Fondnyheter

Placera listar tolv köpvärda fonder i mars

Pär Ståhl byter ut Handelsbanken Hälsovård Tema mot MS INVF Asia Opportunity i Placeras tolv köpvärda fonder i mars. Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera långsiktigt aktieägarvärde. Fonden förvaltas av Anil Agarwal, Krace Zhou och Kristian Heugh. Avkastningen de tre senaste åren uppgår till 25 procent per år.

De resterande elva fonderna är samma som för februari. Inom "högst risk-segmentet" lyfts SEB Nordamerika Småbolag, DNB Teknologi, Nordea Emerging Stars Equities BP SEK och den tidigare nämnda MS INVF Asia Opportunity fram.

Inom "högre risk-segmentet" nämns TIN Ny Teknik, PriorNilsson Realinvest, Storebrand Global Multifactor och Didner & Gerge Small and Micro Cap.

Inom "medelrisk segmentet" lyfter Pär Ståhl fram Sensor Sverige Select och Carnegie Strategifond.

Till sist för den investerare som är ute efter låg risk passar enligt Placera IKC Avkastningsfond och Nordic Cross Total Return R.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2021/03/01/tolv-kopvarda-fonder-i-mars.plc.html

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

2021-03-01 12:00 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i januari - sålt av bland andra Cloetta, Essity och ICA

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Bland månadens positiva bidragsgivare fanns Telia, Nordea, Essity och SCA. På den negativa sidan märktes i ÅF Pöyry, Sagax och Akelius.

Angående Telia kommenterar förvaltaren.

"Telias resultat kom in i linje med förväntningarna. Positivt var att Telia nu flaggar upp för att separera Telia Tower (bolagets telemaster) i ett eget bolag för att kunna ta in externa investerare. Det bör påvisa mer värde i bolaget och ge bra stöd till värderingen av aktien framöver."

Fonden har sålt sina positioner i Cloetta, Essity, ICA, SKF och SCA.

PriorNilsson Yield, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,2
Index MM, förändring i procent0

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:20 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 0,5 procent i januari - nettoexponering mot aktier på 73 procent

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,5 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstads- och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighets- och konsumentbolag", skriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat sina positioner i Sandvik och AAK samt minskat i H&M och SEB.

Vidare har fonden sålt sina innehav i Assa Abloy, Resurs Bank, Skistar och Roche Holding-Genus. Den totala nettoexponeringen mot aktier var därmed vid månadens slut 73 procent.

Novo Nordisk, Skanska och Volvo utgjorde vid månadens slut fondens tre största innehav. Störst sektorexponering har fonden mot verkstadsindustrin.

PriorNilsson Idea, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent0,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:18 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve steg 4,9 procent i januari - ökat i Exsitec som hade en stark månad

Fonden PriorNilsson Evolve steg 4,9 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Evolve har under månaden ökat exponeringen mot IT-bolag och samtidigt minskat mot hälsovårdsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Exsitec och Pricer samt minskat i Ratos och Mycronic.

"IT-konsulten Exsitec annonserade under månaden ett intressant förvärv av Millnet AB. Millnet har precis som Exsitec har en hög andel återkommande intäkter då även de jobbar som återförsäljare av SaaS-tjänster. Aktien har utvecklats positivt efter förvärvet och fonden har fått ett positivt bidrag av denna utveckling", uppger fondens förvaltare.

Exsitec var även månadens bäst presterande innehav i fonden.

Vid utgång av månaden var fondens största innehav Exsitec med en portföljvikt på 6,2 procent. Även Pricer och Interroll Holding utgjorde stora delar av portföljen med 4,9 respektive 4,7 procent.

PriorNilsson Evolve, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent4,9
Index MM, förändring i procent1,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:13 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 0,4 procent i januari - S&P Global, Abbott Laboratories och Parker Hannifin största innehaven

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,4 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

De främst presterande innehaven var Abbot Laboratories, Kakaku.Com och Microsoft.

Under månaden har fonden erhållit utdelningar från bland annat Sage Group, Caterpillar, Accenture, Xilinx och Abbott Laboratories.

Vid månadens slut var fonden främst exponerad mot bolag inom konsumentvaror, följt av verkstadsindustrin. De tre största innehaven var S&P Global, Abbott Laboratories och Parker Hannifin.

PriorNilsson Smart Global, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,4
Index MM, förändring i procent0,4

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 08:10 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest har sålt Stockman Oyj och Entra

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 0,6 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Månadens största bidragsgivare var Telia, Bonava och John Mattson.

Fonden har under månaden gjort flertalet justeringar i portföljen. Ökningar har gjorts i Boliden, NCC och Castellum. Medan innehaven i Stockman Oyj och Entra sålts av helt.

På sektornivå har fonden en allokering på 45,8 procent mot fastighetssektorn, följt av Skogsindustrin på 14,4 procent.

Vid månadens slut var fondens största innehav Telia som vägde 9,7 procent. Även John Mattson och SCA vägde tungt med portföljvikter på 6,7 respektive 6,3 procent.

PriorNilsson Realinvest, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,6
Index MM, förändring i procent2,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 07:55 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv inledde året positivt - tagit in Thule

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot finans- och telekommunikationsbolag", skriver fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Sandvik, Volvo, Atlas Copco och AAK. Vidare har Thule Group tagits in som ett nytt innehav i portföljen.

Minskningar har gjorts i H&M, medan innehaven i Telia och Nordea sålts av helt.

Vid månadens slut var fondens tre största innehav Sandvik, Volvo och Novo Nordisk med portföljvikterna 7,2, 7,1 respektive 6,5 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,3
Index MM, förändring i procent2,5

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-02-08 07:12 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PO Nilsson på PriorNilsson fonder tror att vaccinet kommer få betydande effekter på många bolags intjäning redan i år

I PriorNilssons förvaltarkommentarer för december 2020 skriver PO Nilsson att året kommer gå till historien av många anledningar. Trots pandemin, som förvaltaren benämner som "ett globalt hot mot den mänskliga hälsan", steg Nasdaqbörsen med 49 procent, S&P 500 indexet med 18 procent och i Sveriges var all-share index upp 13 procent.

"Anledningen till att vi fick se kraftiga börsuppgångar i de flesta delarna av världen, Europa undantaget, står att finna i massiva och snabba finans- och penningpolitiska program som initierades efter en störtdykning av ekonomierna globalt i mars och april. Indexen hade redan till sommaren återhämtat sig till de nivåer de hade vid årsskiftet och under tidig höst noterades all time high", skriver förvaltaren.

Nilsson uppger att vinnande sektorer globalt varit IT och media, som enligt honom gynnats av de nya vanor som vi behövt anpassa oss till. En tydlig förlorare har dock varit finanssektorn. Som orsaker till detta lyfter förvaltaren bland annat oro för ökade kreditförluster och begränsningar i möjligheterna till utdelning.

Angående makrodatan för december skriver förvaltaren att att denna för Europa blev något starkare än motsvarande siffror för november, trots en tolvprocentig nedgång i antalet nyregistrerade bilar. I Kina ökade dock bilregistreringarna med tolv procent och är nu högre än 2019.

Avslutningsvis nämner Nilsson att nytt år ofta innebär ökad riskvilja men inte nödvändigtvis nya trender.

"Vissa av fjolårets vinnare kommer att fortsätta gynnas av ett bestående skifte i beteende och vissa kommer att få bestående problem. Kreativiteten i många företag för att anpassa sig har i många fall varit häpnadsväckande. Vaccinet mot Covid-19 kommer redan detta år att få betydande effekter på många företags intjäning", avslutar förvaltaren.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:53 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 0,6 procent i december - köp i Essity och Gränges

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,6 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

Förvaltarna uppger att man under månaden ökat sin exponering mot verkstadsbolag men minskat vikten i finansbolag.

I december köptes aktier i Gränges och Essity medan man sålde i H&M, Nordea och Handelsbanken. Innehaven i Nibe, Nordea, AstraZeneca och Novartis avyttrades helt.

Fondens fem största positiva bidrag kom under månaden från Gränges, Nordic Waterproofing, Nolato, Volkswagen Vzo och Traton.

De största innehaven var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Skanska och Traton med portföljvikterna 7,9, 5,0 respektive 4,8 procent.

PriorNilsson Idea, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent0,6
Fond i år, förändring i procent10,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:52 | PriorNilsson Idea

Positiv utveckling i nynoterade innehav för PriorNilsson Yield, som ökade 0,15 procent i december

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,15 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,07 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Nilsson uppger att fonden under månaden erhöll positiva bidrag från Thunderful Group och Fasadgruppen, vars noteringar man deltog i. Även innehaven i Bonesupport och Sagax bidrag positivt till avkastningen.

På den negativa sidan fanns däremot Nordea, AstraZeneca och Telia. Angående månadens aktivitet skriver förvaltaren att man avyttrat sina innehav i bland annat Thunderful Group, Fasadgruppen, AstraZeneca, Castellum, Bilia och Essity.


PriorNilsson Yield, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent0,15
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent2,07
Index i år, förändring i procent-0,15

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:50 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Evolve ökade 8,52 procent i december - lyfter fram Oxford Instruments och Judges Scientific

Fonden PriorNilsson Evolve steg 8,52 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,11 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 30,18 procent och är därmed bättre än index som har ökat 19,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Martin Lindqvist & Jonas Skilje.

"En intressant utveckling som vi positionerat portföljen mot är företagens minskade investeringar i materiella tillgångar till förmån för ökande investeringar mot immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling. Detta är en trend som pågått under lång tid, men som nått nya nivåer under pandemiåret 2020." Detta kommenterar förvaltarna.

Förvaltarna menar att man positionerat sig mot denna trend genom investeringar i bland annat Oxford Instruments, som säljer högteknologiska mätinstrument till laboratorier samt genom Judges Scientific som producerar avancerad forskningsutrustning.

Fondens fem största bidrag kom under december från Thundeful, Fasadgruppen, IVU Traffic Tech, Etteplan Oyj och Dotdigital Group.

De största innehaven var vid månadsskiftet Ratos, Existec och Ponsse Oyj med portföljvikterna 4,5, 4,2 respektive 4,1 procent.

PriorNilsson Evolve, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent8,52
Index MM, förändring i procent4,11
Fond i år, förändring i procent30,18
Index i år, förändring i procent19,31

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:48 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 1,99 procent i december

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 1,99 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,68 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Martin Lindqvist.

I förvaltarkommentarerna skriver PO Nilsson om året som gått och börsens starka återhämtning sedan vårens ras.

"Anledningen till att vi fick se kraftiga börsuppgångar i de flesta delarna av världen, Europa undantaget, står att finna i massiva och snabba finans- och penningpolitiska program som initierades efter en störtdykning av ekonomierna globalt i mars och april. Indexen hade redan till sommaren återhämtat sig till de nivåer de hade vid årsskiftet och under tidig höst noterades all time high", skriver Nilsson.

Fondens bästa bidragsgivare blev under månaden Mercury Gen Corp, Halma Plc, Sysmex Corp, Spectris Plc och Old Republic Intl Co.

Under december erhöll fonden utdelningar från bland annat Pepsi Company, Kimbery & Clark, Nike, Automatic Data Processing och Illinois Tool Works.

Förvaltaren nämner inga förändringar bland fondens innehav.

De största innehaven var vid månadsskiftet S&P Global Inc, Parker Hannifin och Stanley Black & Decker med portföljvikterna 2,2, 2,1 respektive 2,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,99
Index MM, förändring i procent0,13
Fond i år, förändring i procent-2,68
Index i år, förändring i procent1,68

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:45 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest ökade 1,06 procent i december - Köp i fastighets- och telekommunikationsbolag

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 1,06 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,45 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Angående årets vinnare på börsen lyfter förvaltaren IT och media.

"Vinnande sektorer globalt har varit IT och media, vilket synts på Nasdaqbörsen. Detta är bolag som gynnats av de nya vanor som vi både privat och yrkesmässigt behövt anpassa oss till. En tydlig förlorare under förra året var finanssektorn. Oron för ökade kreditförluster, tak på intjäningen med fortsatt låga räntor och begränsningar i möjligheterna till utdelning borgade för det", skriver Nilsson.

Bland positiva bidragsgivare till avkastningen fanns exempelvis Klövern, Stora Enso och SCA.
Under månaden ökade fonden sin exponering mot fastighets- och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå köptes aktier i Telia, John Mattsson, Klövern och NCC. Däremot såldes innehaven i Norsk Hydro och SSAB.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Telia, John Mattsson och SCA med portföljvikterna 9,1, 6,6 respektive 6,2 procent.


PriorNilsson Realinvest, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,06
Index MM, förändring i procent1,25
Fond i år, förändring i procent8,45
Index i år, förändring i procent14,56

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:44 | PriorNilsson Realinvest

Ökat i verkstad och bygg samt minskat i finans - PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,17 procent i december

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,17 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,58 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Torgny Prior & Martin Lindqvist.

PO Nilsson skriver i de inledande förvaltarkommentarerna att makrodatan för Europa i december blev något starkare än motsvarande siffror för november, trots en tolvprocentig nedgång i antalet nyregistrerade bilar. I Kina ökade dock bilregistreringarna med tolv procent och är nu högre än 2019.

"Nytt år innebär ofta ökad riskvilja men inte nödvändigtvis nya trender. Vissa av fjolårets vinnare kommer att fortsätta gynnas av ett bestående skifte i beteende och vissa kommer att få bestående problem. Kreativiteten i många företag för att anpassa sig har i många fall varit häpnadsväckande. Vaccinet mot Covid-19 kommer redan detta år att få betydande effekter på många företags intjäning", skriver Nilsson.

Fondens största positiva bidrag kom i december från Gränges, Nordic Waterproofing och Sandvik.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot verkstad- och byggbolag. Däremot minskade man vikten i bolag inom finans.

På bolagsnivå köptes aktier i Gränges, Atlas Copco och Mycronic. Däremot minskade man i SEB och Nordea samt avyttrade hela innehaven i Assa Abloy och Industrivärden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Sandvik och Volvo med portföljvikterna 7,0, 6,9 respektive 6,7 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %december, 2020
Fond MM, förändring i procent1,17
Index MM, förändring i procent1,25
Fond i år, förändring i procent5,58
Index i år, förändring i procent14,56

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2021-01-12 14:42 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Förvaltarkommentar för november - PriorNilsson

November var enligt PO Nilsson en börsmånad "i dur av sällan skådat slag". DowJones gick upp 11 procent vilket var den största uppgången på en månad sedan 1987. I Sverige var uppgången densamma. "Anledningen står att finna i flera faktorer. De viktigaste faktorerna var presidentvalet i USA och förhoppningar om vaccin", skriver Nilsson. Inte många dagar efter valet kom nya positiva data avseende effekten av de vaccin som förväntas komma, i vissa fall redan under slutet av 2020. "Trots att det lär ta tid innan vaccinen når ut till en bred grupp så väcktes framtidshoppet och cykliska bolag gick väldigt starkt. Konjunkturoptimismen fick också stöd av starka siffror inte minst från Kina och Indien. Vi ser också en fortsatt stark likviditet i marknaden som just nu ser ut att stötta börserna mot årets slut", skriver Nilsson.

PriorNilsson fonder, %

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:36 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 13,16 procent i november - köpt in Nordea

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 13,16 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 11,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,36 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har har under månaden ökat exponeringen mot verkstad- och finansbolag samtidigt som man minskat exponeringen mot konsument- och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Sandvik, Traton och Resurs Bank och köpt in Nordea. Vidare har fonden minskat i H&M och Telia samt sålt innehaven i Ericsson. Detta uppger fondens förvaltare.

Största positiva bidragen för perioden kom från Traton, H&M och Sandvik.

Vid månadens slut var fondens största innehav Sandvik, Volvo B och Novo Nordisk. Verkstadsindustri var fondens största sektor följt av finans och därefter bygg & anläggning.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent13,16
Index MM, förändring i procent11,34
Fond i år, förändring i procent4,36
Index i år, förändring i procent13,14

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:34 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Idea ökade 9,72 procent i november - ökat i Traton och Daimler

Fonden PriorNilsson Idea steg 9,72 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot verkstads- och byggbolag samt minskat exponeringen mot läkemedels- och kosumentbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Traton och Daimler samt minskat i Skanska, H&M och Volvo. Fonden har sålt innehaven i Beijer Alma, Enento Group, Balder och Lundbergs. Detta uppger fondens förvaltare.

Nettoexponeringen mot aktier sista november var 88,4 procent.

Största positiva bidragen under månaden kom från Traton, H&M och Skanska B.

Vid månadens slut var fondens största innehav Novo Nordisk, Skanska B och Traton.

PriorNilsson Idea, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent9,72
Fond i år, förändring i procent9,43

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:32 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield steg 0,97 procent i november

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,97 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,92 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden erhållit positivt bidrag från bland annat innehav i Coor, Telia, Bonesupport och Loomis. Negativt bidrag kom från innehav i Nordea, AstraZeneca och Akelius D.

Fonden har avvecklat positioner i bland annat Getinge, Coor, Loomis, Skistar, Traton och Nordea under november. Detta uppger fondens förvaltare.

PriorNilsson Yield, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent0,97
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent1,92
Index i år, förändring i procent-0,15

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:30 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 11,76 procent i november - ökade i Klövern, Balder, Boliden och NCC

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 11,76 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 11,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,31 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Realinvest har enligt fondens förvaltare inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå under november. På bolagsnivå har fonden ökat i Klövern, Balder, Boliden, NCC samt minskat i Besqab och Fabege. Fonden har sålt innehaven i Castellum, Skistar och Fastpartner.

Största positiva bidragen för månaden kom från Entra, SCA B och SHB A.

Vid månadens slut var fondens största innehav Telia, SCA B och John Mattson. Fastighet var fondens största sektor följt av Bygg & Anläggning och därefter Skogsindustri.

PriorNilsson Realinvest, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent11,76
Index MM, förändring i procent11,34
Fond i år, förändring i procent7,31
Index i år, förändring i procent13,14

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:25 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global steg 4,38 procent i november - S&P Global största innehavet

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 4,38 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,71 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,55 procent. Det framgår av en månadsrapport.

November var enligt fondens förvaltare en börsmånad i dur av sällan skådat slag där DowJones gick upp 11 procent vilket var den största uppgången på en månad sedan 1987.

Största positiva bidragen för november kom från Parker Hannifin, Xilinx Inc och Roper Technologies.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Stanley Black & Decker, S&P Global, WW Grainger och 3M.

Vid månadens slut var fondens största innehav S&P Global Inc, Stanley Black & Decker och Parker Hannifin. Konsumentvaror var fondens största sektor följt av verkstadsindustri och därefter läkemedel.

PriorNilsson Smart Global, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent4,38
Index MM, förändring i procent8,33
Fond i år, förändring i procent-0,71
Index i år, förändring i procent1,55

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:22 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Evolve ökade 7,52 procent i november - starkt bidrag från Pricer

Fonden PriorNilsson Evolve steg 7,52 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 13,56 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Evolve har enligt fondens förvaltare under november fått ett starkt bidrag från Pricer som presenterade ett viktigt leverantörsavtal med franska Carrefour. Sedan fonden började köpa Pricer i början av juni är aktien upp drygt 80 procent.

"Vi ser även positivt på bolag med exponering mot elbilar där två aktuella innehav i portföljen är Gränges och LEM Holding", skriver förvaltaren.

Vidare uppger förvaltarna att de i november haft ett möte med Gränges vd Johan Menckel som bekräftar den positiva vyn på bolagets tillväxtmöjligheter inriktade mot batterier och elbilar.

Vid månadens slut var fondens största innehav Ratos, Fenix Outdoor och IVU Traffic Tech.

PriorNilsson Evolve, %november, 2020
Fond MM, förändring i procent7,52
Index MM, förändring i procent13,56

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-12-21 09:21 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Yield minskade 0,46 procent i oktober

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,46 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,94 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren PO Nilsson.

Under oktober har fonden sålt innehaven i bland annat Boliden, Sandvik, Avanza, Embracer, Fabege och Nordea.

De bolag som hade starkast positiv avkastning under månaden var bland annat Fabege, Embracer, Nordea och Boliden. Bland de bolag som bidrog med en negativ avkastning finner vi Coor, Telia, Akelius och Fastpartner, uppger Nilsson.

PriorNilsson Yield, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,46
Index MM, förändring i procent-0,02
Fond i år, förändring i procent0,94
Index i år, förändring i procent-0,14

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:21 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea har fått upp ögonen för tyska fordonstillverkare

Fonden PriorNilsson Idea minskade 5,65 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under oktober har fonden ökat sin exponering mot verkstadsbolag samt råvarubolag och minskat exponeringen mot telekommunikationsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden innehaven i Volvo, SKF, AAK samt minskade innehaven i Assa Abloy och Telia.

Nya innehav i portföljen är de tyska fordonstillverkarna Daimler och Volkswagen.

Fonden avyttrade innehaven i Klövern, Wihlborgs, Bonava, Alfa Laval och Otis.

Vid utgången månad var fondens nettoexponering mot aktier 81,5 procent.

Novo Nordisk, H&M och Skanska var de största innehaven vid månadsskiftet.

PriorNilsson Idea, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-5,65
Fond i år, förändring i procent-0,27

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:20 | PriorNilsson Idea

Exponeringen mot djurmedicin ökar i PriorNilsson Evolve

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 2,01 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,55 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,58 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under oktober fortsatte förvaltarna Martin Lindqvist och Jonas Skilje att öka fondens exponering mot djurmedicin vilket man anser vara ett attraktivt tillväxtområde. Vid utgången månad utgjorde sektorn cirka 8 procent av portföljen.

Under månaden ökade fonden sina positioner i Fenix Outdoor, Mycronic, Dotdigital och Know IT.

Förvaltarna avyttrade innehaven i Enea, Resurs Bank, Vitrolife och Oxford Instruments.

Nya innehav i portföljen är Gränges, Ratos samt finska skogsmaskintillverkaren Ponesse.

De tre bolag som hade bäst avkastning under månaden var Know IT, Vetoquinol följt av Besqab.

Vid månadsskiftet var de tre största innehaven Fenix Outdoor 5,7 procent, Mycronic 4,5 procent följt av Ratos 4,2 procent.

PriorNilsson Evolve, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,01
Index MM, förändring i procent-5,55
Fond i år, förändring i procent11,58
Index i år, förändring i procent0,91

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:18 | PriorNilsson Evolve

PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i oktober

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,87 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltaren Martin Lindqvist uppger att fonden under oktober erhållit utdelningar från bland annat Pentair, CVS Health, Spectric, Accenture samt Sysco.

Xilinx, Stanley Black & Decker och Chubb var de innehav som hade störst positiv påverkan på portföljen.

Xilinx uppgång beror främst på ett förslag om samgående med AMD.

De tre största innehaven vid utgången månad var,
S&P Global, 2,4 procent Stanley Black & Decker, 2,2 procent Pentair, 1,9 procent

PriorNilsson Smart Global, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,53
Index MM, förändring i procent-3,60
Fond i år, förändring i procent-4,87
Index i år, förändring i procent-6,26

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:18 | PriorNilsson Smart Global

Pandox nytt innehav för PriorNilsson Realinvest

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 5,62 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,98 procent och är därmed sämre än index som har ökat 1,62 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren PO Nilsson.

Under månaden ökade fonden innehavet i Telia, Corem Property och Fabege samt minskade sina positioner i Klövern, Lundin Mining, SSAB och Skanska.

Nytt innehav i fonden är hotellfastighetsbolaget Pandox.

Nillson uppger att man under oktober inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå i fonden.

Vid utgången månad var de tre största innehaven Telia, SCA följt av John Mattson.

PriorNilsson Realinvest, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-5,62
Index MM, förändring i procent-5,96
Fond i år, förändring i procent-3,98
Index i år, förändring i procent1,62

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:17 | PriorNilsson Realinvest

Hög aktivitet i PriorNilsson Sverige Aktiv under oktober - minskade 5,50 procent

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 5,50 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 5,96 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,20 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,62 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Torgny Prior och Martin Lindqvist.

I oktober ökade förvaltarna exponeringen mot verkstadsbolagen samtidigt som man minskade exponeringen mot finans- och konsumentbolag.

Fonden ökade sitt innehav i Sandvik, SKF, Nolato, AAK och Boliden samt minskade sitt innehav i Assa Abloy, Hexpol, Handelsbanken och Skanska.

Fonden avyttrade hela sina innehav i Beijer Alma och Essity.

Vid månadsskiftet var Volvo, Novo Nordisk samt H&M portföljens största innehav med vikterna 7,2, 7,1 respektive 6,1 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-5,50
Index MM, förändring i procent-5,96
Fond i år, förändring i procent-8,20
Index i år, förändring i procent-1,62

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-11-09 17:17 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield avyttrade H&M, Getinge, Autoliv och SSAB i september

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,5 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från bland annat Telia, Akelius D, Fastpartner D och Traton.

Fonden har avyttrat sina positioner i H&M, Getinge, Autoliv och SSAB.

PriorNilsson Yield, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent0,5
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent1,4
Index i år, förändring i procent-0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 14:58 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 4 procent i september - ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Idea steg 4 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag samt minskat -exponeringen mot konsumentbolag", uppger fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Volvo, Traton, Hexpol, Sandvik och Boliden samt minskat i H&M, Skanska och Nolato.

Fonden har sålt innehaven i Skistar, Fabege, Banque National Paris och Societe Generale.

Vid månadens slut var fondens tre största innehav Novo Nordisk, H&M och Skanska. Nettoexponeringen mot aktier uppgick till 76,7 procent.

PriorNilsson Idea, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent4
Fond i år, förändring i procent5,7

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 14:19 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Evolve har ökat exponeringen mot temat djurmedicin genom ny investering i Virbac och ökning i Vetoquinol

Fonden PriorNilsson Evolve steg 3,9 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Sedan sin start den juni har fonden avkastat 13,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Under månaden har fonden tagit nya positioner i svenska teknikbolaget Mycronic, friluftsbolaget Fenix Outdoor samt franska djurhälsobolaget Virbac.

Fonden har även tagit hem vinst i Bredband2, FM Mattsson, Bure Equity och Nolato. Positionen i tyska Amadeus Fire har avyttrats.

Till följd av sin investering i Virbac har fondens exponering mot temat djurmedicin riktat mot husdjur stigit. Fonden har även ökat sitt innehav i franska Vetoquinol som verkar inom segmentet.

Fondens tre största innehav per utgång av månaden var Exsitec, Fenix Outdoor och Interroll Holding.

ProrNilsson Evolve startades den 1 juni och investerar i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag

PriorNilsson Evolve, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent3,9
Index MM, förändring i procent1,1
Fond i år, förändring i procent13,9

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 14:14 | PriorNilsson Evolve

Upp 2,9 procent för PriorNilsson Smart Global i september - Parker Hannifin och Nike positiva bidragsgivare

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,9 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Ecolab, Chubb Ltd, Castellum, Mitsubishi UFJ och Cardinal Health Inc. De bolagen som bidrog främst till avkastningen var Parker Hannifin, Nike, Assurant, Sysco och PPG Inds.

Fondens tre största innehav per utgång av månaden var S&P Global, Stanley Black & Decker och Nike.

PriorNilsson Smart Global, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent2,9
Index MM, förändring i procent0,2
Fond i år, förändring i procent-2,4
Index i år, förändring i procent-2,8

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 14:12 | PriorNilsson Smart Global

Norsk Hydro nytt innehav i PriorNilsson Realinvest som steg 9,7 procent i september

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 9,7 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,7 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot byggbolag och råvarubolag, samtidigt minskades exponeringen mot fastighetsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden i JM, SSAB och Lundin Mining medan minskningar gjordes i Wihlborgs, Klövern och Fabege.

Norsk Hydro togs in som ett nytt innehav i fonden och positionerna i Skistar och Pandox avyttrades.

Fondens tre största innehav var per utgång av månaden Telia, SCA och John Mattson.

PriorNilsson Realinvest, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent9,7
Index MM, förändring i procent4,4
Fond i år, förändring i procent1,7
Index i år, förändring i procent8,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 14:08 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,3 procent i september - avyttrat Klövern, Skistar, Fagerhult och Nordea

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 4,3 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot fastighetsbolag och finansbolag", uppger fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat innehaven i Sandvik, Traton och SHB samt minskat i Skanska, H&M och Novo Nordisk.

Innehaven i Klövern, Skistar, Fagerhult och Nordea har avyttrats under månaden.

Fondens tre största innehav per utgång av månaden var Volvo, H&M och Assa Abloy.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent4,3
Index MM, förändring i procent4,4
Fond i år, förändring i procent-2,9
Index i år, förändring i procent8,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-10-09 13:58 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Yield sålde innehaven i Avanza, Skistar, Securitas och Wihlborgs under augusti

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från innehaven i Fastpartner, Traton och Avanza. Negativt bidrag erhölls samtidigt från Telia Akelius och Diös.

Fonden har sålt innehaven i bland annat Avanza, Skistar, Securitas och Wihlborgs.

PriorNilsson Yield, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent0,4
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent0,9
Index i år, förändring i procent-0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 12:04 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea ökade 2,8 procent i augusti - sålde innehaven i Covivio-Fonciere, DFDS, Avanza och Lundberg

Fonden PriorNilsson Idea steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden ökade exponeringen mot verkstadsbolag, telekommunikationsbolag och råvarubolag samt minskade innehaven i fastighetsbolag under månaden.

Innehaven i Assa Abloy, Nolato och Volvo ökades, medan minskningar genomfördes i Getinge, Klövern och Wihlborgs.

Fonden sålde även innehaven i Covivio-Fonciere, DFDS, Avanza och Lundberg.

De tre största innehaven i fonden vid månadens utgång var Novo Nordisk, H&M samt Skanska med portföljvikterna 7,8, 6,4 respektive 6,0 procent. Fondens nettoexponering mot aktier var 75,7 procent.

PriorNilsson Idea, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent2,8
Index MM, förändring i procent1,6

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 12:03 | PriorNilsson Idea

Upp 3,2 procent för PriorNilsson Smart Global i augusti - erhöll utdelningar från flertalet innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Halma, Parker Hannifin, S&P Global, Johnson & Johnson, 3M samt Novo Nordisk.

Vid månadens utgång var fondens tre största innehav Leggett & Platt, S&P Global Inc och Stanley Black & Decker med portföljvikterna 2,0, 1,8 respektive 1,7 procent.

PriorNilsson Smart Global, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent3,2
Index MM, förändring i procent5,2
Fond i år, förändring i procent-5,1
Index i år, förändring i procent-3

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 12:02 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Realinvest avyttrade SBB, EON och Castellum under augusti

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 0,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.
Under månaden har fonden ökat sin exponering mot skogs- och telekombolag. Samtidigt minskades exponeringen mot finansbolag.

På bolagsnivå skedde ökningarna i SCA och Telia, medan innehavet i Skistar minskades.

Innehaven i SBB, EON och Castellum avyttrades helt av fonden under månaden.

Vid månadens slut var Telia, SCA och John Mattson fondens tre största innehav med portföljvikter om 8,4, 6,5 respektive 6,2 procent.

PriorNilsson Realinvest, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent0,7
Index MM, förändring i procent3,8
Fond i år, förändring i procent-7,3
Index i år, förändring i procent3,6

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 12:01 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade i Volvo, Hexpol, Telia och Essity under augusti

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.
"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot konsumentbolag och telekommunikationsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag", uppger fondens förvaltare.

På bolagsnivå ökade fonden i Volvo, Hexpol, Telia och Essity. Minskningar gjordes i Skanska, Peab, Klövern och Wihlborgs.

Fonden har avyttrat innehaven i Avanza, NCC och Nyfosa fastigheter.

Vid utgång av månaden var Volvo, H&M och Assa Abloy fondens tre största innehav med portföljvikterna 7,7, 7,2 respektive 7,1 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent3,3
Index MM, förändring i procent3,8
Fond i år, förändring i procent-6,9
Index i år, förändring i procent3,6

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 11:57 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Amerikanska IT-jättarna har lett börsen till nya rekordnivåer - Prior Nilsson fonder

PriorNilsson fonders förvaltare PO Nilsson uppger i ett månadsbrev att augusti var den femte månaden i rad med positiv utveckling, då hoppet på marknaden stiger i samband med att vi närmar oss att ett godkänt vaccin finns tillgängligt.

"Trenden från tidigare månader fortsatte med stort intresse för bolag som gynnats av stay home och hemester. Ett annat tema som har fått ett enormt genomslag är alla bolag som gynnas av den fortsatta digitaliseringen. Bransch efter bransch meddelar att tillväxten kommer att upprätthållas genom kraftfulla IT-satsningar", skriver PO Nilsson.

Vidare beskriver han att de amerikanska IT-jättarna nu utgör en stor del av index och har varit drivande bakom att den amerikanska börsen nått nya rekordhöjder. Samtidigt ger PO Nilsson en viss hype-varning för de bolagen som som genomfört splittar av sina aktier och därmed fått in nya spekulanter.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-15 11:56 | PriorNilsson fonder

Christian Hermelin ny i PriorNilssons styrelse

PriorNilsson tar in Christian Hermelin som ny styrelseledamot i fondbolagets styrelse. Det meddelar fondbolaget till Finwire.

Christian har nära 30 års erfarenhet från den svenska fastighetsbranschen och var vd för Fabege mellan åren 2007-2019. Han är även styrelseledamot för fastighetsbolaget Eastnine.

"Christian har även erfarenhet av kreditmarknaden samt gröna lån och finansiering av fastighetssektorn. Han förväntas bidra med kunskap i att utveckla bolagets syn gällande kreditrisker inom fastighetssektorn samt med att utveckla hållbarhetsperspektivet främst avseende hållbara fonder," skriver fondbolaget.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-09-03 14:57 | PriorNilsson fonder

Savr adderar PriorNilssons fonder

Savr lägger till PriorNilssons fonder till sitt fondutbud. Det skriver fondplattformen på sin hemsida.

Fonderna är följande.
PriorNilsson Yield
PriorNilsson Idea
PriorNilsson Sverige Aktiv A
PriorNilsson Realinvest A
PriorNilsson Smart Global
PriorNilsson Balans (kommer snart)
PriorNilsson Evolve A (kommer snart)

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

2020-09-03 06:59 | PriorNilsson fonder | PriorNilsson Yield | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv | PriorNilsson Realinvest | PriorNilsson Smart Global | PriorNilsson Evolve

Placera uppdaterar fondrekommendationer för september

Placera presenterar tolv köpvärda fonder i september. Pekka Kääntä, som är strateg på Placera, adderar risk och ökar aktiedelen till 70 procent aktier.

Man har valt att ta in spetsfonden SEB Nordamerikafond Småbolag istället för Nordea 1 Latin American Equity Fund BP SEK.

"För den som vill följa Pekka i fotspåren och ta mer risk hänvisar vi till SEB Nordamerikafond Småbolag och våra övriga sju fonder inom hög och högre risk segmenten," skriver Pär Ståhl.

Placera delar in sina köpvärda spetsfonder i fyra kategorier, fördelat efter risk.

Högst risk
SEB Nordamerikafond Småbolag
DNB Teknologi

Högre risk
TIN Ny teknik
PriorNilsson Realinvest
Spiltan Aktiefond Stabil
Fidelity European Dynamic Growth Fund
MS INVF Global Opportunity A
Handelsbanken hälsovård

Medelrisk
Sensor Sverige Select
Carnegie Strategifond
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

Låg risk
IKC Avkastningsfond

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

2020-09-02 09:13 | PriorNilsson Realinvest

Amerikanska presidentvalet kommer få ökad betydelse den närmsta tiden - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonders förvaltare PO Nilsson konstaterar att juli var den fjärde månaden i rad med en positiv börs efter att coronakrisens oro kulminerade i mars.

"Centralbankernas massiva stödköp samt stödprogram som beslutats om i de flesta länder har tillsammans gett marknaden ett starkt stöd och en tro på att krisen kommer att överbryggas," kommenterar Nilsson.

Förvaltaren menar att man generellt kan konstatera att majoriteten av rapporterna slog förväntningarna som hade ställts ner ordentligt innan andra kvartalet. Detta gällde både Sverige och USA.

"I USA är andelen bolag som slagit förväntningarna på väldigt höga nivåer historiskt. Det man kan se i Sverige är att många bolag levererade omsättning och orderböcker som någorlunda speglade marknadens förväntningar. Det som framförallt överraskade i många fall var väldigt bra marginaler och resultat. Anledningen till detta står nog att finna i att de statliga stöden till företagen och de snabbt igångsatta kostnadsbesparingsprogram varit svårskattade för analytiker. Frågan är hur det kommer slå framgent."

Hösten kommer enligt förvaltaren sannolikt att präglas av fortsatt konjunkturutveckling i spåren av krisen och presidentvalet i USA med allt vad detta kan innebära.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:43 | PriorNilsson fonder

Ökad fastighetsexponering i PriorNilsson Realinvest, som ökade 0,97 procent i juli

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 0,97 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,17 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,91 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Wihlborg, Diös, SCA och Skanska. Fonden har minskat i Klövern och JM.

Telia, John Mattson och SCA var störst i fonden per månadens slut med en sammanlagd vikt om 19,8 procent av fonden.

Fastigheter utgjorde per månadens utgång 44,9 procent av fonden.

PriorNilsson Realinvest, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,97
Index MM, förändring i procent4,17
Fond i år, förändring i procent-7,91
Index i år, förändring i procent-0,21

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:41 | PriorNilsson Realinvest

Stora Enso och SHB bland de sålda bolagen i PriorNilsson Yield under juli

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,41 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,46 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,11 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden erhållit positivt bidrag bland annat från innehav i Alimak, Fastpartner D, Skistar och Hexpol. Negativt bidrag kom från innehav i Telia, Traton och SKF. Fonden har sålt av innehaven i bland annat Stora Enso och SHB.

PriorNilsson Yield, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,41
Index MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent0,46
Index i år, förändring i procent-0,11

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:40 | PriorNilsson Yield

JM, Trelleborg och Loomis sålda i PriorNilsson Sverige Aktiv under juli

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,55 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex OMXS GI som steg 4,17 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,86 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Hennes & Mauritz, Assa Abloy, Volvo och Ericsson samt minskat i Skanska, Klövern och Nordea. Fonden har sålt innehaven i JM, Trelleborg och Loomis.

H&M, Volvo och Novo Nordisk var störst i fonden och utgjorde tillsammans 20,9 procent av fonden.

PriorNilsson Sverige Aktiv, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,55
Index MM, förändring i procent4,17
Fond i år, förändring i procent-9,86
Index i år, förändring i procent-0,21

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:38 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Minskad exponering mot tjänsteföretag i PriorNilsson Idea, som ökade 0,27 procent i juli

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,27 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag samt minskat exponeringen mot tjänsteföretag.

På bolagsnivå har fonden ökat i Assa Abloy, Getinge och AAK samt minskat i Ericsson. Fonden har sålt innehaven i NCC, JM, Loomis, Ambea, Nordea och Danone.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juli var +79,5 procent.

Följande innehav var i fallande ordning störst i fonden, i procent av fonden.

Novo Nordisk 7,8
Hennes & Mauritz B 6,4
Skanska B 6,0
Traton 3,7
Assa Abloy 3,6

PriorNilsson Idea, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent0,27
Fond i år, förändring i procent-1,20

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:37 | PriorNilsson Idea

Fler utdelningar från innehav i PriorNilsson Smart Global under juli

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 3,04 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex MSCI World NR SEK som minskade 1,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,08 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden erhållit utdelningar från L’oreal, Abbive, Accenture, Colgate Palmolive och Procter & Gamble.

Följande bolag är störst i fonden, i fallande ordning i procent av fonden.

Leggett & Platt 2,0
S&P Global Inc 1,8
Roper Technologies 1,7
Stanly Black & Decker 1,7
L ´Oréal 1,6

Följande sektorer är störst i fonden, i fallande ordning i procent av fonden.

Konsumentvaror 22,7
Verkstadsindustri 11,0
Läkemedel 9,0
Fastighet 6,1
Finans 5,7

PriorNilsson Smart Global, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,04
Index MM, förändring i procent-1,66
Fond i år, förändring i procent-8,08
Index i år, förändring i procent-7,77

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-08-13 11:36 | PriorNilsson Smart Global

Upp 0,3 procent för PriorNilsson Smart Global i juni

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 0,3 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist.

Av fondens innehav har man erhållit utdelningar från bland annat Automatica Data, Coca Cola och Red Electrica.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var S&P Global, Roper Technologies och
Abbott Laboratories med portföljvikterna 1,8, 1,7 respektive 1,6 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2020
Fond MM, förändring i procent0,3
Index MM, förändring i procent1,5
Fond i år, förändring i procent-5,2
Index i år, förändring i procent-6,2

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-07-07 11:45 | PriorNilsson Smart Global

Sålt Bure, Industrivärden och Paradox - PriorNilsson Idea ökade 0,9 procent i juni

Fonden PriorNilsson Idea steg 0,9 procent i juni, vilket medför att fonden sedan årsskiftet har minskat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Under månaden har fonden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och konsumentbolag. Samtidigt har man minskat mot tjänstebolag.

Av fondens innehav ökade man i H&M, Assa Abloy, Traton, Volvo, Essity och Ericsson. Innehavet i Klövern reducerades.

Fonden sålde innehaven i Bure, Industrivärden och Paradox.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och H&M med portföljvikterna 8, 7 respektive 6 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2020
Fond MM, förändring i procent0,9
Fond i år, förändring i procent-1,5

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.