Om oss

Styrelsen

Styrelsens säte är i Stockholm

I styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB sitter följande personer:

PO Nilsson

Styrelseordförande. Förvaltare av fonderna Realinvest och Yield. PO var verksam hos Alfred Berg fram till våren 2002 och är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Torgny Prior

Styrelseledamot. Förvaltare av Sverige Aktiv och Idea. Tidigare bl a finansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond. Grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB.

Lars-Ove Wijk

Verkställande direktör. Examen från Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet. Lars-Ove är sedan 2002 VD och styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt delägare i Prior&Nilsson och Partners AB. Sitter i Malmö. Klagomålsansvarig.

Christian Hermelin

Styrelseledamot, född 1964, Christian var anställd som vd på Fabege (publ) 2007‒2019 och i andra positioner sedan 1998. Christian har mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och en fil kand. Styrelseledamot i Eastnine (publ).

Sara Lannerhjelm-Frisk

Styrelseledamot, född 1974. Sara arbetar som Chief Operating Officer på Bankgirot och har 25 års erfarenhet från arbete inom bank- och finanssektorn. Sara har en jur. kand. från Stockholms universitet.