Nordic CNO0012479783
Alfred BergAlfred Berg Sverige Gambak ASE0018690257
Alfred BergAlfred Berg Nordic Index CNO0012479775
Alfred BergAlfred Berg Nordic Investment Grade Acc ASE0017071988
Alfred BergAlfred Berg Nordisk Likviditet Plus Acc ASE0013887502

Fonder som försvinner
FondbolagFondISIN
ODDOODDO BHF Artificial Intelligence CR-EURLU1919842267
ODDOODDO BHF Exklusiv:Polaris DynamicLU0319577374
InvescoInvesco Asian Equity A USDLU1775951525
InvescoInvesco Emerging Markets Equity Fund A USDLU1775952507
InvescoInvesco Invesco Gold & Special Minerals FundLU0505655562
InvescoInvesco Japanese Equity ADVTG A JPYLU0607514717
InvescoInvesco Pacific Equity FundLU1775963454


Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2024-01-24 07:46 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 1,21 procent i december - förväntade räntesänkningar gynnade börsen

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 1,21 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,32 procent. Under det gångna helåret steg fonden 7,31 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,32 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"FED indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbankens förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Positiva bidragsgivare under månaden var bland annat John Mattson, Besqab, NCC och Ericsson.

Under månaden har man bland annat avvecklat positioner i Stora Enso, NCC, Electrolux Professional, Thule, Castellum och Fabege.

PriorNilsson Yield, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent1,21
Index MM, förändring i procent0,32
Fond helår, förändring i procent7,31
Index helår, förändring i procent3,32

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-09 07:49 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 4,74 procent i december - ökat nettoexponeringen

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 4,74 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 19,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"FED indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbankens förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Under årets sista månad har man ökat exponeringen mot sällanköpsvaror, informationsteknik och fastigheter. Fonden har samtidigt minskat exponeringen mot hälsovård och dagligvaror.

Bland enskilda innehav har man ökat i Nibe och Creaspac samt tagit in nya innehav i fonden i form av Ericsson, NCC, Maersk, SCA och John Mattson.

Fonden har samtidigt minskat i Novo Nordisk, Volvo, Skanska och AAK samt avyttrat innehaven i H&M och ABB.

Nettoexponeringen uppgick vid månadsskiftet till 75,2 procent.

De största positiva bidragsgivarna under månaden var Atlas Copco, Volvo, Camurus, Nibe och Skanska.

De största innehaven var Atlas Copco, Novo Nordisk och Volvo med portföljvikter om 8,9, 8,5 respektive 7,0 procent.

PriorNilsson Idea, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent4,74
Fond helår, förändring i procent19,49

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-09 07:40 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 7,84 procent i december - avyttrat flera innehav inför 2024

Fonden PriorNilsson Evolve steg 7,84 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,17 procent. Under det gångna helåret steg fonden 5,68 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,86 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"FED indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbankens förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Under december har man ökat exponeringen mot sällanköpsbolag, fastighetsbolag och bolag inom informationsteknik. Samtidigt har man minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag och industribolag.

Gällande enskilda innehav har man ökat i Nederman Holding, Rusta, Siltronic, Harvia och Annehem Fastigheter. Istället har man minskat exponeringen mot OEM International, Rejlers samt avyttrat innehaven i Addlife, Mandatum, Pfeiffer Vacuum Tech och Absolent Air Care.

De största bidragen kom under månaden från Rusta, OEM International, Medcap, Sobi och Elopak.

De största innehaven i fondens portfölj var Nederman, OEM International och Medcap med portföljvikter om 8,0, 8,0 respektive 7,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent7,84
Index MM, förändring i procent4,17
Fond helår, förändring i procent5,68
Index helår, förändring i procent12,86

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-09 07:13 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Realinvest ökade 12,66 procent i december - fortsatt stark utveckling för fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 12,66 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 8,22 procent. Under det gångna helåret steg fonden 12,02 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 18,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"FED indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbankens förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Under månaden har fonden inte genomfört några förändringar på sektornivå medan man på bolagsnivå ökat i John Mattson och NCC.

Fonden har även minskat i Castellum, Wihlborgs, Fabege, Boliden och Pandox samt avyttrat innehavet i K-fastigheter.

De innehav som bidrog mest positivt under månaden var John Mattson, Nyfosa, Corem, Castellum och Fabege.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem med portföljvikter om 9,4, 7,4 respektive 6,9 procent.


PriorNilsson Realinvest, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent12,66
Index MM, förändring i procent8,22
Fond helår, förändring i procent12,02
Index helår, förändring i procent18,83

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-08 15:22 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 1,17 procent i december - Fed indikerar räntesänkningar

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 1,17 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,90 procent. Under det gångna helåret steg fonden 11,54 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 19,73 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"Fed indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbanken förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Coca-Cola, Qualcomm, McDonalds och S&P Global.

De största bidragsgivarna under månaden var Caterpillar, Essex Property Trust, Ashtead Group, Spirax-Sarco och Croda International.

De största innehaven i fonden var Carlisle Cosmetics, Medtronic och Coloplast.

PriorNilsson Globala Utdelare, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent1,17
Index MM, förändring i procent0,90
Fond helår, förändring i procent11,54
Index helår, förändring i procent19,73

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-08 15:00 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 6,66 procent i december - förväntade räntesänkningar stärkte börsen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 6,66 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,22 procent. Under det gångna helåret har fonden avkastat 24,02 procent och är därmed bättre än index som har ökat 18,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Den starka avslutningen på året uppges enligt förvaltaren bero på förväntade räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024.

"FED indikerar att man skall sänka räntan tre gånger under 2024. Den 10-åriga räntan föll kraftigt på detta uttalande, 49 punkter i USA och 59 punkter i Sverige. Denna optimism skapade bra förutsättningar för de räntekänsliga bolagen. Inte minst fastighetssektorn steg kraftigt på börsen. Även den generella riskaptiten ökade och många illikvida samt kursmässigt pressade bolag med lägre börsvärde lyfte rejält", skriver förvaltaren.

I december stärktes också den svenska kronan rejält mot både dollarn och euron. Om den starkare kronan beror på en generellt ökad riskaptit, Riksbanken förväntade räntesänkningar eller endast en årsskifteseffekt uppges vara svårt att veta.

Den starkare kronan kommer samtidigt innebära att analytiker kommer justera ner en del vinstestimat på grund av den dyrare kronan.

"Sannolikt har marknaden sprungit väl fort i sin tro på räntesänkningar och efter en stark börsuppgång i slutet av förra året samt kommande nedrevideringar är det naturligt med en lugnare januari för börsen. Vi ser redan i skrivande stund att aktörerna på räntemarknaden sänkt sannolikheten för en första räntesänkning i USA redan under mars. Den kommer först senare."

Under månaden har man ökat exponeringen mot industribolag, råvarubolag och bolag inom informationsteknik. Samtidigt har man minskat exponeringen mot finansbolag och hälsovårdsbolag.

På bolagsnivå har man ökat i Assa Abloy, Nibe och SEB. Nya innehav i fonden under december var Ericsson, NCC, Maersk, SCA och John Mattson.

Fonden minskade under månaden i Volvo, Novo Nordisk, Handelsbanken, Sandvik, Traton och Skanska samt sålde innehaven i Creaspac, Mandatum och Sampo.

De största positiva bidragen kom under månaden från Atlas Copco, Volvo, Avanza, Handelsbanken och Hexpol.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Volvo, Atlas Copco och Novo Nordisk med portföljvikter om 8,5, 8,3 respektive 4,9 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent6,66
Index MM, förändring i procent8,22
Fond helår, förändring i procent24,02
Index helår, förändring i procent18,83

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2024-01-08 14:03 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,86 procent i november - avvecklat flertalet positioner

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,86 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,03 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Fonden uppges ha gynnats av positionerna i Besqab, H&M, Stenhus Fastigheter och Corem Property. Negativa bidrag kom från Volvo Car, Scandic Hotels och ett kort innehav i Hufvudstaden.

Under november har fonden avvecklat positioner i Boliden, Holmen, SCA, Castellum, Balder, Skanska, H&M, JM, Lundbergs samt Volvo Car.

PriorNilsson Yield, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent0,86
Index MM, förändring i procent0,31
Fond i år, förändring i procent6,03
Index i år, förändring i procent2,99

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 07:52 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 3,44 procent i november - avyttrat Clas Ohlson och Yubico

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 3,44 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,08 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Fonden har inte gjort några större förändringar på sektornivå under månaden men har på bolagsnivå ökat innehaven i Skanska och minskat i Novo Nordisk, Traton, Camurus och Axfood.

Man har även sålt innehaven i Clas Ohlson och Yubico.

Främsta bidragsgivare för november månad blev Camurus, Atlas Copco, Volvo, Alfa Laval och Sandvik.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +67,4 procent.

Fondens största innehav var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 11,6, 9,0 respektive 7,4 procent.

PriorNilsson Idea, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent3,44
Fond i år, förändring i procent14,08

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 07:49 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve ökade 9,67 procent i november - fyra nya innehav

Fonden PriorNilsson Evolve steg 9,67 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,01 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,35 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Exponeringen mot industribolag, sällanköpsvaror, råvarubolag och fastighetsbolag har ökat under månaden medan man istället har minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag och bolag inom informationsteknik.

På bolagsnivå har innehaven i Elopak, Siltronic och Fugro ökat. Fonden har även rapporterat flertalet nya innehav i portföljen. Dessa uppges vara Konecranes, Pfeiffer Vacuum Tech, Seche Environnement och Skistar.

Innehaven i Absolent Air Care, IVU Traffic har minskat och man har sålt innehaven i Creaspac och Garo.

Främsta bidragsgivare under november var OEM International, Nederman Holding, Comet Holding, Kardex och Scandic Hotels.

Vid månadsskiftet var OEM International, Nederman Holding samt Medcap de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 8,9, 7,5 respektive 7,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent9,67
Index MM, förändring i procent5,51
Fond i år, förändring i procent-2,01
Index i år, förändring i procent8,35

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 07:16 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare ökade 2,49 procent i november - förväntningar på räntesänkning ökar

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare steg 2,49 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,58 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,25 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,67 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Fonden har under november bland annat erhållit utdelningar från Accenture, Abbott Laboratories, Cotsco Wholesale och Caterpillar.

Främsta bidragsgivare under månaden blev Sage Group, Halma, Parker Hannifin, Derwent London och S&P Global.

De tre största innehaven vid månadsskiftet var Sage Group, Coloplast samt Parker Hannifin med portföljvikter om 2,1, 2,1 respektive 2,0 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent2,49
Index MM, förändring i procent2,58
Fond i år, förändring i procent10,25
Index i år, förändring i procent18,67

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 07:06 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest ökade 11,15 procent i november - marknaden gynnades av god inflationsdata

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 11,15 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 9,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,56 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,80 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Fonden uppges inte ha gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har man däremot minskat i Telia, John Mattson och Lundbergs, och man rapporteras även ha sålt av innehavet i Sagax.

Främsta bidragsgivare för månaden blev Castellum, Nyfosa Fastigheter, Corem Property, Stenhus Fastigheter och Wihlborgs.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,8, 8,7 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Realinvest, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent11,15
Index MM, förändring i procent9,11
Fond i år, förändring i procent-0,56
Index i år, förändring i procent9,80

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 06:58 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 5,94 procent i november - en av de starkaste månaderna på länge

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 5,94 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,27 procent och är därmed bättre än index som har ökat 9,80 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarkommentaren inleds med ett konstaterande kring att tron på en fortsatt börsuppgång blev sannspådd under november, vilket blev en av de starkaste börsmånaderna på länge.

"Anledningen är fortsatt bra data avseende inflationen. I USA var både kärninflationen och den breda inflationen under marknadens förväntningar", skriver förvaltaren.

Den amerikanska centralbanken FED valde under november att ligga kvar med nuvarande styrränta och marknadens förväntningar på räntesänkningar i landet uppges ha accelererat.

Förvaltaren skriver att marknaden sätter 55 procents sannolikhet på att den första räntesänkningen kommer ske redan i mars och att det prisas in 73 punkter lägre ränta till juli nästa år och 91 punkter till september.

"I detta perspektiv är det inte så konstigt att den 10-åriga räntan i USA backade med 51 punkter i november."

Vidare kommenteras att även Europa visat på bättre inflationsdata, samt att Riksbanken lät räntan ligga kvar och att man då fick se den svenska 10-åriga räntan falla 34 punkter.

Avslutningsvis menar förvaltaren att året sannolikt avslutas utan alltför dramatisk börsutveckling.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot banker, investmentbolag samt fastighetsbolag medan man istället har minskat sin exponering mot dagligvarubolag.

På bolagsnivå rapporteras att man har ökat i Avanza, Industrivärden, Assa Abloy, Skanska, Balder och H&M.

Till sist har fonden minskat i AKK och sålt av innehavet i Volvo Car.

Bästa bidragsgivare under månaden blev Atlas Copco, Volvo, Sandvik, Assa Abloy och Castellum.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,0, 8,6 respektive 7,8 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent5,94
Index MM, förändring i procent9,11
Fond i år, förändring i procent16,27
Index i år, förändring i procent9,80

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-12-07 06:45 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Placera ökar exponeringen mot Sverige bland sina utvalda fonder i december

November var en stark börsmånad på Stockholmsbörsen och Placera väljer att inför december öka exponeringen mot Sverige genom fonden Prior Nilsson Sverige Aktiv A.

Prior Nilsson Sverige Aktiv är den Sverigefond som utvecklats allra bäst under de senaste tolv månaderna. Fonden har under perioden stigit cirka 14 procent. Största innehaven i portföljen idag är Volvo, Atlas Copco och Novo Nordisk.

Fonden förvaltas av Torgny Prior och Martin Lindqvist. Den årliga avgiften ligger på 1,32 procent.

"Prior Nilsson Sverige Aktiv visar att aktiv förvaltning kan göra stor skillnad. Den som enbart köpt Stockholmsbörsens storbolagsindex OMS30 hade under samma period fått en avkastning på drygt 8 procent om man räknar in uppgången plus utdelningarna", skriver Placera.

Samtidigt får Carnegie Strategifond lämna Placeras lista av utvalda fonder i december då den anses vara något för dyr. Blandfonden investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med högre ränta.

Placeras utvalda fonder, December
IKC Avkastningsfond
Case Högräntefond A
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Skandia Japan Exponering
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P
SEB Sverigefond Småbolag C/R
Swedbank Robur Small Cap EM A
Swedbank Robur Globalfond A
Carnegie Fastighetsfond Norden A
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
Storebrand Europa A SEK
AMF Balansfond
Prior Nilsson Sverige Aktiv A
AMF Företagsobligationsfond

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2023-12-04 07:38 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,34 procent i oktober - positiva bidrag från bland annat Essity och Telia

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,34 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,12 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,67 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Positiva bidrag har erhållits från Essity, Telia, Corem, och H&M. Negativa bidrag rapporteras ha kommit från innehaven i Besqab, Electrolux, John Mattson och Creaspac.

Positioner i Boliden, Atlas Copco, Nibe, Sandvik, Essity och Elekta uppges ha sålts.


PriorNilsson Yield, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Index MM, förändring i procent0,35
Fond i år, förändring i procent5,12
Index i år, förändring i procent2,67

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 08:35 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,35 procent i oktober - Novo Nordisk och AAK bland de främsta bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,35 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,29 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Under månaden har exponeringen mot hälsovårdsbolag och dagligvarubolag ökat medan exponeringen istället har minskat mot industribolag samt investmentbolag.

Tittar man på bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Novo Nordisk, AAK, Alfa Laval, Camurus, Hexpol och Axfood.

Innehavet ABB har minskats och man har under månaden sålt innehavet i Trianon, Mandatum, Nordic Waterproofing och John Mattson.

De främsta bidragen under månaden kom från OMX-Säljoption, Novo Nordisk, AAK, Camurus samt Hexpol.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +57,8 procent.

Fondens största innehav var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 11,2, 7,5 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Idea, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent0,35
Fond i år, förändring i procent10,29

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 08:30 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 2,69 procent i oktober - Rusta gjorde både premiär på börsen och i fondens portfölj

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,69 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,38 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,65 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,69 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Under månaden har man minskat exponeringen mot hälsovårdsbolag samt bolag inom kommunikationstjänster medan fonden ökat sin exponering mot sällanköpsvaror och råvarubolag.

Främsta bidragsgivare under oktober blev Medcap, Sobi Biovitrum, Fortinova Fastigheter, Fuchs samt Addlife.

På bolagsnivå har man ökat innehavet i Sobi samt adderat nya innehav i form av Rusta och Siltronic. Rusta gjorde även sin första månad på börsen under oktober.

Innehaven i Rejlers, Oxford Instruments, Comet Holding och Polypeptide har minskat och fonden uppges ha sålt innehaven i Biotage och Yubico.

Vid månadsskiftet var Medcap, OEM International samt Sobi Biovitrum de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 9,2 7,9, respektive 7,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,69
Index MM, förändring i procent-3,38
Fond i år, förändring i procent-10,65
Index i år, förändring i procent2,69

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:58 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare minskade 1,04 procent i oktober - Microsoft och Nike bland de främsta bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare minskade 1,04 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,57 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,68 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana.”

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

Månadens främsta bidrag kom ifrån Microsoft, Nike, Novo Nordisk, Colgate Palmolive och Chubb.

Fonden har under oktober erhållit utdelningar från bland annat Nike, Roper Technologies, Sysco, Ecolab.

Vid månadsskiftet var Empire, Novo Nordisk samt Coloplast de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,3 respektive 2,0 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,04
Index MM, förändring i procent-0,14
Fond i år, förändring i procent7,57
Index i år, förändring i procent15,68

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:47 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,23 procent i oktober - har adderat Industrivärden till portföljen

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,23 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,76 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana”.

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året.

På sektornivå har fonden ökat sin exponering mot banker, investmentbolag och fastighetsbolag medan man minskat andelarna i industribolag samt hälsovårdsbolag.

Tittar man istället på bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Volvo, Novo Nordisk, SHB, Investor och Assa Abloy medan positionerna i EQT och Astra Zeneca har avyttrats samtidigt som man har minskat sitt innehav i ABB.

Fonden har även adderat ett nytt innehav i form av Industrivärden.

Främsta positiva bidragsgivare under oktober blev Novo Nordisk, AAK, Alleima, Hexpol samt Sampo.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,0, 8,6 respektive 8,3 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,23
Index MM, förändring i procent-3,51
Fond i år, förändring i procent9,76
Index i år, förändring i procent0,64

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:37 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest minskade 2,78 procent i oktober - ökat positionen i Stora Enso

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 2,78 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,51 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,54 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en månad som enligt förvaltaren präglats av mycket volatilitet, landade Stockholmsbörsen på -3,2 procent för oktober månad.

”Oktober startade starkt efter en svag period men strax efter oroligheterna blossade upp i mellanöstern vek börserna ner och den amerikanska långräntan nådde femprocentsnivån efter att det rapporterats lite för stark ekonomisk statistik”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att den gångna rapportperioden återigen visade på att företagen är duktiga på att hålla kostnaderna i schack och trots tuffare bruttoförsäljning i flera fall så hålls marginalerna uppe.

”Företagens prognoser är lite försiktiga vilket är i linje med vad vi kunde ana”.

Bankerna uppges ha levererat sina bästa resultat någonsin, men fann trots väldigt attraktiva värderingar få nya sympatisörer.

”Sannolikt behöver de utländska placerarna övertygas om att bankerna inte sitter med för många 'Svarte Petter' i sina krediter till fastighets- och byggbolag.”

Avslutningsvis skriver förvaltaren att man inte ser några stora nedgångar i närtid för resten av året. Fonden har under månaden inte genomfört några aktiva förändringar på sektornivå. Däremot har man på bolagsnivå ökat i Stora Enso, minskat positionen i Telia samt sålt av innehaven i Catena och Wallenstam.

De främsta bidragsgivarna under föregående månad var Corem Property, Telia, SCA, UPM-Kymmene samt Iberdrola.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Corem Property med portföljvikter om 9,6, 9,4 respektive 5,8 procent.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,78
Index MM, förändring i procent-3,51
Fond i år, förändring i procent-10,54
Index i år, förändring i procent0,64

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-11-10 07:31 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,34 procent i september - positivt bidrag från Yubico

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,34 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,29 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,77 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under månaden har Besqab, SHB, Stora Enso och Yubico bidragit positivt till fondens utveckling. Bolaget Yubico gjorde debut på börsen under september och innehavet rapporteras även ha sålts under månaden.

Corem, Stenhus Fastigheter, Ericsson och John Mattson bidrog negativt till fondens utveckling under månaden.

Positionerna i Billerud, Stora Enso, Axfood samt Swedbank har tillsammans med ovan nämnda Yubico även de avecklats under månaden.


PriorNilsson Yield, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Index MM, förändring i procent0,29
Fond i år, förändring i procent4,77
Index i år, förändring i procent2,31

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 07:33 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea minskade 0,17 procent i september - Skanska och SHB bland de främst bidragsgivarna

Fonden PriorNilsson Idea minskade 0,17 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Från månadsrapporten framgår det att det inte har gjorts några aktiva förändringar på sektornivå förutom en ökning i fastighetsbolag.

På bolagsnivå har man däremot ökat i Novo Nordisk, Skanska, SHB, Nibe, Axfood och Castellum medan man minskat positionerna i AAK och Sandvik samt sålt av innehaven i Coloplast och Sampo.

Månadens främsta bidragsgivare var Skanska, SHB, Camurus, Volvo samt Atlas Copco.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +67,8 procent.

Fondens största innehav var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 9,9, 7,4 respektive 6,6 procent.


PriorNilsson Idea, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,17
Fond i år, förändring i procent9,90

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 07:28 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve minskade 6,97 procent i september - tagit in Yubico i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 6,97 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,18 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Fonden ökade exponeringen mot industribolag och bolag inom sällanköpsvaror under månaden medan exponeringen mot hälsovårdsbolag istället minskade.

På bolagsnivå har positionerna i Sobi samt Scandic Hotels ökat och fonden har adderat nya innehav i form av Yubico samt Harvia Oyj.

Positionerna i Comet Holding och Polypeptide Group har minskats och man har även sålt innehavet i Hexpol.

Främsta bidragsgivare under föregående månad var Erogmed, Yubico, Sobi Biovitrum, Absolent Air Care samt Scandic Hotels.

Vid månadsskiftet var Medcap, Nederman samt OEM International de tre största innehaven i portföljen och stod för portföljvikter om 8,3, 7,7, respektive 7,6 procent.

PriorNilsson Evolve, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,97
Index MM, förändring i procent-6,22
Fond i år, förändring i procent-8,18
Index i år, förändring i procent6,28

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:49 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Globala Utdelare minskade 4,63 procent i september - utdelningar från bland annat PepsiCo och McDonalds

Fonden PriorNilsson Globala Utdelare minskade 4,63 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,06 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,70 procent och är därmed sämre än index som har ökat 15,85 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltaren skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under september månad rapporteras fonden ha tagit del av utdelningar från bland annat PepsiCo, McDonald’s, Johnson & Johnson och Dover.

Främsta bidragsgivare var Empire Co, Assurant Inc, Nippon Telegraph, Chubb samt Costco Wholesale.

Vid månadsskiftet var Empire, Sage Group samt Parker Hannifin de största innehaven i portföljen med vikter om 2,4, 2,2 respektive 2,0 procent.

PriorNilsson Globala Utdelare, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-4,63
Index MM, förändring i procent-5,06
Fond i år, förändring i procent8,70
Index i år, förändring i procent15,85

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:48 | PriorNilsson Globala Utdelare

PriorNilsson Realinvest minskade 4,79 procent i september - sålt innehavet i JM

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 4,79 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,89 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,30 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Inga aktiva förändringar rapporteras på sektornivå men på bolagsnivå har fonden minskat sina positioner i Corem och Hornbach samt sålt innehavet i JM.

Främsta bidragsgivarna under september var Boliden, SCA, Emilshus, Skanska samt Lundbergs.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Castellum, SCA och Boliden med portföljvikter om 9,8, 9,0 respektive 5,0 procent.

PriorNilsson Realinvest, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-4,79
Index MM, förändring i procent-2,03
Fond i år, förändring i procent-7,89
Index i år, förändring i procent4,30

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:48 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,12 procent i september - Balder nytt innehav

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 1,12 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,12 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,30 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En svag månad för Stockholmsbörsen rapporteras med en nedgång om 2 procent.

"Septembers teman var detsamma som tidigare månader med räntor och inflation som huvudsakliga faktorer", inleder förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att det förvånar att den förestående nedgången i konjunkturen inte kommit på bredare front och blivit synlig i fler branscher.

Räntorna verkar ännu inte slagit till med full kraft då förvaltarna menar att privatpersoner framförallt haft besparingar som de har använt samt att man tycks ha dragit ned eller senarelagt sin konsumtion. Det noteras även att man har haft en viss fördröjning när det kommer till uppgången av räntekostnaderna med tre månader för de med rörlig ränta.

"Under hösten förfaller många bolån för de hushåll som band räntan för några år sedan vilket kommer att ge en kraftig uppgång av räntekostnader. Kommer detta till syvende och sist att påverka flera branscher? Med dagens orderböcker inom industrin finns inga tydliga tecken på det."

Under september har Riksbanken fortsatt sin kamp mot den svaga kronan och bestämde sig då för att minska sin valutareserv med en fjärdedel för att smått börja köpa kronor. Förvaltarna skriver att det är lite tidigt att avgöra om det vänder trenden och blir mer varaktigt än den första initiala effekt man såg under september.

"Vid en mer varaktig förstärkning skulle det kunna dämpa sentimentet för exportbolagen som är de största vinnarna av en svag krona. Kommande rapportperiod lär blir synad framför allt på tecken om eventuella svagheter i efterfrågan."

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot banker och fastighetsbolag och har istället minskat sin exponering mot investmentbolag.

På bolagsnivå har positionerna i Novo Nordisk, SHB, Nordea, Seb, Alfa Laval, Skanska och Castellum samt tagit in ett nytt innehav i form av Balder.

Positionerna i Volvo, Sandvik, Hexpol samt EQT har minskat.

Främsta bidragsgivare under september var SHB, Skanska, Alleima, Volvo samt Atlas Copco.

De största innehaven i fonden vid utgången av månaden var Volvo, Atlas Copco samt Novo Nordisk med portföljvikter om 9,0, 8,8 respektive 7,4 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,12
Index MM, förändring i procent-2,03
Fond i år, förändring i procent11,12
Index i år, förändring i procent4,30

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-10-06 06:44 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Torgny Prior lyfter fram flera storbolag i portföljen - Di

Torgny Prior som förvaltar PriorNilsson Sverige Aktiv och hedgefonden PriorNilsson Idea tror att börsen kommer röra sig i sidled de närmsta 6-12 månaderna och att det finns en del orosmoln på marknaden. Det skriver Dagens industri.

Däremot ser Prior positivt på aktier på längre sikt och tror inte man bör lämna aktiemarknaden.

Förvaltaren väljer att lyfta fram flera innehav man ser positivt på framöver. Dessa bolag är AB Volvo, Atlas Copco, Sandvik och Novo Nordisk.

Prior har även ökat exponeringen mot Skanska i fonden Sverige Aktiv där man menar att bolaget har en låg värdering. Samtidigt har man också ökat exponeringen mot Castellum där man pekar på en stark huvudägare och en redan genomförd stor nyemission.

Vidare lyfter han också fram Handelsbanken.

"Det är ett stabilt bolag med höga utdelningar och vi tror inte att man kommer att råka riktigt så illa ut med fastighetssektorn som många är oroliga för", säger Torgny Prior till Di.

Bolag som man inte tror riktigt lika mycket på framöver är H&M, SKF, Autoliv och Volvo Cars.

PriorNilsson Sverige Aktiv är den Sverigefond som presterat bäst hittills i år där man mött en avkastning på cirka 12 procent sedan årsskiftet. Fonden har gynnats av en övervikt mot storbolag och den enskilt främsta bidragsgivaren är Novo Nordisk.

PriorNilsson Idea är upp cirka 10,5 procent i år.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

2023-09-15 11:58 | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield ökade 0,44 procent i augusti - har avvecklat ett flertal innehav under augusti

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,44 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,41 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,01 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Positiva bidrag från Creaspac, Ericsson, Scandic och Corem rapporteras medan negativa bidrag kom bland annat från Besqab, Stenhus Fastigheter, Cloetta och Telia.

Avslutningsvis uppges att positionerna i bland annat Boliden, SCA, Nibe, Cloetta, EQT, Investor och Castellum avvecklats under augusti.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,44
Index MM, förändring i procent0,31
Fond i år, förändring i procent4,41
Index i år, förändring i procent2,01

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2023-09-12 08:45 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,46 procent i augusti - sålt innehavet i Elekta

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,46 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,09 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis konstateras att augusti indexmässigt varit en svag månad.

"Väldigt mycket fokus ligger nu på den förestående nedgången i konjunkturen, i första hand i Sverige och Europa. Statistiken visar tydligt att en inbromsning sker i dessa regioner", skriver förvaltaren.

Förvaltaren kommenterar att enligt bolag som ABB har inte heller Kina kommit i gång på det sätt man hade förväntat sig efter Covid.

"Detta påverkar så klart såväl volymer som priser i denna region vilka upplevs som mjuka."

I Indien å andra sidan konstateras att det motsatta istället gäller och att marknaden växer stadigt. Det blir även en viktigare del av efterfrågan för flera svenska bolags produkter enligt förvaltaren.

Vidare kommenteras inflationsläget på följande vis.

"Vi ser inga kraftiga fall någonstans, men heller inga tecken på att den inte är på väg ner. Centralbankerna kommunicerar fortfarande att man inte är övertygad om avtagande inflation och förväntan 'higher for longer' lever vidare."

Förvaltarkommentaren avslutas med ord om att mot centralbankernas önskan om en inbromsning av konjunkturen står det politiska målet om exempelvis elektrifieringen.

"AFRY presenterade för oss i augusti att vid ett scenario om 330 Twh elkonsumtion år 2045 beräknas nödvändiga investeringar inom distribution, produktion och elnät uppgå till ca 50% av svensk BNP. En hissnande siffra och lägg därtill försvarets uppbyggnad och stora satsningar på IT-säkerhet", kommenterar förvaltaren.

Inga aktiva förändringar på sektornivå rapporteras ha skett däremot har fonden på bolagsnivå ökat innehaven i SHB och Nibe medan innehavet i Traton minskat och innehavet i Elekta sålts av helt.

Nettoexponeringen mot aktier vid utgången av månaden var +60,3 procent.

Främsta bidragsgivarna under augusti var Nordic Waterproofing, Creaspac, AAK, Coloplast samt Sampo.

De största innehaven vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Atlas Copco samt Volvo med portföljvikter om 9,8, 7,3 respektive 6,6 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent0,46
Fond i år, förändring i procent10,09

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.