Uppdragsavtal
Bolaget har avtal om distribution och förmedling av fondandelar med Avanza Bank AB, org nr 556573- 5668, Danske Bank, org nr 516401-9811, Handelsbanken, org nr 502007-7862, MFEX Mutual Funds ExchangeAB,orgnr 556559-0634,MovesticLivförsäkringAB, orgnr 516401-6718,NasdaqOMX, orgnr 556383-9058,NordnetBank AB,orgnr516406-0021 och Swedbank AB, org nr 502017-7753. Söderberg & Partners Securities AB org nr 556674-7456, Folksam org nr: 516401-8607

Bolaget har uppdragit åt extern part att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Detta uppdrag innehavs för närvarande av Harvest Advokatbyrå AB.
Bolaget har uppdragit åt extern part att upprätthålla funktionen för externrevision. Detta uppdrag innehas för närvarande av Deloitte AB.
Bolaget har uppdragit åt extern part att upprätthålla funktionen för internrevision. Detta uppdrag innehas för närvarande av PwC AB.
Bolaget har uppdragit åt extern part att upprätthålla IT-funktionen för support och drift. Detta uppdrag innehas för närvarande av Nordic IP AB och Mecton AB.
Bolaget har uppdragit åt externpart att upprätthålla fondadministration, inkluderat NAV beräkning. Detta uppdrag innehas för närvarande av till ISEC Administration AB.