Fondnyheter

Utdelning från bland annat McDonalds och Nike i PriorNilsson Smart Global samtidigt som fonden backade mindre än index

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 6,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat McDonalds, Nike, Lawson, Johson & Johnson, 3M och Microsoft.

De bolagen som utvecklades bäst var Abbvie, Spectris och Coloplast.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Chubb, Loreal och Equity Lifestyle Pro med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.

PriorNilsson Smart Global, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,9
Index MM, föränding i procent-7,9
Fond i år, föränding i procent-4,5
Index i år, föränding i procent-5,8

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:14 | PriorNilsson Smart Global

Ökad exponering mot bygg och läkemedelsbolag för PriorNilsson Idea under februari

Fonden PriorNilsson Idea minskade 1,6 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.
"Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och konsumentbolag.", skriver fondförvaltarna.

På bolagsnivå gjordes ökningar i Novo Nordisk, Peab och Nolat. Samtidigt minskade fonden innehaven i Klövern, Diös, Essity och Hexpol.

Innehaven i Musti Group, NCC och Trelleborg avyttrades helt. Nettoexponeringen mot aktier var vid månadsskiftet 27,5 procent.

Månadens främsta bidragsgivare var Nordic Waterprooring, Industrivärden C och Train Alliance.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Klövern med portföljvikterna 6,5, 5,5 respektive 3,2 procent.

PriorNilsson Idea, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-1,6
Fond i år, föränding i procent-0,2

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:13 | PriorNilsson Idea

Nyligen noterade Train Alliance gynnade PriorNilsson Yield i februari

Fonden PriorNilsson Yield minskade 0,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,1 procent och följer index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Innehavet i Train Alliance, som nyligen noterades, var en av månadens positiva bidragsgivare under månaden. Bolaget bygger järnvägsfaciliteter, verkstäder, logistikområden och uppställningskapacitet.

Även SHB och Catena bidrog positivt medan bland annat Skistar tyngde avkastningen.

PriorNilsson Yield, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-0,2
Index MM, föränding i procent0
Fond i år, föränding i procent-0,1
Index i år, föränding i procent-0,1

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:12 | PriorNilsson Yield

Mindre minskning än index för PriorNilsson Realinvest i februari - ökad exponeringen mot bygg och råvarubolag

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 6,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot rårvarubolag och byggbolag. Samtidigt gjordes minskningar mot fastighetsbolag.

"På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden, Bonava och Stora Enso samt köpt Skistar som är nytt innehav i fonden. Fonden har minskat i Klövern, John Mattsson och Corem samt sålt innehavet i Balder.", kommenterar förvaltarna.

Månadens främst presterande innehav var nyligen noterade Train Alliance samt SHB och Stockman.

Fastighetssektorn är fortsatt största sektorn, följt av Skogsindustri.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,7, 8,5 respektive 6,4 procent.

PriorNilsson Realinvest, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,4
Index MM, föränding i procent-7
Fond i år, föränding i procent-4,5
Index i år, föränding i procent-5,6

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:11 | PriorNilsson Realinvest

Ökad exponeringen mot finans och byggbolag under februari i PriorNilsson Sverige Aktiv

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv minskade 6,1 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och konsumentvarubolag.", skriver fondens förvaltare.

De bolagen som fonden ökat innehaven i är Skanska, Nordea, Assa Abloy och Novo Nordisk. Minskningar har gjorts i Klövern, Essity och Hexpol.

Månadens främsta bidragsgivare var Nordic Waterproofing, SHB och det finska Harvia.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och SEB med portföljvikterna 7, 6,5 respektive 5,2 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv, Mkrfebruari, 2020
Fond MM, föränding i procent-6,1
Index MM, föränding i procent-7
Fond i år, föränding i procent-3,9
Index i år, föränding i procent-5,9

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:10 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Operatörer och fastighetsbolag drabbas mindre i oron - PriorNilsson

PriorNilsson fonder såg en väldigt positiv start på februari till följd av en skaplig rapportperiod för det fjärde kvartalet, som sedan utraderas av oron över coronaviruset och dess betydande effekt på flera företag. Det skriver förvaltaren PO Nilsson inledningsvis i ett månadsbrev till andelsägarna.

Startskottet till den stora oron på marknaden bedöms vara coronafallen i Italien, vilka tolkades som en signal på att spridningen skulle få en mer långtgående effekt än vad man tidigare trott.

"Den omedelbara effekten blev att förvaltare drog ner risknivån genom att minska andelen aktier. Detta påverkade alla sektorer. Många drog ner aktieandelen genom att sälja terminer i steg ett och då drabbades även bolag som påverkas väldigt lite av Corona.", beskriver Nilsson.

Vidare skriver Nilsson att marknaden i steg två tittar på hur bolagen påverkas, vilket är en fas där operatörer och fastighetsbolag drabbas betydligt mindre än till exempel flygbolag och hotellverksamhet.

De framtida effekterna av viruset anses vara mycket svårbedömda men många företag kommer få likviditetsproblem, vilket kan leda till uppsägningar och konkurser

"Slutsatsen är att man får lägga det ekonomiska pusslet löpande varefter information inkommer om hur företag och enskilda individer beter sig.", skriver Nilsson avslutningsvis.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-13 17:08 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson, Alcur och Danske Invest bland vinnarna på EuroHedge Awards

Tre nordiska varav två svenska fonder vann pris på EuroHedge Awards 2019 i London.

PriorNilsson Idea tog hem priset för kategorin Specialist Equity, Alcur Select tog priset för Emerging Manager & Smaller Fund - Equity Strategies och Danske Invest Fixed Income Global Value tog hem priset inom Fixed Income.

Priserna delas, enligt arrangören, ut till de hedgefonder som har en bra riskjusterad avkastning där fonderna bedöms genom en kombination av både sharp-kvot och absolutavkastning.

Inom varje kategori bedöms fonderna på utfall från januari 2019 till december 2019, förutom kategorin för lång sikt, där det är en femårsperiod som gäller med start januari 2015.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-03-03 09:22 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global ökade 2,56 procent i januari

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 2,56 procent i januari, vilket var något sämre än fondens jämförelseindexet MSCI World NR SEK som steg 2,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden har fonden fått utdelningar från bland annat Pentair, Procter & Gamble, Accenture, Abbvie och Red Electrica.

Fondens största exponeringar per månadsskiftet var konsumentvaror, följt av verkstadsindustri. Dessa stod tillsammans för 35 procent av fonden.

McDonalds, S&P Global, Colgate Palmolive, Microsoft och Roper Technologies var fondens största innehav.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:43 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Idea ökade 1,43 procent i januari - sålt Ericsson, Stillfront och Kojamo

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,43 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport. Fonden blev, av Fondmarknden.se, utsedd till 2019 års bästa Hedgefond.

Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag, telekommunikationsbolag.

Fonden har ökat exponeringen i Novo Nordisk, Essity, Traton och Nordic Waterproofing. Fonden har minskat innehav i Klövern samt sålt innehaven i Ericsson, Stillfront och Kojamo.

Nettoexponeringen mot aktier per sista januari var +48,5%.

Största innehav per månadsskiftet var Novo Nordisk, Skanska och Klövern. Dessa hade tillsammans en exponering med drygt 15 procent av fonden. Med lika stor andel var fonden exponerad mot sin största sektor, Fastighet.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:37 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield ökade 0,1 procent i januari - positivt bidrag från långa positioner i Fastpartner, Akelius och Telia

Fonden PriorNilsson Yield ökade 0,1 procent i januari medan jämförelseindexet backade marginellt. Det framgår av en månadsrapport.

De främsta positiva bidragsgivarna var fondens långa position i Fastpartner, Akelius samt innehavet i Telia.

Samtidigt tyngdes avkastningen framförallt av innehav i Handelsbanken, Traton och från en kort position i fastighetsbolaget Wallenstam.


Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:30 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari - sålt Billerud, Platzer och Fabege

Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 2 procent i januari, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Nyfosa, NCC och Entra var bland fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot råvarubolag och minskat exponeringen mot fastighetsbolag och skogsbolag", kommenterar fondens förvaltare.

På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden samt Entra och minskat i Klövern, NCC och Maersk . Innehaven i Billerud, Platzer och Fabege har sålts.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 9,3 respektive 6,6 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:29 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,4 procent i januari - ökat exponeringen mot verkstad, finans och läkemedelsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 2,4 procent i januari, vilket var en betydligt starkare start på året än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

NCC, Novo Nordisk och SEB var de främsta bidragsgivarna.

Exponeringen mot verkstad, finans och läkemedelssektorn har ökats under månaden. Verkstad är med 20,7 procent fondens största sektorexponering.

På bolagsnivå har fonden ökat i Assa Abloy, Volvo, Novo Nordisk, Essity samt minskat i Klövern. Fonden har sålt av innehav i Ericsson, ABB, Kungsleden och Latour.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Essity med portföljvikterna 7, 6,3 respektive 5,4 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-23 16:29 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Banksektorn tros värderas upp under året - Prior Nilsson fonder

PriorNilsson fonder startade årets första månad med stor optimism och god likviditet. Senare under månaden drog även rapportperioden igång. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

"Betraktelser så här långt är att den oro som fanns för bankernas kostnadsnivå och räntenetto inte alls infriades. Kostnaderna var tvärtom under förväntan och det viktiga räntenettot var i linje. Posten för provisioner var den största avvikelsen som gav ett positivt bidrag från en allt högre börsnivå. Något som fortsatt in i 2020. Banksektorn är troligen en sektor som fortsatt kommer att värderas upp", skriver PO Nilsson.

Enligt förvaltaren har även verkstadsbolagen presterat bra där efterfrågan beskrivs som intakt. Trots ett tufft kvartal för cykliska aktier under det fjärde kvartalet var aktierna fortfarande efterfrågade. Den enda besvikelsen bland storbolagen var Atlas Copco, som är exponerade mot personbilar.

När det kommer till fastighetsbolagen har det fortsatt visat en ökningar av förvaltningsresultat och NAV. Bland annat kom SCA med en positiv rapport där den årliga tillväxten i skogen är högre än tidigare bedömningar.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-02-17 08:11 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond

PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond för 2019.

"Det var en väldigt stark början på året 2019, det hade vi inte riktigt väntat. Vi hade en försiktig allokering i början av året", kommenterar förvaltarna året som gick.

Vidare varnar förvaltarna för "stora kast" för fastighetsbolag, som dragit upp under 2019.

Priset delas ut av fondmarknaden.se.

Love Josefsson
love@finwire.com, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-21 18:45 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december - ökat i Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december och har därmed avkastat totalt 18 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och John Mattson var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag, telekommunikationsbolag och byggbolag", kommenterar fondförvaltarna.

Innehaven i Hexpol och Diös har minskats medan man ökat i Novo Nordisk.

Fonden har avyttrat Kungsleden, Karnov Group och Gränges

Nettoexponeringen mot aktier var vid årsskiftet plus 49,9 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Klövern med portföljvikterna 5,7, 5,6 respektive 4,2 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:55 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december - Spectris Plc fortsatt största innehavet

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december, mot jämförelseindexet som steg 0,7 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

VF Corp, Nike och Sanofi var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Under månaden erhölls utdelningar från bland annat VF Corp, Coloplast, Pepsico, WP Carey och Illinois Tool Works.

Vid årsskiftet stod konsumentvaror som största sektor för 22,9 procent av fondens exponering, följt av verkstadsindustri på 11 procent.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Spectris, Chubb och Pentair med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:54 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december - positivt bidrag från Fastpartner, HiQ och Akelius D

Fonden PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december medan jämförelseindexet utvecklades marginellt negativt. Under 2019 avkastade fonden 1,6 procent, vilket var bättre än indexet som backade 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Långa positioner i Fastpartner, HiQ och Akelius D var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Samtidigt tyngdes avkastningen av innehav i Ericsson, Telia och från korta positioner i fastighetsbolagen Wallenstam och Fabege.

Nettoexponeringen mot aktier vid årsskiftet var plus 3,8 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:54 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december - sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group.

Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 har fonden avkastat 42,1 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, John Mattson och Nyfosa Fastigheter var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Under månaden ökades exponeringen mot fastighets, telekommunikations och skogsbolag samt minskades mot byggbolag. "På bolagsnivå har fonden ökat i Telia, Stora Enso, Entra och Castellum samt minskat i Bonava och JM samt sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group", kommenterar fondförvaltarna. Vid månadsskiftet var fastighetssektorn den största exponeringen med 43,6 procent, följt av skogsindustri på 17,6 procent. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,7, 9,5 respektive 6,7 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:53 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december - ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,8 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, Nordea och SEB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. "Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag", skriver fondförvaltarna. Innehaven i Skanska, Nordea, Investor och Novo Nordisk har ökats. Samtidigt minskade man i Ericsson, Hexpol och Nyfosa. Fonden har avyttrat Trianon, Fastpartner och Fabege. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Novo Nordisk med portföljvikterna 6,8, 5,7 respektive 5,4 procent.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:52 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Fastighetsbolagen gick bättre än många vågat hoppats under 2019 - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder summerar avslutningen på 2019 med ett riktigt starkt december för börsen och en fastighetssektor som utvecklades starkt. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

"En sektor som gick starkare än de flesta vågat hoppas på var fastighetsbolagen. Investeringskapital som jagar reala tillgångar i denna lågräntemiljö som vi befinner oss i är enorma", kommenterar PO Nilsson.

Ett undantag till den starka avslutningen på året var Ericsson som backade efter rykten om att bolaget guidat ner sitt resultat för det fjärde kvartalet hos analytiker i London. Ericsson dementerade ryktena men aktiekursen har haft det tungt sedan dess.

PO Nilsson ser inför 2020 att den globala konjunkturen inte kommer försämras så kraftigt som man oroat sig tidigare. Men en oro finns för att estimaten för vissa konjunkturkänsliga bolag är lite för positiva.

"Vi går in i år 2020 med en marknad som tror att handelsavtalet mellan USA och Kina kommer att skrivs under, att Brexit får en ände och att likviditeten i aktiemarknaden förblir god. Med andra ord ett nytt glatt 20-tal står framför oss?", avslutar PO Nilsson med.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2020-01-17 15:50 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea ökade 1,6 procent i november - avyttrat Bonava, Hufvudstaden och Adapteo

Fonden PriorNilsson Idea steg 1,6 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri, läkemedelsbolag och fastighetsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag, telekommunikationsbolag och konsumenbolag", skriver förvaltarna.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och Skanska var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Fonden har ökat exponeringen mot Hexpol, Klövern och Novo Nordisk.

Innehaven i Ericsson, Essity och Nordea minskades.

Fonden har avyttrat Bonava, Hufvudstaden och Adapteo.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Klövern med portföljvikterna 5,5, 4,6 respektive 4 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:12 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield ökade 0,09 procent i november - långpositionerna i Ericsson, HiQ, SEB och Alimak Group gynnade avkastningen

Fonden PriorNilsson Yield steg 0,09 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,37 procent och är bättre än index som minskade 0,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Långpositionerna i Ericsson, HiQ, SEB och Alimak Group var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

Billerud, Swedbank, Nordea och Fabege tyngde avkastningen.

Nettoexponeringen mot aktier var per utgången av månaden +4,23 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:10 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 2,7 procent i november - avyttrat SSAB

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 2,7 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 36,1 procent och är bättre än index som ökade 29,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Nyfosa Fastigheter och Maxfastigheter var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag och minskat exponeringen mot skogsindustri och investmentbolag", skriver förvaltarna.

Fonden har ökat innehaven i Telia, Klövern, Corem Prop och Bonava .

Innehavet i NCC minskades.

SSAB avyttrades.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, Telia och John Mattson med portföljvikterna 9,1, 7,8 respektive 6,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:09 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global ökade 1,8 procent i november - Spectris, Intl Flavors & Fragr och CVS främsta bidragsgivare

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 1,8 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,5 procent och är sämre in index som ökade 33,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Spectris, Intl Flavors & Fragr och CVS var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Parker Hannifin, WW Grainger, 3M, Johnson & Johnson och S&P Global", skriver förvaltarna.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Spectris, Chubb och Pennon Group med portföljvikterna 1,5, 1,5 respektive 1,5 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:08 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 1,3 procent i november - avyttrat Bonava, Adapter och Alimak Group

Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,3 procent och är sämre in index som ökade 29,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Klövern, Skanska och Wihlborg var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och telekomunikationsbolag", skriver förvaltarna.

Innehaven i Volvo, Hexpol och Novo Nordisk har ökats. Samtidigt minskade man i Ericsson, Essity, Nordea, SEB och NCC.

Fonden har avyttrat Bonava, Adapteo och Alimak Group.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Klövern med portföljvikterna 6,5, 5,8 respektive 5,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:07 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Banksektorn drabbades återigen negativt under november - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder förklarar att det mesta på kapitalmarknaden fortfarande kretsar kring handelssamtalen mellan Kina och USA som la grunden på en positiv månad efter att Trump meddelat att man kommit överens om ett fas ett-avtal. När det kommer till makro-fronten har det kommit in data som visar att nedgången avmattas. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Banksektorn drabbades återigen hårt under månaden efter att SEB varit föremål för Uppdrag Granskning efter nya uppgifter om penningtvätt. Banksektorn är en sektor som de flesta investerare håller sig undan efter återkommande risker för böter och ökade kostnader för penningtvätt.

"Vad som skulle kunna ändra inställningen till sektorn skulle t. ex. vara att Danske Banks böter under 2020 blir kvantifierade, så marknaden kan förhålla sig till kostnaderna. Banksektorn handlas för närvarande till historiskt låga värderingsmultiplar", skriver PO Nilsson.

På fastighetssidan överraskade SBB med ett bud på Hemfosa.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att den senaste tidens lättnader av världens centralbanker gör att man inte ska vikta ned aktieandelen.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-12-10 10:07 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober - Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing främsta bidragsgivare

PriorNilsson Idea backade 0,43 procent i oktober, vilket medför att fonden avkastat 13,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

"Idea har under månaden ökat exponeringen mot telekommunikationsbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Ericsson, Essity, Trianon. Fonden har minskat innehav i Klövern, Diös, Nordea och SEB. Idea har sålt innehaven i Cloetta, LVMH och Securitas", skriver förvaltaren Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Skanska, Hexpol och Nordic Waterproofing var fondens främsta bidragsgivare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Essity med portföljvikterna 5,7, 3,9 respektive 3,1 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:44 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober - positiva bidrag från långpositionerna i Ericsson och Billerud

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg 0,22 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som backade 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,27 procent, vilket är bättre än index som backat 0,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från långa positioner i Ericsson och Billerud samt från innehav i Xact Bear och kort position i Fabege. Negativt bidrag kom fram allt från innehav i Swedbank. Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +2,77%", skriver förvaltaren PO Nilsson.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:43 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober - SCA, John Matsson och Boliden var största bidragsgivare

PriorNilsson Realinvest steg 1,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4 procent. Sedan årsskifte har fonden avkastat 32,5 procent, vilket är bättre än index som stigit 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighetsbolag och investmentbolag och minskat exponeringen mot byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i John Mattson, Castellum och Strora Enso samt minskat i Klövern, NCC och Billerud. Realinvest har under månaden köpt in Industrivärden samt sålt innehaven i Scandic Hotels, Leroy Seafood och ICA", skriver förvaltaren PO Nilsson.

SCA, John Matsson och Boliden var fondens tre största bidragsgivare.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SCA, John Mattson och Klövern med portföljvikterna 9,3, 6,3 respektive 5,3 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:37 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober - Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C främsta bidragsgivare

PriorNilsson Smart Global backade 0,4 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,2 procent, vilket är sämre än index som ökat 31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Unilever, CVS Health Corp, Colgate-Palmolive, Pentair och Procter & Gamble", skriver förvaltaren Martin Lindqvist.

Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Leggett & Platt, Pennon Group och Fresenius Se & C.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var L'Orela, Chubb och Pennon Group med portföljvikterna 1,6, 1,6 respektive 1,6 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:36 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober - Ericsson, Hexpol och Sandvik främsta bidragsgivare

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade fyra procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,7 procent, vilket är sämre än index som avkastat 27,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsindustri och telekommunikationsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Ericsson, Sandvik, Hexpol samt minskat i Skanska, Essity, Nordea och Klövern. Fonden har sålt av innehav i SCA, Balder, Platzer och Securitas", skriver förvaltarna.

Störst bidrag av fondens innehav kom under månaden från Ericsson, Hexpol och Sandvik.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Ericsson och Essity med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 5,3 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:35 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Tung start på oktober slutade positivt efter att handelsamtalen mellan Kina och USA visat på framgång - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder förklarar att starten på oktober var tung på världens marknader, för att sedan vända efter positiva besked om ett fas-ett avtal mellan USA och Kina. Under månaden var det även fokus på rapporterna för det tredje kvartalet där majoriteten av bolagen kom med rapporter som överträffade estimaten. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Fastighetsbolagen Castellum, Atrium Ljungberg och Fabege rapporterade minskad nettouthyrning vilket fick sektorn att rekylera nedåt.

"Verkstadsbolagens rapporter blev bättre jämfört med estimaten. Analytikerkåren hade tagit ner förväntningarna för 2019 i takt med all negativ makrodata som presenterats under hösten. Bra utfall från verkstadssektorn i kombination med en minskad handelsoro gav en rejäl uppgång i cykliska aktier", skriver PO Nilsson.

Rapporter som beskrivs som imponerande kom från Essity, Ericsson, Atlas Copco. Mindre imponerande rapporter kom från Nokia och Bonava.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-13 09:33 | PriorNilsson fonder

Fortsatt imponerande resultat av årets fond 2018

Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till årets Sverigefond av Fondmarknaden. Men hur har det gått i år?

Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.

“Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

“Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

Love Josefsson
love.josefsson@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-11-05 16:32 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Idea steg en procent i september - ökad exponering mot Ericsson, Nolato, Klövern och Skanska

PriorNilsson Idea steg en procent i september, vilket medför att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 14,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

Under månaden ökade fondens exponeringen mot bygg- och anläggningsindustri samt minskat exponeringen mot finans och fastighetsbolag.

"På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Ericsson, Nolato, Klövern och Skanska. Fonden har minskat innehav i Trianon och TF Bank. Idea har sålt innehavet i Kojamo. Nettoexponeringen mot aktier per sista september var +43,26%", berättar förvaltarna.

Fondens största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Nyfosa Fastigheter med portföljvikterna 6, 5 respektive 3,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 09:02 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Yield erhöll positiva bidrag från EQT:s börsnotering - steg 0,22 procent i september

Hedgefonden PriorNilsson Yield erhöll bland annat positiva bidrag från EQT:s börsnotering i september. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden erhöll även positiva bidrag från långpositionerna i SHB, SCA och John Mattson. Skydd i XACT Bear samt från köpta optioner i Billerud tyngde avkastningen.

Under månaden steg fonden med 0,22 procent, vilket medför att fonden hittills i år avkastat 1,05 procent. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder -0,32 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 09:01 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Realinvest ökade 3 procent i september - ökat exponeringen mot skogsindustri samt minskat mot övriga råvaror

PriorNilsson Realinvest ökade i september exponeringen mot skogindustri och minskade mot övriga råvaror. Fonden har under månaden ökat i Scandic Hotels, Telia, Stora Enso och Nyfosa samt minskat i Besqab. Det framgår av en månadsrapport.

Nytt innehav i fonden är Wihlborgs.

Fonden steg i september 3 procent, medan fondens jämförelseindex steg 2,9 procent. Hittills i år noteras fonden för en avkastning på 31 procent, vilket är klart bättre än jämförelseindexutvecklingen som lyder 22,6 procent.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Klövern, SCA och John Mattson.

Fondens största innehav per utgången av månaden var SCA, Klövern och John Mattson med portföljvikterna 9,4, 6,5 respektive 6,2 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 08:58 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Smart Global steg 3,5 procent i september - positiva bidrag från Abbvie, Nike och Emrson Electric

PriorNilsson Smart Global steg 3,5 procent i september, medan fondens jämförelseindex steg 2,4 procent. Hittills i år har fonden avkastat 26,7 procent vilket kan jämföras med jämförelseindexutvecklingen på 30,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden utdelningar från bland annat Castellum, WP Carey, Ecolab, Coca-Cola Co och Medtronic.

Fondens ljuspunkter under månaden var bland annat Abbvie, Nike och Emrson Electric.

Fondens största innehav per utgången av månaden var Pennon, Kimberly-Clark och Nike med portföljvikterna 1,5, 1,4 respektive 1,4 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 08:55 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3 procent i september - ökat exponeringen mot bygg- och anläggningsindustri samt telekommunikation

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 3 procent i september, vilket medför att fonden hittills i år stigit 20,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period avkastat 22,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden har under månaden ökat exponeringen mot bygg- och anläggningsindustri samt telekommunikation, och minskat exponeringen mot investmentbolag och tjänsteföretag.

"På bolagsnivå har fonden ökat i Skanska, Klövern, Nolato och Novo Nordisk samt köpt ny position i Cloetta. Fonden har minskat innehaven i Securitas och Entra samt sålt av Fastighetsbolaget Trianon", fortsätter förvaltarna.

Fondens största innehav per utgången av månaden var Nordea, Klövern och Essity med portföljvikterna 7,2, 5,8 respektive 5,4 procent.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 08:46 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Stark start på börserna i september med skarp trend nedåt vid månadsskiftet - PriorNilsson fonder

PriorNilsson fonder förklarar att september började lika positivt som augusti, vilken slutade med bra inflöde på aktiemarknaderna. Månadens största händelse på Stockholmsbörsen var EQT:s notering. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Den positiva trenden i början av månaden späddes ut av den nytillträdde ECB-chefens uttalande om sitt stöd för en expansiv penningpolitik.

"En bit in i september vände dock trenden skarpt nedåt efter ett antal vinstvarningar i USA (Fedex, US Steel), Europa (fordonsunderleverantörer, Wärtsilä) och Sverige (Bulten). Detta har dessutom spätts på av negativ makrodata som ökat konjunkturoron markant. Det har kommit ett pärlband nedrevideringar från analytikerkåren på vinsterna för Q3 framförallt i verkstadsföretagen", skriver PO Nilsson.

Förändringarna väntas inom några veckor visa stora resultatavvikelser.

"Det som ofta sker när osäkerheten ökar är att slutkonsumenten drar ned på konsumtionen vilket gör att bolag vill minska ner sina lagernivåer, det medför i sin tur att det kan bli totalstopp i nya beställningar under en tid", fortsätter förvaltaren.

PO Nilsson lyfter även fram handelskriget mellan USA och Kina och menar att konflikten lättats något men att konjunkturutsikterna pekar nedåt.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-10-09 08:42 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson pekar på att samtliga bolag fondbolaget träffat som handlar med Storbritannien avvaktar

PriorNilsson fonder bedömer att det är för tidigt att sia om det blir en avtalslös Brexit eller en förlängning av anståndet. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

Förvaltaren uppger också att samtliga bolag som man träffat som också handlar med Storbritannien uppgett att man tvekar att göra investeringar.

"Alla bolag som vi träffat som handlar med Storbritannien tvekar att göra investeringar på grund av en avvaktande konsumtion. Osäkerheten är väldigt dålig för investeringsviljan och ett beslut i brexit-frågan hade varit bra för företagen som då hade något att rätta sig efter och kunnat ta nya beslut", skriver PO Nilsson.

PriorNilsson fonder bedömer att det kan skapas lite kaos de första månaderna vid en brexit både på marknaderna för varor och tjänster samt aktiemarknaden.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:49 | PriorNilsson fonder

PriorNilsson Sverige Aktiv steg i augusti - tagit nya positioner i ABB och Securitas

PriorNilsson Sverige Aktiv steg under augusti.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man ökat exponeringen mot läkemedel, fastighetsbolag och byggsektorn medan man minskat mot telekommunikationsbolag.

På bolagsnivå har man ökat i Novo Nordisk samt tagit nya positioner i ABB och Securitas. Fonden har minskat i Nolato samt sålt av Traton och Industrivärden.

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 0,8 procent under augusti, vilket är mer än jämförelseindex som minskade med 1,23 procent under samma period. Därmed är fonden upp totalt 16,7 procent i år.

De främsta bidragen under månaden kom från Klövern, Essity, Novo Nordisk, Kungsleden och Corem Property.

De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Skanska, Essity och Kövern med portföljvikterna 6,7, 6,1 respektive 5,5 procent. SEB har halkat ned till fjärde plats.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:48 | PriorNilsson Sverige Aktiv

PriorNilsson Realinvest steg 2,4 procent i augusti - köpte Adapteo och sålde SBB

PriorNilsson Realinvest utvecklades positivt i augusti och fonden slutade sensommarmånaden upp 2,4 procent. Index var samtidigt ned med 1,3 procent.

Fonden är hittills i år upp med 27,2 procent.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Klövern, SCA och Corem Property.

Vad gäller portföljen har man valt att öka exponeringen mot råvaru- och byggbolag.

På bolagsnivå rör det sig om ökningar i SCA, NCC, Bonova, Boliden och Skanska medan man minskat ned i Samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Fonden har även plockat in ett nytt innehav i form av Adapteo.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden SCA, Klövern och John Mattson med portföljvikterna 9,8, 6,9 respektive 6,6 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:41 | PriorNilsson Realinvest

PriorNilsson Yield steg marginellt - tagit position i Billerud

Hedgefonden PriorNilsson Yield steg med 0,1 procent under augusti och hittills i år är avkastningen 0,8 procent. Augusti var tredje månaden i rad med positiv avkastning.

Bästa innehav var under månaden SCA, steg 5,5 procent, samt Nordic Waterproofing. Fodnen har under månaden tagit en position i förpackningsjätten Billerud Korsnäs.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:38 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Idea utvecklades positivt under augusti - köpte Klövern och Wihlborgs

Specialfonden PriorNilsson Idea utvecklades positivt i augusti med en uppgång på 1 procent, vilket medför att fonden är upp 13,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet beskriver att hedgefonden under månaden ökat sin exponering mot fastighets- och byggbolagen samt minskat ned i läkemedels-, verkstads- och telekombolag.

För specifika bolag har fonden ökat exponeringen mot Klövern och Wihlborgs samt minskat sina innehav i Novo Nordisk, Nolato och Traton.

De största bidragsgivarna under månaden var Klövern, Nyfosa och Novo Nordisk.

Nettoexponeringen mot aktier var per utgång av månaden 45 procent, ned från 50,2 procent månaden före.

De största innehaven var per utgång av månaden Skanska, Klövern och Nyfosa Fastigheter med portföljvikterna 5,3, 5 respektive 3,6 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:38 | PriorNilsson Idea

PriorNilsson Smart Global ökade i augusti - fick utdelningar från flera bolag

Aktiefonden PriorNilsson Smart Global som fokuserar på investeringar i utdelande bolag ökade med 1,5 procent under augusti, vilket var bättre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 22,4 procent i år.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit utdelningar från bland annat S&P Global, Novo Nordisk, 3M, Nike och McDonalds.

De främsta bidragsgivarna var Kakaku.com, Essilor och CVS.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ecolab, Aflac och Consolidated Edison med portföljvikter om 1,4 procent vardera.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-09-10 12:36 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Smart Global upp 3 procent i juli, har erhållit utdelningar från ett flertal bolag

PriorNilsson Smart Global som fokuserar på investeringar i utdelande bolag ökade med 3 procent under juli, vilket är något lägre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 20,6 procent i år.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit utdelningar från bland annat Procter & Gamble, Pentair PLC, CVS Health Corp och Colgate-Palmolive.

De främsta bidragsgivarna var Sysmex, Rpm international och WW Grainger.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ecolab, Sysmex och National Grid med portföljvikter om 1,4 procent vardera.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-08-09 14:14 | PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Yield steg 0,02 procent under juli, positivt bidrag från positionen i Xact Bear

PriorNilsson Yield steg 0,02 procent i juli samtidigt som jämförelseindexet minskade med 0,04 procent. Fonden är därmed upp 0,7 procent sedan årsskiftet, vilket även det slår jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden är en aktivt förvaltat hedgefond med tyngdpunkten på placeringar i Sverige och som mål att skapa absolutavkastning.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit positiva bidrag under månaden från Xact Bear samt långa positioner i SCA, John Matsson och Skanska.

De innehaven som har tyngt portföljen har varit långa positioner i Electrolus, Nordea och korta positioner i JM och Castellum.

JM som fonden var kort steg nästan 10 procent på sin kvartalsrapport då man redovisade högre resultat och intäkter än väntat.


Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-08-09 14:12 | PriorNilsson Yield

PriorNilsson Sverige Aktiv utvecklades positivt i juli, ökat exponering mot fastighets- och finansbolag

PriorNilsson Sverige Aktiv har utvecklats positivt i juli och ökat sin exponering mot både fastighets och finanssektorn. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man förutom att ha ökat inom fastighets och finanssektorn även minskat sin exponering mot verkstadsbolag och telekomföretag.

På bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Skanska, Klövern, Essity och SEB. Medan man minskat innehaven i Volvo, Ericsson och Nordea.

PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent under juli, vilket är mer än jämförelseindex som enbart ökade 0,25 procent under samma period. Därmed är fonden upp totalt 15,8 procent i år.

Under månaden har man avyttrat sina positioner i Industrivärden, Telia, Atlas Copco och Stora Enso.

De främsta bidragen under månaden kom från Diös, Klövern och Skanska.

De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Skanska, Essity och SEB med portföljvikterna 6,7, 6 respektive 6 procent.


Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-08-09 14:10 | PriorNilsson Sverige Aktiv

Vi ser troligtvis en period framöver med risk för kursrörelser neråt - PriorNilsson

Juli har dominerats av bolagens kvartalsrapporter och det första som slagit en har varit den väldigt stora volatiliteten som uppstått när bolagen presenterar sina rapporter. Det skriver PriorNilsson förvaltaren PO Nilsson i juli månads förvaltningskommentar.

Nilsson menar att bolag som presenterat förhållandevis små avvikelser i sina rapporter under månaden har haft kursrörelser på uppemot 8 till 13 procent. Det hände i fallen Ericsson, Billerud och Hexpol som alla föll på sina rapporter.

Han konstaterar sammantaget att rapporternas utfall trots detta i stort sett var i linje med förväntningarna.

"Trots vissa tveksamheter inför Q2-rapporterna, efter uttalande i samband med Q1-rapporterna, hölls försäljning och marginaler uppe väl i Q2-rapporterna. Emellertid har flera bolag sagt att de såg ett svagare utfall i juni än de förväntat" beskriver PO Nilsson.

Fondbolaget håller fast vid sin uppfattning om att konjunkturen toppade för ett år sedan och nu blir allt sämre i flera segment. Handelskriget mellan USA och Kina har fått allt fler bolag att skjuta på investeringar.

"Sammantaget kan man nog säga att det enda positiva för börsen för tillfället är låga räntor så troligtvis blir det en period med risk för kursrörelser nedåt", avslutar Nilsson sin kommentar med.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

2019-08-09 13:04 | PriorNilsson fonder | PriorNilsson Yield | PriorNilsson Idea | PriorNilsson Sverige Aktiv | PriorNilsson Realinvest | PriorNilsson Smart Global

Vinnarfonderna på JM:s rapportrusning

Bostadsutvecklaren JM stiger mer än sex procent på sin rapport för det andra kvartalet, och aktien har ökat nära 46 procent sedan årsskiftet.

Uppgången gynnar flera fonder med stora innehav i fastighetsbolaget, enligt analystjänsten Morningstar.

I toppen i ägarlistan om man ser till aktivt förvaltade fonder återfinns hedgefonden Origo Quest 1. Innehavets portföljvikt i den fonden löd 7,9 procent vid det senaste månadsskiftet.

Stefan Roos som ingår i fondens förvaltningsteam anser att bolaget har slagit marknadens förväntningar på i stort sett alla rader, samt noterar flera positiva framtidssignaler i rapporten.

"Värderingen och aktien ser spännande ut, den är ju dessutom rejält kortad", uttrycker Origo-förvaltaren. Fonden köpte in sig i fastighetsbolaget under förra året i samband med kursmässig svaghet.

Därefter i listan noteras Aktiespararna Direktavkastning, följt av Swedbank Robur Sweden High Dividend. JM hade vikter om 7,5 respektive 5,9 procent i dessa fonder.

Movestic Fastigheter, som är under förvaltning av Odin Fonder, intar sedan fjärdeplatsen. Förvaltaren Øystein Bogfjellmo har det övergripande ansvaret för både den och Odins egna fastighetsfond, som också har en stor position i bostadsutvecklaren.

Andra fonder där JM stod för mer än tre procent av portföljen, baserat på innehavsrapportering till Morningstar, är eQ Eurooppa Osinko, Alluvium Global Strategy och Nordic Equities Select.

JM:s nettoomsättning i det andra kvartalet backade till 3 944 miljoner kronor (4 125), men det var högre än väntat då Factset analytikerkonsensus låg på 3 732 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 506 miljoner kronor (504), väntat rörelseresultat var 486 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 12,8 procent (12,2).

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire