Om oss

Styrelsen

Styrelsens säte är i Stockholm

I styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB sitter följande personer:

PO Nilsson

Styrelseordförande. Förvaltare av fonderna Realinvest och Yield. PO var verksam hos Alfred Berg fram till våren 2002 och är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Torgny Prior

Styrelseledamot. Förvaltare av Sverige Aktiv och Idea. Tidigare bl a finansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Lars-Ove Wijk

Verkställande direktör. Examen från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet. Lars-Ove är sedan 2002 VD och styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt delägare i Prior&Nilsson och Partners AB. Sitter i Malmö. Klagomålsansvarig.

Christian Hermelin

Styrelseledamot, född 1964, Christian var anställd som vd på Fabege (publ) 2007‒2019 och i andra positioner sedan 1998. Christian har mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och en fil kand. Styrelseledamot i Eastnine (publ).

Sara Lannerhjelm-Frisk

Styrelseledamot, född 1974. Sara arbetar som Chief Operating Officer på Bankgirot och har 25 års erfarenhet från arbete inom bank- och finanssektorn. Sara har en jur. kand. från Stockholms universitet.

Henrik Schön

Styrelseledamot, född 1988. Henrik arbetar som advokat på advokatfirman Vinge med primärt finansiella tjänster och har stor erfarenhet från arbete med olika typer av tillståndspliktiga företag. Henrik har en juristexamen samt examen i företagsekonomi med inriktning redovisning från Stockholms universitet.