Legal information

Bästa möjliga resultat

PriorNilsson Fonder ska alltid handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. När man som vi driver värdepappersrörelse och fondverksamhet ska man fastställa interna regler om hur man ska uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner samt vid placering, sammanläggning och fördelning av order.

Läs riktlinjerna för bästa möjliga resultat här