Om oss

Styrelsen

Styrelsens säte är i Stockholm

I styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB sitter följande personer:

Bertil Villard

Styrelseordförande, född 1952. Bertil är även styrelseordförande i Landsort Care III , IIII AB och Strax AB (publ.). Styrelseledamot i Azelio AB (publ), iCoat Medical AB, Polaris Management A/S , Polaris Private Equity KII A/S och Greta Hamilton’s Familjestiftelse.

Torgny Prior

Förvaltare av Sverige Aktiv och Idea. Tidigare bl a finansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

PO Nilsson

Förvaltare av fonderna Realinvest och Yield. PO var verksam hos Alfred Berg fram till våren 2002 och är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Lars-Ove Wijk

Verkställande direktör. Examen från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet. Lars-Ove är sedan 2002 VD och styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt delägare i Prior&Nilsson och Partners AB. Sitter i Malmö.

Christian Hermelin

född 1964, Christian var anställd som vd på Fabege (publ) 2007‒2019 och i andra positioner sedan 1998. Christian har mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och en fil kand. Styrelseledamot i Eastnine (publ).