Om oss

Priser och utmärkelser

Årets Fondbolag 2023 – PriorNilsson Fonder

”En genuin förvaltarkultur ger fina resultat i fondutbudet som växt till en bred sparportfölj”

Årets Sverigefond 2023 – PriorNilsson Sverige Aktiv

”Stadigt bland de bästa i Sverigeklassen med säker bolagsanalys som grund i valen av aktier”.

Årets Hedgefond 2023 – PriorNilsson Yield

”Förutsägbar och stabil som få. Det ger toppbetyg för fonden Yield i klassen för alternativa placeringar.”

PriorNilsson Idea har fått pris som årets hedgefond 2021 av Fondmarknaden.se

”Priset för Årets Hedgefond går till en aktör som stolt kan addera ytterligare ett pris till prishyllan efter ett mycket framgångsrikt år. Förvaltningsteamet har levererat en rekordavkastning sett flera år tillbaka och påminner oss återigen om hur en aktiv förvaltning och tro på sina bästa idéer kan ge gott resultat i såväl en stabil som en turbulent marknad.”

Årets Hedgefond Special Equity 2019 – Prior Nilsson Idea

Fonden PriorNilsson Idea har av EuroHedge Award blivit utsedd till årets hedgefond inom kategorin Special Equity 2019

Årets Hedgefond 2019 – PriorNilsson Idea

Juryns motivering: Årets hedgefond är ett tydligt exempel på hur äkta aktiv förvaltning kan leverera avkastning under såväl stark som svag marknad.

Årets Fondbolag 2018 – PriorNilsson Fonder
Juryns motivering är: ”En jämn och imponerande prestation. Under 2018 var PriorNilsson i en klass för sig”.

Årets Hedgefond 2018 – PriorNilsson Idea
Juryns motivering är: ”Ett äkta hat trick för fonden som återigen har presterat på topp”.

Årets Uppstickare 2018 – PriorNilsson Realinvest
Juryns motivering ”Unik fond med stabil avkastning och väl avvägd risk”.

Idea Årets Hedgefond 2017
Vår hedgefond Idea har av Privata Affärer blivit utnämnd till Årets Hedgefond 2017 av tidningen Privata Affärer med motiveringen ”En trotjänare som gett imponerande stabil avkastning över tid”. Årets Fond är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Juryn gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2017 samt tre år tillbaka. Fonderna får inte ha bytt förvaltare under perioden och måste säljas på minst ett stort fondtorg.

Årets Sverigefond 2017
”Fonden har under 2017 levererat en överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på aktiv förvaltning när den är som bäst. Fonden har en koncentrerad portfölj med ett relativt fåtal innehav. En stor del placeras i fastighetsbolag med låga värderingar och hög direktavkastning. Förvaltaren har även i år på ett framgångsrikt sätt vågat hålla fast vid sin långsiktiga, självständiga och tålmodiga strategi. Fonden fick samma utmärkelse av Fondmarknaden.se under 2016”

Årets Fond 2017
”En fond som är ett övertygande bevis på att aktiv förvaltning är bäst och där förvaltarens övertygelse att köpa aktier med gynnsamma nyckeltal när alla andra i marknaden står som säljare bör särskilt uppmärksammas. Fonden blev utnämnd av Fondmarknaden.se som Årets Sverigefond 2016 och ser man till årets avkastning överträffas alla andra i samma kategori märkbart. Sett till samtliga kategorier i utmärkelsen Årets Fonder 2017, redovisar fonden den bästa riskjusterade avkastningen av alla.”

Bästa fondbolag – PriorNilsson
”Med sina goda resultat och tydliga tro på ”äkta” aktiv förvaltning har detta fondbolag på ett utmärkande sätt gjort sig förtjänt av en plats i toppskiktet bland de allra bästa svenska fondförvaltarna. Fondbolagets samtliga fonder placerar sig i topp 3-siktet i kategorierna Sverigefonder och Hedgefonder där de dessutom tar hem utmärkelsen bästa fond i båda kategorierna. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna ser vi att PriorNilsson har den bästa paletten av starka fonder under 2016.”

Årets Sverigefond – Prior Nilsson Sverige Aktiv
”En snabbfotad Sverigefond med ovanligt låg risk och fina resultat”

Årets Hedgefond – Prior Nilsson Idea
”Ett flexibelt sparalternativ för dig som tror på börsen”. Läs artiklen i Privata Affärer här (http://www.privataaffarer.se/borsguiden/fonder/storslam-for-prior-nilsson-i-arets-fond-895964)

Årets fondbolag 2016
Prior Nilsson med juryns motivering:
”Lysande stjärnor på den svenska fondhimlen”

Bästa fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield
”Fonden har under 2016 levererat en god riskjusterad avkastning och utmärker sig bland jämförbara hedgefonder inom lågrisksegmentet. I vår bedömning av denna fondkategori har vi ställt krav på att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Fonden lever upp till detta och visar dessutom på en bra motståndskraft vid nedgångar på aktiemarknaden och en förmåga att utnyttja kursfluktuationer på ett bra sätt. Mot bakgrund av detta har vi utsett PriorNilsson Yield till årets bästa Hedgefond 2016.”

Bästa fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A
”Fonden har under 2016 levererat en signifikant överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på en aktiv förvaltning när den är som bäst. Man har lyckats väl i sin förvaltning som bygger på en fundamental analys samt det fokus man anammat på bolag med inriktning inom särskilda branscher. Detta utan att ge avkall på en god diversifiering. Vid bedömningen har en stor vikt lagts vid den riskjusterade avkastningen där vi konstaterat ett visst övertag i jämförelse med andra konkurrerande fonder inom kategorin. Inom denna mycket konkurrensutsatta fondkategori har vi utsett PriorNilsson Realinvest A till årets bästa Sverigefond 2016.”

Best Small Nordic Hedge Fund 2012
Idea fick 3:e pris i kategorin ”Best Small Nordic Hedge Fund 2012” av Nordic Hedge Award

Best Aggressively Managed Fund 2011
Idea utsågs till ”Best Aggressively Managed Fund 2011” av Money Mate

Årets hedgefond 2004
Yield utsågs till ”Årets Hedgefond” 2004 av Privata Affärer