Om oss

Medarbetare

Lars-Ove Wijk

Verkställande direktör. Examen från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet. Lars-Ove är sedan 2002 VD och styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt delägare i Prior&Nilsson och Partners AB. Sitter i Malmö. Klagomålsansvarig.

Torgny Prior

Styrelseledamot. Förvaltare av Sverige Aktiv och Idea. Tidigare bl a finansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

PO Nilsson

Styrelseordförande. Förvaltare av fonderna Realinvest och Yield. PO var verksam hos Alfred Berg fram till våren 2002 och är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Martin Lindqvist

Förvaltare av Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv. Har en masterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Stockholm. I finansbranschen sedan 2014.

 

Gustav Sällberg

Förvaltare av fonden PriorNilsson Fastighet. Gustav har tidigare arbetat på  Brummer & Partners och Kungsleden AB. Masterexamen i Teknisk fysik från LiTH i Linköping.

Epost: gustav.sallberg@pnfonder.se

Jonas Skilje

Förvaltare och hållbarhetsansvarig. Masterutbildning i finans från Handelshögskolan i Stockholm.  I finansbranschen sedan 2018.

Epost: jonas.skilje@pnfonder.se

Marie Jansson

Administration, kundtjänst och ekonomi. Marie har en fil.kand i ekonomi från Stockholms Universitet och högskolan i Kalmar. I finansbranschen sedan -99 bl a på investmentbolagen AB Custos och Investment AB Öresund.

Tomas Sjöberg

Riskansvarig och administration. Magister från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet. I finansbranschen sedan -90 bl a som riskmanager på AB SLL Internfinans.

Bo Månsson

Försäljning. Jur.kand från Lunds Universitet. I finansbranschen sedan -96 bl a på Matteus, HQ, Swedbank, Nordea Private Banking och Öhman Fondkommission. Bo arbetar på kontoret i Malmö.

Epost: bo.mansson@pnfonder.se
Direkt 08-441 77 25 Mobil: 076-877 50 26

Marcus Ehrenpreis

Försäljningschef.  I finansbranschen sedan -96, bl a VD på Fondmarknaden.se, institutionella kunder på Evli Bank och rådgivare på Banco Fonder.

Epost: marcus.ehrenpreis@pnfonder.se
Direkt: 08-441 77 23 Mobil: 0732-77 16 37

Henrik Smeds

Försäljning. I finansbranschen sedan -98, bl a på Söderberg & Partners och Movestic Liv & Pension.

Epost: henrik.smeds@pnfonder.se
Mobil: 070-569 46 24