Om oss

Investeringsfilosofi

Vi skapar avkastning genom att identifiera felprissatta aktier

  • Fundamental aktieanalys utgör grunden i vårt förvaltningsarbete.
  • Vi försöker identifiera bolag vars aktuella börsvärde avviker från bolagets underliggande fundamentala värde.

 Vi skapar avkastning genom att analysera marknadens förväntningar

  • Analys av förväntningar är en central del i investeringsprocessen.
  • Genom lång erfarenhet av aktiemarknaden har våra förvaltare utvecklat ett ramverk för att identifiera situationer där det är sannolikt att förväntningarna kring en aktie är påverkade av psykologiska bedömningsfel. Dessa situationer skapar ofta attraktiva möjligheter.

 Vi skapar avkastning genom aktiv förvaltning

  • Vi har alltid en tydlig uppfattning om vad vi tycker att våra innehav är värda och är beredda att sälja innehav som nått vår målkurs.
  • Vi är alltid beredda att ompröva beslut och kan, om det behövs, snabbt göra förändringar i portföljen.

 Vi  höjer avkastningspotentialen och sänker risken genom att förvalta koncentrerade portföljer

  • Vi vågar satsa på det vi tror på vilket syns genom att vi har fokuserade portföljer.
  • Att fokusera förvaltningen på våra bästa idéer höjer avkastningspotentialen och sänker risken.

Våra förvaltare på PriorNilsson Fonder. Gustav Sällberg, Martin Lindqvist, Jonas Skilje, PO Nilsson och Torgny Prior