Våra fonder

Förvaltning av våra fonder

Vi tror på äkta aktiv förvaltning. Vi bygger förvaltningen på fundamental analys, det vill säga att vi håller oss till grundläggande faktorer för att värdera ett företag och dess aktie. Vi tror att vi genom vår aktiva förvaltning kan skapa en bättre avkastning än marknaden över tiden. Våra förvaltare har skapat ett ramverk för att ta fram intressanta investerings idéer som till stor del grundade på en mångårig erfarenhet.

Idag kan vi på PriorNilsson erbjuda fonder med väldigt olika inriktningar. Men de har alla som mål att leverera så hög riskjusterad avkastning som möjligt till våra kunder. Vi förvaltar sex aktiefonder och tre hedgefonder.

Aktiefonder – PriorNilsson Sverige Aktiv, PriorNilsson Realinvest, PriorNilsson Globala Utdelare, PriorNilsson Evolve, PriorNilsson Evolve Global och PriorNilsson Fastighet.
En svensk aktiefond måste enligt lag ha aktier i minst 16 olika bolag i portföljen för att sprida riskerna på flera värdepapper. Våra aktiefonder har vanligen en bit över 30 innehav. Avkastningen i fonden beror på vilka aktier förvaltarna har valt och hur de aktierna utvecklas. Man brukar dela in aktiefonder i olika kategorier efter vad de investerar i, exempelvis är PriorNilsson Sverige Aktiv en Sverigefond, PriorNilsson Globala Utdelare en globalfond och PriorNilsson Realinvest en branschfond.

Hedgefonder – PriorNilsson Idea, PriorNilsson Yield och PriorNilsson Balans
Hedgefonder skiljer sig från traditionella aktie- och räntefonder genom att de har betydligt friare placeringsregler som gör att förvaltaren har möjlighet att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. Hedge kan översättas med skydd, och avsikten är att skydda fonden mot oväntade förändringar på marknaden. Våra hedgefonder PriorNilsson Idea och PriorNilsson Yield kan investera i allt från aktier till optioner och obligationer och det är tillåtet att belåna och blanka innehaven, i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen. Du kan läsa mer om fonderna och vilken riskkategori de tillhör under respektive fond