Om oss

Kuriosa: Många på kontoret pratar nån slags skånska. De andra förstår skånska. För det mesta.

Historien börjar våren 1990 när Torgny Prior och PO Nilsson träffas för första gången och tillsammans utvecklar en framgångsrik affärsrelation kring förvaltningen av Riksbankens Jubileumsfonds medel. Mellan 1997 och 2001 var den svenska aktieportföljens utveckling i Riksbankens Jubileumsfond plus 160 procent mot jämförelseindex plus 71 procent. Inte under något enstaka år under denna tid understeg förvaltningen av portföljen jämförelseindex. Torgny och PO fann att de delade uppfattningen att optimal kapitalförvaltning av andras tillgångar och medel kräver starkt fokus på engagemang och långsiktighet för att kunna bedrivas på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

År 2002 beslutar sig Torgny och PO att grunda Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (PriorNilsson). Den första hedgefonden fick namnet Yield, som är det engelska ordet för avkastning och skörd, och fyra år senare kom hedgefonden Idea. I oktober 2012 skapades Sverige Aktiv, en värdepappersfond som investerar i svenska aktier. Sverige Aktiv är egentligen ett avstamp ur en framgångsrik diskretionär produkt som genom att fonden nu skapats är tillgänglig för alla. I september 2013 startade vi vår fjärde fond Realinvest som investerar i nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar. I mars 2017 lanserade vi vår fond Globala Utdelare som förvaltas enligt en så kallad Smart Beta-modell, inriktad på bolag som kan uppvisa minst 15 år av ökande utdelning. I juni 2020 lanserade vi vår fond PriorNilsson Evolve som är fokuserad på att göra investeringar i mikrobolag i Sverige och Europa. I oktober 2022 lanserade vi två nya fonder, PriorNilsson Evolve Global och PriorNilsson Fastighet. PriorNilsson Evolve Global investerar globalt i små och medelstora bolag med särskilt fokus på de minsta bolagen och PriorNilsson Fastighet investerar i  fastighetssektorn samt fonden kan även investera i närliggande sektorer såsom byggsektorn, bostadsutveckling eller bolag som direkt eller indirekt har fastighetsexponering.

Fonderna förvaltas av Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, ett bolag som ägs till 100 procent av Prior&Nilsson och Partners AB.

PO Nilsson och Torgny Prior