Legal information

Godkända motparter

Förteckning över godkända motparter Svenska aktier Utländska aktier Räntebärande Derivat ETF:er Bankkonto
ABG Sundal Collier x x
Arctic Securities x x
Avanza x x x x
Carnegie x x
Danske Bank x x x
DnB Nor x x x
Erik Penser x x
GoldmanSachs x x
Handelsbanken x x x x x
Kepler Chevreux x x
Nordea x x x
Peel Hunt x
SEB Enskilda x x x x x x
Swedbank (depåbank) x x x x x x

Kontaktperson för marknadssonderingar är:
Torgny Prior
Telefon: 08-441 77 04
Mail: Torgny.Prior@pnfonder.se